Megáldották a felújított Mindszenti-templomot Miskolcon

(A képre kattintva galéria nyílik!)

Magyarok Nagyasszonya ünnepének délutánján, október 8-án megáldotta a felújított miskolci Mindszenti-templomot dr. Ternyák Csaba egri érsek. Dr. Sáry Pál, az egyházközség világi elnöke így köszöntötte a vendégeket.

– Az alapításának idén 300. évfordulóját ünneplő Mindszenti-plébánia hívei nevében nagy örömmel és sok szeretettel köszöntöm templomunkban az excellenciás és főtisztelendő érsek és püspök atyákat, minden megjelent főtisztelendő atyát, a polgármester és az alpolgármester urat, a városi főépítész urat, a képviselő asszonyokat és urakat és minden kedves vendégünket!

Dávid király így imádkozott egyik zsoltárában: „Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében: hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában” (Zsolt 27,4).

Végtelen öröm számunkra, hogy hosszú várakozás után immáron mi is újra gyönyörködhetünk templomunk szépségében, mely minden szépség mennyei forrásához vezet el bennünket, Őhozzá emeli fel a szívünket, Isten dicsőségét hirdeti nekünk. Hálásak vagyunk Istennek és mindazoknak, akik elősegítették, hogy elérkezzék ez a mai, ünnepi nap.

Külön köszönjük érsek atyának, hogy tanácsaival és nagylelkű anyagi támogatásával segítette templomunk megújulását! Köszönjük a felújítást végző szakembereknek a gondos munkájukat! S köszönjük plébánosainknak, hogy egymás munkáját folytatva odaadóan szolgálták a templom teljes felújításának ügyét, fáradhatatlanul szervezték és irányították a munkálatokat!

Tisztelettel kérem az excellenciás és főtisztelendő érsek atyát, hogy adja főpásztori áldását megőrizve megújult templomunkra! A hívek nevében ígérem, hogy e szent falak között mi is igyekszünk lélekben megújulni és Krisztus Urunkhoz jobban hasonlítani.

A köszöntőre válaszként Ternyák érsek elmondta, hogy néhány éve kívülről, most belülről újult meg Miskolc legszebb temploma, nekünk pedig az a feladatunk, hogy életünk újuljon meg Krisztusban. – Ezután megáldotta a zsúfolásig megtelt templomot.

Az ünnepi szentmisén részt vett dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek, aki gyermekkorában ebben a templomban kezdte ministránsként szolgálatát, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, a szentmise szónoka, aki még egri segédpüspökként és mindszenti plébánosként maga kezdte el a felújítási munkálatok irányítását és dr. Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus megyéspüspök.

A szentmise végén Lipcsák János plébániai kormányzó megköszönte mindazok munkáját és segítségét, akik részt vettek a két év, egy hónap és nyolc napig tartó munkálatokban. Mint elmondta, megújult a templom belső falazata, a Takács István által készített freskók, a templom teljes villamoshálózata, és új világítást is kapott az épület. Felújították a fa műtárgyakat – beleértve a főoltárt és a szószéket – a mellékoltárokat és a képkereteket. Restaurálták a fő, és a négy mellékoltár vászonképeit is, kicserélték a padlót. A felújítás ideje alatt egyetlen napig sem zárták be a templomot, a munkálatok alatt is bárki bejöhetett imádkozni. Megköszönte a hívek és az érsekség erkölcsi és anyagi támogatását.

A szentmise után szeretetvendégség várta a templomudvaron a híveket, a vendégeket.

Gróf Lajos