Április 20-án lesz Hajdú Miklós temetése
Járványügyi rendelkezések az Egri Főegyházmegyében
Április 22-én lesz Galó József verpeléti plébános temetése
„Krisztus feltámadása a mi feltámadásunk ígérete”
„ez az éjszaka Isten hűségének ünnepe”
Nagypénteki szertartás Egerben
„Jézus örökre nekünk ajándékozta magát”
Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021. áprilisi száma
Elhunyt Dr. Bogdan Adamczyk OFM Conv.
Elhunyt Hajdú Miklós sátoraljaújhelyi börtönlelkész
Járványügyi rendelkezések az Egri Főegyházmegyében
Elhunyt Galó József verpeléti plébános
Hittanári képzések Egerben

Legfrissebb hírek

Elhunyt Dr. Bogdan Adamczyk OFM Conv.

„Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házábólarra a földre, amelyet majd mutatok neked”(Ter 12,1) A minorita testvérek a feltámadt Krisztusba vetett hittel tudatják, hogy P. Dr. BOGDAN ADAMCZYK OFM Conv. minorita szerzetes, házfőnök, plébános 55 éves korában, szerzetesi életének 34. és papságának 28. évében 2021. április 9-én, pénteken elhunyt, az Úr magához hívta.A Bogdan név jelentése: Isten adta! Mint minorita családja hálát adunk Istennek Bogdan testvérünk...

Elhunyt Hajdú Miklós sátoraljaújhelyi börtönlelkész

    „Királyi zászló jár elől, keresztfa titka tündököl. Melyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halált."    (Hozsanna 82)   Az Egri Főegyházmegye a papság, valamint a rokonság nevében fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy HAJDÚ MIKLÓS sátoraljaújhelyi börtönlelkész, életének 66., áldozópapságának 40. évében, 2021. április 13-án a miskolci kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt.   Paptestvérünkért a szentmisét 2021. április 20-án, kedden...

Járványügyi rendelkezések az Egri Főegyházmegyében

Április 11-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük. Kértük és továbbra is kérjük Istentől a járvány megszűnését, egyházi és közösségi életünk újjászületését. 1. Tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára, az Egri Főegyházmegyében, mint ahogy az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében is, 2021. április 17-én, szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával.2. Nevezetesen, t...

Elhunyt Galó József verpeléti plébános

„Uram, kezedbe ajánlom lelkemet; megváltottál engem, hűséges Istenem!" (Zsolt 30,6) Az Egri Főegyházmegye a papság, valamint a rokonság nevében fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy GALÓ JÓZSEF verpeléti plébános, életének 64., áldozópapságának 38. évében, 2021. április 9-én az egri kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt.   Paptestvérünkért a szentmisét 2021. április 22-én, csütörtökön 10.30-kor szűk körben a verpeléti templomban mutatjuk b...

Hittanári képzések Egerben

Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2021/2022-es tanévben katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon (3 év) és hittanári szakon (4+1 év) levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni (május 15-ig). A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 féléves hitokta...

„Krisztus feltámadása a mi feltámadásunk ígérete” – Húsvét vasárnapi szentmise Egerben

április 4. 11:30 Húsvét vasárnap az egri bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek. „Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!” – zengett fel a bevonulási ének Húsvét vasárnapján. Feltámadt Krisztus! – ezzel az örömhírrel köszöntötte a főpásztor a jelenlévőket és a közvetítésen keresztül bekapcsolódó híveket. Krisztus győzött a halálon, széttörte a halál bilincseit, uralkodik és mint győztes tért vissza. Örömünket semmi sem árnyékol...

„ez az éjszaka Isten hűségének ünnepe” - nagyszombati szentmise Egerben

április 3. 20:01 Ternyák Csaba egri érsek az egri bazilikában mutatott be szentmisét Nagyszombaton 18 órától. A húsvéti vigília szentmise sötétben kezdődött, a fényünneppel, a tűz megáldásával  és  a húsvéti gyertya meggyújtásával, majd felcsendült a húsvéti örömének. A nagyszombati vigília szentmisén a három ószövetségi olvasmány után felcsendült a Dicsőség, s meggyújtották az oltár gyertyáit. A főpásztor szentbeszédében úgy fogalmazott: ez az éjszaka Isten hű...

