Krisztus feltámadása új horizontokat nyit az egész emberiségnek

  Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt! E szavakkal köszöntik ma egymást a keresztények szerte a világon, hiszen ez az öröm áthatja életünket! Jézus Krisztus feltámadásának öröme meghozta a mi feltámadásunk örömét is! – ezekkel a gondolatokkal kezdte meg a húsvétvasárnapi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek és köszöntötte az egri Bazilikában jelenlévő és a Szent István Rádió és Televízión keresztül bekapcsolódó híveket. Életre szóló emlék számomra – kezdte homíliáját a...

„a történelem legnagyobb eseményére emlékezünk” - Nagyszombat éjszakája

A feltámadt Krisztus életének jelképe a megszentelt tűz, lángjának szétosztásával és a húsvéti gyertya meggyújtásával kezdődött el a nagyszombat esti szertartás az egri Bazilikában. Felcsendült ezután a Dicsőség, a székesegyházban kigyúltak a fények, a világosság győzött a sötétség felett; Feltámadt Krisztus! Szentbeszédében Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott: ezen az éjszakán a történelem legnagyobb eseményére emlékezünk. Egy ember meghalt, feltámadt és visszajött...

IV. élő keresztút Ecséden a keresztény Magyarország megmaradásáért

Két évvel a pandémiát követően ismét élő keresztutat tartottak Ecséden a keresztény Magyarország megmaradásáért, a közös imádságot felajánlva.Nagypénteken ismét megtarthattuk a hagyományos élő keresztutat, ezúttal már IV. alkalommal. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, s ennek nyomán szép számmal vehettünk részt a keresztúton, de többen érkeztek messzebbről is. Az élő keresztutat a keresztény Magyarország megmaradásáért ajánlottuk fel, mert ezekben a válságos időkben szüksé...

Nagyszombat és a Húsvéti vigília

Nagyszombaton, április 16-án 20 órakor kezdődik a bazilikában Húsvét vigíliája, a szertartást Ternyák Csaba egri érsek vezeti. Nagyszombaton az esti vigília-szertartásával kezdetét veszi a Katolikus Egyház legnagyobb ünnepe, a Húsvét, amely a kereszténység örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre. Nagyszombaton a némaság tölti be a világot, „az Egyház Jézus sírja mellett virraszt”. Általában késő este, napnyugta után kezdődik...

"Isten örök terve teljesedett be"

  Nagypénteken az egyház hagyománya szerint nincsen szentmise, a  liturgikus ünnepség középpontjában Jézus szenvedése és a kereszt titka áll.A Ternyák Csaba egri érsek és az asszisztencia a vértanúk piros ruhájában vonult  az oltár elé és a földre borulva imádkoztak,  kifejezve az Isten szeretete iránti alázatot. A szenvedéstörténtet felidézését követően a főpásztor úgy fogalmazott: lélekben mi is ott álltunk Máriával és János apostollal üdvözítőnk keresztje alatt végigj...

Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja

Nagypéntek az egyházi év legmegrendítőbb és legcsendesebb ünnepe: Jézus kínszenvedésének, halálának és sírba tételének a napja. A szent három nap legmélyebb valóságát: a passiót tárja elénk. Az Anyaszentegyház ősi hagyomány szerint nem mutat be szentmisét ezen napon, mert maga az örök Főpap, Krisztus az áldozat a kereszt oltárán. A Jézust jelképező oltár díszek nélkül, csupaszon áll, mint a Golgota sziklatömbje, amelyen a megváltás áldozata végbement. A liturgia színe a pir...

Felújított útmenti kereszt

Egerben a Szarvas téri körforgalomnál 1827. óta áll egy fogadalmi kereszt, melyet most dr. Novák Péter ügyvéd támogatásával felújítottak és Nagypénteken Ficzek László helynök, plébános áldott meg rövid ünnepség keretében. Dr. Novák Péter elmondta: sokan jönnek a városba e csomóponton keresztül, s méltatlan állapotú feszület fogadta az érkezőket. Ezért született meg az elhatározás, hogy támogatja felújítását, s így Varga Zoltán Zsolt kőrestaurátor a szobrot állította helyre...

Isten szolgál és tisztává tesz minket – Nagycsütörtöki szertartás Egerben

Ternyák Csaba egri érsek mutatott be szentmisét Nagycsütörtök este, 2022 április 14-én a bazilikában. Az Úr szenvedésének és feltámadása húsvéti szent három napja az egész egyházi év tetőpontja. A Nagycsütörtök esti misével kezdődve az utolsó vacsorára emlékezünk, az Eucharisztia és a papság megalapításával Jézus a testvéri szeretet által saját testét és vérét hagyta ránk, hogy állandóan közöttünk lehessen. A szent napok drámaiságát kifejezi az orgona és a harangok hallga...

Krisztus rajtunk keresztül gyakorolja papságát

Az Egri Főegyházmegye papságával közösen mutatott be szentmisét Ternyák Csaba egri érsek 2022. április 14-én, Nagycsütörtökön. A főpásztor a szentmise kezdetén köszöntötte a paptestvéreket és a bérmálkozásra készülő fiatalokat, elmondta, újra együtt tölthetjük a Nagycsütörtököt, erre az elmúlt két évben nem volt lehetőség. Hozzátette: a pandémia után most a háború árnyéka vetül életünkre, látjuk a szenvedőket, s azt, hogy mennyi veszély leselkedik ránk, ebben a modern vil...

Nagycsütörtök

  az Eucharisztia (Oltáriszentség) és a papság (egyházi rend) alapításának ünnepe   Nagycsütörtökön az esti szentmisével kezdetét veszi az egyházi év szent három napja, amikor is az Egyház megemlékezik az utolsó vacsoráról, Krisztus kínszenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Nagycsütörtök liturgiája ennek az ünnepi eseménysornak a nyitánya. Húsvét a Katolikus Egyház legnagyobb ünnepe, mely a feltámadás misztériuma és a megváltás titka által, mint fényforrás beragyogja...

Húsvéti szertartások az egri bazilikában

április 14. Nagycsütörtök 9 óra Krizmaszentelési szentmise; 18:30  Utolsó vacsora miséje    április 15.  Nagypéntek 14:30 Jermiás siralmai 15:00 az Úr szenvedésének ünneplése    április 16.  Nagyszombat 20:00 Húsvét vigíliája   április 17.  Húsvét vasárnap 10.00  Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise   Minden szertartást élőben közvetít a Szent István Rádió.

Nagyböjti imaest az egri katolikus egyetemen

Két év után újra megrendezésre került az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a Nagyböjti imaest. Nagyböjti Imaest 2022.04.06. Hagyományokhoz híven immár sokadik alkalommal rendezte meg az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, egyetemi lelkészsége a nagyböjti imaestjét a Líceum Kápolnájában. Az hallgatókból álló, katolikus egyetemista csapat, már régóta készült a különleges, húsvét előtti szentmisére, melyet Drahos Dávid atya, az egyetem lelkésze celebrált. Az idei...

Újra indult keresztút Egerben az Egedre

(A képre kattintva galéria nyílik!) A családokért és a békéért ajánlották fel az Eged-hegyi keresztutat, mely több évtizedes múltra tekint vissza Egerben. A Covid járvány miatt utoljára 2019-ben került sor az eseményre. Idén a sok fiatal részvételével zajló programot az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense, Vízi János káplán vezette. Az esős idő ellenére mintegy nyolcvan fő indult el az Egedre. A keresztútjárásban az egri szeminárium kispapjai, bérmálkozásra készülő fi...

A húsvéti ünnepkör jegyében tartották szakmai napjukat az ózdi SZIKSZI-sek

A Nemzeti Tehetség Program keretein belül szervezett pályázati projekt utolsó előtti állomása, a szakmai nap feladata egy fiktív vállalkozás bemutatása volt. Előzetesen a termek húsvéti dekorációja volt a feladat, igazán kreatív és derűs kép tárult az értékelők szeme elé. Osztályonként néhány diák a húsvéti ünnepkör egyházi vonatkozásairól, a szimbólumok jelentéséről, a népszokások témakörökből készült fel, hogy a szakmai napon a teszt megoldásakor minél jobb eredményt érje...

"Jézus keresztje bátorítás és erőforrás" – Virágvasárnap Egerben

A virágvasárnapi szertartás hagyományosan a barka megáldásával kezdődött 2022. április 10-én az egri Bazilikában. A nagyböjt eleje óta szívünket bűnbánattal és jócselekedetekkel előkészítettük, ma azért gyűltünk össze, hogy az egész egyházzal együtt lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, szenvedését és feltámadását – mondta Ternyák Csaba egri érsek a szertartás elején.  Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezzünk meg az üdvösségszerző bevonulásról, lépjün...

Virágvasárnap a nagyhét ünnepélyes megnyitása

Virágvasárnap a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapja és egyben a Nagyhét kezdete. Ezen a vasárnapon Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. Virágvasárnap jelentése a latin Dominica palmarum, azaz a pálmaágak vasárnapja kifejezésből származik, ami az ünnepi körmenetet és a dicsőséges bevonulást vételezi elő. Ezen vasárnap megünneplésének szokásai a bibliai elemek mellett a jeruzsálemi egyház liturgiájából erednek, ahogy azt...

5 éves az iskolarádiós hálózat

2017-ben indult a Szent István Rádió és Televízió ifjúsági médiaműhelye, a Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat. Linczenbold Levente plébános 2016-ban kérte meg a rádió munkatársait, hogy az akkor átvett mezőnyárádi iskola berendezéseit nézzék át és segítsék a fiatalokat abban, hogy megtanuljanak rádiózni. Ezen ötlet nyomán valamennyi főegyházmegyei fenntartásban működő iskolát megkereste a Szent István Rádió és Televízió és egy három napos médiatáborral elkezdődött a kö...

Megőrzite népszerűségét az egri katolikus egyetem

Az Oktatási Hivatal közzétette a 2022. évi általános felvételi eljárásban jelentkezettek létszámadatait. E szerint a 2021. augusztus 1-jén az Egri Főegyházmegye fenntartásába került Eszterházy Károly Katolikus Egyetem öt karára több mint 7600 jelentkezést regisztráltak, közülük 2368-an első helyen jelölték meg továbbtanulásuk színhelyéül az intézményt.   A jelentkezők több mint fele nappali tagozaton kíván továbbtanulni. Egerben a nappali tagozat, míg a Jászberényi Campus...

Ökoiskola címet nyert az ózdi SZIKSZI

A megtisztelő Ökoiskola címet március végén vehettük át Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár úrtól egy ünnepélyes átadó keretein belül. Az ünnepségen elhelyeztük az iskolánk által képviselt szemléletet jól tükröző, kézzel festett kavicsot is, amelyet a SZIKSZI tanulói egy pályázat keretében készítettek el. A többi elkészült alkotás kiállításra kerül az intézményben. Büszkék vagyunk, hogy a ma már 1200 tagú iskolahálózat közösségéhez tartozhatunk - tá...

Készül az egyházmegye szinódusi összefoglalója

  2021. október 10-én a Szentatya ünnepélyes szentmisét mutatott be a 2023-as püspöki szinódus tizenhatodik rendes közgyűléséhez vezető folyamat megnyitása alkalmából a Szent Péter-bazilikában. Október 17-én valamennyi egyházmegyében elindították a szinodális folyamatot. Az Egri Főegyházmegyében Ternyák Csaba egri érsek a bazilikában a 10 órai szentmisén hirdette meg a 2023-ig tartó folyamat kezdetét. Ezt követően a főpásztor vezetésével munkacsoport alakult a különféle te...


Irodalmi pályázat Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulója alkalmából

  Gárdonyi Géza, a kiemelkedő jelentőségű író 1922. október 30-án, Egerben bekövetkezett halálának 100. évfordulója alkalmából az Egri Főegyházmegye pályázati felhívást tett közzé. IRODALMI PÁLYÁZAT Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulója alkalmából Az Egri Főegyházmegye a fenntartásában működő iskolák színjátszó csoportjai számára irodalmi pályázatot hirdet, amelyen Gárdonyi Géza „Az én falum” című művének valamely novellájának színpadra állításával lehet indulni. Pályáz...

Megújult templomok

Borsodi településeken áldott meg megújult templomokat Ternyák Csaba érsek április 3-án. Elsőként Rátkára látogatott, ahol a külsőleg felújított, Szent Anna tiszteletére szentelt templomban mutatott be szentmisét. Szentbeszédében a főpásztor emlékeztetett, a nagyböjti időszak jó alkalom számunkra, hogy összeszedjük magunkat, hogy befelé forduljunk, hogy bűnbánatot tartsunk és megújítsuk életünket. Mint mondta, a mai ünnep Rátkán is ezt üzeni. A templom kívülről megújult é...

Megújult az Alsózsolcai Római Katolikus Templom

Az Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére szentelt alsózsolcai római katolikus templom 1977-ben épült. Varga Béla plébános elmondta, két és fél éve, mióta a településen teljesít szolgálatot, folyamatosan újítják, szépítik a templomot és annak környezetét. Az épület mellett felállították Szent II. János Pál pápa szobrát, a templomban nyílászárót cseréltek, előtetőt építettek, padfűtést szereltek be, felújították az elektromos hálózatot, új, elektromos orgona került a régi...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2022. áprilisi száma

A tartalomból: Főegyházmegyei találkozó május 7-én -  . május 7-én Főegyházmegyei találkozó lesz az Egri Bazilika felújítása miatt a mezőkövesdi Jézus Szíve templomban. Ez az összejövetel fontos állomása lesz a 2023. évi püspöki szinódust előkészítő szinodális folyamatnak. A soron következő szinódus címe: Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés. Mint ismert, a Szentatya kezdeményezése nyomán ezt a szinódust minden egyházmegyében széles körű konzultáció el...

"Péter hitével tekintsünk Jézusra!" Lelki nap a Petrovayban

(A képre kattintva galéria nyílik.) A szent 40 nap feléhez érve március 26-án került sor a Teremtésvédelmi hét méltó lezárásaként a lelki napunkra.Az egyházmegyei mottó jegyében igyekeztünk lelki nagytakarítást végezni, hogy a húsvéti öröm útjába ne álljanak a megszokás és nemtörődömségből fakadó bűneink. Az együttlétünket egy rövid ráhangolódással indítottuk. Fejes János atya, buzdító szavai és néhány ének után a békéért is imádkoztunk. Ezután minden osztály a lelkitükör...

Teremtésvédelem a pélyi katolikus iskolában Gyümölcsoltó Boldogasszony napján

(A képre kattintva galéria nyílik.) „Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban! Megértsük és megszépítsük a te kezed munkáját, hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség, a boldogság és szépség biztos otthona lehessen.” Rég nem volt már ilyen aktualitása a fenti imának. A járvány terhelte időszak után újabb tragédia rázta meg a világot. A békesség, a boldogság, a bőség helyébe a háború, a szomorúság, sok esetben a nélkülözés lépett. Teremtésvédelmi napunk kiemelt cél...

Lelki nap a Rád Találtam csapatával Sátoraljaújhelyben

A nagyböjti időszakban hagyományosan, megjelenésében mégis újszerű lelki napra került sor a sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumban. Lóczi Tamás atya, az intézmény lelki vezetője közös imára, elmélkedésre, és egyben zenés, jókedvű közösségépítésre hívta a Keri diákjait és munkatársait. A zalaegerszegi „Rád Találtam” csapatának köszönhetően a rendezvény léleknyitogató zenés dicsőítés, csoportfoglalkozások, tanúságtételek, és a lelki terheket elenged...

212. sz. Bornemissza Gergely Cserkészcsapat szervezésében zajlott a mezőnyárádi iskola lelki napja

(A képre kattintva galéria nyílik.) Március 26-án, szombaton tartottuk a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolában a gyermekek nagyböjti lelki napját. A nagyböjt egy különleges időszak a sajátos lelkületével, hangulatával. A hívő ember életében magával hoz egyfajta visszafogottságot, befelé figyelést és Istenkeresést. Fontos úgy is, mint megelőző időszak és felkészülés, hiszen a kereszténység legnagyobb ünnepét készíti elő. Idei lelki napunk kiemelkedő jelentőségg...

"Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra"

Öt éve került az Egyház fenntartásába a szikszói Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola. A jubileum alkalmából március 30-án, szerdán délelőtt ünnepi szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek, a diákok és pedagógusok pedig műsorral készültek. A szentmise elején a főpásztort Szarvas István plébános, iskolalelkész köszöntötte. Megemlítette az iskola mottóját, a Weöres Sándortól származó idézetet: alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Szentbe...

Jól működik az egri katolikus egyetem

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona volt a vendég a Lajosvárosi Közéleti Esték rendezvényén március 29-én. Koós Ede plébános köszöntőjében a keresztény szívvel megélt hivatást méltatta. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora beszélt életpályájáról, családjáról és hitéről. Elmondta: több mint 30 éve került az intézménybe, mely éppen akkor vette fel Eszterházy nevét, s azóta számos fontos esemény történt. Az egyetemmé válás fordulópont volt, de a legfontosabb és leglényegeseb...

Rendhagyó lelki nap Gyöngyösön

Rendhagyó lelki napot tartottak az alapításának 60., egyházi fenntartásba vételének 10. évfordulóját ünneplő Gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégiumban. Benyovszky Péter igazgató a Szent István Televízió kérdésére elmondta, hogy évek óta tervezték egy ilyen lelki nap megvalósítását, de szinte lehetetlennek tűnt 30 felszentelt papot, szerzetest Húsvét előtt, ugyanarra az időpontra elhívni. Nagy öröm az intézményvezet...

Jótékonysági koncertet szervezett az egyetem

Sikeres volt a március 28-án, a Bazilikában megrendezett, szentmisével egybekötött jótékonysági hangverseny. Az adakozásnak köszönhetően - a korábbi tárgyi és élelmiszer-adományokon túl - az egyetem mintegy 300 ezer Ft-tal segíti a bajbajutottakat, együttműködésben a Főegyházmegyei Karitász Központtal. A Szentmisét, ahol központi szerepe volt a béke üzenetének és a háború által sújtottakért való könyörgésnek, Dr. Novák István főszékesegyházi kanonok, az egyetem delegált ál...

Aláírták a közfeladat-finanszírozási szerződéseket a katolikus felsőoktatási intézményfenntartókkal

Az egyházi felsőoktatás fejlődését segítő közfeladat-finanszírozási szerződéseket kötött a katolikus és a református felsőoktatási intézményfenntartókkal a kormány március 29-én, kedden a budavári Karmelita kolostorban. A felsőoktatási intézmények között Dr. Ternyák Csaba érsek úr aláírta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola jövőbeli finanszírozását lehetővé tévő szerződéseket. A kormány elkötelezett a magyar felsőoktatás versenyképes...

Katolikus óvoda épül Jászárokszálláson

Letették az újonnan épülő katolikus óvoda alapkövét Jászárokszálláson. Az ünnepi eseményt megelőzően hálaadó szentmisét tartottak a helyi Szentháromság templomban. Szentbeszédében Kiss Csaba emlékeztetett a helyiek már régóta szeretnék ezt az óvodát, hiszen a jövőt az iskolával, óvodával, kápolnával, imádsággal, hittel, kultúrával lehet építeni. A plébános rámutatott, felmerül mindenkiben a kérdés, milyen lesz ez az óvoda, kik lesznek majd benne, kik fognak nevelni, tan...

Rekollekció hitoktatóknak

  Két helyszínen tartottak rekollekciót az Egri Főegyházmegye hitoktatóinak március 26-án. Egerben Tornay Krisztina M. Petra boldogasszony iskolanővér, a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Szakkollégium női tudományokkal foglalkozó vezetője, a teológiai tudományok doktora, Miskolcon pedig Guba András piarista szerzetes, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorhelyettese tartott egész napos lelkigyakorlatot. A pandémia idején nem volt lehetőség ilyen jellegű össz...

