Álláshirdetés - Mezőnyárád

A mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

- angol – bármely szakos tanár

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.
A munkavégzés helye : Mezőnyárád
A munkakör keretében ellátandó feladatok:
Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.
Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.09.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.08.28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalóné Papp Krisztina intézményvezető nyújt, a 49/425-332 és a 49/505-008 telefonszámokon, valamint az mnyaradiskola@gmail.com  e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton:Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola  3421 Mezőnyárád Szent István király út 75.

- Elektronikusan: mnyaradiskola@gmail.com