Nagyszombat és a Húsvéti vigília

  Nagyszombaton az esti vigília-szertartásával kezdetét veszi a Katolikus Egyház legnagyobb ünnepe, a Húsvét, amely a kereszténység örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre. Nagyszombaton a némaság tölti be a világot, „az Egyház Jézus sírja mellett virraszt”. Általában késő este, napnyugta után kezdődik a nagyszombati liturgia, ami szimbolizálja azt a sötétséget, amely a világra borult Krisztus halálával. Idén sok helyen a ki...

„a bűn vírusát Jézus az engedelmesség vakcinájával győzte le”

2021. április 2. 16:55 Az egri bazilikában zárt körben, az egri papság képviselői és az egri papnövendékek részvételével vezetett szertartást Ternyák Csaba egri érsek 201. április 2-án, 15 órától. Nagypénteken az egyház hagyománya szerint nincs szentmise, délután 3 órakor az Úr szenvedésének ünneplésével a kereszt titkára világít rá a liturgia. Az egri bazilikában tartott szertartás kezdetén csendes bevonulás után a vértanúkra utaló piros miseruhába öltözve Ternyák Cs...

Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb ünnepe: Jézus kínszenvedésének, halálának és sírba tételének a napja. Az Anyaszentegyház ősi hagyomány szerint nem mutat be szentmisét ezen napon, mert maga az örök Főpap, Krisztus az áldozat a kereszt oltárán. Az egyházi év legmegrendültebb liturgiáját ünnepeljük nagypénteken.  A nagypénteki szertartás három fő részből áll: az igeliturgiából (olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel), a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentál...

„Jézus örökre nekünk ajándékozta magát” – érseki szentmise Nagycsütörtökön

2021. április 1. 19:30 Április 1-jén, Nagycsütörtökön este 6 órakor mutatott be szentmisét Ternyák Csaba egri érsek  az egri bazilikában. Az Eucharisztia és a papság szentségének alapítása ünnepén némi szomorúsággal köszöntöm a néhány jelenlévő paptestvért és a kispapokat – kezdte köszöntőjét a szertartás elején a főpásztor. Hozzátette: nagyon hiányoznak a hívek, akik lélekben szeretnének itt lenni.  Az érsek köszöntötte azokat is, akik a Szent István Rádió és a Szent Ist...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021. áprilisi száma

A tartalomból: Húsvéti ünnepe Egerben - Amint lapzártakor megtudtuk, a koronavírus okozta járvány miatt a lelkipásztorok az idén is hívek nélkül ünneplik meg a Húsvéti Szent Háromnap misztériumait. Ternyák Csaba egri érsek nagycsütörtökön 18 órakor, nagypénteken 15 órakor, és nagyszombaton 18 órakor zárt körben vezeti a szertartásokat. Húsvét vasárnapján, az ünnepi szentmisét 10 órakor mutatja be a főpásztor. A szertartásokat és az ünnepi szentmisét a hívek élőben követhet...

Nagycsütörtök

 az Eucharisztia (Oltáriszentség) és a papság (egyházi rend) alapításának ünnepe Nagycsütörtökön a Katolikus Egyházban kettő liturgiára kerül sor, délelőtt az olajszentelési szentmisét mutatják be, este az utolsó vacsorára való emlékezést ünneplik. Nagycsütörtökön hagyományosan a katolikus egyház székesegyházaiban a főpásztorok az egyházmegyéjük papságával koncelebrálva délelőtt olajszentelési szentmisét vagy másnéven krizmaszentelési szentmisét mutatnak be. Ekkor szentelik...

