Álláshirdetések, Tenk

A tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

- fizika szakos általános iskolai tanár

- informatika szakos általános iskolai tanár

A jogviszony határozott idejű megbízási jogviszony, óraadó.

- fizika óraadó, heti 4 órában (2 nap)

- informatika óraadó, heti 4 órában (1 nap)

A munkavégzés helye: Szent Imre Katolikus Általános Iskola (3359 Tenk, II. Rákóczi F. út 2.)

A munkakör keretében ellátandó feladatok: nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A megbízási jogviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés

- büntetlen előélet

- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok

- szakmai önéletrajz

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.09.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.08.14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Racsekné Csapó Csilla intézményvezető vagy Lakatosné Janovecz Bettina gazdasági vezető nyújt, a 06305137068 és a  06307798097 telefonszámokon és a tenkiskola@gmail.com  e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton: Szent Imre Katolikus Általános Iskola 3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc út 2.

- Elektronikusan: tenkiskola@gmail.com