Álláshirdetések - Jászapáti, Szent Imre

A Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

- hitoktató

- biológia – természetismeret - bármely szakos tanár

- technika – vizuális kultúra – bármely szakos tanár

- kémia – bármely szakos tanár

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye Jászapáti, Damjanich út 2., illetve Dr. Szlovencsák I. út 33.

A munkakörbe tartozó feladatok: az alapfokú nevelés-oktatás keretében szaknak megfelelő tantárgy oktatása, a tanár munkakörbe sorolt feladatok ellátása a jogszabályi feltételeknek és az intézmény pedagógiai programjában foglaltaknak megfelelően.

A munkabér megállapítására és az egyéb juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 20123. évi I. törvény rendelkezései és a pedagógus előmeneteli rendszer irányadó.

Igény esetén a szállás megoldható.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés

- büntetlen előélet

- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- az előírt végzettséget igazoló iratok

- szakmai önéletrajz

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 21. 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Istvánné nyújt, a 06-57-540-430-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton: 5130 Jászapáti Damjanich út 2.

- Elektronikusan: szikataltisk@gmail.com