Álláshirdetés, Balaton

A balatoni Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

- matematika – informatika/fizika/kémia/ének/rajz szakos tanár

Teljes munkaidős jogviszony.

A munkavégzés helye : Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda (székhely) 3347 Balaton, Kossuth L. út 80.

A munkakör keretében ellátandó feladatok: tanórák megtartása, pedagógusi feladatok ellátása, nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. február 03.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csuhajné Érsek Klára intézményvezető vagy Kormos Emese gazdasági vezető nyújt, a 36/493 009 és a  30/4656 910 telefonszámokon, valamint a balatoniiskola@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton: Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 3347 Balaton, Kossuth L. út 80.

- Elektronikusan: balatoniiskola@gmail.com