Decemberi Új Misszió

A 2017 decemberi Új Misszió tartalmából:

A borítón Kazincbarcika 10 éves Szent Család-temploma

- Derütől oldódó dermedtség – püspöki gondolatok

- Az Égből alászállott kenyér – katekézis

- Homrogdon Karácsonyi szeretethimnusz

- Akiket Krisztus magával ragadott – szerzetesi örökfogadalom

- Életmentő szentmise – porig égett ház Füzéren

- Betlehem a szívekben – a REPRÓ-rovatban Kovács Endre püspök atya gondolatai

- Közlekedj Krisztussal!

- Énekszó Boldogasszony kiskertjéből – a Kodály évforduló kapcsán

- Decemberben virágzó aranyeső – emlékezés Antalóczi atyára

- Üzenet a romokból – a pasztorálpszichológus az Égi elvárásokról

- Helyénvaló kívánság – káli gyerekek az egri érseki palotában

Novellák, a hitéletet segítő olvasmányok… A lap 5 példány fölött a szerkesztőség címén rendelhető meg (3502 Miskolc, Pf. 272.). Egyéni előfizetés a Magyar Posta Hírlap-előfizető Irodánál lehetséges (Budapest, Orczy tér 1.). Drótposta: hirlapelofizetes@posta.hu