Zongoratanár - Sajólád

A Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

pályázatot hirdet

az alábbi munkakörök betöltésére:

            - zongora tanár

 

A jogviszony munkaviszony, heti 20 óra munkaidőben.

A munkavégzés helye: 3572 Sajólád, Dózsa György út 74.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

A munkaviszony a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz, a pedagógus életpályához igazodik.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés

- büntetlen előélet

- teljes cselekvőképesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok 
- szakmai önéletrajz 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- plébánosi ajánlás


A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 2.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 20.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zsófia intézményvezető nyújt,

a +36/46/593-213 vagy a  +36/30/455-1159 telefonszámokon és a frater.sajolad@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának címe:  

- Postai úton:  Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

                     3572 Sajólád, Dózsa György út 74.          

- Elektronikusan: frater.sajolad@gmail.com