Diákokkal közösen ültetett fát az érsek

Gyümölcsoltó Boldogasszony Napja, március 25-e a teremtésvédelmi nap az Egri Főegyházmegyében. Az iskolák, intézmények ilyenkor programokat szerveznek, így március 28-án, hétfőn ehhez kapcsolódóan ültettek el 7 gyümölcsfát a karácsondi plébánia kertjében.   A fákat lelkipásztorokkal, valamint a Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola diákjaival ültette el Ternyák Csaba egri érsek. Az akció résztvevőit, a környékbeli katolikus iskolák vezetőit Nagy Sándorné iskolaigazgató,...

Letették a katolikus óvoda alapkövét Füzesabonyban

A vasárnapi szentmisét követően tették le a katolikus óvoda alapkövét a Szent János tér 2-3. szám alatt Füzesabonyban. A 80 kisgyerek befogadására alkalmas intézmény várhatóan jövő márciusra készül majd el. Már épül a 4400 m2-es duplatelken a katolikus óvoda Füzesabonyban, vasárnap a szentmisét követő ünnepségen helyezte el az alapkövet Nagyné Deli Mónika a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola igazgatója, Nagy Csaba polgármester, Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott,...

Kettős ünnep a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumban

Alapításának 10 éves évfordulóját ünnepli idén a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós szeminárium, ahol 10 nemzetből származó 16 papnövendék készül a papi szolgálatra. Hivatásukat valamennyien a Neokatekumenális Út Közösségében fedezték fel. Az első ilyen szemináriumot Rómában Szent II. János Pál pápa alapította 1987-ben az Új evengalizáció szolgálatának elősegítésére. Jelenleg világszerte 120 intézmény van, Magyarországon csak Egerben működik ilyen szeminárium. Dr...

Tanúságtétel a Dobó téren

Többszázan imádkozták a rózsafüzért Egerben a Dobó téren március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének előestéjén. Az imaalkalmat a Fertálymesteri Testület szervezte, Öller György ötletére, hagyományteremtő szándékkal, mint mondták, időnként ki kell lépni a templomokból és meg kell mutatni, a közös imádság erőt ad. Az imaszándékokat úgy fogalmazták meg, hogy kifejezzék a legfontosabb értékeket. Béres Gyula, a szervezet elnökségi tagja, hittantanár elmondta, a meg...

„Ti vagytok a jövő” – új iskola épül Körömben

A közel 1500 lelkes Borsod megyei település, Köröm iskoláját eredetileg 90 tanulóra tervezték, jelenleg mintegy 240 diák jár ide. Évek óta tervezték a bővítést, az impozáns plébánia – egykori pálos fogadó – melletti telken emelnek majd új épületet. A 3 milliárd forintos állami támogatásból 16 tanterem, 5 szaktanterem és  tornaterem épül. A Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola ünnepélyes alapkőletételen Orosz Lászlóné igazgató és Tóth Tibor polgármester köszönt...

Óvodavezetők értekezlete az Egri Főegyházmegyében

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák vezetői számára tartottak értekezletet március 23-án az Érseki Palota és Látogatóközpontban, ahol Dr. Ternyák Csaba érsek köszöntötte a megjelenteket. A főpásztor a Szent István Televízió kérdésére elmondta, a tervek között szerepel, hogy lehetőleg minden iskola mellett legyen egy óvoda is, amely megadja az alapokat és felkészíti a kisgyermekeket arra, hogy majd katolikus iskolába járjanak. „Fontos, hogy a gyermek a saját...

Ferenc pápa imája

Március 25-én, pénteken, a 17 órakor kezdődő bűnbánati szertartás keretében a Szent Péter-bazilikában Ferenc pápa felajánlja Oroszországot és Ukrajnát Mária Szeplőtelen Szívének. A felajánló ima hivatalos szövege:   Felajánlás Szűz Mária Szeplőtelen Szívének   Ó, Mária, Isten Anyja, Édesanyánk! Mostani szenvedésünk idején hozzád folyamodunk. Édesanyánk vagy, szeretsz és ismersz minket: semmi sincs rejtve előtted abból, amit a szívünkben hordozunk. Irgalmasság Anyja, hány...

Hosszútávra rendezkedett be a Karitász a menekülőkért

Az első percektől kezdve a menekültek mellé állt a Katolikus Karitász. A kárpátaljai térségbe vagy Magyarországra érkező menekültek szállítását, elszállásolását, étkeztetését is támogatják országos és határon túli szervezeteikkel együtt. A Karitász barabási bázisán közel egy hónapja éjjel-nappal fogadják a határátkelőhelyről érkező gyermekeket, anyákat, időseket. A családok fáradtan, éhesen érkeznek, több napot utaztak Magyarországig, Kijevből, Donyeckből, Harkovból jönnek...

Új templom épült Bánhalmán

Utoljára az 1300-as években állt templom a Kenderestől alig pár km-re található 500 fős lakossággal rendelkező Bánhalmán. A Tisza-tavi templomok útján II. – kulturális turisztikai desztináció elnevezésű pályázat segítségével 3 évvel ezelőtt indult meg a település templomának építése. – tudtuk meg a település plébánosától, Koltavári Attilától, aki a szentmise elején köszöntötte a jelenlévőket és háláját fejezte ki az építkezés megvalósulásáért. Az új templomot Dr. Ternyák C...

Megújult a templom és az iskola Kenderesen

A Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén elhelyezkedő 4500 fős településen, Kenderesen álló Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomot 1783-ban kezdte építtetni gróf Haller Antal. Az építész Rábel Antal volt. Az egyhajós templomot 1923-ban kibővítették, a két mellékhajó ekkor épült hozzá. Az oltárképet Falkonúri József festette, a mellékoltárok Rovátkai Lajos munkái. A mellékoltárok festményeit a Horthy család adományozta 1938-ban, az Eukarisztikus Világkongresszus alka...

Örökfogadalmat tett fr. Zsók Hunor OFM Conv. minorita Egerben

(A képre kattintva galéria nyílik!) 2022. március 19-én, Szent József ünnepén, az egri Szent Antal Minorita-templomban Zsók Tamás Hunor OFM Conv. testvér, a Konventuális Ferences Minorita Rend magyarországi és erdélyi Szent Erzsébet Tartományának tagja örökfogadalmat tett.   Az ünnepi szentmise főcelebránsa fr. Pawel Cebula OFM Conv., a tartományfőnök magyarországi küldötte volt. A szentbeszédet fr. Wojciech Kulig OFM Conv. tartományfőnök mondta és fogadta a fogadalmakat...

Elhunyt Buzgán József nyugalmazott plébános

„Üdvözítőnk, Jézus Krisztus győzött a halálon – s az evangéliumban felragyogtatta az örök életet.” (2 Tim 1,10) Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásban vetett hittel tudatja, hogy BUZGÁN JÓZSEF nyugalmazott plébános életének 75., áldozópapságának 51. évében, 2022. március 20-án, a szikszói kórházban, szentségekkel megerősítve elhunyt. Paptestvérünkért a szentmisét 2022. április 12-én, kedden 10 órakor a hejőkeresztúri templo...

Önkénteseket vár a Karitász

Az ukrajnai háború borzalmai elől menekülőket a kezdetektől segíti a Katolikus Karitász a magyar-ukrán határon. Fülöp Andrea önkéntes a Szent István Rádiónak elmondta: vőlegényével Barabáson két 12 órás éjszakás műszakot vállalt. Szombaton és vasárnap is este 8 órától reggel 8 óráig voltak szolgálatban. Fontosnak tartják azt, hogy ne csupán pénzadománnyal, hanem szabadidejük feláldozásával is segítsenek. Jellemzően már belső Ukrajnából érkeznek menekültek, akiknek az ellátás...

Folytatódik a gyűjtés az egri egyetemen

Gyors és nagyon fontos segítséget jelentett, szép eredményt hozott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem első körben március 16-ig tartó adománygyűjtési akciója. A jótékony célú kezdeményezésre érkezett felajánlásokat a Sas úti kollégiumban szortírozták az önkéntesek. Folytatjuk: Húsvét hétfőig a Kárpátalja területén zajló étkeztetéshez szükséges alapanyagokat gyűjtik, valamint jótékonysági hangversennyel és vendéghallgatók befogadásával, támogatásával is segítenek azokon, a...

Évkönyvben összegezték a teremtésvédelmi programokat

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét 2017-ben Ternyák Csaba egri érsek egyházmegyei teremtésvédelmi napnak nyilvánította és az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő iskolákat, óvodákat és kollégiumokat teremtésvédelmi programok megvalósítására kérte. A főpásztor felhívására 50 katolikus iskola különféle teremtésvédelmi akciókat szervezett. Ezek sikerén felbuzdulva minden tanév elején az iskolák, óvodák, kollégiumok intézményi munkatervében is megjelennek a különféle teremt...

Tarcalra menekültek

Február 24-én, kitört az orosz-ukrán háború, a szomszédos országból menekültek ezrei indultak útnak már az első napon. Magyar és ukrán nemzetiségűek, kijevi egyetemeken tanuló külföldi hallgatók, mindenki jött és jön. A beregszászi járásból elindult egy népes cigánycsalád is, kicsik és nagyok, karon ülők és éppen csak járni tanulók; olyan is van köztük, aki egy hónap múlva jön erre a keserves világra. Huszonkét ember. Két éjszakát két szálláshelyen töltöttek, amikor a tarca...

Felújított iskolát áldott meg az egri érsek

A jászalsószentgyörgyi Szent György Katolikus Általános Iskolát fenntartó Egri Főegyházmegye „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet adott be. Ennek keretében számos területen történt fejlesztés. A szaktantermek kialakítása mellett megtörtént az akadálymentesítés, korszerűsítették a mosdókat, felújították a tetőszerkezetet, napelemeket helyeztek el, burkolatokat, nyílászárókat cseréltek, megújult a fűtésrendszer...

Rózsafüzér imádság az egri Dobó téren

Közös rózsafüzér imádságra hívnak és várnak mindenkit az egri fertálymesterek. 2022. március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában, a Dobó téren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a békéért. Imádkozzunk együtt Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén! - áll a szervezet felhívásában Az...

„Gyerekzsivajtól hangos a terem” – menekült családok Barabáson

A Szent István Rádióban a Katolikus Karitász munkatársai rendszeresen beszámolnak arról, hogy mi a helyzet a magyar-ukrán határon, miután tömegek menekülnek Ukrajnából azután, hogy Oroszországgal háború kezdődött. Március 17-én, csütörtök délelőtt Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója részletezte az aktuális állapotokat. - Barabáson a mi feladatunk az, hogy fogadjuk azokat a családokat, akik a határról érkeznek hozzánk. A tegnapi számláló 270 embert j...

Nagyböjti beszélgetés Dr. Csókay Andrással Ecséden

Ecséden a nagyböjthöz kapcsolódva beszélgetett Dr. Csókay András nemzetközi hírű idegsebésszel Varga József plébániai kormányzó. Az eseményre március 11-én, az ecsédi Buzás Pince vendégházban a téli esték programsorozat keretében, az Ecsédi Egyházközség és a Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány szervezésében került sor. "A vendéget elkísérte felesége és jó barátja is. A beszélgetés során több témát is érintettek: az élet védelméről, a missz iókról, a hivatásról és ann...

Örökfogadalmat tesz Hunor testvér Egerben

Zsók Hunor Tamás OFM conv., minorita testvér, 2022. március 19-én örökfogadalmat tesz. Az ünnepi szertartás az egri Páduai Szent Antal minorita templomban,12.00 órakor, szentmise keretében lesz. Zsók Hunor Tamás minorita testvér 1988-ban, Erdélyben született csíkdánfalvi lakosként. Az általános iskolát Csíkdánfalván, majd a középiskolát a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban, természettudományok szakon végezte. Kiskorától biológusnak készült, így a középiskolát a kolozsvá...

Szabó József spirituális tartott lelkinapot Erdélyben

Szabó József, az egri Szeminárium spirituálisa tartott előadást kedden, 2022. március 8-án a Máramarosi Főesperesség papjainak lelkinapján a Nagybányai Szentháromság Plébánián. Az eseményen jelen volt Schönberger Jenő megyés püspök, aki köszöntötte a vendéget és a résztvevő lelkipásztorokat, majd bevezette a nap témáját, egy olyan téma – mondta a főpásztor – amelyet sajnos nem lehet elvonatkoztatni lelkipásztori hivatásunktól. Szabó József spirituális az LMBTQ mozgalomról...

Az MKPK körlevele a 2022. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

Kedves Testvérek! Idén újra meghirdetjük a nagyböjti irgalmasság gyakorlásának ősegyházi hagyományát, amikor arra biztatjuk a híveket, hogy hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban az erre kijelölt helyre. Az ősegyházi források közül Szent Pál apostolnak a korintusi egyházközségben meghirdetett adománygyűjtését állítjuk példának, aki a jeruzsálemi keresztények megsegítésére bíztatott. „Ti mindenben kitűntök: a hit...

Másfél évtizede a főegyházmegye élén

XVI. Benedek pápa 2007. március 15-én nevezte ki egri érsekké dr. Ternyák Csabát. Beiktatása az egri Főszékesegyházban volt, 2007. június 9-én. Az egyházmegye 81. főpásztora 1953. december 4-én született Fertőszentmiklóson. Teológiai tanulmányait a győri Egyházmegyei Szemináriumban, majd Budapesten a Központi Szemináriumban végezte, ahol a Hittudományi Akadémia hallgatójaként teológiai doktorátust (PhD) szerzett. június 21-én szentelték pappá Győrben. 1986-tól 1988-ig...

40 éve a papnevelés szolgálatában

Paptársai, munkatársai és tanítványai körében könyvbemutatóval ünnepelte 70. születésnapját Dr. Dolhai Lajos professzor, az Egri Hittudományi Főiskola rektora. A Papnevelés szolgálatában című könyvet a szerkesztő, Krakomperger Zoltán teológia tanár mutatta be, aki ismertette a rektor életútját és rámutatott elhivatottságára, buzgó tudományos munkájára, idézett a kötet elején megjelenő írásokból. A kötet a köszöntéseken túl 18 tanulmányt tartalmaz, egyebek mellett korunk...

Elbúcsúztatták Mikolai Vince miskolc-diósgyőri plébánost

2022. március 10-én helyezték örök nyugalomra Mikolai Vince pápai prelátus, kanonok, miskolc-diósgyőri plébánost, aki március 1-jén hunyt el. A gyászmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, több püspökkel és az egyházmegyei papság képviselőivel közösen. A szertartást a Miskolc diósgyőri plébániatemplomban tartották. Dr. Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora mondott búcsúztatót, majd a helyi temetőben helyezték sírba Mikolai Vince atyát. A templomi szertartást a...

Michael Czerny bíboros a Karitász táborában

A Szent István Rádióban a Katolikus Karitász munkatársai rendszeresen beszámolnak arról, hogy mi a helyzet a magyar-ukrán határon, miután tömegek menekülnek Ukrajnából azután, hogy Oroszországgal háború kezdődött. Március 10-én, csütörtök délelőtt Besze Erika, a Katolikus Karitász sajtóreferense részletezte az aktuális állapotokat. - Az előző nap legnagyobb eseménye talán az volt, hogy Czerny bíboros visszatért hozzánk este, amikor már Budapest felé vette az útját. Magánláto...

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szállást ad a menekülőknek

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem készséggel segít az ukrajnai háború elől menekülő egyetemista diákoknak azzal, hogy kollégiumi kapacitásait átszervezve Egerben 98-, Jászberényben pedig 60 férőhelyet biztosít számukra. A befogadott fiatalokat Egerben a Sas úti kollégiumban helyezzük el, így egy helyen, egységként kezeljük ennek az embertársi kötelezettségből fakadó intézményi feladatnak az ellátását - tudatta közleményében az intézmény. A keresztféléves diplomaosztót k...

A Karitász jól el tudja látni a menekülteket

A Szent István Rádióban a Katolikus Karitász munkatársai rendszeresen beszámolnak arról, hogy mi a helyzet a magyar-ukrán határon, miután tömegek menekülnek Ukrajnából azután, hogy Oroszországgal háború kezdődött. Március 9-én, szerdán délelőtt Kovács Gábor, a Váczi Egyházmegyei Karitász igazgatója részletezte az aktuális állapotokat. Mint megtudtuk, egyre többen jöttek már Kijevből és a keleti régiókból, magyar ajkúak már nem. Az adományok tekintetében folyamatos az utánpót...

Érseki áldás a felújított üdülőn

Ternyák Csaba egri érsek szentelte meg a felújított épületet 2022. március 8-án. 7 szoba fürdőszobával, összesen 20 ággyal várja a vendégeket a Zsóry Katolikus Üdülő Mezőkövesden.   Az épület korábban az egri főplébániáé volt, majd az Egri  Főegyházmegye tulajdonába került. 2019-ben kezdték meg a teljeskörű felújítást, melynek keretében bővítették a lakóteret is, s a hőszigetelés mellett a fűtést is korszerűsítették.  Nyeste István, az üdülőt fenntartó mezőkövesdi Sz...

Kárpátaljára is átmennek a Karitász munkatársai

A Szent István Rádióban a Katolikus Karitász munkatársai rendszeresen beszámolnak arról, hogy mi a helyzet a magyar-ukrán határon, miután tömegek menekülnek Ukrajnából azután, hogy Oroszországgal háború kezdődött. Március 8-án, kedden délelőtt Besze Erika, a Katolikus Karitász sajtóreferense részletezte az aktuális állapotokat. Az összefoglalóból kiderült, hogy az előző napok csökkenése után, már ismét egyre többen érkeznek. Arra számítanak, hogy a hírekben közölt tűzszüne...

Közös rózsafüzér imádság Egerben, a Dobó téren

"2022. március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában, a Dobó téren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén!" - fogalmazták meg a szervezők a program célját. A közös imádságra mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

Imavirrasztás lesz Egerben

Imaest lesz Magyarországért, Európa békéjéért és Esterházy János boldoggá avatásáért az egri Minorita templomban. "A mi jelünk a kereszt" mottójú imaest 2022. március 12-én (szombaton ) 17 órakor szentmisével kezdődik, majd szentségimádás lesz 19 óráig. Sok szeretettel vár mindenkit a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség!

Karitász: „a menekülő emberekhez kötődünk, nem a feladatokhoz”

A Szent István Rádióban a Katolikus Karitász munkatársai minden nap beszámolnak arról, hogy mi a helyzet a magyar-ukrán határon, miután tömegek menekülnek Ukrajnából azután, hogy Oroszországgal háború kezdődött. Pénteken délelőtt Besze Erika, a Katolikus Karitász sajtóreferense részletezte az aktuális állapotokat. - Viszonylag nyugodt éjszakánk volt, egy orvos házaspár érkezett, ez talán a legérdekesebb történet az elmúlt napokból számomra is. Ők nyaralni voltak, ukrán álla...

Járványügyi rendelkezések visszavonása

Az állami rendelkezésekkel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-étől a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi módon rendelkezem. Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása. Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. A kiengesztelődéskor a kézfogás vagy békecsók nem kerül visszavezetésre. K...

Az Egri Főegyházmegye is kiveszi a részét a segítő munkából

A Főegyházmegyei Karitász Központban (Eger, Szaicz Leó u. 7.) és a miskolci Karitász PONTban (Miskolc, Király u 5/A Szinva park) folyamatosan fogadják a felajánlásokat. A központ igazgatója, Árvai Ferenc atya munkatársaival a magyar-ukrán határ mellett Barabás településen személyesen vesz részt a segítő munkában, a nap 24 órájában fogadják a menekülteket. A plébániai karitászcsoportok a központtal együttműködve gyűjtik az adományokat. A Főegyházmegye számos járművet aján...

