Álláshirdetés - Diósgyőr

A Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

- óvodapedagógus

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye: Kisboldogasszony Tagóvoda

A munkakör keretében ellátandó feladatok: nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 2.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Budáné Tóth Gabriella intézményvezető nyújt, a 46/533-249, 30/7761177 telefonszámokon és a szentferencmiskolc@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton: 3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.
- Elektronikusan: szentferencmiskolc@gmail.com