Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2018 januári száma

A tartalomból:

25 éve püspök - Ternyák Csaba (Fertőszentmiklós, 1953. december 4) egri érsek. Az Egri főegyházmegye 81. főpásztora. A győri bencés gimnáziumban érettségizett 1972-ben. Teológiai tanulmányait a győri Egyházmegyei Szemináriumban, majd Budapesten a Központi Papnevelő Intézetben végezte. 1984-ben teológiai doktorátust szerzett.
1979. június 21-én szentelték pappá Győrben. 1980-tól Győrött püspöki szertartó, majd titkár. 1986-tól 1988-ig dogmatikai tanulmányokat végzett Rómában. 1988-tól 1992-ig a római Pápai Magyar Intézet rektoraként működött. 1992-től 1997-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára.
1992. december 24-én esztergomi segédpüspöki kinevezést kapott. 1993. január 6-án II. János Pál pápa szentelte püspökké Rómában. Jelmondata: Ipsi gloria in saecula! („Dicsőség Neki mindörökké!”)
1997. december 11-én címzetes eminentianai érsekké és a Papi Kongregáció titkárává nevezték ki. A Püspöki Kongregáció konzultora, a Kivándorlók és Utazók Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsa, valamint a Kultúra Pápai Tanácsának tagja volt.
XVI. Benedek pápa 2007. március 15-én nevezte ki egri érsekké. Beiktatása az egri Főszékesegyházban volt 2007. június 9-én.
Idén nyáron Eger városa diszpolgárrá választotta, majd megkapta a Heves megyéért kitüntetést is. Augusztus 20-án, a díszpolgári cím átadásakor így méltatták főpásztori tevékenységét. „Érseksége alatt számos újító, fejlesztő folyamatot indított el a köznevelés, a kultúra és a turizmus területén, melyek mind elősegítették Eger hírének, nemzetközi tekintélyének növelését. Az Egri Főegyházmegye intézményfenntartóként alap-, közép- és felsőfokú intézményekben is gondoskodik a város diákjainak képzéséről. Eger kulturális és turisztikai fejlődését segíti a tavaly megnyílt Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont, amely számos kulturális rendezvénynek és programnak ad otthont. Idén megkezdődik a Bartakovics Béla Közösségi Ház teljes felújítása, amely a település kulturális és civil életének fontos helyszíne. Ternyák Csaba egri érsek a város nemzetközi hírének és tekintélyének növelése terén végzett kiemelkedő munkásságának elismeréseként részesült a megtisztelő díszpolgári címben”.

Csodálatos volt megélni az egységet - A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai november 20. és 24. között “ad limina” látogatáson vettek részt Rómában. 2001 és 2008 után most került sor erre az időközönként kötelező látogatásra a pápánál. A főpásztoroknak ezt megelőzően írásban is be kellett számolniuk egyházmegyéjük helyzetéről a Szentatyának és az illetékes szentszéki hivataloknak. A Vatikáni Rádió ebből az alkalomból Ternyák Csaba egri érsekkel beszélgetett. A Ferenc pápával való találkozásról a következőket mondta Ternyák érsek:
A pápával való találkozás mély nyomokat hagyott bennünk. Az ő közvetlen magatartása, testvéri nyitottsága mondhatni lefegyverző volt. Olyan kedves, annyira figyelmes volt, amikor érdeklődéssel hallgatta beszámolóinkat. Minden hozzászólásból kiragadott néhány kulcsszót, arra külön reflektált, aláhúzta annak a fontosságát, és ehhez fűzte gondolatait. Igazi hitbeli találkozás volt. Azt éltük meg, hogy a Szentatya maximálisan betöltötte a velünk való találkozás során azt a küldetését, ami minden pápa küldetése, hogy megerősítse a testvéreit a hitben. Testvérekként fogadott bennünket, apostolutódokként, akik között kétségtelenül ő az első, de nem számon kérő módon szólt hozzánk, nem beszámoltatott minket, hanem mindenki szabadon elmondhatta azt, ami a szívén van, szólhatott arról a területről, amely az ő felelősségi köre a püspöki konferencián belül. Így a találkozó végére nagyszerű kép bontakozott ki a pápa számára is a magyar egyházról, és ugyanígy a mi számunkra is. Az ad limina látogatás csodálatos élménye az, hogy megélhetjük a pápával való egységünket, és ugyanakkor egymás között is megtapasztaljuk az egységet, azaz elmondhatjuk, ha egységben vagyunk a pápával, akkor egymás között is sokkal erősebb lesz az egység.

Gondviselés - A szilveszteri hálaadáson és az újévi szentmisén sokféle gondolat és érzés van jelen a lelkünkben. A múlt, a jelen és a jövő is foglalkoztat bennünket. Természetesnek mondható, hogy mint vallásos emberek az elmúlt esztendőt Isten irgalmába, a jelenünket és jövőnket pedig gondviselő szeretetébe ajánljuk. Hiszünk abban, hogy életünk nem a jó szerencsétől, a véletlentől, a sorstól, hanem mindenekelőtt a gondviselő Istentől függ.
Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír, hogy hiszünk a gondviselésben, még akkor is, ha esetleg az életünk vagy gyermekeink élete nem úgy alakult, ahogyan szerettük volna. Még akkor is, ha az elmúlt évben is voltak gondjaink, bajaink, és az Isten bennünket sem mentett meg a betegségektől és a testi-lelki szenvedésektől. Pál apostollal együtt hittel valljuk, hogy az „az Istent szeretőknek minden a javukra válik” (Róm 8,28). Ezt tanítja az egyik portugál közmondás is, mely szerint „Isten görbe vonalakkal is egyenesen tud írni”.

Hitelesen hirdetni Krisztust - A nyári egyházmegyei tanévnyitón a Szent Gellért-díj arany fokozatát vehette át Ternyák Csaba érsektől a Hidvégardóból származó Béres Gyula, az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnázium történelem szakos középiskolai tanára, mesterfokozatos hittanár.
A kitüntetési javaslat szerint – melyet Rozmán Éva, az intézmény igazgatója készített – kiemelkedő pedagógus-személyiség, aki színvonalasan oktatja a tanított szakjaival összefüggő ismereteket, aki a közös munka során figyel tanítványai lelki és szellemi szükségleteire is. Hit és tudás, lelkiség és intellektus harmóniájának fontosságára nevel. Fontos számára a diákok krisztusi életre való nevelése.