Egri rektorok a kassai szemináriumban

Szeptember 24-én és 25-én Buda Péter, az Egri Papnevelő Intézet rektora és Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora – két teológiai tanár kíséretében – meglátogatta a Kassai Szemináriumot és a Rózsahegyi Katolikus Egyetem Kassai Teológiai Karának dékánját.

Stefán Novotny szemináriumi rektor bemutatta a Papnevelő Intézetet, ahol jelenleg 40, köztük néhány magyar fiatal készül a papságra. Az elöljárókkal való beszélgetés és a közös imádság után Buda Péter köszöntötte a kassai kispapokat. Beszédében utalt a közös történelmi múltra, hiszen a Kassai Egyházmegye nagy része 1804-ig Egerhez tartozott. Mint összekötő kapcsot említette, hogy az Egri Szeminárium jogelődje a Kassai Szeminárium, amit Kisdy Benedek egri püspök (1648-1660) Kassán alapított meg 1649-ben, Eger török megszállása miatt. Ez a Szeminárium később egyesült a Telekessy István által 1704-ben alapított Egri Szemináriummal. Az igaz, hogy jelenleg az egyházmegyei határok és a nyelvi különbözőség elválaszt minket, de a közös hit és papi hivatás egybekapcsol bennünket - tette hozzá. A két szeminárium közti kapcsolatépítés jegyében meghívta a kassai elöljárókat és kispapokat az Egri Szemináriumba, akik a meghívást elfogadták és azonnal viszonozták.

Az Egri küldöttséget fogadta Bernard Bober kassai érsek is. Ő is utalt a közös történelmi múltra, és örült annak, hogy a két szomszédos egyházmegye papnevelői találkoznak. Arról is beszámolt, hogy döntése alapján 10 növendékkel propedeutikus, vagyis előkészítő évfolyam is indult ebben az évben a kassai Szemináriumban. A találkozón részt vett az egyházmegye segédpüspöke, Marek Forgács, aki egyúttal teológiai tanár is.

Az egri rektorok a kassai teológiai fakultás dékánjával is tárgyaltak.

A dékán beszámolt a fakultás életéről, sajátosságairól és hangsúlyozta, hogy mint egyháztörténész különösen is örül ennek a találkozónak. Reméli, hogy a jövőben is találkozunk és találunk olyan témát, amelynek kutatásban és az eredményeknek a publikálásában együttműködnek az egri és kassai teológiai tanárok.

A Kassai Szeminárium rektora megígérte, hogy már november hónapban Egerbe látogat, hogy az ismerkedés folytatódjon, és megbeszéljék a jövő évi tanulmányi kirándulás részleteit.