Álláshirdetés - Jászapáti, intézményvezető

FELHÍVÁS INTÉZMÉNYVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

Az Egri Főegyházmegye a fenntartásában működő Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola vezetésére intézményvezetőt keres.

Az intézmény székhelye: 5130 Jászapáti, Damjanich János út 2.

Intézményvezető: Kalmár Istvánné igazgatóhelyettes

Telefon/fax: 57/540-430
Honlap: http://japatiszentimreiskola.hu/

E-mail cím: szikataltisk@gmail.com

Az intézményvezetői megbízást elnyerni kívánó az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztály (3301 Eger, Pf.: 80.) és az ekif2@eger.egyhazmegye.hu címekre az alábbi iratokat kell papír alapon és elektronikus úton benyújtania:

  1. Szakmai önéletrajz, ha vannak ilyen kötődések, akkor kitérve a katolikus egyházi kötődésekre is;
  2. Vezetői program;
  3. A lakóhely szerint illetékes plébánosi ajánlása;
  1. Nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek hiteles másolata;
  1. Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolata;
  2. Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló irat (pl. munkáltatói igazolás, munkaszerződés (kinevezés) hiteles másolata;
  3. Harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza, hogy a jelölt büntetlen előéletű, a Kjt. 20. § (2) bekezdésnek d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, vele szemben a Kjt. 20. §. 2d) és 2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy erkölcsi bizonyítvány kiadására irányuló kérelem és feladóvevényének másolata.

 

Eger, 2016. november 1.

Egri Főegyházmegye Oktatási Osztály