Díszdoktor avatás és könyvbemutató a tudomány havi Eszterházy-konferencián


Az Esterhazyanum Kutatócsoport átólró 10 án-16 ermbenov tudományos konferenciát szervez a névadó egri püspök tiszteletére a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.
Az Egri Főegyházmegye és az Eszterházy Károly Egyetem együttműködésével 2014-ben megalakult Esterhazyanum Kutatócsoport a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, november 16-án, tudományos konferenciát szervez, „Eszterházy Károly – egy püspöki életmű a „tudományok és művészetek javára” címmel. A konferencia célja, hogy hírt adjon a Kutatócsoport tevékenységéről és a legújabb kutatási eredményeiről. Az idei konferencián kerül sor, Dr. Bitskey István, az MTA doktora, professor emeritus díszdoktor avatására is, amelyet az Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, valamint az Esterhazyanum Kutatócsoport közös javaslatára fogadott el az Egyetem Szenátusa.
A konferencia hagyományos részében idén a püspök életművéhez kívánnak új, korábban nem ismert kiegészítéseket tenni a Kutatócsoport tagjai, elsősorban a püspöki uradalom irányításában végzett munkájáról, a hozzá benyújtott kérvények kezeléséről, Eger korabeli művészetében betöltött szerepéről, de szó lesz a pápai reformátusokkal való kapcsolatáról, a könyvkiadói tevékenységéről, a cirill betűs könyvgyűjteményéről, valamint a püspökkel kapcsolatos adomákról és születésének kétszázadik évfordulójának Egerben való megünnepléséről is. Eszterházy könyvkiadói tevékenysége különösen aktuális lesz az idei konferencián, mert az Egyetem Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszéke, illetve az Esterhazyanum Kutatócsoport kollégáiból összeállt munkacsoport is bemutatja a kétéves kutatómunkájuk eredményeit. Ennek eredménye a Kossuth Kiadó és a Líceum Kiadó közös gondozásában megjelenő „A könyvkiadó egri Líceum (1755–1949)” című kétkötetes bibliográfia, amely a Püspöki és Érseki Líceumi Nyomda működését kívánja rekonstruálni a fennállásának teljes időszakában. A munka bemutatásával minden eddiginél pontosabb képet kaphatunk Eger szellemi és kulturális életének eddigi fehér foltjáról, az egri főpapok könyvkiadási tevékenységéről, az egri Líceumban folyó korabeli oktatásról, annak színvonaláról, de ugyanígy a város kevésbé ismert szellemi művelődéséről és mindennapi életéről egyaránt.