Személyi változások az Egri Főegyházmegyében 2017. augusztus 1-től

Ternyák Csaba érsek 2017. augusztus 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében:

 

SZABÓ JÓZSEF bélapátfalvi plébános nyugállományba került.

MOLNÁR ATTILA ragályi plébános engedélyt kapott, hogy belépjen a Zirci Ciszterci Apátság szerzetesi közösségébe.

 

KOVÁCS LÁSZLÓ edelényi plébános a bélapátfalvi plébániára,

KELEMEN ISTVÁN deteki plébános az edelényi plébániára,

JUHÁSZ JÁNOS lelkész Törökszentmiklósról a ragályi plébániára

kapott plébánosi kinevezést.

 

VERSLER SÁNDOR Mezőkövesd I. plébániáról Miskolc Mindszent plébániára,

VARGA PÁL Gyöngyös Felsőváros plébániáról Mezőkövesd I. plébániára,

PALOTAI ÁDÁM Miskolc Diósgyőr plébániáról Törökszentmiklós plébániára,

HOLLÓ GÁBOR újmisés Gyöngyös Felsőváros plébániára,

MAKSÓ PÉTER újmisés Miskolc Diósgyőr plébániára kapott kápláni kinevezést.

 

Ináncs Plébániához került Detek Plébánia és a hozzátartozó Baktakék és Beret, valamint Büttös, Perecse, Kány, Felsőgagy, Csenyéte, Alsógagy és Gagyapáti fíliák,

Halmaj Plébániához került Léh Plébánia és a hozzátartozó Kázsmárk és Rásonysápberencs fíliák,

Szikszó Plébániához került Aszaló Plébánia,

Hort Plébániától Gyöngyös Felsővároshoz került Nagyréde Plébánia, oldallagos lelkipásztori ellátásra. 

 

A Székesegyházi Főesperesség főesperesi feladatainak ellátása alól MÁNDY ZOLTÁN főesperes, horti plébános felmentést kapott,

Dr. CSIZMADIA ISTVÁN az egri Bazilika plébánosa lett az új főesperes.

KOVÁCS LÁSZLÓ kinevezett bélapátfalvi plébános Nagyboldogasszonyról nevezett bélháromkúti apáti címet kapott.