Álláshirdetés, Köröm - intézményvezető

Az Egri Főegyházmegye a fenntartásában működő Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola vezetésére intézményvezetőt keres.

Az intézmény székhelye: 3577 Köröm, Kossuth L. u. 44.

Intézményvezető: Orosz Lászlóné igazgatóhelyettes

Az intézményvezetői megbízást elnyerni kívánónak az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztály (3301 Eger, Pf.: 80.) és az ekif2@eger.egyhazmegye.hu címekre az alábbi iratokat kell papír alapon és elektronikus úton benyújtania:

1. Szakmai önéletrajz, kitérve a katolikus vallási kötődésekre;

2. Az intézmény vezetésére irányuló vezetői program;

3. A lakóhely szerinti katolikus plébános ajánlása;

4. Nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek hiteles másolata;

5. Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolata;

6. Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló irat (pl. munkáltatói igazolás, munkaszerződés (kinevezés) hiteles másolata;

7. Harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza, hogy a jelölt büntetlen előéletű, a Kjt. 20. § (2) bekezdésnek d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, vele szemben a Kjt. 20. §. 2d) és 2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy erkölcsi bizonyítvány kiadására irányuló kérelem és feladóvevényének másolata.

8. Hozzájárulás ahhoz, hogy a benyújtó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, kezelhessék.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A kiírással kapcsolatosan további információt dr. Németh Zoltán osztályvezető nyújt a 36-784-613 telefonszámon.

A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából, tehát azon pályázó pályázata érvénytelen, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

Eger, 2018. március 7.

Egri Főegyházmegye
Oktatási Osztály