Digitális témahét Tenken

 „Hello 21. század!”

A tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola ebben a tanévben is részt vett a Digitális Témahét programjaiban, melynek keretében digitális tanórákat tartottunk. Kiemelt téma volt a család, mivel 2018 a Családok éve.

Először is csatlakoztunk egy multi flash-mob elkészítéséhez, melyben az iskola valamennyi diákja részt vett.

Tanulóink nagy örömére laptopot, okos telefont használhattak a különböző feladatok elvégzéséhez. Alsó tagozaton a gyerekek anyák napi verseket, jeleneteket és dalokat kerestek az interneten majd az anyukák ajándékához is gyűjtöttek ötleteket a világhálón. A Bookr Kids Mesetár segítségével dolgoztak fel egy családról szóló történetet, ezután mindenki lerajzolta a saját családját is.  Kipróbálták az Ügyesedni kezdetű játékot, melyet a kapott kód segítségével otthon is folytathattak.  A napközis foglalkozásokon is jelen volt a digitális technika. Megnéztek egy animációs mesét a gyerekek, keresztrejtvényt oldottak meg, majd a „A legjobb család a Föld kerekén” kezdetű dalt tanulták meg a Youtube felhasználásával.

A Learning-apps felületről változatos matematikai feladatokat oldottak meg a tanulók. Az irodalom órákon feldolgozott történetekben az anyai, szülői szeretet fontossága jelent meg. Az őrangyal című novella fő mondanivalója az volt a gyerekek számára, hogy a hit minden nehézségen átsegíti a családtagokat. Angol órán a királyi családról kvíz kérdésekre kellett választ adni, majd minden csoport készített családfát, illetve megterveztek egy londoni családi kirándulást. Természetesen az internet segítségével oldották meg a feladatokat. Matematika és fizika órán PPT-vel készült néhány diák, melyben híres magyar és külföldi tudósok családi életét, munkásságát mutatták be.  Mindmáig legnagyobb matematikusaink közé tartoznak a Bolyaiak, akik korszakalkotó felfedezéseikkel a modern matematika kialakításában jelentős szerepet töltöttek be. Hittan órán a Szent családról információkat gyűjtöttek diákjaink, példaképet választottak maguknak, illetve a házasság fontosságáról is beszélgettek.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy tapasztalatokban és élményekben gazdag hetet zártunk. Az órák újszerűek, érdekesek voltak. A gyerekek élvezték, rengeteg új ötletet adtak, bátran kezelték a digitális eszközöket. Azt gondoljuk, hogy a jövőben is szívesen alkalmazzuk a digitális eszközöket, hogy óráinkat ezáltal színesíteni tudjuk.

                                                                                                       Racsekné Csapó Csilla