Eucharisztia ünnep Homrogdon, az Oltáriszentség templomában

(A képre kattintva galéria nyílik!)

„Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr!” - elkezdődött Homrogdon a 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra való lelki felkészülés programsorozata.

"Az első alkalom szeptember 7-én volt, amikor mintegy 200 hívő jött el a homrogdi Krisztus Teste és Vére Templomba. A résztvevők nemcsak a Cserehát falvaiból érkeztek, hanem más térségekből is. A nagyszámú érdeklődőt vonzotta a sokunk által tisztelt és szeretett Dr. Seregély István nyugalmazott érsek úr személye, aki a katekézist tartotta és a szentmise főcelebránsa volt. Érsek atya első perctől kötődik a templomhoz, hiszen Ő rakta le az alapkövét. A nyugalmazott főpásztor a tőle megszokott, érdeklődést keltő és tartalmas előadásban irányította figyelmünket az Eucharisztia fontosságára. Beszélt a kongresszus jelentőségéről, és többek között buzdított a hitünkben való megerősödésre, továbbá a családtagok felé való apostolkodásra is.

A katekézist bűnbánati liturgia követte, amelyet Kalóczkai Gábor emődi plébános atya vezetett. Lehetőség nyílott a szentgyónás elvégzésére is. 

A szentmisén kilenc lelkipásztor koncelebrált, többek között jelen volt Kecskés Attila főesperes, tolcsvai plébános és Varga Béla kerületi esperes, halmaji plébános is.

A programzáró közös szentségimádást Szarvas István szikszói plébános atya imádkozta. Az elmélkedések között az igényesen hangszerelt szikszói Vadméz együttes lelkes éneklése nyújtott zenei élményt mindannyiunk számára.

A nap zárásaként Veress Zoltán atya - az „Eucharisztia élet és szentség forrása” programsorozat főszervezője, homrogdi plébános - a tőle megszokott kedvességgel hívta a jelenlevőket az egyházközség támogatásával készült szeretetvendégségre. Megköszönte a lelkipásztorok szolgálatát, és bejelentette a következő alkalom időpontját és előadóját. Legközelebb október 3-án lesz Homrogdon az eucharisztikus kongresszusra való előkészületi program. Ekkor Fábry Kornél, a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának főtitkára lesz az előadó.

Bizakodva tekintünk a kongresszust megelőző három évre, reméljük, hogy a Legméltóságosabb Oltáriszentség templomában szervezett lelki programok megerősítenek hitünkben" - írta Bukszár Gáborné hitoktató.