A Neokatekumenális Út missziója

         Ezen a  nyáron a Neokatekumenális Út, katolikus lelkiségi irányzat a világ különböző országaiban kettesével történő missziót végez, amelyben a testvérek arra kapnak meghívást, hogy pénz, tarisznya és bot nélkül mindenkinek hirdessék az evangéliumot, akikkel útjuk során találkoznak. Ez a küldetés azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nevében mennek hirdetni az Atya irántunk való végtelen szeretetét, és az Úr kereszten aratott győzelmét a halál felett. Az a feladatuk, hogy emlékeztessenek a megtérésre: hogy elforduljunk saját magunktól és megnyíljunk Isten szeretetére. Mindezt úgy teszik, hogy közben tiszteletben tartják a másik ember válaszát, elfogadva a visszautasítást is.

         A közösség vezetőinek felkérésére, augusztus 6-án Urunk Színeváltozásának ünnepén az egri Bazilikában megáldottam a misszióba induló személyeket, majd a szentmise után mindegyikük kapott egy keresztet, hogy Jézus Krisztus kegyelme erősítse őket önként vállalt küldetésükben.

         Magyarországon augusztus első felében kétszáz testvér vesz részt ebben a misszióban, ahogy az Úr küldte a hetvenkét tanítványt. Az Ő jelenlétét és gondoskodását szeretnék megtapasztalni és szolgálni a megtérés lehetőségét.

         1991-ben Szent II. János Pál pápa első magyarországi látogatása alkalmával volt már hazánkban ilyen misszió, és akkor a pápa fogadta a Neokatekumenális Út testvéreit a budapesti Nunciatúrán és megáldotta a misszionáriusokat.

                                                                                   Ternyák Csaba

                                                                                        egri érsek