Álláshirdetések - Nagykörű

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda pályázatot hirdet

az alábbi munkakörök betöltésére:

-   1 fő informatika és/vagy kémia szakos tanár (határozott idejű megbízási szerződés, óraadó),

-   1 fő testnevelés - bármely szakos tanár

-   1 fő tanító

-   1 fő matematika - bármely szakos tanár

-   1 fő angol nyelvtanár- bármely szakos tanár 1 fő magyar - bármely szakos tanár 1 fő óvodapedagógus

 

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben (kivéve az informatika és/vagy kémia szakos tanárt).

A munkavégzés helye: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

-   5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.

-   5062 Kőtelek, Zrínyi út 3.

A munkakör keretében ellátandó feladatok: nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés

- büntetlen előélet

- teljes cselekvőképesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok

- szakmai önéletrajz

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- plébánosi ajánlás


A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 21.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Baráth Ágnes intézményvezető vagy Szilágyi Zsuzsanna gazdasági vezető nyújt, az 56/494-011 telefonszámon és a petrovaykataltisk@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.

- Elektronikusan: petrovaykataltisk@gmail.com