Kihelyezett lelki-szakmai nap

A Szent István Rádió és Televízió minden hónapban tart lelki-szakmai napot, melyen a szerkesztőség munkatársai közösségben töltenek együtt egy kis időt. Hagyománnyá vált, hogy a programot Eger különböző templomaiban, plébániáin tartják. Legutóbb a lajosvárosi Szent Lajos templomban Koós Ede plébános fogadta a munkatársakat. A szentmisére a plébánia hívei is meghívást kaptak, akik közül sokan rendszeresen járnak a rádió stúdiójába rózsafüzér imádságra.

A szentmisét közösen mutatta be Szarvas István atya, a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és a vendéglátó lelkipásztor, aki szentbeszédében a misszió, a közösségépítés témájában szólt, rávilágítva az egyén és a szélesebb társadalom felelősségére, a tér és idő ezen dimenziójára. A szentmisét követően a templomkertben Koós Ede atya szólt a területtel kapcsolatos tervekről is: szeretnének padokat elhelyezni, szalonnasütő helyet kialakítani, a gyermekeknek pedig játéklehetőségeket teremteni a füves részen. Ezt követően a megújult plébániaépületben folytatta a közösség szakmai napját, a Szent István Rádió és Televízió életét érintő aktuális kérdések megtárgyalásával.