Álláshirdetések - Jászapáti, Szent Imre

A Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

- általános iskolai tanító

- hitoktató

- biológia – természetismeret - bármely szakos tanár

- technika – vizuális kultúra – bármely szakos tanár

- kémia – bármely szakos tanár

- angol – bármely szakos tanár

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidő. A munkavégzés helye Jászapáti, Damjanich út 2., illetve Dr. Szlovencsák I. út 33.

A munkakörbe tartozó feladatok: az alapfokú nevelés-oktatás keretében szaknak megfelelő tantárgy oktatása, a tanár munkakörbe sorolt feladatok ellátása a jogszabályi feltételeknek és az intézmény pedagógiai programjában foglaltaknak megfelelően.

Illetmények és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, illetve a pedagógus életpálya modell. Igény esetén a szállás megoldható.
                        
Pályázati feltételek:

- főiskola, az adott szaknak megfelelő szakos tanár, illetve tanító
- büntetlen előélet 
- cselekvőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- végzettséget igazoló iratok 
- szakmai önéletrajz 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. szeptember 10. 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Istvánné nyújt, a 06-57-540-430-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton: 5130 Jászapáti Damjanich út 2.
- Elektronikusan: szikataltisk@gmail.com