Álláshirdetés - Miskolc, Vörösmarty

A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:
 
- TANÍTÓ
 
A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.  
A munkavégzés helye 3530 Miskolc, Mádai Lajos utca 2.  
A munkakör keretében ellátandó feladatok:  
Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.  
A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.  
Pályázati feltételek:
 
- a jogszabályban előírt szakképesítés 
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség  
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok  
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás  
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. január 20.
 
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mariscsák István intézményvezető vagy Fodorné Bacskai Orsolya gazdasági vezető nyújt, a 46/506-518 telefonszámon és az igazgato@vorosmartykatolikus.hu e-mail címen.
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
 
- Postai úton: 3530 Miskolc, Mádai Lajos utca 2.  
 
- Elektronikusan: igazgato@vorosmartykatolikus.hu