Álláshirdetés, Hangony - testnevelés-bármely szakos tanár

A hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

    - 1 fő teljes munkaidős testnevelés-bármely szakos tanár

A jogviszony munkaviszony, heti 26 óra munkaidőben.

A munkavégzés helye: Szent Anna Katolikus Általános Iskola, 3626 Hangony, Rákóczi út 136.

A munkakör keretében ellátandó feladatok: nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

A munkaviszony a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz, a pedagógus életpályához igazodik.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés

- büntetlen előélet

- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok

- szakmai önéletrajz

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szekeres Éva intézményvezető nyújt, a +36/48 448-007 és a +36/30 9694676 telefonszámokon és a szentanna.hangony@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának címe:  

- Postai úton: 3626 Hangony, Rákóczi út 136.

- Elektronikusan: szentanna.hangony@gmail.com