„a megtérésünket ne halogassuk tovább” - érseki szentmise Hamvazószerdán

Hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti időszak, mellyel Jézus Krisztus szenvedésére, üdvözítő halálára és feltámadására, vagyis a Húsvét megünneplésére készülünk – mondta el Ternyák Csaba egri érsek a szertartás elején. Szentbeszédében rámutatott: Hamvazószerda a maga komolyságával  minden évben mélyebb és összeszedettebb imádságra,  őszinte böjtölésre és mások előtt nem hivalkodó jócselekedetek gyakorlására készít és hív fel bennünket.  A következő hetekben tehát elsőso...

A menekülteket és a helyben maradottakat is segíti a Karitász

Az ukrajnai háború borzalmai elől menekülőket segíti a Katolikus Karitász a magyar-ukrán határon, már a kezdetektől. A március 2-án, Hamvazószerdán aktuális információkat Écsy Gábor, a Karitász országos igazgatója foglalta össze a Szent István Rádió megkeresésére. - Kétirányú a támogatásunk, a segítségünk a menekültek felé. Egyrészt, határon belül, Barabáson rendszeresen fogadjuk azokat, akik ott lépnek be, illetve ott kérnek segítséget. Az elmúlt napokban egyre többen érkez...

Közösen segít az egyetem és a Karitász

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szociálpedagógia tanszéke, Családbarát Programirodája és Hallgatói Önkormányzata az Egri Főegyházmegyei Karitász Központtal együttműködve gyűjt adományokat a háború elől menekülőknek. Elsősorban tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket, paplanokat, plédeket várnak. Az adományokat az alábbi helyszíneken fogadják Egerben (hétfőtől péntekig): B épület EHÖK Iroda 10:00-15:00 Líceum Postázó 7:30-14:30  Barkóczy úti Gyakorlóiskola...

Hamvazószerdával megkezdődik a húsvéti előkészületi idő, a nagyböjt

Ternyák Csaba egri érsek március 2-án 18 óra 30 perckor mutat be szentmisét az egri bazilikában. A szertartásba a Szent István Rádión keresztül is becsatlakozhatnak a hívek. Nagyböjt, a húsvétra felkészítő negyvennapos előkészületi időszak, hamvazószerdán veszi kezdetét, amely idén március 2-ra esik. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban hitük elmélyítésével, kiengesztelődéssel és böjttel készülnek húsvét ünnepére, Jézus Krisztus halálára és feltámadására. Nagyböjt la...

Ferenc pápa üzenete 2022. Nagyböjtjére

„Ne fáradjunk bele tenni a jót,mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk.Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel!”(Gal 6,9–10a)   Kedves Testvéreim! A nagyböjt a személyes és közösségi megújulás kedvező időszak, mely elvezet bennünket a meghalt és feltámadt Jézus Krisztus húsvéti misztériumához. Idei nagyböjti utunkon jól tesszük, ha felidézzük Szent Pálnak a galatákhoz intézett buzdítását: „Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni...

Az MKPK közleménye

Az alábbiakban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményét olvashatják: A sajtóból értesültünk néhány egyházi oktatási intézmény egyes pedagógusainak kezdeményezéséről. Tisztában vagyunk a pedagógusok helyzetével. A katolikus egyházmegyei fenntartók a hangulatkeltést nem tartják célravezetőnek, különösen nem a választási kampány idején. A követelések helyett minden esetben a tárgyalásos megoldást részesítik előnyben. Továbbra is bízunk pedagógusaink józan ítélőképess...

Elhunyt Mikolai Vince pápai prelátus, kanonok, miskolc-diósgyőri plébános

Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy MIKOLAI VINCE pápai prelátus, c. prépost, főesperes, főszékesegyházi kanonok, miskolc-diósgyőri plébános életének 74., áldozópapságának 50. évében, 2022. március 1-jén a miskolci Semmelweis kórházban, szentségekkel megerősítve elhunyt. Paptestvérünkért a szentmisét 2022. március 10-én, csütörtökön 10 órakor a Miskolc  diósgyőri plébániatemplomban mutatjuk be,  maj...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2022 márciusi száma

A tartalomból: Nagyböjt van! - Templomaink díszítése, a lila színű miseruha, a szentmise énekei és imádságai emlékeztetnek bennünket arra, hogy megkezdődött a Nagyböjt, a húsvétra való lelki előkészület ideje. Egyházunk böjti fegyelme az elmúlt évszázadban sokat változott, de a szent negyven nap napjainkban is alkalmas arra, hogy felkészítsen bennünket a húsvét méltó megünneplésére. A nagyböjti időszaknak a katolikus egyházban három jellegzetessége van. Jézus megváltó sze...

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaiként kifejezzük közös aggodalmunkat az Ukrajnában zajló háború miatt. Fájdalmunkat az is növeli, hogy a háborús események magyar testvéreinket is sújtják. Együttérzünk mindazokkal és osztozunk fájdalmukban, akiknek ez a fegyveres konfliktus bármilyen módon szenvedést okoz. Szeretettel kérünk mindenkit, hogy nagylelkűen, lehetőségei szerint legyen segítségére minden menekültnek. A Katolikus Karitász a Püspöki Konferencia megbízásáb...

A magyar-ukrán  határ mellől tudósít a Szent István Televízió

A magyar-ukrán határ mellett, Beregsurányban és Barabáson dolgozik a Szent István Televízió stábja. Beszámolnak a helyzetről, rászorulókkal, menekülőkkel és segítőkkel beszélgetnek. Az élő közvetítések a televízió Facebook oldalán láthatók: https://www.facebook.com/szentistvantv Az összefoglaló holnap a Szent István Televízió honlapján lesz elérhető.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyböjti körlevele

Krisztusban Kedves Testvérek!   A nagyböjti időszak kezdetén újra tudatosítjuk magunkban, hogy Urunk feltámadásának ünnepére, Húsvétra készülünk. A készület ideje pedig alkalom a bűnbánatra, mert a megváltás titkával való találkozás megtisztulást, megtérést kíván az ember részéről. Az imádság, a böjt és a rászorulók segítése ennek a bűnbánatnak a legfontosabb kifejezései. Amikor észrevesszük környezetünkben a magányos, beteg vagy anyagi szegénységben élő embertársainkat és...

Kápolnát szentelt Andornaktályán Ternyák Csaba egri érsek

Az andornaktályai hívek köszöntötték a szertartás elején Ternyák Csaba egri érseket. Mint elhangzott: régen várt ünnep ez, hiszen a romos kis kápolna helyén egy új épület emelkedhetett. 4 esztendővel ezelőtt a főpásztor mutatta be a kápolna szentmiséjét, akkor adta áldását az új kápolna építésére. Ternyák érsek elmondta: örömmel és hálával van tele a szíve, mert megvalósulhatott a hívek nagy terve, egy szép, modern új templom, egy közösségi ház és egy impozáns tér. S...

Figyeljünk egymásra, szeressük egymást! - az egri érsek áldotta meg a felújított templomot Ongán

Szentmisét mutatott be és megáldotta a felújított templomot Ternyák Csaba egri érsek a Borsod megyei Ongán február 26-án, szombaton délután. A munkálatokhoz a kormány és az Európai Unió által finanszírozott Vidékfejlesztési Alap keretében több mint 14 millió forint támogatás érkezett, az Egri Főegyházmegye több mint 22 millió forintot biztosított, így tehát csaknem 37 millió forintos beruházással újult meg kívül-belül Onga római katolikus temploma. A főpásztor homíliája...

Az MKPK Állandó Tanácsának közleménye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa felkéri és megbízza a Katolikus Karitászt, hogy különös figyelemmel és gonddal, a magyar állami szervekkel és más segélyszervezetekkel együttműködve legyenek az Ukrajnából Magyarországra érkező menekültek segítségére, és vegyenek részt az ellátásukban. Erre az MKPK azonnali intézkedéssel megfelelő összeget bocsát rendelkezésükre. Budapest, 2022. február 25. az MKPK Állandó Tanácsa

Gárdonyi Gézára emlékeztek Kálban

Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulója alkalmából tartottak egész napos ünnepséget Kálban. A megemlékezés a település templomában szentmisével kezdődött. A szentmise főcelebránsa Koós Ede, az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium spirituálisa hangsúlyozta, hogy szülőknek, pedagógusoknak, papoknak egyaránt közös felelőssége a következő nemzedéket megfelelő munícióval ellátni, hogy a jelen és a jövő zűrzavaros kihívásai közepette is megfelelő értékrenddel rendelkezzenek...

A Karitász segítségnyújtása az ukrajnai háborús helyzetben

  Gyorssegélyt indít és az ukrajnai válsághelyzetben különösen is azok mellé áll a Katolikus Karitász, akik a legkiszolgáltatottabbak, akinek családja vagy saját jövője érdekében el kell hagynia otthonát. A menekültek ellátására készíti fel kelet-magyarországi logisztikai központját és a határ közelében található önkéntes csoportjait a segélyszervezet. Ezzel egyidőben folyamatos kapcsolatban van az Caritas Ukrajna vezetőivel, akik már 2014. óta támogatják a kelet-ukrajnai há...

Szinodális találkozó a katekéták között

A Főegyházmegyei Kateketikai Konzultációs Iroda kezdeményezésére 2022. február 8.-án szinodális találkozóra került sor Egerben a Főegyházmegyei Irodaház nagytermében az egyházmegye hitoktatóinak részvételével. A találkozóra a főegyházmegye minden területéről érkeztek hitoktatók, akik mindvégig aktívan és lelkesen dolgoztak együtt. A bennük lévő tenni akarás és a hitoktatás ügyének szívükön viselése központi eleme volt az együttlétnek. A szinodális véleménycsere egyértelm...

Házasság Hete Miskolcon

"Idén a Miskolc-diósgyőri plébánia is bekapcsolódott a Házasság Hete programsorozatba. Szerdán és pénteken este a jelenlevő házaspárok a krízisek összetartó erejéről, kommunikációról, szeretetnyelvekről, az érzelmek helyes megéléséről beszélgettek és hallgattak meg nagyon bensőséges és személyes tanúságtételeket. Mindkét alkalom építő és valóban őszinte találkozás volt. Vasárnap az esti szentmisét a házaspárokért ajánlották fel, amelyet dicsőítő szentségimádás követe...

Márciusban kezdődik a bélapátfalvi apátsági templom felújítása

(A képre kattintva galéria nyílik!) február 22-én aláírták a bélapátfalvi apátsági templom felújításáról szóló szerződést. Az 1232-től épült Magyarország egyetlen épségben maradt középkori ciszterci apátsági temploma, melynek műszaki állapota nagyon leromlott mára, ezért szükségessé vált az épület teljes rekonstrukciója. Az ünnepélyes aláírás alkalmával Ternyák Csaba egri érsek elmondta, számos beruházás zajlik most az Egri Főegyházmegye területén, megújul mások...

Kápolnabúcsú Füzesabonyban

Az elmúlt év októberében szenteltek iskolakápolnát a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskolában, február 21-én pedig első búcsúját tartották az imahelynek. Az ünnepnapon szentmisével indult a reggel. A két fatimai szent látnokgyermek, Ferenc és Jácinta tiszteletére szentelt kápolnában, az egykori füzeabonyi káplán, Varga Béla mutatott be szentmisét. A sajóládi plébános szentbeszédében hangsúlyozta, a mai nap a találkozás ünnepe. Az Istennel való találkozás...

Lelkipásztorok találkozója az Egri Főegyházmegyében

A szinódusi folyamat mellett a digitalizáció és az online média hatása állt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények lelkipásztorai számára február 16-án tartott értekezlet középpontjában. A program kezdetén Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke köszöntötte a megjelenteket.Dr. Szűts Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Karának dékánja, online média és digitális pedagógia kutató előadás...

Köszöntés a Betegek Világnapján

  Tiszafüreden orvosokat és az egészségügyben dolgozókat köszöntött a karitász csoport a Betegek világnapján. "Meghívásunkat 14 orvos és egészségügyi dolgozó fogadta el a vasárnapi szentmisére. Egy szál virággal és emléklappal köszöntötték őket a karitász csoport munkatársai. Török József csoportvezető kedves szavakkal emlékezett a Lourdes-i jelenésre, a Szűzanya betegeket gyógyító kegyelmére, a meghívottak bátor helytállására, melyben saját egészségüket is kockáztatva munk...

Az Egyház rábíz bennünket Krisztusra – érseki szentmise a Betegek Világnapján

A Betegek Világnapján, február 11-én, a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapján szentmisét mutatott be az egri bazilikában Ternyák Csaba egri érsek. Ez már a 30. Betegek Világnapja, miután Szent II. János Pál pápa elrendelte az ünnepet 1993-ban. A szentmise elején Árvai Zoltán kórházlelkész köszöntötte az egészségügyi dolgozókat - orvosokat, ápolókat, mentősöket, az egészségügyi intézmények vezetőit -, a papokat és híveket. Egyúttal jelezte: folytatjuk két éve tartó köny...

Boldog Carlo Acutis szabadidő-, és konditerem szentelése az Érseki Szent József Kollégiumban

2022. február 10-én, Koós Ede kollégiumi lelkész házszentelés keretén belül megáldotta az Érseki Szent József Kollégium megújított szabadidő-, és konditermét. A terem védőszentjéül Boldog Carlo Acutist (1991-2006) választották, aki sportolt, számítógépezett, mint a kollégisták többsége és társasági ember volt. Korát megelőzve püspöke engedélyezte, hogy 7 évesen elsőáldozáshoz járuljon, 11 évesen létrehozta a Virtuális Eucharisztikus Múzeumot. Életszentségét meghatározó...

Ferenc pápa üzenete a betegek 30. világnapjára

A lourdes-i Szűzanya napján, február 11-én ünnepli az Egyház a betegek világnapját. Ez alkalomból a pápa minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Idei üzenetének témája: „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36) A szeretet útján a szenvedők mellé állni.   A SZENTATYA, FERENC PÁPA ÜZENETEA BETEGEK 30. VILÁGNAPJÁRA2022. FEBRUÁR 11. „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36)A szeretet útján a szenvedők mellé állni Kedves testvéreim!Harmi...

„állítsuk át a szívünket Isten logikájára” - igazgatói értekezletet tartottak Egerben

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, a Líceumban tartották az igazgatói értekezletet 2022. február 9-én. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási intézményeinek vezetői értekezletén Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke rámutatott: az iskolák ebben a nehéz helyzetben is működőképesek, s ez az igazgatóknak is köszönhető. A program helyszínére, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre utalva elmondta: egyre szorosabb az együttműk...

„Az Úr házába indulunk, örömtől dobban a szívünk”

A lajosvárosi Találkozások Házában mutatták be 2022. február 8-án Kladiva Imre címzetes apát, nyugalmazott plébános „Az Úr házába indulunk, örömtől dobban a szívünk” című könyvét. A program kezdetén Koós Ede plébános köszöntőjében örömének adott hangot, hogy ezzel az eseménnyel elindul a Lajosvárosi Teológiai Estek sorozat, mely a tervek szerint minden hónapban egy-egy érdekes és fontos témával várja majd az itt élőket. A sorozatot a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egy...

Akolitusok az egyház szolgálatában

Bensőséges, családias körben avatott akolitusokat Ternyák Csaba egri érsek február 8-án az érseki magánkápolnában. Prédikációjában a főpásztor arra szólította a jelenlévőket, hogy tisztítsák meg vallásosságukat minden olyan babonás elemtől, amely az idők során rárakódott. „A vallásosság belülről, a szívünkből fakad. Az igazi istentisztelet lélekben történik. Minden tettünk, minden imádságunk szívből fakadjon, ne csak a parancsok betartására irányuljon.” – fogalmazott Ter...

„Úgy tekintek rátok, mint egyházunk gazdagságára” – a megszentelt élet napja Egerben

  Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, a megszentelt élet napján Ternyák Csaba egri érsek mutatott be ünnepi szentmisét az egri Szent Bernát ciszterci templomban, az Egri Főegyházmegyében jelen lévő férfi és női szerzetes közösségek tagjaival. A szerzetesi élet nehézségeiről szólt a főpásztor, s  a szinódus fontosságára is felhívta a figyelmet, majd bejelentette: két jezsuita paptestvér az Egri Főegyházmegyében szolgál tovább. Az érsek a szentmise elején meg...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2022. februári száma

A tartalomból: Ökumenikus imahét Egerben és Miskolcon - Az ökumenikus imahetet 1908-ban rendezték meg először az USA-ban. Az évről-évre sorra kerülő ökumenikus imahét az idén 2022. január 16-tól 23-ig tartott. Az imahét anyagát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnökségének javaslata alapján az imahetet a tagegyházak az aktuális járványügyi intézkedéseinek betartása mellett tartották meg. Így a kisebb légterű temp...

Védőszentet választottak osztályaiknak a tibolddaróci iskolások

A 2021. szeptember 1-jével egyházi fenntartásúvá vált Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolájában az osztályok védőszentet választottak maguknak. Tóth-Krokos Rita hitoktató kezdeményezésére történt a januári iskolaszentelő összekötése ezzel az eseménnyel. A védőszentet a gyerekek az osztályfőnökük segítségével választották ki több szent életútjának megismerését követően. Az alábbiak szerint döntöttek az osztályok: 1. osztály: Szent Mikl...

Különleges hangverseny

Kortárs komolyzenei hangversenyt tartottak a magyar kultúra napja alkalmából az egri Minorita templomban.   Az Egri Érseki Fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, valamint a miskolci Szent Ferenc kórus kortárs komolyzenei hangversenyre várta az érdeklődőket a magyar kultúra napja alkalmából vasárnap délután az egri minorita templomban. Orgonán közreműködött Kubik Tamás, szólót énekelt Bakos Kornélia, Faludi Zsuzsanna, Hegyesi Hudik Margit, Szajkó Anita, és Kolozsi Balázs. Vezén...

„Isten csodálatos vezető”

  Az egri Szent Bernát templomban tartották meg csütörtökön az ökumenikus imahét következő imaóráját. Az igehirdető Zentai László ny. baptista lelkész volt. Koós Ede atya, templomigazgató köszöntötte az egybegyűlteket, majd a keresztény testvérek megvallották az Úr Jézust királyuknak, ezután bocsánatkéréssel fordultak az Ő fölséges színe elé, majd a Szentírásból hangzottak el részletek. Az igehirdetés központi gondolata az volt, hogy „Isten csodálatos vezető”. Zentai Lászl...

Megújult a kenderesi iskola

Tavaly év végére készült el a kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda épületének felújítása. Ennek során építészetileg, gépészetileg történt korszerűsítés, nyílászárókat cseréltek, a homlokzat és a tető is megújult és szigetelték a pincét. A pályázati forrásból a régi, elhasználódott iskolabútorok és informatikai eszközök cseréjére is volt lehetőség. A több mint 400 millió forintos beruházás elkészülte után az intézmény vezetője köszönő levelet inté...

„Istenhez tartozni azt jelenti, hogy Krisztust követő kicsiny lelkek vagyunk…”

  A szerdán is folytatódtak az idei ökumenikus imahét programjai. Egerben a Szent II. János Pál Missziós Központ első alkalommal látta vendégül az ökumenikus imahét imaóráját. A liturgiát vezető Ailer Gellért plébános köszöntötte az egybegyűlt híveket, valamint Aklan Béla Sándor evangélikus lelkészt, Demkó Balázs görögkatolikus parókust, dr. Csizmadia István kanonokot, a Főszékesegyház plébánosát, Tóth Imre református lelkipásztort, valamint Philippe-Marie Van Dael OSM (Fülö...