„a mi reményünk húsvéti remény” – virágvasárnapi érseki szentmise

2021. március 28. 11:20 2021. március 28-án a 10 órától zárt körben mutatott be szentmisét Ternyák Csaba érsek az egri bazilikában. A hívek a Szent István Rádió élő közvetítésén és a Szent István Televízió Youtube csatornáján keresztül kapcsolódhattak be a szertartásba. A főpásztor a szentmise kezdetén úgy fogalmazott: a járvány nem teszi lehetővé, hogy jelenléti liturgián vegyünk részt, lélekben ünnepelhetünk a különféle csatornákon keresztül, míg ismét visszatér a szemé...

A Nagyhét és Húsvét megünneplése az Egri Főegyházmegyében

A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt az Egri Főegyházmegyében továbbra is hatályban maradnak a 2021. március 5-én elrendelt járványügyi rendelkezések.Ennek megfelelően Főegyházmegyénkben Nagyhéten sincsenek nyilvános liturgiák, a lelkipásztorok az idén is hívek nélkül ünneplik meg a Húsvéti Szent Háromnap misztériumait. Nem állítunk szentsírt és nincs szentség kiszolgáltatás sem, a halál veszély esetét kivéve. Nagypénteken szigorú böjtöt tartunk.Az érseki szertartások...

Keresztút a Szent István Televízióval

Mint ismert, a járványhelyzetben nincs lehetőség liturgikus események, programok megtartására, így a nagyböjti időszakban hagyományos módon, közösségben a keresztút sem járható. A Szent István Televízió legújabb kisfilmjében dr. Linczenbold Levente plébános imafüzetének elmélkedéseivel, imádságaival a jászapáti temető barokk kálváriája körül álló stációkat járhatják be a nézők ide kattintva: https://szentistvantv.hu/szent-beszedek-eloadasok/keresztut-dr-linczenbold-levente...

Virágvasárnap

Virágvasárnap a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapja és egyben a Nagyhét kezdete. Ezen a vasárnapon Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. Ternyák Csaba egri érsek március 28-án, Virágvasárnap 10 órakor mutat be zárt körben szentmisét, amelyet a hívek élőben követhetnek a Szent István Rádió, és a Szent István Televízió YOUTUBE csatornája segítségével. Virágvasárnap jelentése a latin Dominica palmarum, azaz a pálmaágak...

„A szeretet dinamikája feltölt energiákkal” – az egri érsek megnyitotta a Család évét

2021. március 19. 20:04 Az Egri Főegyházmegyében Ternyák Csaba érsek zárt körű szentmisén nyitotta meg a Család évét 2021. március 19-én az egri bazilikában, Szent József főünnepén. A hívek a Szent István Rádió élő közvetítésén keresztül és a Szent István Televízió Youtube csatornáján keresztül csatlakozhattak be a szertartásba. A főpásztor  a szertartás kezdetén úgy fogalmazott,  egyház védőszentjének, Szent Józsefnek ünnepén megnyitjuk a Család évét és kérjük az ő köz...

„A család, Istentől rendelt közösség” - vers és novella író pályázat

a Katolikus Kulturális Hetek programsorozat keretében   Ferenc pápa 2020. december 27-én, Szent Család vasárnapján hirdette meg, és 2021. március 19-én, az Amoris laetitia kezdetű apostoli levél közzétételének ötödik évfordulóján nyitja meg a család évét. Kapcsolódva a Szentatya szándékához a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Katolikus Kulturális Hetek programsorozat keretében vers és novella író pályázatot hirdet „A család, Istentől rendelt közösség” címmel.   A pál...

Növekedjünk a családi szeretetben - kezdődik az Amoris Laetitia család éve

Ferenc pápa 2020. december 27-én, Szent Család vasárnapján a déli Úrangyala imádság elmondása után bejelentette, hogy a családnak szentelt különleges évet hirdet, melyet az Amoris Laetitia apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulóján, 2021. március 19-én fog megnyitni. Ezt erősítette meg március 15-én: Szent József főünnepén kezdődik az Amoris Laetitia család éve, amely különleges alkalom, hogy növekedjünk a családi szeretetben. A pápa megújult és kreatív lelkipászt...