Álláshirdetés, Eger, Szent József Kollégium

Az Érseki Szent József Kollégium pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

- gazdasági vezető, pénzügyi ügyintéző

A jogviszony 2019. augusztus 31-ig tartó határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye: 3300 Eger, Foglár Gy. u.1.

A munkakör keretében ellátandó feladatok: a gazdasági vezetői és pénzügyi ügyintézői feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:
- a jogszabályban előírt szakképesítés
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: megegyezés alapján  

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czakó Tamás intézményvezető  nyújt, a 36/516-960 és a 20/457-2980 telefonszámokon és a sztjk1@enternet.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton: 3300 Eger, Foglár Gy.u.1.
- Elektronikusan: sztjk1@enternet.hu