„A szeretet hatalmával ragyogtassuk Krisztust ebben a megosztó világban!”

Kedden az ökumenikus imahét keretében a miskolci Mindszenti templomban igét hirdetett Pásztor Dániel református püspök. Ezen a napon is a keresztények egységéért imádkoztak az egybegyűlt hívek. Az ökumenikus imaórán részt vett Ternyák Csaba  egri érsek, Orosz Atanáz görögkatolikus püspök és Lackner Pál evangélikus püspök . Pásztor Dániel református püspök igehirdetésében úgy fogalmazott: a napkeleti bölcsek hódolatuk és az ajándékaik mellett, átadták szívüket és életüket is...

„a hit csillaga vezet bennünket az Üdvözítőhöz” – Elkezdődött az ökumenikus imahét Egerben

Január 17-én kezdetét vette az ökumenikus imahét. A keresztények egységéért évente tartott imahetet 1968 óta közösen készíti elő az Egyházak Világtanácsa és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács.  Ez a néhány nap alkalom arra, hogy egy-egy ország, illetve térség gondjaira felhívja a világ keresztényeinek figyelmét. Egerben a református templomban nyitották meg az imahét rendezvényeit. Az imaórát Tóth Imre református lelkész vezette, az elmélkedést Dr. Ternyák Csa...

Ökumenikus imahét - aktuális program

Az Ökumenikus Imahét 2022. január 16-tól 23-ig tart. Az imahét anyagát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze, amelynek a központi igéje így hangzik: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2)Az országos nyitó istentisztelet január 16-án vasárnap 18 órakor kezdődik a Deák téri evangélikus templomban. Szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros és igét hirdet Balog Zoltán református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke. A liturgiában szolgálnak...

Évet értékelt a főpásztor a városi portálon

Ternyák Csaba egri érsekkel „Az új év új kihívásokat jelent, de új lehetőségeket is hordoz” címmel jelent meg beszélgetés az egri városi hírportálon. Szó volt  az Eucharisztikus Kongresszusról, a járványhelyzetről és  a beruházásokról is. A teljes cikk itt olvasható: https://egerhirek.hu/2022/01/11/ternyak-csaba-ersek-az-uj-ev-uj-kihivasokat-jelent-de-uj-lehetosegeket-is-hordoz/kozelet/egerhirek

„nyissuk ki szívünket a csodákra” – Vízkereszt ünnepe Egerben

A szentmise kezdetén Csizmadia István, a bazilika plébánosa köszöntötte Ternyák Csaba egri érseket, akit  Szent II. János Pál pápa 1993-ban ezen a napon szentelt püspökké. A lelkipásztor köszönetet mondott az érsek odaadó szolgálatáért. A főpásztor a szertartás elején megáldotta a vizet, mellyel ezután meghintette a jelenlévőket. Szentbeszédében az érsek elmondta: ezen a különleges napon ez a rítus fejezi ki a bűnbánatot, a keresztségre utalva, mellyel új emberré lettünk....

Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

  Az ünnep napján 10 órakor szentmisét mutat be Ternyák Csaba egri érsek az egri bazilikában. Ez a nap főpásztorunk évfordulója is, 1993. január 6-án Rómában, a Szent Péter bazilikában szentelte püspökké II. János Pál pápa. „Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted! Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, és k...

Ternyák Csaba egri érsek 2022 újévi körlevele

  Kedves Testvérek!   Az óév küzdelmeiért és eredményeiért való hálaadás után természetes, hogy az előttünk álló esztendő kezdetén mindannyiunk szívében új tervek és új remények lángjai gyúlnak. Egyházunkban is egy megújulási folyamat kezdődik azáltal, hogy Ferenc pápa 2023-ra püspöki szinódust hívott össze. Első hallásra ez egy szűk egyházi kört érintő, tőlünk távol megrendezésre kerülő gyűlésnek tűnik, ám a pápa szándéka az, hogy olyan felkészülési folyamatot indítson a...

"Krisztusban az idő barátunkká lett" - év végi hálaadás

Az év utolsó napján hálatelt szívvel köszönjük meg az Úristennek az elmúlt év kegyelmeit, különösen azt, hogy eljutottunk ennek az évnek a végére és reményt ad szívünkben, hogy az ő hitében tekintsünk előre a következő esztendőre – mondta a szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek. A főpásztor homíliájában rámutatott: a ma esti szentmise elővételezi a következő nap, Szűz Mária, Isten anyja ünnepét, így egyszerre előre és hátra is tekintünk. Az idő a teremtett világ r...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2022 januári száma

  A tartalomból: Januárban elkezdődik a szinódus előtti széles körű konzultáció - Ferenc pápa 2023-ra püspöki szinódust hirdetett meg, ahol a világ minden országából kiválasztott püspökök gyűlnek össze, akik tanácsaikkal segítséget nyújtanak Szent Péter mindenkori utódának az Egyház kormányzásában. A Szentatya kezdeményezése nyomán ezt a szinódust minden egyházmegyében széles körű konzultáció előzi meg. A soron következő szinódus címe: Egy szinodális Egyházért: közösség, r...

„Isten az, aki előbb szeretett, és aki várja a válaszunkat”

Karácsony első napjának ünnepi szentmiséjét Ternyák Csaba érsek mutatta be az egri bazilikában, 2021. december 25-én, szombaton délelőtt. Karácsony van: megszületett Jézus Krisztus, az ő születésének öröme tölti el a szívünket, tölti be egész életünket, mert megértettük, hogy ez meghívást jelent arra az Isteni életre, amit ő él örökké – jelentette ki az egri érsek a szentmise elején. A főpásztor homíliájában arról szólt: ami az éjszaka történt, nem álom volt. Valóban megs...

Jézus születésnapja valamiképp mindannyiunk születésnapja

„Isten fiúként jön a világba, hogy Isten gyermekeivé tegyen bennünket. Milyen csodálatos ajándék! Isten ma ámulatba ejt minket és mindannyiunknak ezt mondja: te egy csoda vagy!” Ferenc pápa ezen szavaival kezdte szentbeszédét Ternyák Csaba a karácsonyi éjféli szentmisén az egri bazilikában. Az egri főpásztor rámutatott, a születésünk után a második csoda a keresztségünkben valósult meg, amikor Jézus testvérei és Isten gyermekei lettünk. Így lett Jézus születésnapja valamik...

A Megváltó születését ünnepeljük

„Boldog a nép, amely ünnepelhet, és arcod fényében járhat, Uram!” (Zsolt 89, 16)  I. Gyula pápa (~280-352), amikor 350-ben december 25-ét Jézus test szerinti születésének ünnepnapjává nyilvánította, megerősítette korának, valamint az eljövendő nemzedékek keresztényeit is abban a hitvallásban, amely megvallja nemcsak Isten mindenkori jelenvalóságát a világban, hanem azt is, hogy az „idők teljességében” Isten fia, a Megváltó emberi testben küldetett el a világba kibékíte...

Szobrot kapott a Jó Pásztor

Az Egri Főegyházmegye intézményeinek karácsonyi rendezvényén a munkatársak műsora után Ficzek László általános helynök köszöntötte a jelenlévőket. Mint elmondta, az ünnepség keretében fogja Ternyák Csaba egri érsek megáldani azt a két szobrot, mely a palotaépület középső, illetve hátsó kertjében kapott helyet,  Kovács Jenő Jó Pásztor szobra és Marco Casagrende torzóként rekonstruált alkotásai. A főpásztor rámutatott: a Jó Pásztor szobra emlékeztet bennünket azokra a pászto...

Elkészültek a szinódusi kérdéssorok

Ismét ülésezett az Egri Főegyházmegye szinódusi munkacsoportja, mely a folyamat helyi koordinációját végzi. A Ternyák Csaba egri érsek vezetésével tevékenykedő testület véglegesítette azokat a kérdéssorokat, melyeket egy-egy célcsoport vesz majd hamarosan kézhez. A papság, a szerzetesek, az intézményi munkatársak, az egyházközségi képviselőtestületek, az ifjúsági csoportok, a lelkiségi mozgalmak és családi közösségek, a karitatív szervezetek, a hitoktatók, a köznevelési...

Advent negyedik vasárnapja

Hagyományosan az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei adtak műsort advent negyedik vasárnapjának előestéjén az Egri Érseki Palota és Turisztikai Látogatóközpont díszudvarán, ahol Buda Péter rektor elmélkedését hallgathatták meg az érdeklődők. A lelkipásztor rámutatott: Isten gondviselő szeretete valóságosan jelen van életünkben, ezért tudjuk mi keresztények Krisztust, a Megváltót teljes szívvel várni. Az Egri Szeminárium facebook oldalán osztotta meg dr. Dolhai Lajos...

Az élet védelmében

  Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem együttműködési megállapodást kötött az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalával. Az emberi jogok ismerete és tisztelete rendkívül fontos -  hangsúlyozta Dr Ternyák Csaba, nagykancellár, egri érsek beszédében, hozzátette: az egyetem az élet minden szektorának tudományos bázisa, s ezek között a jog is egy fontos terület. Az élethez való jog a legalapvetőbb téma, különösen napjainkban, mert úgy érzékeljük, hogy olyan világban élünk, ahol e...

Hittanverseny volt az Andrássyban

2021. november 26-án, pénteken rendezték meg az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégiumban az Egri Főegyházmegye katolikus általános iskoláinak felső tagozatos diákjai számára a „Krisztus a szegletkő, Péter a szikla” című online hittanversenyt. A verseny témája a pápaság történetét és néhány, a 20. században élt, jelentős pápa pontifikátusát dolgozta fel. A háromfős csapatoknak előzetesen egy kisfilmet és egy képet kellett készíteni a té...

Fellobbant az Öröm lángja

Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium Gimnázium és Kollégium diákjainak műsorával kezdődött az adventi ünnepség az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont díszudvarán. Czibere Zsolt iskolalelkész elmélkedésében a napi evangéliumra utalva kiemelte: a Keresztelő Szent Jánoshoz zarándokló látogatók a rituális megtisztulás mellett a lelki újjászületés reményében indultak el. Éltek bennük azok a természetes és erős vágyak, amik bennünket is indít...

Kanonokká iktatták be Dr. Novák Istvánt

(A képre kattintva galéria nyílik, Szántó György fotóiból.) Kanonokká iktatták be Dr. Novák Istvánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettesét szerdán az egri Bazilikában. Kinevezésére 2021 augusztus 1-jén, került sor. A beiktatást ünnepi szentmise követte délelőtt 10 órától, melyet Dr. Ternyák Csaba egri érsek, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nagykancellárja mutatott be.   Forrás: uni-eszterhazy.hu

Átadta az egri érsek a Pyrker-díjat

Második alkalommal ítélték oda az Egri Főegyházmegye által 2020-ban alapított Pyrker-díjat. A díjat Felsőőri Pyrker János László pátriárka-érsek, az egyházmegye 71. főpásztora, az MTA tiszteleti tagja, a művészetek mecénása, a német nyelvű irodalom számon tartott alakja, a szegények, elesettek állhatatos pártfogójának emlékére alapították. Ez a díj az Egri Főegyházmegye legrangosabb kitüntetéseként a Jézus Krisztus evangéliumát hitelesen megélő és tevékenységükkel a főegyház...

Egyházak közös közleménye-házasság család és emberi méltóság

Közös nyilatkozat   „Megteremtette Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten: »Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet!«” (1 Móz 1, 27–29).   A biblikus álláspontot Ferenc pápa budapesti látogatása során is hangsúlyozta megerősítve, hogy a házasság szentsége egy férfi és egy nő között valósul meg. A zsidó hagyományban is a nő-férfi kapcsolat házasság általi szen...

Lezárult „A keresztény család: az ember szolgálatában álló közösség" című, főegyházmegyei pályázat

  A Család és Szent József Évében a Főegyházmegyei Kateketikai Konzultációs Iroda „A keresztény család: az ember szolgálatában álló közösség”  címmel pályázatot hirdetett az Egri Főegyházmegye hittancsoportjai számára. A lebonyolítás  során a  hitoktatók, saját maguk által meghatározott létszámú és életkori összetételű csoportokkal dolgoztak együtt, vagy egy, a  Család és Szent József személyének témája köré szervezett, tematikus táborban vagy pedig külön összejövetelek alk...

Advent második fénye

Az egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjainak műsorával kezdődött az ünnepség advent második vasárnapjának vigíliáján az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont díszudvarán. Vízi János főegyházmegyei ifjúsági referens, az egri bazilika káplánja elmélkedésében úgy fogalmazott: a meggyújtott gyertyák önmagukban nem nagy fényt adnak, de tudnunk kell, hogy a sötétség egyfajta hiány. A fény hiánya. Honnan fogok tudni én fényt hozni, amikor vannak a világnak cs...

High-Tech Suli Sajóládon

(A képre kattintva galéria nyílik!) Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a High-Tech Suli által kiírt pályázaton 20 millió forint értékben XXI. századi eszközökkel felszerelt „digitális tantermet” nyert. Így a diákok megismerkedhetnek a robotika alapjaival, a 3D nyomtatással és akár a lézervágást is kipróbálhatják. Az eszközök mellett 3 pedagógus szakmai továbbképzését is biztosítja a pályázat. Az...

Adventi Imaest az egri Líceumban

   Advent első hetében, 2021. december 1-jén imaestet tartottak a Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum épületének kápolnájában. Az imaest szentmisével kezdődött, amelynek elején Ft. Drahos Dávid egyetemi lelkész köszöntötte a főcelebránst, Ft. Dr. Novák István rektorhelyettest, Ft. Füleczki Istvánt az Érseki Papnevelő Intézet prefektusát és a jelenlévő fiatalokat, testvéreket. Rektorhelyettes atya homíliájában há...

Ülésezett a Püspöki Konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) november 30-án megtartotta téli rendes ülését. Az erről szóló sajtólevelet teljes terjedelmében közöljük. Idén is elindult a Katolikus Karitász karácsonyi segélyakciója „Tárjátok ki szíveteket” címmel, amely során a rászoruló családokat segítik a téli időszakban és karácsonykor. Évről évre növekszik az adományozók és a támogatott családok száma, így mára az adventi segélyprogram egy, az egész országot átölelő összefogássá vált. A...

Készíts te is betlehemet!

2017 óta minden évben Betlehemkészítő pályázatot hirdetnek az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont munkatársai. A pályázat kiírásának célja elsősorban az, hogy a betlehemkészítés közben a gyerekek még inkább ráhangolódjanak Jézus születésének ünnepére. A betlehemek bármilyen anyagból (pl.: termés, kő, gyurma, papír, fonál, fém, fa) szabadon választható technikával, bármilyen méretben készülhetnek. A pályamunkákat december 10-ig lehet eljuttatni a Látogatóközpontb...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021 decemberi száma

A tartalomból: Isten szeret bennünket és a válaszunkra vár - Az Egyházmegyei Hírek interjút készített Ternyák Csaba egri érsekkel. A főpásztor cikkünkben beszámol a leköszönő egyházi év történéseiről, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról és a pápai záró szentmiséről. Az idei adventi és karácsonyi készülődéssel kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy idén, hasonlóan a tavalyi ünnepi előkészületekhez, a járvány mindenre rátelepszik, családi és közösségi kapcsolatainkon tú...

Az első adventi fény Egerben

Az Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont díszudvara ünnepváró hangulatba öltözött november utolsó hétvégéjére. Hagyományosan itt gyullad fel az első adventi fény Egerben, advent első vasárnapjának vigíliáján. A Jó Pásztor Óvoda legkisebbjei hangulatos műsorral készültek az eseményre. Csizmadia István, a bazilika plébánosa rövid tanításában elmondta: örömteli, mosolygós, vidám lélekkel kell kezdeni az adventet, mint ahogyan a gyermekek mutatták be műsorukat. Nem cs...

Advent – a várakozás időszaka

Az idei esztendőben november 28-án, vasárnap veszi kezdetét az advent, a karácsonyt előkészítő időszak. Advent szó a latin „adventus Domini” kifejezésre utal, ami annyit jelent: az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, ami megelőzi a Messiás, a Megváltó érkezését. Várakozunk négy héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent, az Élet Urát. A keresztény- és minden emberi közö...

Ifjúsági lelkinap Miskolcon

Krisztus Király ünnepének előestéjén ifjúsági lelkinapot tartottak a Miskolc-Mindszenti templomban és plébánián november 20-án szombaton. Kovács József Miskolc-Mindszenti káplán köszöntötte az összegyűlt fiatalokat a lelkinapon, ami szentségimádással kezdődött. Ezáltal a fiatalok bekapcsolódhattak abba a világméretű szentségimádásba is, amelyet szerte a világon a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) kegyelmeiért való hálaadásként szerveztek meg, hogy így...

Ifjúsági Világnap Egerben

Az idei évtől Ferenc pápa az Ifjúsági Világnapot Virágvasárnapról áttette Krisztus Király ünnepére. Ennek megfelelően november 21. vasárnap este Egerben, a Ciszterci templomban jöttek össze a város minden plébániájáról és katolikus kollégiumaiból a fiatalok, akiket a szentmise elején Vízi János, egyházmegyei ifjúsági referens köszöntött. A főcelebráns Koós Ede lajosvárosi plébános volt, Czibere Zsolt felsőtárkányi plébániai kormányzó pedig egy lelkesítő szentbeszédet tartot...

Szent Erzsébet-ünnep és szentségimádás Jászalsószentgyörgyön

Árpád-házi Szent Erzsébet égi születésnapját a szeretet jegyében ünnepelte a Jászalsószentgyörgyi Katolikus Karitász közössége. Mint minden évben ezen a napon tartós élelmiszer gyűjtése kezdődik, melyet a rászoruló családoknak adnak át a csoport tagjai - közölte Tési Ildikó, hit-és erkölcsoktató pedagógus. A korábbi szokástól eltérően novemberben pénzadomány gyűjtést tartottak. A hívek vasárnapi perselypénz – adományának teljes összege eljutott ahhoz a helyi kétgyermekes c...

Szinodális folyamat az Egri Főegyházmegyében

Az Egri Főegyházmegyében Ternyák Csaba egri érsek vezetésével néhány hete szűkebb, most pedig szélesebb körben tartottak egyeztetést arról, milyen feladatok vannak a szinodális folyamat helyi vonatkozásában. Mint ismert, Ferenc pápa ősszel megnyitotta a 2023. évi  püspöki szinódus folyamatát, világszerte október 17-én kezdődött az egyházmegyei szakasz, melyet minden püspök hírül adott. November 22-én több szakterület képviselői ültek össze Egerben. Ternyák érsek a megbeszé...

Tárjátok ki a szíveteket!

Elindult a Karitász országos adventi gyűjtése  Családokat, időseket, egyedülállókat szeretne segíteni a Katolikus Karitász ebben az évben is adventi segélyakciójával, hogy ne üres asztalnál kelljen megélni a karácsonyt. A segélyszervezet november 22-én indította el a „Tárjátok ki a szíveteket!” országos segélyprogram-sorozatát. A minden évben meghirdetett adventi adománygyűjtésnek kettős célja van: ünnepé tenni a karácsonyt és könnyebbé tenni a hétköznapok terheit a nélkülöz...

"Jó nekünk az egyház tagjainak lenni" - megáldották a felújított csányi templomot

Magyarország kormánya által meghirdetett Magyar Templom-felújítási Program - Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások keretében elnyert 15 millió forintos  támogatásból újult meg  Csány katolikus temploma.  A felújítás a tornyokat valamint a templom külső homlokzatát érintette  a munkákat 15  millió forinttal támogatta az Egri Főegyházmegye Gazdasági Bizottsága. Az egyházközség  saját forrásként  5 millió, a helyi önkormányzat pedig további  1 millió forintos tá...

