Álláshirdetés - Szerencs, Bocskai

 

A szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

- angol nyelv – bármely szakos tanár

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye: Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium  3900 Szerencs Ondi út 1.

A munkakör keretében ellátandó feladatok: nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. március 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jakab Tamás intézményvezető vagy Kiss Ágnes gazdasági vezető nyújt, a +36 47 362 533-as telefonszámon és a gimnazium@szerencs.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton: 3900 Szerencs Ondi út 1.

- Elektronikusan: gimnazium@szerencs.hu