Érseki mise Istenmezején

 

A fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából mutatott be szentmisét Istenmezején Ternyák Csaba egri érsek.

Szentbeszédében a főpásztor úgy fogalmazott: fontos hogy ne csak világegyházi szinten emlékezzünk meg erről a csodálatos eseményről, így örömteli az, hogy egyházmegyei, esperesi kerületi vagy éppen egyházközségi szinten számos alkalom várja a híveket hogy emlékezzenek Szűz Mária fatimai üzeneteire. Az Isten Anyja nagy feladatra emlékeztetett akkor minket: hogy imádkozzunk, engeszteljünk és tartsunk bűnbánatot, hogy kezdjünk új életet – mondta Ternyák érsek:

 

 

„…és egyúttal emlékeztetett arra is, hogy milyen csapások várnak a múlt században az emberiségre. Mindannyian tudjuk, nem is kell ezeket elismételni. Nemsokkal utána Oroszországban milyen események következtek be, aztán Németországban. Kétszer lángra lobbant az egész világ. Hosszú világháború tört ki, és az emberiség szenvedett. Szinte nem is volt olyan család, amely ne veszített volna el sokakat. Volt hogy egész nemzeteket akartak, egész népeket kiirtani. Az őrület, a gonoszság, és a bűn a XX. században a tetőfokára hágott. Tobzódott a gonoszság. És ezt a Szűzanya előre megjövendölte, és felhívta az emberek figyelmét arra, hogy engeszteljenek a bűnök miatt”

 

 

"Mária, Jézussal együtt minket is a szíve alatt hordott, minket is újjá szült az egyházába. Fogadjuk el ezt az újjászületésünket és imádkozzuk a rózsafüzért" – mondta egyebek mellett Ternyák Csaba.

A szentmise ünnepélyes körmenettel zárult.