Álláshirdetés - Hangony

A hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet

az alábbi feladat ellátására:

- 1 fő óraadó (6 óra tanszoba + 4 óra napközi)

A jogviszony megbízási jogviszony, heti 10 órára.  

A feladatellátás helye: Szent Anna Katolikus Általános Iskola, 3626 Hangony, Rákóczi út 136.

Az ellátandó feladatok:

Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés

- büntetlen előélet

- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok 
- szakmai önéletrajz 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- plébánosi ajánlás

A feladatellátás kezdő időpontja: 2019. szeptember 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szekeres Éva intézményvezető vagy Tóth Andrásné gazdasági vezető nyújt, a +36/48 448-007 és a +36/30 9694676 telefonszámokon és a szentanna.hangony@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának címe:

- Postai úton: 3626 Hangony, Rákóczi út 136.

- Elektronikusan: szentanna.hangony@gmail.com