„vállalkoztok arra, hogy életre szólóan kövessétek Jézus Krisztust”

Lektorokat és akolitusokat avatott Ternyák Csaba érsek november 21-én, az egri bazilikában. Előbbi a szentírási olvasmányok felolvasására nyer jogosultságot, utóbbi pedig az asztalszolga, aki rendkívüli esetben áldoztathat is. Hagyományosan Krisztus Király ünnepének előestéjén, ünnepi szentmise keretében öltötték magukra a reverendát a másod éves papnövendékek az egri  Érseki Papnevelő Intézetben.  A szeminaristák elsőként megerősítették a kispapságra tett fogadalmukat, ez...

Kiállítás - Templomok az Egri Érsekség területén

  A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett Várnai Péter címzetes prépost tollrajzaiból és akvarelljeiből nyílt kiállítás az Egri Érseki Palotában. Péter atya civil hivatásához kapcsolódóan már negyven éve készít rajzokat. Az ő tervei alapján épült föl a budapesti Aquincum Hotel, feladva azonban építész szakmáját, Isten hívására a papi hivatást választotta. 2020-ban a veszprémi Szemináriumban nyílt kiállítása, idén Egerbe juttatta el színes, néhány vonalból áll...

Árpád-házi Szent Erzsébet lett a tibolddaróci iskola védőszentje

A Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája 2021. szeptember 1-től került az Egri Főegyházmegye fenntartása alá. A tibolddaróci katolikus templom Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére van felszentelve. A november 14-én tartott templombúcsú egyben iskolamise is volt, ahol Pálfi János plébános úr kihirdette, hogy a tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc Tagiskola is Árpád-házi Szent Erzsébetet választotta védőszentjének. Ebből az alkalomból 5....

Az MKPK körlevele Szent Erzsébet ünnepén

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén körlevelet intéz a hívekhez, amelyet 2021. november 14-én, az évközi 33. vasárnap minden szentmisén felolvasnak a katolikus templomokban. Kedves Testvérek!A középkor egyik legnagyobb teológusától, Aquinói Szent Tamástól származó mondás szerint „az életszentség nem abban áll, hogy sokat tudunk, hanem a szentség titka azt jelenti, hogy sokat szeretünk.” Ma, amikor Árpád-házi Szent Erzsébet személyét és él...

Angyalok a palotában

Péreli Zsuzsa A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és Munkácsy Mihály-díjas magyar képzőművész, kárpitművész gobelin műveiből nyílt időszaki kiállítás az Egri Érseki Palota Kulturális és Látogatóközpontban. A kiállítást Ternyák Csaba érsek nyitotta meg november 12-én. Beszédének kezdetén a főpásztor örömét fejezte ki, hogy nemrég került vissza a Bazilika homlokzatára két hatalmas angyal szobra, melyeket messziről is lehet látni. A most kiállított gobelin an...

A Szentatya, Ferenc pápa üzenete a Szegények 5. Világnapjára

Évközi 33. vasárnap 2021. november 14.   „Szegények mindig lesznek veletek” (Mk 14,7)   „Szegények mindig lesznek veletek” (Mk 14,7). Jézus ezeket a szavakat egy betániai lakomán, egy bizonyos „leprásként” ismert Simon házában mondta, néhány nappal húsvét előtt. Az evangélista elbeszélése szerint egy asszony lépett be egy értékes kenettel teli alabástromedénnyel, és annak tartalmát Jézus fejére öntötte. Tette nagy csodálkozást váltott ki, és kétféle értelmezésre adott o...

Hálaadás a katolikus Keriben Sátoraljaújhelyen

10 éve került a sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium az Egri Főegyházmegye fenntartásába. Ebből az alkalomból 2021. november 11-én hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek. A Szent István templomban a szertartás előtt Lóczi Tamás plébános, iskolalelkész köszöntötte az érseket, s felkérte, áldja meg az iskolazászlót és az iskola védőszentjéről, Szent Istvánról készült festményt és mutassa be a szentmisét. A főpásztor szentbeszédébe...

Hálaadó világméretű szentségimádás

„Úr s Király a föld felett" - hálaadó világméretű szentségimádás Krisztus Király ünnepének előestéjén   2021. november 20., szombat 17:00Szent Bernát Ciszterci TemplomJÖJJETEK IMÁDJUK JÉZUST AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN!GYERE, TARTS VELÜNK! Ismét összegyűlünk az Oltáriszentség előtt Krisztus Király ünnepének előestéjén. Szerte a világon hálát mondunk a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért és új lendületet veszünk, hogy újra és újra át tudjuk élni a Jézuss...

Valódi összefogással újították fel a templomot Tiszapalkonyán

A közvetlenül a Tisza partján elterülő Tiszapalkonya római katolikus templomát 1823-ban szentelték fel Szent István király tiszteletére. Azóta sok felújítás történt, a legutóbbi külső felújításkor Magyarország Kormánya által meghirdetett Magyar Templom-felújítási Program - Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások keretében elnyert 15.000.000,- Ft támogatásból  megújult a templom tetőszerkezete, az Egri Főegyházmegye 14 millió Ft támogatásából valamint a hívek 1...

Egy közösségnek vagyunk a tagjai – felújított templomokat és plébániát áldott meg az érsek Borsodban

A Miskolc-Martin-kertvárosi Jézus Szíve plébániatemplomot, a felsőtelekesi templomot és a rudabányai plébániát újították fel a közelmúltban, ezeket dr. Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg 2021. november 6-án, szombaton. Rudabányán a Szent István Plébánia két ütemben, több mint 22 millió forintból újulhatott meg. Rendbe tették a falakat, a tetőt, a padlót, a fűtést és a fürdőszobát is. Ternyák Csaba egri érsek megáldotta az épületet, és azt mondta, az újjá varázsolt környe...

Járványügyi rendelkezés az Egri Főegyházmegyében

A fokozódó járványhelyzetre való tekintettel az alábbi rendelkezéseket léptetem hatályba templomainkban, visszavonásig. A templomok bejáratánál helyezzünk el kézfertőtlenítőt. A szenteltvíztartókat ürítsük ki. A szentmiséken, egyéb liturgikus tevékenységek során, és minden zárt helyiségben tartott rendezvényen az orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező. A szentmisében és egyéb találkozásaink során a kézfogást mellőzzük. Áldoztatáskor az áldoztatók fer...

Hittanos pályázat a Család és Szent József Évében

  A Család és Szent József Évében a Főegyházmegyei Kateketikai Konzultációs Iroda „A keresztény család: az ember szolgálatában álló közösség”  címmel pályázatot hirdetett az Egri Főegyházmegye hittancsoportjai számára. A lebonyolítás  során a  hitoktatók, saját maguk által meghatározott létszámú és életkori összetételű csoportokkal dolgoztak együtt, vagy egy, a  Család és Szent József személyének témája köré szervezett, tematikus táborban vagy pedig külön összejövetelek alk...

"Örök jövőnk van Istennél" - szentmise az elhunyt főpapokért

  Az Egri Főegyházmegye elhunyt főpapjaiért mutatott be szentmisét Ternyák Csaba egri érsek a bazilikában, 2021. november 2-án, halottak napján. A főpásztor a szentmise elején Mindenszentek ünnepére utalt vissza, elmondta, ezúttal azokra gondolunk, akik előttünk jártak, ugyanúgy éltek, mint mi, de aztán a másvilágra jutottak. Felajánljuk ezt a szentmisét az elhunyt főpásztorokért. Az evangéliumhoz kapcsolódva az érsek homíliájában arról szólt: ma az elhunyt szeretteinkre és...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021. novemberi száma

A tartalomból:Megkezdődött a Szinódus egyházmegyei szakasza - A világ minden egyházmegyéjében október 17-én vette kezdetét a 2023-as vatikáni püspöki szinódushoz vezető szinodális folyamat. Az Egri Főegyházmegyében Ternyák Csaba érsek az egri bazilikában a 10 órai szentmisén hirdette meg a 2023-ig tartó folyamat kezdetét. Szentbeszédében elmondta, hogy Ferenc pápa 2023-ra hívja össze a püspöki szinódust. A Szentatya úgy rendelkezett, hogy erre a nagy egyházi összejövetelre...

Hittanversenyt hirdet az Andrássy

Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium ismét hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára „Krisztus a szegletkő, Péter a szikla” címmel. Minden iskola egy három főből álló felső tagozatos csapattal nevezhet! A verseny időpontja: 2021. november 26. További részleteket és az előzetes feladatokat az intézmény honlapján lehet megtalálni: http://ekszi.hu .

Lelki-szakmai nap és hálaadás

A szerkesztőség közössége a Lajosvárosban ünnepelte a Szent István Rádió alapításának 21. és a Szent István Televízió indulásának 10. évfordulóját. A Szent Lajos plébániatemplomban Szarvas István atya, a rádiót és televíziót működtető alapítvány elnöke mutatott be szentmisét, melyen a munkatársak hálát adtak az elmúlt időszak kegyelmeiért, s imádkoztak elhunyt kollégáikért. A lelkipásztor szentbeszédében az evangéliumra utalva rámutatott: a sajtómunkással szemben is megvan...

Szentségekre fel!

Az Agapé Kiadó gondozásában Szentségekre fel! címmel jelent meg Füleczki István atya új könyve. Első írása 2019 karácsonyán került kiadásra Az Igaz kirakatpere – Jézus pere az Írások szerint címmel. A Szentségekre fel! című könyv hitoktatóknak és lelkipásztoroknak egyaránt ajánlott, akik szentségi felkészítőket tartanak. Az írás a katekézist tartó személyeken kívül segítséget kíván nyújtani a tanulóknak is, akik az első szentáldozásra vagy a bérmálkozásra készülnek. Végül,...

10 éves a homrogdi templom

Október 22-én szentségimádással, szentmisével, az Egri Érseki Fiúkórussal és az Eucharist zenekarral ünnepelt a helyi közösség. A főcelebráns, Majnek Antal munkácsi megyéspüspök volt. A homrogdi Krisztus Teste és Vére Templom megáldásának tízéves jubileumát ünnepelték október 22-én. A közösségi teret is magába foglaló modern épület az elmúlt tíz évben számos lelki programnak adott otthont, nemcsak a helyieknek, hanem a környező települések közösségei számár is egyaránt....

Ferenc pápa üzenete a missziók világnapjára

(Ferenc pápa Budapesten, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson - Fotó: Balogh Ferenc) „Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!” – mondta Jézus tanítványainak. E felhívást követik a világ számos országában tevékenykedő misszionáriusok, akiknek célja Krisztus tanításának továbbadása az egész földkerekségen. Az Egyház 1926 óta minden év októberében tartja a világmisszió napját. Idén október 24-én a magyar templomokban is a missziókért és a hithirdetőkért imádk...

Felhívás maszk viselésére a templomokban

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége nemrégiben közleményt adott ki arról, hogy az oltások mellett zárt térben szükség van az orrot és szájat eltakaró maszk és kézfertőtlenítő használatára is. A COVID-19 és a közelgő influenzajárvány, valamint az őszi megfázások miatt köhögő, tüsszögő, náthás testvéreinket kérem, kerüljék közösségi alkalmainkat! Papjaink, híveink és saját egészségünk megőrzése érdekében kérem, hogy a szentmiséken és más közösségi összejöveteleinken ismét...

Lelki wellness az encsi Szent László Katolikus Iskolában

Napról napra megtapasztalhatók a Jóisten csodái. Reménytelennek tűnő helyzetekben a hirtelen felbukkanó megoldás. Az emberek jósága, kedvessége. Derűs nyugalom és a lélek békessége, hitünk ereje. Mindezt megéltük az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. És mit kaptunk ettől a világeseménytől? Erőt. A tudatot, hogy igenis sokan vagyunk, és erősek vagyunk. Egész életre szóló élménnyel gazdagodtunk, melynek nemcsak befogadói, hanem aktív résztvevői lehettünk. „A misszió...

Kezdetét vette az Egri Főegyházmegye Ifjúsági vezetőképzője

Október 15-én és 16-án az egyházmegye különböző részeiből érkező fiatalok töltötték meg Sarudon a Genezáret Lelkigyakorlatos-házat. Ez volt ugyanis az első helyszíne az Egri Főegyházmegye ifjúsági vezetőképző programjának. Péntek estétől egészen szombat délutánig tartott az első alkalom, amikor a fiatalok játékokon keresztül ismerkedhettek meg egymással és sajátíthatták el a csoportvezetés lényeges pontjait. Unalomra senki sem panaszkodhatott, hiszen a hétvége vezetője Szők...

Az országos döntőig futottak a mezei futó Györffysek

Martfűn rendezték meg 2021. október 18-án a Jász-Nagykun-Szolnok megyei mezei futóversenyt. ahol iskolánkat a különböző korcsoportokban 27 tanuló képviselte. Minden futónk sikeresen teljesítette a korcsoportjára kitűzött távot, szeretettel gratulálunk teljesítményükhöz. Nagy öröm számunkra, hogy Molnár Liza Szonja a III. korcsoportos lány kategóriában 3. helyezést ért el, a IV. korcsoportos lány csapatunk: Márki Réka, Erdei Bianka, Fülöp Petra, Budai Cintia 2. helyezést ér...

Iskolalelkészek értekezlete

Az Egri Főegyházmegye 55 intézményében 22 ezer gyermek és 2500 alkalmazott kezdte meg a tanévet.   Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények igazgatói értekezletét követő héten az iskolalelkészeknek tartottak értekezletet 2021. október 20-án. A helyszín ezúttal is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem főépülete volt. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke úgy fogalmazott: üzenete  van annak, hogy a Líceu...

25 éves történelem- hittanári csoporttalálkozó az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen

A 25 éve végzett diákok gyűltek össze találkozójukra, 2021. október 2-án, a katolikus egyetemen. Délelőtt az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontot tekintettük meg. A délutáni mise főcelebránsa Dolhai Lajos rektor atya volt és Csizmadia István atya, a Bazilika plébánosa segítette őt a legszentebb áldozat bemutatásában, az egyetem kápolnájában. Amikor mi idejártunk főiskolára (1992-1996 között, első nappali tagozatos hittan szakos diákok!) ez a helyiség még raktár v...

„Párbeszéd az emberért” – fórum, könyvbemutató és kiállítás az Érseki Palotában

A koronavírus-járvány miatt az  eredetileg tervezettől egy évvel később szervezték meg azt a programot, melyen Platthy Iván nyugalmazott címzetes egyházügyi államtitkár „Párbeszéd az emberért, emlékeim az egyházakról és a társadalomról” című könyvét mutatták be, s megnyitották néhai Platthy György pécsi festőművész kamarakiállítását az Egri Érseki Palotában. Buda Péter, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, a fórum moderátora ismertette a szerző, sokszáz éves felvidéki n...

"72 óra kompromisszum nélkül" - Mezőnyárádon

A mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola Karitasz Junior csoportja második alkalommal csatlakozott a három napos "Több vagy ha adsz!” mottójú ifjúsági akcióhoz, melynek célja a segítségnyújtás és az önkéntes munka örömének felfedezése 72 órában. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amely a három történelmi keresztény egyház összefogásával indult útnak. Az akció Magyarország fiatalságát hívta közös összefogásra, hogy együtt tegyünk m...

Közösen imádkozták fiatalok a rózsafüzért

Mintegy négyszáz gyermek imádkozott együtt 2021. október 18-án, Sátoraljaújhelyen, a Szent István Templomban az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” programhoz kapcsolódva. Az eseményt a Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat szervezte, a Szent István Rádió közvetítésén és a Szent István Televízió Youtube csatornáján keresztül bárki bekapcsolódhatott a közös imádságba. Bérczessy András igazgató, főszerkesztő köszöntőjében elmondta: sokak számára ismert a Venezu...

Új katolikus óvoda alapkövét helyezték el Karcagon

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő karcagi Györffy István Katolikus Általános Iskola 80 kisgyermek befogadására alkalmas, 4 csoportos új óvodája 595 875 000 forintból valósul meg a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjában. Az alapkő elhelyezését 2021. október 17-én szentmise előzte meg, amelyet Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos mutatott be, majd az iskola tanulói, tanárai és a helyi közösség tagjai az egyházközség zászlait kísérve, éneke...

Megkezdődött a Szinódus egyházmegyei szakasza

Minden egyházmegyében elindították 2021. október 17-én a szinodális folyamatot. Az Egri Főegyházmegyében Ternyák Csaba egri érsek a bazilikában a 10 órai szentmisén hirdette meg a 2023-ig tartó folyamat kezdetét. Változtatás nélkül közöljük a főpásztor szentbeszédét.   Kedves Testvérek! Szent Benedek regulájában olvassuk: „Valahányszor valami fontos tennivaló fordul elő a monostorban, hívja egybe az apát az egész közösséget, és adja elő maga, hogy miről van szó. És miután...

Új templomot szentelt az egri érsek Mocsolyáson

  Érseki szentmise keretében szentelték fel 2021 október 16-án, szombaton Kisgyőr-Mocsolyás új templomát, a település védőszentje után Sarlós Boldogasszony tiszteletére. Nemcsák Károly színművész szavalata hangzott el az ünnepi szentmise kezdetén. A templom építésére a József Attila Színház igazgatója és keresztlánya indított gyűjtést. A közadakozás mellett egyházi és állami támogatás tette lehetővé, hogy elkészüljön az 50-60 ember befogadására alkalmas templom. Örömmel j...

Iskolakápolnát szenteltek Füzesabonyban

  A füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 2013. szeptemberben került az Egri Főegyházmegye fenntartásába. Ekkortól kezdve jelentek meg az intézményben a különféle hitéleti programok, a keresztény értékrend szerinti nevelés. Az iskola védőszentjének a fatimai Szűzanyát  választották, azért, mert fontos az üzenete,  a megtérés és  a rózsafüzér imádság és mellette  ott van a három pásztorgyermek.  Közülük Jácintát és Ferencet, akiket az egyház szentté avato...

Így főznek a magyar katolikusok

Az Így főznek a magyar katolikusok – 52 hét – 52 recept című kiadvány interjúk, történetek, receptek és fotók révén mutatja be hazánk katolikus főpásztorait, papjait és világi híveit; úgy, ahogy még nem ismerjük őket. A kiadványt a Magyar Kurír forgalmazza és az Új Ember könyvesboltban, illetve online könyváruházában (bolt.ujember.hu) érhető el. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) megbízásából a könyvet a V & P Media gondozta és adta ki.A könyv megvásárlásáva...

Igazgatói értekezletet tartottak Egerben

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények és szakképző intézmények igazgatóinak tartott értekezletet az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága. A programnak ezúttal az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Líceum épülete adott otthont.   A kápolnában szentmisével kezdődött az értekezlet, melyet Ternyák Csaba egri érsek mutatott be. A főpásztor szentbeszédében Ferenc pápa budapesti homíliáját elemezte. Mint mondta, a katolikus világeseményen...

Évfordulókat ünnepeltek Mezőkövesden

A Jézus Szíve Római Katolikus Plébániatemplom felszentelésének 20. évfordulóját október 13-án ünnepelték, s eme alkalomhoz kapcsolták a Szent István Katolikus Általános Iskola elindulásának és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mezőkövesdi csoportja megalakulásának 30. évfordulóját. Dr. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke 30 évvel ezelőtt káplánként szolgált az egyházközségben, és bábáskodott mind az iskola, mind a Máltai Csoport elindulásánál.  ...

