Álláshirdetés - Balaton

A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

- matematika – informatika/fizika/kémia szakos tanár

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye : Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda (székhely) 3347 Balaton, Kossuth L. út 80.

A munkakör keretében ellátandó feladatok: tanórák megtartása, pedagógusi feladatok ellátása

Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:
- a jogszabályban előírt szakképesítés
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 21.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csuhajné Érsek Klára intézményvezető vagy Kormos Emese gazdasági vezető nyújt, a 36/493 009 és a  30/4656 910 telefonszámokon és a balatoniiskola@gmail.com  e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton: Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda 3347 Balaton, Kossuth L. út 80.

- Elektronikusan: balatoniiskola@gmail.com