Te Deum az Egri Hittudományi Főiskolán

Június 14-én tanévzáró ünnepséget és hálaadást tartottak az Egri Hittudományi Főiskolán és az Érseki Papnevelő Intézetben. Dr. Dolhai Lajos, a főiskola rektora köszöntötte a megjelenteket, a fenntartót, Dr.Ternyák Csaba egri érseket, Buda Pétert az Érseki Papnevelő Intézet és Michał Bartosz Muszyńskit, a Redemptoris Mater  Egyházmegyei Missziós Szeminárium rektorait,  Dr. Liptai Kálmánt, az Eszterházy Károly Egyetem rektorát, a tanárokat, a szentelendőket és a kispapokat.  

Dr. Dolhai Lajos beszámolt arról, hogy a tanév során 154 hallgatója volt az intézménynek. Most három kispap veheti át a teológus-lelkész diplomát, június 23-án pedig négyen kapják meg a kateketika-lelkipásztori munkatárs oklevelet. Tizenöt hallgatójuknak adnak át hittanár-nevelő mesterszakos diplomát, tizenkilenc pedagógus pedig arról kap oklevelet, hogy elvégezte a hitoktatói felsőfokú szakirányú továbbképzést.

A rektor kijelentette: „Nyugodt, békés, kiegyensúlyozott tanévet hagyhatunk magunk mögött. A főiskola is és a szeminárium is biztosította a komoly munka és lelki élet tárgyi és személyi feltételeit. A lehetősége mindenkinek megvolt arra, hogy tanuljon, imádkozzon, és egy komolyabb, intenzívebb lelki életet éljen. Minden sikeresen elvégzett tanév érték, mert az életünk nem csupán kellemesen eltöltött órákból és napokból áll, hanem egy nagy cél felé tart. Ez a cél pedig az üdvösség. Minden földi eredmény akkor értékes, ha gyarapít minket Isten és az emberek iránti szeretetben, ha közelebb visz bennünket végső célunkhoz. Gondoljunk csak a Szeretet himnusz befejező részére: „Legyen bár olyan hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek”. A rektor hangsúlyozta: „Van tehát miért hálát adnunk! Egyénileg is, és mint intézmény is, hálásak vagyunk a gondviselő Istennek és köszönetet mondunk mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy gondtalanul tanulhattunk, imádkozhattunk és készülhettünk Istentől kapott hivatásunkra.” Ezután átadta a szentelés előtt álló három diakónusnak, Czókoly Sándornak, Drahos Dávidnak és a Váci Egyházmegyés Torma Zsolt Joelnek a diplomát.

Ezt követően az intézmény kápolnájában került sor a Te Deum-ra, a hálaadásra Ternyák Csaba érsek vezetésével.  A főpásztor köszönetet mondott Istennek, hogy meghívta a jelenlévő fiatalokat a papi szolgálatra. S mint mondta, köszönetet mond azért is, hogy az elmúlt tanévben a kispapok gyarapodtak alázatban, szeretetben és tudásban.

Homa János