Bérmálás Sajópüspökiben

 

Zsúfolásig megtelt az alig 500 lakosú kis borsodi község, Sajópüspöki római katolikus temploma 2018. június 30-án. Az Ózd-Bolyok Plébániához tartozó hat plébánia, filia területéről 51 fiatal részesült a bérmálás szentségében, amelyet ezen a szombaton ünnepélyes szentmise keretében dr. Ternyák Csaba érsek szolgáltatott ki.

A felkészítés során a személyes Isten-kapcsolat, különböző imamódok megismertetése volt a fő cél. A közös Szentségimádások, kreatív feladatok által a fiatalok igyekeztek mélyülni hitükben és Istennel való kapcsolatukban. Ezeken az alkalmakon tér nyílt számukra az önkifejezésre, gondolataik, érzéseik felvállalására, hogy nincs rossz felelet egy-egy kérdésre, csak azért, mert más mást mond. Megélhették, hogy a kötött imákon kívül a saját szavaikkal megfogalmazott gondolatok, kérések éppoly értékesek az Istennek, mint imakönyveink legszebbjei. Az év második felétől még inkább egy lelki elmélyülés, rákészülés volt a fő cél – mini lelkigyakorlatok sorozata következett számukra.

A szentmise homíliájában a Főpásztor buzdította a fiatalokat, hogy „maradjatok meg a közösség számára derűsen, és legyetek lelkesek és örömteliek, mint a plébánosotok. A sátán irigyli tőlünk ezt a derűt és örömteli lelkesedést, de nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé. Ne a gonoszra hallgassatok, hanem a lelketekben lévő jó vezessen benneteket. Hiszen a keresztség szentsége által már megkaptátok a Szentlelket, a bérmálás pedig az ebben való megerősítés kifejezése. Engedjétek, hogy Jézus megérintsen benneteket a szentségeken keresztül, és ezáltal tudjatok a közelében maradni.”

A fiatalok keresztényi hitvallásuk megújítását és a Főpásztor a bérmálandók fölé terjesztett keze általi Szentlélek hívó imádságát követően választott bérmaszüleikkel együtt járultak az oltárhoz, ahol dr. Ternyák Csaba érsek egyesével megkente krizmával, szent olajjal a bérmálkozók homlokát, majd kezet fogott velük, így közvetítve számukra a Szentlélek ajándékait.

A jeles eseményt a bérmálkozók köszöntője, éneke és Pilinszky János Keringő című verse tette emlékezetessé mindenki számára. A fiatalok hálás szívvel mondtak köszönetet a Főpásztornak, hogy ezt az órát a Szentlélek kiáradása által halhatatlanná tette számukra.

„A zongorát befutja a borostyán,
s a gyerekkori ház falát
szétmállasztja a naplemente.

És mégis, mégis szakadatlanúl
szemközt a leáldozó nappal
mindaz, mi elmúlt, halhatatlan.”

 

Köszönet és hála illeti Szőke Gábor atyát lelkes és lelkiismeretes felkészítéséért, az ünnepség megszervezéséért, lebonyolításáért. Továbbá köszönet a sajópüspöki egyházközség szervezőinek, akik nagyban hozzájárultak, hogy ez a méltóságteljes alkalom emlékezetes maradjon.