Nagyboldogasszonyi Búcsú és a Szent László ereklye fogadása

 

 

 

 

Idén augusztus 13.-án tartották meg a Nagyboldogasszonyi Búcsút a Szentkút-völgye Boldogasszony kápolnában, Ecséden. A jubileumi esemény több szempontból is ünnepélyes alkalommá vált, hiszen a kápolna alapkőletételének 15. évfordulója mellett a Szent László ereklyét is fogadták az egyházkerületből érkező zarándokok.

 

A búcsú meghirdetett programnak megfelelően alakult, ennek megfelelően az ereklye érkezését követően a kápolnában fogadták, majd előadást tartott Kiss Tamás, a Győri Egyházmegye Kincstára és Könyvtárának Igazgatója Szent László kultusza Magyarországon címmel. Az esemény moderátora Fekete Gábor a Szent István Rádió riportere volt. Az előadást követően került sor a szentmisére és körmenetre. A szentmisét dr. Seregély István ny. érsek celebrálta, valamint koncelebrált Varga József helyi plébános, plébániai kormányzó és Utassy Vilmos c. kanonok, kerületi esperes, érseki megbízott.

 

 

Az érsek atya prédikációjában kiemelte a Mária szerepét Jézus Krisztus életében, és az Úr angyalának mondott Igenlő válasza segítette, hogy közbenjárjon értünk Szent Fiánál. Hangsúlyozta „… nincs annál fontosabb szerepe ma az édesanyáknak, édesapáknak, mint hogy igent mondjanak a gyermekvállalásra, annak mindenféle nehézségeivel együtt. Ugyan így Igent kell nekünk is mondani Istenre, és a szeretetre.”

Hozzátette „… Szent László lovagkirályunk remek példája a Szűzanya iránti elhívatottságnak, hiszen nagy szerepe van abban, hogy Nagyboldogasszony napján az Égi Patrónánkat ünnepelhetjük. Most itt ebben a szép kis kápolnában is őt tisztelhetjük! Az imádság a mi adóvevőnk Isten felé, merjünk bátran imádkozni ebben a kápolnában!”

A szentmise végén Varga József atya megköszönte mindenkinek a részvételt, hogy egy szép búcsún, egy zarándoklaton vehettek részt.

 

 

Az alapítvány alapítói és kuratóriumának tagjai köszönetet mondanak mindenkinek, akik segítettek, hogy a mai nap valóban ünnep legyen, méltó jubileumi és Nagyboldogasszonyi búcsú esemény.
Köszönjük dr. Seregély István ny. érseknek, Utassy Vilmos kerületi esperes, érseki biztosnak és a helyi plébános atyánknak, Varga Józsefnek a szép szentmisét! Köszönet Kiss Tamás Győri Egyházmegye Kincstárának Igazgatójának a tartalmas és különleges előadását, valamint, hogy elhozta hozzánk a Szent László ereklyét.

Köszönet Fekete Gábornak a moderátori feladat elvégzéséért, köszönet a kántor úrnak a csodás énekeket, a Máriás lányoknak és a lovagrend tagjainak, a Hunyadi Rend Motoros Közösséget képviselő tagjának a szíves szolgálatot, ugyanígy a helyi egyháztestületi tagoknak is a közreműködést. Továbbá az Ecsédi Motoros Egyesület tagjainak, a helyi Polgárőrségnek a jelenlétet, és hogy felvezették az ereklyét szállító autót. Köszönet a 'fotósunknak', aki mindig remek fotókkal ajándékoz meg minket! Valamint mindenki másnak, aki valamely formában hozzásegített minket egy méltó és kimagasló ünnepi alkalom megszervezéséhez!

 

 

Tisztelet és hála mindenkinek! Méltó módon emlékezhettünk meg az alapkőletétel 15. évvel ezelőtti pillanatáról, a segítőkről, valamint vált ezen alkalom kiemelkedővé a Szent László ereklye fogadásával!