Matematika-fizika-informatika szakos tanár - Jászapáti

A Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

matematika-fizika-informatika szakos tanár

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye Jászapáti, Damjanich út 2., illetve Dr. Szlovencsák I. út 33.

A munkakörbe tartozó feladatok: az alapfokú nevelés-oktatás keretében szaknak megfelelő tantárgy oktatása, a tanár munkakörbe sorolt feladatok ellátása a jogszabályi feltételeknek és az intézmény pedagógiai programjában foglaltaknak megfelelően.

A munkabérre és egyéb juttatásokra a pedagógus életpálya szabályai irányadóak.

 

Igény esetén szállás is megoldható.
                        
Pályázati feltételek:

- főiskola, az adott szaknak megfelelő szakos tanár, illetve tanító
- büntetlen előélet 
- cselekvőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- az előírt végzettséget igazoló iratok 
- szakmai önéletrajz 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

- plébánosi ajánlás  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 21. 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Istvánné nyújt, a 06-57-540-430-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton: 5130 Jászapáti Damjanich út 2.
- Elektronikusan: 
szikataltisk@gmail.com