Álláshirdetés - Szendrő, óvodapedagógus

Az Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda pályázatot hirdet

- óvodapedagógus munkakör betöltésére

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye: Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda, 3752 Szendrő, Bem utca 2/B.

A munkakör keretében ellátandó feladatok: A rábízott gyermekek integrált óvodai nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi feladatok ellátása. Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:

- főiskola, óvodapedagógusi szakképzettség

- magyar állampolgárság- büntetlen előélet

- teljes cselekvőképesség

- munkakörre vonatkozó egészségügyi, pedagógiai alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok

- szakmai önéletrajz

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- plébánosi ajánlás

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű gyermekszeretet, megbízhatóság, együttműködési és kommunikációs készség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Báriné Ujvári Krisztina intézményvezető vagy Tóbiásné Saláta Judit gazdasági vezető nyújt, a 06-48/560-563 telefonszámon és a sztklaraovoda@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak az Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda, 3752 Szendrő, Bem utca 2/B címére történő megküldésével.

- Elektronikus úton Báriné Ujvári Krisztina óvodavezető részére sztklaraovoda@gmail.com címen keresztül.

- Személyesen: Báriné Ujvári Krisztina óvodavezető, Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda, 3752 Szendrő, Bem utca 2/B.