Hármas ünnep Szerencsen

Megújult a plébánia, óvodai alapkövet tettek le és megünnepelték azt, hogy 10 éve van jelen fenntartóként az oktatásban Szerencsen, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola révén az Egri Főegyházmegye. Hálaadó szentmisével kezdődött az ünnepség a szerencsi Kisboldogasszony templomban, melyet Ternyák Csaba egri érsek mutatott be. Szentbeszédében az evangéliumra utalva úgy fogalmazott: világos útmutatás van arról, hogy a vezetőknek mi a legfontosabb hivatása. Ezt értelmezve...

Közösségi házat áldottak meg Mádon

Ünnepi szentmisét mutatott be Mádon Juhász Ferenc kanonok, pasztorális helynök, abból az alkalomból, hogy elkészült a plébánia közösségi háza. A lelkipásztor szentbeszédében elmondta: a borvidéken látta a szüreten szorgoskodókat. A Szentírásban is olvashatjuk, hogy a szőlősgazda újra és újra keresi, várja a munkásokat. Nyilvánvalóan az Úristenről van szó a jó gazda szerepében, aki az utolsó órában is felvett embereket. Szoktuk mondani, hogy már a 24. órában vagyunk, az u...

Az Érseki Szent József Kollégium lakói segédkeztek

Csütörtökön Kárpát-medence szerte elkezdődött a „72 óra kompromisszum nélkül” önkéntes ifjúsági akció, ehhez csatlakoztak az egriek is. Országosan, sőt, Kárpát-medence szerte 8 ezer fiatalt regisztrált, kb. 200 projekttel az akcióra, amely vasárnapig tart. Az egri Érseki Szent József Kollégium fiú lakói 2021. október 7-én, csütörtökön délután összegereblyézték az avart, megtisztították a talajt a sírok között a lajosvárosi temetőben. Cserébe az asszonyok megvendégelték őket...

Ülésezett a Püspöki Konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) október 5-én és 6-án megtartotta őszi rendes ülését. A püspökök testülete a szokást követve idén ősszel is kihelyezett ülést tartott, amelynek ezúttal a Mátraszentimrén található Stella Katolikus Egyházi Üdülő adott otthont.  Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ferenc pápa köszönőlevelet küldött Veres András püspöknek, az MKPK elnökének. Az olasz nyelvű levél magyar fordítását a sajtóanyag mellékleteként olvashatják.  A Római Mi...

Kántortalálkozót tartottak a Szentkút-völgye Boldogasszony kápolnában

Szent Őrzőangyalok ünnepe napján, és a zenei világnapot (október 1.) követően rendezték meg az első kántortalálkozót, az Alapítvány és a helyi kántor szolgálatot végző személyek közös szervezésében a jubileumi emlékévet záró eseményeként. A kántortalálkozó eseménye szerény létszám mellett, de jó hangulatú, remek előadásokkal telt el, a végén pedig egy szép ünnepi szentmisével zártuk a rendezvényt. A kiemelt eseményt Csontos Péter alapító tag, koordinátor, majd a helyi kántor,...

Ferenc pápa köszönőlevelet küldött Veres András püspöknek

Ferenc pápa a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének, Veres András püspöknek címzett levelében köszönetét fejezte ki az MKPK tagjainak is az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és a pápalátogatás előkészítéséért. A Szentatya olasz nyelvű levelének magyar fordítását teljes terjedelmében közreadjuk.   Kedves Testvéremnek, Mons. Veres András győri püspökneka Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökénekVisszatérve az apostoli útról szeretném megköszönni Ön...

Átadták a megújult Stella Katolikus Egyházi Üdülőt Mátraszentimrén

Az egyházi fenntartású szállás új épületét Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek áldotta meg hétfőn. Az eseményen jelen voltak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, valamint a magyar kormány részéről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az eredeti Stella üdülő épülete ma is áll. Az 1950-es években, a kommunista hatalomátvételt követő vészterhes...

100 év kegyelmeiért adtak hálát

100 éves az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium. A kerek évfordulót a minorita templomban szentmisével, a Hotel Egerben gálaműsorral ünnepelték. Rozmán Éva, az intézmény igazgatója a szentmise előtt mondott köszöntőjében úgy fogalmazott: közösen kell hálát adni az elmúlt 100 évért, a kapott kegyelmekért. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra utalva azt mondta: az Eucharisztiában mindi...

Ünnepélyes elköteleződés

(A képre kattintva galéria nyílik!) A Szent Ferenc Kisnővérei szerzetesközösség három tagja: Bernadett, Judit és Veronika nővérek tettek örökfogadalmat a Miskolc Mindszenti-templomban 2021. október 3-án. Juhász Ferenc érseki pasztorális helynök, plébános a szentmise elején elmondta: a főegyházmegyében minden szentmise végén elimádkozzuk Szent II. János Pál pápa által megfogalmazott imádságot a papi és szerzetesi hivatásokért. Hárman ma örök fogadalmat tesznek, ma, amiko...

„ti vagytok az élő evangélium!” – érseki szentmise a Karitász évfordulóján

Kazincbarcikán mutatott be szentmisét a Don Bosco Sportközpontban Ternyák Csaba egri érsek a Karitász ünnepségén. Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója köszöntötte a kettős évfordulón, a Karitász alapításának 90.,  újjáalapításának 30. évfordulóján megjelenteket. Köszönetet mondott Ternyák Csaba egri érseknek, mint a Karitász legfőbb támogatójának a jelenlétért és a sok segítségért.  Köszöntötte még Fülöp Attila államtitkárt, a kassai és szepesi Karitász...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021. októberi száma

A tartalomból:Krisztus velünk van az Eucharisztiában - Szeptember 5-e és 12-e között tartották meg a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Egyházmegyénkből is sokan utaztak a fővárosba, hogy részt vehessenek a programokon. Az eseménysorozat a Hősök terén tartott nyitó szentmisével kezdődött, melyen 1300 gyermek vette magához először az Eucharisztiát. A félórás nyitóünnepség a Magyarország, Mária országa címet viselte. A Kárpát-medence keresztény néphagyományait...

Angyalok szálltak az egri bazilikára

A Szent István Televízió felvételein látható, hogyan kerültek a szobrok a helyükre, a megújuló egri székesegyház tetejére, 2021. szeptember 30-án.

Tábori beszámoló Tenkről

Szeptember 13–15. között három tartalmas napot töltöttünk el a Tisza parton, Sarudon a hittantáborban, 25 gyermekkel. Igyekeztünk emlékezetessé tenni az együtt töltött időt, lelkileg és testileg is feltöltődni, élményekben gazdagodni. Az Eucharisztikus Kongresszus lezárásának napja után úgy gondoltuk, hogy az együtt töltött időnk középpontjába az Úr Jézust és a hálaadást állítjuk. A reggeli és az esti imáinkban hálát adtunk azokért a jókért, amiket természetesnek gondolunk...

Füzesabonyi diákok sikere a Regionális Közlekedési Versenyen

Évek óta sikeresen szerepelnek a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola tanulói a közlekedési versenyeken. Szeptember 11. napján – az előző évekhez hasonlóan – Makláron, az országban egyedülálló módon megrendeztük a Regionális Közlekedési Versenyt, Pest, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyei diákok részvételével. (Ez a megmérettetés sajnos 2020-ban elmaradt a koronavírus járvány miatt.) A versenyen negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadi...

Közel tízezer diáknak lett könnyebb az iskolakezdés

A Katolikus Karitász idén is elindította Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű segélyakcióját. A felajánlásokat jószándékú adományozók több formában tehették meg, bizonyítva az összefogás erejét. A helyi Karitász szervezetek önkéntesei országszerte több mint 800 településen látogattak meg nélkülöző családokat és tanszerek mellett élelmiszercsomaggal is segítették őket, enyhítve ezzel az iskolakezdés terheit. A tanév kezdete minden évben nagy anyagi megterhelést jelent a kis...

Hosszú idő után ismét lelki-szakmai napot tartott a szerkesztőség

A járványhelyzet miatti hosszú kihagyás után ismét tartott lelki-szakamai napot a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége 2021. szeptember 28-án. Korábban Eger plébániáit látogatták végig a közösség tagjai, hogy megismerjék egy-egy templom életét, történetét, plébánosát. Ezúttal Felsőtárkányban tartották a programot, ahol nemrég felújított a Bűnbánó Szent Mária Magdolna templomban mutatott be szentmisét Szarvas István atya, a szerkesztőséget működtető alapítvány elnö...

Sikeres véradás

Kereken 50 önzetlen segítő jelentkezett a Szent István Rádió és Televízió kezdeményezésére tartott véradásra 2021. szeptember 27-én. Az eseménynek hagyományosan az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont adott otthont. Mint ismert, az emberi vér pótolhatatlan a gyógyászatban, folyamatosan szükség van arra, hogy a készlet megfelelő szinten legyen. Ez mind a műtétek, mind a vérkészítmények szempontjából nagyon fontos. A véradás egyúttal a donor egészségi állapotáról is...

Új katolikus óvoda épül Boconádon

 A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tagóvodájának alapkövét szeptember 26-án tették le ünnepélyesen. Versler Sándor plébániai kormányzó a Szent István Televízió kérdésére elmondta, az új létesítmény megvalósítását a növekvő gyermekszám indokolja. Hozzátette, a családok, szülők, korábban is szívesen bízták gyermekeiket a katolikus óvodai nevelésre. A történelem megtanított minket hogy szeressük a családunkat, gyermekeinket, hiszen ez a jövő – mondta az ünnepségen...

Év eleji hírek a sátoraljaújhelyi katolikus Keriből

Több mint négyszáz diákkal kezdődött el a tanév a sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumban, ahol az érdekes programok mellett tartalmas nyári szünetre tekinthetnek vissza. Lóczi Tamás és Tajos Noel Benedict atya az iskolában való aktív jelenlétének köszönhetően, minden hétfő reggel lelki percekkel kezdődik a hét a Keriben. A lelki feltöltődést szolgálta a NEK „Forráspont” rendezvénye, valamint a záró szentmisén a Szentatyával való találkozás öröme i...

Országos elismerés a fiatal alkotóknak

Átadták „A család Istentől rendelt közösség” című  katolikus vers- és novellaíró pályázat országos díjait   A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a 2021. évi tavaszi Katolikus Kulturális Hetek programsorozat keretében vers- és novellaíró pályázatot hirdetett „A család Istentől rendelt közösség” címmel. A pályázat célja az volt, hogy a résztvevők bemutassák, hogy mit jelent a család a keresztény életben. A pályázat országos eredményeinek kihirdetésére szeptember 21-...

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 107. világnapjára

„Egy mind nagyobb mi felé”   Kedves Testvéreim! A Fratelli tutti enciklikában egy olyan aggodalmat és reményt fejeztem ki, amely továbbra is fontos helyet foglal el szívemben: „Ha ez az egészségügyi válság elmúlik, az lenne a legrosszabb válaszunk, ha még mélyebbre merülnénk a lázas fogyasztás és az egoista önvédelem új formáiba. Adja az Ég, hogy a végén többé ne a »többiek«, hanem csak a »mi« létezzék” (Fratelli tutti, 35). Ezért arra gondoltam, hogy az idei üzenetet az...

„sok gyümölcsöt termett és fog teremni” – sikeresnek értékelték a Kongresszust

Az aprólékos tervezés és az összehangolt munka, az önzetlen segítők sokasága és a Gondviselés tette sikeressé az  52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust – hangzott el az eseményt értékelő sajtótájékoztatón szeptember 20-án Budapesten. 83 országból érkező zarándokok, 2000 négyzetméteres színpad, 10 kilométernyi kordon, 19 ezer szék, több mint 600 újságíró, 250 ország élő közvetítése, 50 szinkrontolmács, 75 ezer óra önkéntes munka, 600 cserkész jelenléte  - ismertette a...

Fájdalmas Anya-búcsú Egerben

Szeptember 19-én tartották a Fájdalmas Anya Templombúcsú ünnepi szentmiséjét Egerben. A szertartás kezdetén Dr. Csizmadia István bazilikai plébános köszöntötte az ünneplőket, valamint a szentmisét bemutató Füleczki István atyát, aki a római tanulmányait befejezve mint szemináriumi prefektus, teológiai tanár szolgálja az Egri Főegyházmegyét a jövőben. János evangéliumában mindössze két alkalommal találkozunk Mária személyével, az egyik a kánai menyegző, a másik pedig a golg...

A NEK-re kirándultak az egri kollégisták

Az Érseki Szent József Kollégium tantestülete és diákjai, hagyományos közösségépítő kirándulását a NEK 2021.szeptember 9-i napjára szervezte a Hungexpo területére. A vasútállomáson reggel meglepetés ért minket! Koós Ede atya várta a csapatot, aki mindenkinek hozott egy bibliai igével ellátott Dörmi macit, amit a vonaton kiosztottunk a diákoknak. A vonatjegyek és a NEK regisztrációs díjának költségét a Szent József Alapítvány fedezte. John Onaiyeken bíboros, a nigériai Abuja é...

I. Kántor Találkozó Ecséden a Szentkút-völgye Boldogasszony-kápolnában

Az ecsédi Szentkút-völgye Boldogasszony-kápolna idei, jubileumi évének záró eseménye az I. Kántor Találkozó lesz, 2021. október 2-án. Az esemény meghívóját változtatás nélkül közöljük: "Örömmel tájékoztatunk minden érdeklődőt és zarándokot, hogy 2021. október 02-án (szombaton) délután kerül megrendezésre az I. Kántor Találkozó a Szentkút-völgye Boldogasszony kápolnában. Az idei jubileumi évet lezáró rendezvényünk mottója, Szent Ágostontól származik: "Qui cantat, bis orat!...

Elkezdődött a tanév az Egri Érseki Papnevelő Intézetben

Elkezdődött a 2021/2022-es tanév az Egri Érseki Papnevelő Intézetben is szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalása napján tartott Veni Sancte ünnepséggel. Ma a Szentlelket hívjuk segítségül, mert Jézus megígérte, hogy eljön a Vigasztaló, aki elvezet bennünket a teljes igazságra és aki átváltoztat bennünket – mondta köszöntőjében Szabó József spirituális. Jézus Krisztus hívott meg bennünket, ő akar bennünket embereken keresztül felkészíteni arra, hogy papok legyünk, s...

Jutalomtáborban Erdélyben

„Cselekvő iskola Márton Áron püspökkel”   Nagy izgalommal várta augusztus utolsó hetét a karácsondi és a tenki katolikus általános iskola hat diákja és két felkészítő tanára: a karácsondi Észpörgetők, és a tenki iskola, Tenki Boys csapata. A két csapat még februárban nevezett be egy vetélkedőre, amelyet a csikszentdomokosi Márton Áron Múzeum hirdetett meg a község nagy szülötte tiszteletére. A Cselekvő iskola – Márton Áron püspökkel címet viselő versengésben számos kreatív...

Képriportok a NEK szombati és vasárnapi eseményeiről

(A képre kattintva Balogh Ferenc képriportját tekinthetik meg.) Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záróeseményének előestéjén szentmisét mutatott be a budapesti Kossuth téren Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. Előtte I. Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka mondott beszédet. A szentmise keretén belül, az áldozás utáni könyörgést követően eucharisztikus gyertyás körmenet indult – élén az Oltáriszentséggel – a Hősök terére, ahol a megérk...

„Minden várakozásunkat felülmúlta” – Erdő Péter az eucharisztikus kongresszusról és a pápai miséről

Erdő Péter bíborossal a Ferenc pápa által bemutatott, budapesti eucharisztikus kongresszust lezáró szentmise után beszélgettünk az elmúlt hét várakozásairól és élményeiről, a Szentatya látogatásáról, a magyar egyház híd szerepéről. – Néhány órával a záró szentmise után beszélgetünk, ami egy igazi örömünnep volt az Egyház számára. Mit jelentett a pápával való találkozás? – Azt hiszem, óriási dolog volt a magyar egyház számára, de az eucharisztikus kongresszusok történetébe...

Eucharisztikus kiállítás nyílt az egri Főegyházmegyei Könyvtárban

Amint arról korábban már hírt adtunk - „mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett” – címmel eucharisztikus kiállítás nyílt szeptember 6-án, az egri Főegyházmegyei Könyvtárban. A tárlat kapcsolódik a Budapesten rendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz és az Ars Sacra Fesztiválhoz. Az eseményről a Szent István Televízió is beszámolt, melyet az alábbiakban tudnak megtekinteni:

Megkezdődött a tanév az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen

(A képre kattintva Szántó György fotóiból készült képgalériát tekinthet meg!) Az idei tanévnyitó minden jelenlévő számára más, mint az eddigiek: új néven, új fenntartóval, új programmal indul az oktatás. Változás az is, hogy szentmisével kezdtük az ünnepséget, Isten segítségét kérve az egész évi munkánkra – mondta Dr. Ternyák Csaba egri érsek, az egyetem nagykancellárja az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szeptember 10-én tartott tanévnyitó díszünnepségén.A fenntartó Eg...

Ars Sacra Fesztivál Nyéstán

2021. szeptember 4-én rendezték meg az Ars Sacra Fesztivált Nyéstán, a Gyümölcsoltó Boldogasszony-templomban. 10.30-tól magyar nyelvű római katolikus szentmise volt, majd latin nyelvű gregorián koncert. A szentmisét bemutatta és a szkólát vezette Ft. Szarvas István. A gregorián énekkar neve Schola Ad Hoc, vagyis alkalmi énekkar. Három tagja van. Szarvas István, pápai káplán, címzetes prépost, esperes, 2014-től Szikszói plébános. 1998-2000 Rómában tanult egyházzenét, azon b...

Megnyílt a Szent István Könyvhét, átadták a Stephanus-díjakat

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus miatt a megszokottól más időpontban és helyszínen, a Szent István bazilika előtt várja a látogatókat a 28. Szent István Könyvhét, 31 kiadó 8000 kiadványával, köztük számos újdonsággal és dedikáló szerzőkkel. A rendezvény ünnepélyes megnyitóján adták át a Stephanus-díjakat. A Szent István Társulat és a keresztény kiadók nevében Farkas Olivér igazgató köszöntötte z ünnepi megnyitó, díjátadó résztvevőit. Dr. Sarbak Gábor elnök új k...

„Tégy engem Uram békéd eszközévé!”

Ternyák Csaba egri érsek vezette reggeli imával kezdődött az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 3.  napja. A Hungexpo csarnokában a főpásztor elmondta: az öröm és a jóság napja után békesség napjához érkeztünk, s ez a legfontosabb örökségünk Jézus Krisztustól. Az ő békéje abból fakadt, hogy egész életében az Atya akaratát kereste. Ennek teljesítése volt a benne lakozó béke záloga, amit mindig az Atya közelében talált meg: amikor imádkozott, amikor földi élete vég...

Elkezdődött a Budapesti Eucharisztikus Kongresszus

Erdő Péter: Az Eucharisztiából táplálkozik keresztény életünk   Hármas ünneppel kezdődött vasárnap az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten, a Hősök terén. Mintegy nyolcvan országból érkeztek zarándokok a katolikus közösség egyik legnagyobb, négyévente megrendezett találkozójára. Eredetileg tavaly szeptemberben tartották volna meg a kongresszust, de a szervezők a világjárvány miatt annak elhalasztására kényszerültek.   Magyarország 83 év után, másodszor rend...

Flashmob köszöntő

2200 diák vett részt azon a flashmobon, amelyet az ország legnagyobb temploma, az esztergomi bazilika előtti téren rendeztek. A látványosságnak nemcsak a helybéliek, de a városban zajló nemzetközi Teológiai Szimpózium résztvevői közül is sokak tanúi voltak. A diákok – az 1938-as eucharisztikus kongresszus újrahangszerelt himnuszát énekelve – öt különböző irányból közelítették meg az ikonikus helyszínt, hogy végül keresztet formázzanak a bazilika lépcsősora előtt. Meglepeté...

