Álláshirdetés - Tiszaújváros

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

- vizuális kultúra – természetismeret - bármely szakos tanár

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye: Tiszaújváros

A munkakör keretében ellátandó feladatok: nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

 

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés

- büntetlen előélet

- teljes cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok

- szakmai önéletrajz

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- plébánosi ajánlás

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 01.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Benjáminné intézményvezető vagy Baráthné Éliás Tünde gazdasági vezető nyújt, a 70/3832734 és a 30/9651536 telefonszámokon és a tiszi.igazgato@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton: Tiszaújvárosi, Szent István Katolikus Általános Iskola 3580. Tiszaújváros, Rózsa út 12.

- Elektronikusan: tiszi.igazgato@gmail.com