Álláshirdetések - Adács

Az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola a 2019/20. tanévre az alábbi pedagógusállásokat hirdeti:

- 1 főmatematika-bármely szakos tanár (óraadói megbízás is lehetséges)
- 1 fő testnevelés szakos tanár
- 1 fő tanító (előny: angol vagy matematika szakkollégium)

A munkakörök keretében ellátandó feladatok: nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:

- jogszabályban előírt szakképesítés
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség
- az előírt iratok benyújtása

A benyújtandó iratok:

- a jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy kérelmezésének igazolása
- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 21.  

A pályázatok benyújtásának módja és határideje: e-mail útján, a sztjakab.adacs@gmail.com címen, 2019. augusztus 16-ig.

További információ Juhászné Varga Márta igazgatótól kapható a +36/30/862-99-66 számon és a sztjakab.adacs@gmail.com e-mail címen.