Út a keresztény misztérium szívéhez – lezárult a Teológiai Szimpózium

Befejeződött Esztergomban, a Szent Adalbert Központban a Teológiai Szimpózium. A külföldi és hazai előadók számos szempont mentén közelítették meg az Eucharisztiát és értelmezték azt. Prof. Dolhai Lajos érseki tanácsos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus teológiai bizottságának elnöke A „forrás” gondolat a Római Misekönyv imádságaiban címmel tartott liturgikus-teológiai el...

Szeretetvendégség Kazincbarcikán

    Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 0. napján országszerte 5000 rászorulót látnak vendégül a szervező szerzetesrendek, lelkiségi mozgalmak, karitatív szervezetek. Az Egri Főegyházmegyében 10 helyszínen: Egerben, Gyöngyösön, Kazincbarcikán, Miskolc-Avason, Miskolc-Diósgyőrben, Miskolc-Mindszenten, Miskolc-Újdiósgyőrben, Miskolc-Vasgyári egyházközségben, Ózdon és Pétervásárán közel 600 rászorulót láttak vendégül a karitász munkatársai és önkéntesei. Kazincbar...

„mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett” kiállítás a Főegyházmegyei Könyvtárban

„mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett” – címmel eucharisztikus kiállítás nyílik 2021. szeptember 6-án, hétfőn, 17.00 órakor, az egri Főegyházmegyei Könyvtárban. A tárlat kapcsolódik a Budapesten rendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz és az Ars Sacra Fesztiválhoz. A kiállítás mottója és egyben címe a Győzelemről énekeljen énekből,az 1938-ban, Budapesten tartott 34. Eucharisztikus Világkongresszus himnuszából származik. A kiállítás az Eucharisztiát...

Az 1938. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus egy egri család fényképalbumában

Az 1938. május 25. és május 29. között Budapesten tartott Eucharisztikus Világkongresszuson készített fényképeket tartalmazó fényképalbumot az Egri Főegyházmegye honlapján hozzuk először nyilvánosságra. A fényképalbumot megjegyzéseivel ellátva, néhai Szölgyémy Ferencné Simay Irén készítette, sógornőjének, az Egerben élt Dr. Mártonffy Lajosné Szölgyémy Annának, Kádár László egykori egri érsek nagymamájának ajánlva. Az album ma Kádár László 1938-ban született testvére, Lukács...

Újabb intézménnyel gyarapodott az Egri Főegyházmegye

2021. szeptember elsejétől az Egri Főegyházmegye fenntartásába került a mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola tagintézményeként a tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. A tanévnyitó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be a település templomában. Együtt kérjük a Szentlélek ajándékait, éltető erejét, s Isten áldását a településre, amely kiállt az egyházi iskola mellett – ezekkel a szavakkal mondott köszönetet az érsek Tibolddaróc lakó...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021 szeptemberi száma

A tartalomból: NEK - Szeptember 5-én délután a budapesti Hősök terén megkezdődik az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK). Az egyhetes ünnepség sorozat záró szentmiséjére, a Statio Orbis-ra Ferenc pápa is fővárosunkba érkezik. Az első Eucharisztikus Világkongresszusra 1881-ban került sor a franciaországi Lille-ben. A kongresszust általában négyévente rendezik meg. A legutóbbi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust a Fülöp-szigeteki Cebuban rendezték meg 2016-ban....

Hármas ünnep a Lajosvárosi közösségben

Hármas ünnepet tartottak Egerben, a Lajosvárosban 2021. augusztus 29-én. A templom búcsúja alkalmából Ternyák Csaba egri érsek mutatott be szentmisét, megáldotta a templomkertben állított Várandós Boldogasszony szobrot és a szomszédos telken épült közösségi házat. Az ünnepi szentmise főcelebránsa, Ternyák Csaba érsek prédikációjának kezdetén kérdést intézett a templomot zsúfolásig megtöltő hívek felé: „Mit jelent félni az Urat? Szent Lajos király könyörgése arra tanít mink...

Főegyházmegyei tanévnyitó Mezőkövesden

Az Egri Főegyházmegye köznevelési és szakképző intézményeinek pedagógusai és lelkipásztorai kaptak meghívást arra a főegyházmegyei tanévnyitóra, amelyet augusztus 26-án az egri bazilika felújítása miatt Mezőkövesden tartottak, a Jézus Szíve templomban. (A képre kattintva Lénárt Márton fotóiból készült galériát tekinthetnek meg!) A megjelenteket, közöttük Tállai András miniszterhelyettest, a régió országgyűlési képviselőjét és Dr. Fekete Zoltánt, a város polgármesterét Nye...

Polgármesterek találkozója az Érseki Palotában

(A képre kattintva Lénárt Márton fotóiból készült galériát tekinthet meg!) Harmadik alkalommal hívta közös gondolkodásra Dr. Ternyák Csaba érsek azon települések polgármestereit, amelyeken az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási- nevelési intézmény található. Köszöntőjében a főpásztor rámutatott, hogy a katolikus egyház célja, hogy megismertesse a fiatalokkal Istent és az emberek szolgálatára nevelje őket. „Nagy szükség lenne olyan emberekre, akik az élet m...

Szent István ünnepe az Egri Bazilikában

Államalapító Szent István király ünnepén hagyományos módon az új kenyér megáldásával kezdődött az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában. Szent István király napja egyszerre nemzeti és egyházi ünnepünk. Egyaránt része keresztény és magyar identitásunknak. – mondta prédikációjában a szentmise főcelebránsa, Ternyák Csaba egri érsek. Ez az évről évre visszatérő ünnepünk rámutat arra, hogy nemzetünk sorskérdései nem mentenek fel bennünket attól, hogy magunkba tekintve egyéni éle...

250 éves katolikus jelenlét Karcagon

Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szentmisét mutatott be a karcagi Szent István király templomban augusztus 19-én, csütörtökön, annak alkalmából, hogy 1771-ben Mária Terézia 35 katolikus családot telepített le Karcagon. Gulyás Zsolt plébános és Horváth Rémusz az egyházközség világi elnöke a jubiláló hívek nevében köszöntötte az egri érseket, aki a szentmise elején a társadalmi és politikai élet, valamint a társegyházak képviselőit is üdvözölte az idén 120 éves felszentelését...

Szobrot állítottak Szent II. János Pál pápának Debrecenben

II. János Pál pápa éppen 30 éve, 1991. augusztus 18-án érkezett Debrecenbe. A keresztény egység előmozdítása szempontjából mérföldkő volt a látogatása: a szentatya ökumenikus találkozón vett részt a református Nagytemplomban, és a kiengesztelődés jegyében koszorút helyezett el a protestáns Gályarab-prédikátorok emlékoszlopán a Nagytemplom mögötti Emlékkertben. Debrecen háromnapos ünnepségsorozattal emlékezett meg erről a történelmi jelentőségű látogatásról. Ennek zárásaként s...

10 éve énekel az Egri Érseki Fiúkórus - dalra fakadt a főpásztor is

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli idén az Egri Érseki Fiúkórus, ebből az alkalomból adtak jubileumi koncertet az egri Líceum kápolnájában, 2021. augusztus 17-én. A telt ház előtt zajló eseményen megjelent a kórusalapító egri főpásztor, Ternyák Csaba is. 10 évvel ezelőtt egy kis csapat kezdte meg a munkát, most egy igazi közösség dolgozik együtt, ez a legfontosabb, mert különleges erő köti össze a fiatalokat, s ez egyedülálló a művészet világában – mondta el Schmiedmei...

Nagyboldogasszony búcsú és Szent István király ereklyéjének fogadása Szentkút-völgyében

2021. augusztus 14-én, Nagyboldogasszony ünnepének előestéjén tartották meg búcsút a Szentkút-völgye Boldogasszony kápolnánál."Az ünnepi alkalom több szempontból is jeles ünnep volt, hiszen a legnagyobb Mária ünnepen emlékeztünk meg a Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány alapításának 20. évfordulójáról, másik örömteli alkalma az ünnepnek, hogy a Szentkút-völgye Boldogasszony kápolnának adományoztak egy Szent István király ereklyét. Nagy boldogság ez számunkra, s az alkal...


Főbúcsú Mátraverebély-Szentkúton

Nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton Nagyboldogasszony-főbúcsút tartanak augusztus 14-15-én. Szombaton ezerhatszáz zarándok részvételével mutatott be koncelebrált szentmisét Ternyák Csaba egri érsek.   A szentmise kezdetén Orosz Lóránt OFM, a kegyhely igazgatója köszöntötte a zarándoklat résztvevőit, Ternyák Csaba egri érseket, Varga Lajos váci segédpüspököt, valamint Martos Levente Balázst, a Központi Papnevelő Intézet rektorát. A szentbeszédben Ternyák Csaba...

Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: "A Szűzanya az a csillag, aki utat mutat nekünk. (…) Ahogy a zsinat is tanítja, ő »a biztos remény és vigasztalás jeleként ragyog Isten zarándok népe számára« (Lumen gentium, 68.). Jeruzsálemben az V. században már biztosan megemlékeztek a Boldogságos Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, azaz „a szentséges...

Buzgán József atya aranymiséje

Az ötven esztendővel ezelőtt pappá szentelt Buzgán József nyugalmazott lelkipásztor aranymiséjét szűk körben ünnepelték augusztus 12-én, a Miskolc Mindszenti templomban. A kevés számú hívő jelezte, hogy a mintegy hét esztendeje nyugdíjas lelkipásztor betegsége miatt már nem tart nyilvános szentmisét. Visszahúzódva él miskolci otthonában. Az aranymisés a szentmise bevezetőjében megemlékezett évfolyamtársairól, akiket név szerint felsorolt, és akik közül többen már nem éln...

Az Egri Főegyházmegye érsekének és káplánjainak szatmári látogatása

   „Egy gyermek nem felejtheti el a szüleit”. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Schönberger Jenő püspök az egyházmegyébe látogató Ternyák Csaba érseket és az Egri Főegyházmegyéből érkezett káplánokat a szatmárnémeti székesegyházban közösen bemutatott szentmise elején, utalva arra, hogy a Szatmári Egyházmegye az 1804. évi megalakulásáig az Egri Főegyházmegye része volt. Háromnapos kirándulás keretében ismerkedhettek meg a Szatmári Egyházmegyével az Egri Főegyházmegye káplánjai...

Elhunyt Demeter Mátyás érseki tanácsos, tb. kanonok, nyugalmazott plébános

„Jézusomnak Szívén megnyugodni jó”     (Hozsanna 154).   Az Egri Főegyházmegye a papság, valamint a rokonság nevében fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Demeter Mátyás érseki tanácsos, tb. kanonok, nyugalmazott plébános életének 93.  áldozópapságának 68. évében 2021. augusztus 9-én szentségekkel megerősítve  a nyíregyházi kórházban elhunyt. Paptestvérünkért a szentmisét 2021. augusztus 17-én (kedden) 10 órakor a mezőkövesdi Szent László templomban...

Legyen öröm az iskolakezdés!

  9.078 diák iskolakezdését támogatta tavaly a Katolikus Karitász, és idén már tizenegyedik alkalommal indítja el Magyarország legnagyobb iskolakezdési segélyprogramját. A határokon átívelő Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű akció nemcsak a tanévkezdésben, de a teljes tanév idejére támogatást jelenthet a hátrányos helyzetű családoknak. A szünidő még tart, de néhány hét múlva már szükség lesz tanszerekre. A járványhelyzetben anyagilag még nehezebb helyzetbe került csalá...

Megáldották a felújított miskolc-diósgyőri templombelsőt

A miskolc-diósgyőri templom hosszú évek óta várja, hogy visszanyerje belső szépségét. Ez az ősi hely megérett egy nagyobb belső felújításra, hiszen a gazdagon díszített barokk oltárok faszerkezete megöregedett és már-már veszélyessé vált. Az Egri Főegyházmegye jelentős összeggel, mintegy hatvan millió forinttal támogatta a belső berendezések restaurálási munkálatait. A munkálatok két helyszínen, hosszú időn át, szakaszonként zajlottak. Istennek hála, idén nyárra minden elké...

Dolhai Lajos: A szentségek liturgikus teológiája - könyvismertető

Dolhai Lajos római katolikus teológusnak, az egri Hittudományi Főiskola rektorának új könyvét Ivancsó István görögkatolikus teológus ajánlja:Látszólag könnyű a dolga annak, aki a liturgikusprofesszor új könyvének bemutatására vállalkozik, ugyanis ehhez magától a szerzőtől pontos eligazítást kap. Ugyanakkor nehéz is ez a feladat, mégpedig a könyv újszerűsége miatt. Ámde mindenképpen érdemes a könyvvel megismerkedni, nemcsak az ismertetés szintjén, hanem el is olvasni, mert i...

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem alapító díszünnepsége

(A képre kattintva a nap eseményeiről, Nemes Róbert fotóiból készült képgalériát tekinthetnek meg!) Egyetemünk múltja 18. századi gyökerekkel rendelkezik, és ma is hatással van életünkre, jelen és jövőbeni munkánkra egyaránt. A közvetítő a múlt és a jelen között Eszterházy Károly püspök, aki korának egyik legműveltebb mecénásaként megépítette a Domus Universitatist, az Egyetemi Házat. – kezdte köszöntőjét délután a Líceum udvarán zajló ünnepségen Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilon...

Bükkszék a Mária Út legújabb állomása

(A képre kattintva galéria nyílik!) Az eső és a hőség sem tudta elriasztani azt a 17 főt, akik Tarnaszentmáriáról indulva Bükkszékre zarándokoltak július 31-én, abból az alkalomból, hogy a falu központjában 1 éve átadott Mária keresztútja nevet viselő elmélkedő hely betagozódott a Mária Út Zarándokútvonalba. A zarándokok érkezésüket követően szentmisén vettek részt, majd átsétáltak a stációkhoz. A világon egyedülálló stációk elmélkedéseit Árvai Ferenc siroki plébános állít...

Beteljesült Eszterházy Károly álma: katolikus egyetem Egerben

  Mint arról korábban már több alkalommal is hírt adtunk, 2021. augusztus 1-jétől az eri Eszterházy Károly Egyetem az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik tovább, beteljesítve a névadó püspök csaknem két és fél évszázados álmát, immáron Eszterházy Károly Katolikus Egyetem néven. A történelmi alkalomból az Egri Főegyházmegye és az Eszzterházy Károly Katolikus Egytem ünnepségsorozatot rendezett, mely ünnepi szentmisével vette kezdetét az egri bazilikában. Ezt követte az...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021 augusztusi száma

 " A tartalomból: A szentmise - Augusztusban a vasárnapi szentmiséken folytatólagosan felolvassuk János evangéliumának hatodik fejezetét, az Úr Jézusnak az „Élet kenyeréről” szóló nagy beszédét. Különösen is aktuális ez a 2021-es budapesti Eucharisztikus Kongresszusra készülő magyar katolikusok számára. Minden szentmisén, de főleg a kongresszuson megvalljuk, hogy a szentáldozásban Jézust, az „Élet” kenyerét vesszük magunkhoz. Éppen ezért hitből fakadó örömmel mondjuk, hogy...

Ifjúsági régiók felelőseinek találkozója Mátraszentimrén

  Az idei évben Dr. Ternyák Csaba érsek úr az Egri Főegyházmegye területét 10 ifjúsági régióra osztotta. Ennek a 10 régiónak a felelősei július 23-24-én a mátraszentimrei Stella Katolikus Egyházi Üdülőben tartották első tanácskozásukat, melynek keretében megfogalmazták az ifjúsági régiók céljait, a felelősök feladatait. Szó volt emellett a kapcsolati háló kiépítésnek fontosságáról a régiókon belül és kívül egyaránt. Kidolgozásra került a régiós lelki napok és táborok szerv...

2021. augusztus 1-től Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

  A parlament 2021. április 27-én  határozott  az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról. 2021. augusztus 1-től a patinás egri intézmény új neve: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Ezen a napon ünnepségsorozatot szervez az intézmény: 10.00 órától hálaadó szentmise lesz a bazilikában. Ezt követi 11.15 órától a Domus Universitatis és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem névtáblájának megáldása. Végül a Líceum udvarán...


Érseki szentmise a palóc búcsún

Turai János kanonok-plébános meghívásának eleget téve vett részt Ternyák Csaba egri érsek Palócország fővárosában, Balassagyarmaton a palóc búcsún 2021. július 25-én, s mutatta be az ünnepi szentmisét. A főpásztor szentbeszédében elmondta: ezen az ünnepen évről évre nagyon sokan vesznek részt a határ túloldaláról is. Ez a nap kiemelten a nagymamákat és édesanyákat állítja az ünnep középpontjába, s egyben a  palóc identitás része is. Az értékeket, az identitást mint küldeté...

„Mindennap veled vagyok” - Ferenc pápa üzenete

  „Mindennap veled vagyok”   FERENC PÁPA ÜZENETE A NAGYSZÜLŐK ÉS IDŐSEK ELSŐ VILÁGNAPJÁRA (2021. július 25.)     Kedves Nagyszülők, kedves Idősek! „Mindennap veled vagyok” (vö. Mt 28,20) – ezt ígérte az Úr tanítványainak, mielőtt felment a mennybe, és ezt ma neked is megismétli, kedves nagypapa és nagymama. Neked. „Mindennap veled vagyok” – ezeket a szavakat szeretném én is Róma püspökeként és hozzád hasonló idős emberként kimondani neked a nagyszülők és idősek első...

Ferenc pápa budapesti látogatásának programja

  Nyilvánosságra hozták Ferenc pápa budapesti és szlovákiai látogatásának programját.Huszonegy év elteltével vesz részt katolikus egyházfő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Ferenc pápa szeptember 12-én, Budapesten a Hősök terén részt vesz a katolikus világesemény záró szentmiséjén.Szeptember 12-én reggel nyolc óra előtt érkezik meg a pápát szállító repülőgép a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. A hivatalos köszöntők után a katolikus egyházfő találkoz...

Kiállítás az Oltáriszentség tiszteletéről

Az Eucharisztia tiszteletének tárgyi kultúráját bemutató kiállítás nyílt az Egri Érseki Palota Kulturális és Látogatóközpontban. A tárlaton a 17. századi egyedülálló liturgikus tárgyak mellett 20. századi ötvösművek, kelyhek, cibóriumok, monstranciák, különféle textilek -miseruhák, zászlók láthatók. Megtalálhatók emellett az 1938-as budapesti Eucharisztikus Kongresszushoz köthető művek, illetve arról készült fotók és emlékek. A kiállítás megnyitón Dr. Csizmadia István te...

A szeretet jegyében - együttműködik a szepesi és a főegyházmegyei Karitász

Együttműködési megállapodást kötött a a  Főegyházmegyei Karitász Központ Eger és a Spišská Katolícka Charita (Szepesi Katolikus Karitász) 2021. július 20-án A határozatlan időre szóló megállapodás szövegét a sajtótájékoztatón szlovák és magyar nyelven ismertették. Mint elhangzott: közös küldetés az evangéliumi szeretetparancs szellemében a jótékony cselekedet, s történelmi személyiségek, Szent István és Árpád-házi Szent Erzsébet példáját is követni kell. A partnerségi kere...

Átadták az Egri Érsek Bora 2021 elismeréseket

 Az Egri Főegyházmegye területén fekvő 5 borvidék borai közül választottak   Hagyományosan május végén, Szent I. Orbán pápa ünnepéhez kapcsolódva mutatják be az Egri Érsek Bora címet elnyert borokat Egerben. Idén a járványhelyzet miatt 2021. július 20-án derült ki az Érseki Pincerendszerben tartott ünnepségen, mely termelők palackjain lesz az elismerést jelentő címke. Először 2015-ben választották ki az Egri Érsek Borait, több lépcsős bírálatot követően, az Egri Főegyházm...

