Diplomaosztó az Egri Hittudományi Főiskolán

 

Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén diplomaosztó-tanévzáró ünnepséget tartottak az Egri Hittudományi Főiskola hallgatóinak a szeminárium kápolnájában. A hálaadó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be. Prédikációjában a főpásztor hangsúlyozta az egyház minden erőforrása a szentmiséből, az Eucharisztiából fakad. A hívő embernek is a mindennapi feladatokhoz onnan kell erőt merítenie. A papoknak és a katekétáknak pedig ez a legnagyobb feladata, hogy ehhez a csodához, a szentmise ilyen szemléletéhez vezessék el a rájuk bízottakat.

A szentmise végén a katekumenek hálaadó imádságot mondtak, valamint ígéretet tettek, hogy mindig hűségesek lesznek Istenhez, valamint az egyház egységén, békéjén munkálkodnak.

 

 

Dr. Dolhai Lajos rektor köszönetet mondott mindenkinek, hogy család, munkahely és egyéb feladatok mellett képzéstől függően 1, 3, vagy 5 éven keresztól Egerben tanultak, hogy diplomát szerezzenek.

Időn 28-an felsőfokú hitotkató szakirányú továbbképzésen vettek részt, amelyen oklevelet kaptak. 4-en katekéták lettek, 10-en pedig hittanár-nevelő szakos oklevelet vettek át a főpásztortól.