Álláshirdetések - Sajólád, Fráter

A Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

- tanító

- angol - bármely szakos tanár

A jogviszony munkaviszony, heti 40 óra munkaidőben.

A munkavégzés helye: 3572 Sajólád, Dózsa György út 74.

A munkakör keretében ellátandó feladatok: nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

A munkaviszony a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz, a pedagógus életpályához igazodik.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés

- büntetlen előélet

- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok

- szakmai önéletrajz

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 2.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zsófia intézményvezető nyújt, a +36/46/593-213 vagy a  +36/30/455-1159 telefonszámokon és a frater.sajolad@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának címe:

- Postai úton: Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 3572 Sajólád, Dózsa György út 74.

- Elektronikusan: frater.sajolad@gmail.com