Szarvaskő temploma is megújult

július 18. 18:35 Egertől 10 km-re, hegyek által teljesen átölelve terül el a Bükk-hegység gyöngyszeme, Szarvaskő. A településen halad át az Országos Kéktúra útvonala. A Major-tetői kilátóból és a várhegyről gyönyörű panoráma tárul a turisták elé. A település egyik nevezetessége a Pyrker érsek megbízásából 1840-1845 között klasszicista stílusban épült Keresztelő Szent János születése titulust viselő katolikus templom. A templom felújításának kezdeményezője Szabó József...

Nemcsak falak, hanem közösség is épül Felsőtárkányban

  2021. július 18. 15:40 Festői szépségű, kulturális programokban gazdag kedvelt pihenőhely a Bükk nyugati kapujának is nevezett Felsőtárkány. A település hosszú főutcáján egymás mellé épült a református és a katolikus templom. Ez utóbbi műemlék jellegű késő barokk stílusú épületet Eszterházy Károly püspök 1785–1790 között építtette Francz József egri kőművesmesterrel. 230 éve alatt többször is végeztek felújítási munkálatokat a templomon, a legutóbbit 2020-ban kezdték és a...

A családokért imádkoztak a pálosvörösmarti Mária Parkban

2021. július 18. 13:45 A különleges hangulatú, meghitt eseményen Dr. Ternyák Csaba egri érsek köszöntötte a híveket. A főpásztor szentbeszédében úgy fogalmazott: „Teljes életet lehet élni, ha szeretetből elkezdünk másokért élni! A szeretet dinamikája újra és újra energiával tölti fel az embert, aki pedig élete súlypontját saját magán kívülre helyezi, értelmet ad életének, ezáltal nem veszít el semmit, hanem mindent megnyer.” forrás: kekesolnline.hu

Rendezett környezettel, új külsővel várja a híveket a felnémeti plébániatemplom

2021. július 17. 15:00 A felnémeti Palermoi Szent Rozália plébániatemplom magasan a városrész fölé emelkedik, hirdetve Isten dicsőségét az arra járóknak. 1746 és 1750 között épült fel a templom, három harangja közül a legrégebbit 1882-ben öntötték, a hívek adományából csaknem egy évszázaddal később újraöntötték. A szentély mennyezetét Takács István freskója díszíti, a főoltárkép Szent Rozáliát ábrázolja. Bár a hívek mindig gondoskodtak róla, hogy a templomba betérő ember o...

Egerbe érkezett Szent I. Orbán pápa ereklyéje

2021. július 15-én Egerbe érkezett Szent I. Orbán pápa ereklyéje, XIV. Kelemen pápa ajándéka, melyet Monokon, a Sarlós Boldogasszony templomban őriznek.   Az Egri Érseki Palota udvarán fogadta Ternyák Csaba egri érsek a 230-ban vértanúhalált halt szent pápa  ereklyéjét Kakuk Ferenc irodaigazgató és papnövendékek társaságában. A díszes ereklyetartót a palota magánkápolnájába vitték, ahol a főpásztor a sorrendben 17. pápa érdemeit méltatva elmondta: I. Orbán pápa rendelkeze...

Abádszalók 24.

Szalók az Szalók. Akár Egerszalók, akár Abádszalók – az embernek Szalókról a nyár, a táborozás, a lelkigyakorlat, az ifjúság jut eszébe, persze a saját ifjúsága is. Egerszalókon harminckilenc éve, Abádszalókon huszonnégy éve kezdődött valami. Egerszalókra az országból, Abádszalókra Miskolcról jönnek a fiatalok. Az elmúlt napokban, a Miskolc Mindszenti plébánia hittanosai Abádszalókon huszonnegyedszer táboroztak és lelkigyakorlatoztak. A Kolping ház huszonnégy éve minden...

15. alkalommal rendezték meg a motorosok zarándoklatát Ecséden a Szentkút-völgyében

Nagy várakozás előzte meg az immár 15. alkalommal megrendezett motoros zarándoklatot, hiszen a szokásos májusi időponttól eltérően július 2-től 3-ig zajlott az esemény. Tavaly a pandémia miatt a Nagyboldogasszony búcsúval együtt tartották meg, idén pedig a járványügyi helyzet enyhülése miatt, már sokan várták a program kezdetét. Az első nap megnyitóval, majd a Mária ünnepre való tekintettel litániával és gyertyás körmenettel kezdődött. A folytatásban a helyi motoros egy...

Általános szentségi feloldozás visszavonása

Az egyéni bűnvallomás nélküli általános szentségi feloldozásra adott engedély 2021. július 14-ével megszűnt. Aki korábban általános feloldozásban részesült, következő egyéni gyónásában ezt meg kell említenie. Egri Főegyházmegye

Szalók helyett

  Az 1982 óta, minden év júliusának harmadik hetében megrendezett Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlatot a ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve az ismert okok miatt idén nem tartjuk meg – olvasható az Egerszalóki levélben. 2021. július 15-18. között naponta közzétesznek egy-egy rövid videót a Szent István Televízió Youtube csatornáján és Facebook oldalán Szalóki üzenetek 2021 címmel. A család témaköréhez kapcsolódóan Kerényi Lajos atya, Pindroch Csaba...

„Katolikusnak lenni azt jelenti, hogy nyitottak vagyunk az egész világra”

2021. július 13-án adták át az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények vezetőinek megbízóleveleit.   (A képre kattintva galéria nyílik!) Úrangyala imádsággal kezdődött az ünnepség az Egri Érseki Palota magánkápolnájában. Ternyák Csaba egri érsek örömét fejezte ki, hogy munkatársakat köszönthet a jelenlévő újonnan kinevezett, illetve újra kinevezést kapott intézményvezetők személyében és rajtuk keresztül valamennyi pedagógusban.   Az érsek kiemelt...


Zánkán táboroztak a tenki Szent Imrések

A tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói első alkalommal vettek részt ottalvós Erzsébet táborban, ezért nagy izgalommal készültünk valamennyien. Július 4-én különvonattal indultunk Zánkára, a nagy meleget viszonylag jól viseltük, s az 5 órás út után jó érzés volt megpillantani a „tesókat”, a fiatal segítőket, akik szeretettel fogadtak bennünket. A regisztráció után megtudtuk, hogy a lila altábor lesz a „mi otthonunk”. Átvettük az ajándékokat (póló, sapka, kulac...

Katolikus iskolás kisdiák az Eukarisztikus szavalóverseny döntőjében

A 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezvénysorozatához kapcsolódó Eucharisztikus szavalóversenyen elért kimagasló teljesítmény: a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 4. b osztályos tanulója, BALOGH BARNABÁS bejutott a 2021. július 3-án, Miskolcon megrendezésre kerülő EUCHARISZTIKUS SZAVALÓVERSENY GÁLA ÜNNEPSÉGÉRE. A határon túlról is érkező versenyzőket felvonultató mezőnyben nagyon szépen szavalta el Sík Sándor: Fehér nap című versét. A zsűri elnökétől...

Itt vagy hát, de jó ez!

Pillanatok a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola napközi hittantáboraiból:Közös imával és ráhangolódó énekkel indítottuk reggeleinket a 2021. júniusának utolsó két hetében megvalósuló alsós- és felsős hittantáborainkban, melyeken több mint 50 gyermek kapcsolódhatott ki önfeledten. Szívet melengető érzés volt végignézni napról napra a gyerekeken, akiknek mosolygós ajkairól egyszerre csendültek fel reggelenként az ének szavai: Itt vagy hát, de jó ez! Itt v...

Országos eredmények a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolában

Szépen teljesítettek a mezőnyárádi diákok a katolikus iskolák tanulmányi versenyén: az alsó tagozatos diákok számára szervezett "Harmatcsepp "országos tanulmányi versenyen vettek részt iskolánk 4. osztályos tanulói. A megmérettetés során két negyedik osztályos tanulónk is bejutott a döntőbe, ahol tantárgyanként és évfolyamonként már csak 10-10 versenyző mérhette össze tudását. Képes Korina Rita matematikából az előkelő országos 3. helyezést érte el míg Varga Adrienn nyelvta...

Új rendház és műhelycsarnok épült Kazincbarcikán

A város lelki és szellemi épülését szolgálja a felújított szalézi rendház Kazincbarcikán, melyet ünnepélyesen július 8-án adtak át. 2012-ben merült fel a rendház átalakításának, több funkcióssá tételének ötlete, mondta a megnyitón Ábrahám Béla szerzetes, a közösség helyi igazgatója. Köszöntőjében rámutatott, hogy a mai naptól a plébánia, az iskolák és a rendház együttműködése szorosabbá válik, mivel az intézménykomplexumban helyet kap a plébániai hitoktatás, tanoda, kollégi...

Hálaadó koncert lesz Mezőkövesden

A mezőkövesdi Szent László Kórus 2020-ban elhalasztott 25 éves jubileumi hálaadó hangversenyét ezen a héten, július 10-én, szombaton 17 órakor tartja a mezőkövesdi Nagytemplomban. Az egyházzenei áhítaton közreműködik a kórus tagjaiból álló Szent László Gyermekkar.

Érseki áldás a sajóbábonyi templomon

Július 4-én vasárnap délután Sajóbábonyban, Dr. Ternyák Csaba érsek megáldotta, a kívül-belül megújított templomot. Az EMMI és az Egri Főegyházmegye támogatásával felújított templom megáldására a járványveszély miatt, több mint egy esztendő múltán került sor. A  szentmise után a templom melletti szabad téren mondtak köszönetet azoknak, akik részt vettek a munkálatokban. A többségében reformátusok lakta településen a kevés számú katolikus mellet a település vezetése is...

Hivatásgondozó lelkigyakorlat Egerben

Az Egri Szeminárium ebben az évben is várja a hivatásgondozó lelkigyakorlata azokat a fiúkat, akikben él a vágy, hogy Jézus Krisztust jobban megismerjék és szeressék. Van, akiben már megfordult az a gondolat, hogy Jézus személyesen hívja őt. Sokszor nagyon halknak tűnnek ezek a hívó „jelek”, de a lelkigyakorlaton szeretnénk ezt „felerősíteni”. A lelkigyakorlat egy lehetőség, ahol a Szentlélek meg tudja érinteni a fiatalok lelkét. A fő célja az Istennel való kapcsolat mélyít...

A missziós kereszt az egri bazilikában

A Szent Kereszt, valamint a magyar szentek és boldogok ereklyéi az egri bazilikában 2021. július 30. (péntek) és augusztus 2. (hétfő) között lesznek.   Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása, a Missziós Kereszt, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma. Az Esztergomi Bazilikában álló tölgyfa kereszt 2007-ben készült, három méter húsz centi magas, bronz borításokkal díszített. A keresztet a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel el...

Ferenc pápa Budapestre látogat

Ferenc pápa a mai Angelus imádság végén hivatalosan is bejelentette, hogy 2021. szeptember 12-én Budapestre látogat és részt vesz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjén.Erdő Péter bíboros, prímás a bejelentés után elmondta: „A katolikus hívek közössége nagy örömmel és szeretettel várja a Szentatya érkezését. Imádkozunk azért, hogy látogatása számunkra a remény és az újrakezdés jele legyen a járványhelyzet enyhülésével.”A főpásztor hangsúlyozta: nagy...

Péterfillérek gyűjtése

  A Magyar Katolikus Egyház június 29-e, Szent Péter és Pál apostolok ünnepe utáni első vasárnap, idén július 4-én tartja a péterfillérek gyűjtését az ország katolikus templomaiban. Ferenc pápához örömmel társulunk ezen a vasárnapon, hogy ezáltal is megéljük a közösséget a világegyházzal. A hívek a Szentatyának felajánlott támogatással segíthetik az Egyetemes Egyház sokféle igényét és a leginkább rászorulókat. A Covid-19 világjárvány következtében kialakult helyzet,...

Erzsébet tábor Tenken

  Az iskolai tanév befejezését követő héten 2021. június 21-én igazi kánikulai meleggel vette kezdetét az Erzsébet tábor a tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskolában 60 alsó tagozatos diák és 6 pedagógus részvételével. Az első napon megnéztük a napközis Erzsébet táborozóknak kiadott, virológiai edukációs foglalkozás megvalósítását segítő videó filmet, melyből tájékozódtak a gyerekek a vírusok elleni védekezésről. A hevesi rendőrkapitányság törzszászlós munkatársa kiselő...

A missziós kereszt Sárospatakon

A Szent Kereszt, valamint a magyar szentek és boldogok ereklyéi a sárospataki bazilikában 2021. július 23. (péntek) és június 26. (hétfő) között lesz.   Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása, a Missziós Kereszt, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma. Az Esztergomi Bazilikában álló tölgyfa kereszt 2007-ben készült, három méter húsz centi magas, bronz borításokkal díszített. A keresztet a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel e...

Csodaszarvas táborok az Egri Főegyházmegyében

Bár a tanítás véget ért, a pedagógusok még nem pihennek, hanem napközis és bentlakásos táborokat szerveznek a diákok számára. Az EFOP 3.3.5. európai uniós pályázat keretében az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő 19 oktatási intézményben un. Csodaszarvas táborban vesznek részt a gyerekek. Környezetvédelemre, művészetekre épülő táborokat valamint nyelvi táborokat szerveztek, kiegészítve különböző sporttevékenységgel, tehát főleg a fejlesztésre szoruló területeket része...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021. júliusi száma

  A tartalomból: A szentmise életünk középpontja - Mindnyájan hallottunk már arról, hogy 2021 szeptemberében Budapesten lesz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (röv. NEK). Nekünk, magyar katolikusoknak ismét megadatik a lehetőség, hogy 1938 után újra megrendezhetjük az Eucharisztikus Kongresszust. Annak idején a 34. világkongresszus a két világháború közötti Magyarország legnagyobb egyházi és társadalmi eseménye volt, és lelkileg megerősítette az embereket a II. v...

Kettős ünnep a sátai egyházközségben

Június 20-án a sátai Olajbanfőtt Szent János-templomban Ternyák Csaba egri érsek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét nyolc fiatal számára. Kettős ünnep volt ez az egyházközség életében, hiszen ekkor került sor a kívülről megújult templom megáldására is. A templom felújítása az Európai Unió és az Egri Főegyházmegye támogatásával valósulhatott meg.

Megújult az upponyi Szent Cecília-templom

Június 20-án Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szentmise keretében áldotta meg a négy év alatt kívül-belül teljesen megújult templomot Upponyban. A munkálatok egyházmegyei támogatásból és a hívek adományából valósultak meg. A Főpásztor a szentmisében megköszönte a hívek nagylelkűségét, mellyel hozzájárultak a Szent Cecília tiszteletére épült templom felújításához.

Koszorúzás a szétszóratás emléknapján

Az elhurcolt minoritákra emlékeztek Miskolcon   A szétszóratás emléknapján a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja koszorúzási ünnepséget rendezett június 23-án a minorita rendház falán elhelyezett emléktábla előtt. Kartal Ernő minorita tartományfőnök tizenhét éve kezdeményezte ezt az ünnepséget és azóta is, évről évre megemlékeznek azokról a szerzetesekről, növendékekről, munkatársakról, akiket 71 évvel ezelőtt, június 17-én éjjel az ávósok elhurcoltak és...

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése a járványügyi helyzet kapcsán

Örömmel értesültünk a járványügyi helyzet javulásáról, ezért – figyelembe véve a szakemberek véleményét, valamint tekintettel a beoltottak magas számára és a COVID-19 járvány miatt életben lévő korlátozások további enyhítésére –, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva, 2021. július 4-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk: 1. Mostantól nem kötelező zárt térben sem a maszk viselése, figyelemmel kell lenni azonban az esetlegesen még é...

Az MKPK közleménye a Demokratikus Koalíció megkeresésére

  A sajtóban megjelent hírek pontosítása és téves értelmezések elkerülése érdekében fontosnak tartjuk jelezni, hogy miután Dr. Vadai Ágnes frakcióvezető-helyettes asszony (DK) 2021. június 16-án sajtótájékoztatót tartott a budapesti Szent István-bazilika előtt, az ott elhangzottakkal kapcsolatban június 21-én levélben kereste meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát. Megkeresésére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia június 22-i válaszában, amelyet a testület titkára je...

Táboroznak az Egri Főegyházmegye intézményeinek diákjai

Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása az Egri Főegyházmegye intézményeiben címmel sikeres pályázat keretében ezen a héten és a jövő héten napközis és bentlakásos táborokat szerveznek az iskolák diákjainak 2021. június 21 és július 3. között. Szerencsi Bólyai János Katolikus Általános iskola igazgatója Gaszperné Tilman Edina a Szent István Rádió kérdésére elmondta: a táboroztatás óriási lehetőség a hasznos szabadidő eltöltéséhez, értékes programom megvalósítá...

Papi találkozó és olajszentelés Bélapátfalván

  Minden évben a Bélapátfalvi Apátságban zárul az Egri Főegyházmegye lelkipásztorainak lelkigyakorlata. Az idei lelkigyakorlatot és a záró szentmise homíliáját Dr. Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi  görögkatolikus megyéspüspök tartotta, aki János evangéliumának ember és emberség-ábrázolását elemezte az egybegyűlteknek. Egyéni életünknek a buktatóiban, bukásaiban, egyházunk krízishelyzeteiben szükség van arra, hogy meg tudjunk kapaszkodni Krisztus erejében. Mint m...

Személyi és szervezeti változásokról döntött a Főpásztor

Közzétéve: 2021. június 24. 12.00 Ternyák Csaba érsek 2021. augusztus 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében:PÓTA FERENC szentistváni plébános, 75. életévét betöltve, plébániai kormányzóként továbbra is ellátja a rábízott plébániákat.GORDOS MIKLÓS c. kanonok és ZAJACZ ERNŐ érseki tanácsos betegszabadságról tényleges nyugállományba került.DR. NOVÁK ISTVÁN plébánosi feladatainak érintetlenül hagyásával az Eszterházy...


Ötven és hűségben és istenszeretetben

2021. június 19-én délelőtt hálaadó szentmisén vett részt egy aranylakodalmas házaspár Tiszafüreden. Luterán György és felesége Marika példamutató vallásos életükkel, gyermekeik és unokáik hitbeli nevelésével, az egyházközségért végzett odaadó munkájukkal kiérdemelték a mai gyönyörű ünnepséget. Gyermekeik, unokáik, rokonok, barátok közösségében adtak hálát a Jó Istennek az együtt töltött 50 évért, a szentmise végén megújították házassági fogadalmukat Ferencz Károly plébáno...

Gyöngyösre érkezik a Szentatya által megáldott Missziós Kereszt

A Szent Kereszt, valamint a magyar szentek és boldogok ereklyéi a gyöngyösi Szent Bertalan-templomban 2021. június 22. (kedd) és június 25. (péntek) között lesz.   Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása, a Missziós Kereszt, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma. Az Esztergomi Bazilikában álló tölgyfa kereszt 2007-ben készült, három méter húsz centi magas, bronz borításokkal díszített. A keresztet a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állít...

Vasmise, aranymise, újmise Mezőkövesden

2021. június 19-én szombaton Jéger Károly pápai prelátus, c. apát, nyugalmazott plébános vasmisét celebrált pappá szentelésének 65. évfordulója alkalmából a mezőkövesdi Szent László templomban. Az ünnepi szentmisén dr. Fekete Zoltán, a város polgármestere is köszöntötte Jéger atyát.   Szabó Józsefet, a Szent László templomban nyugdíjasként szolgáló atyát köszöntötték felszentelésének 50. évfordulója alkalmából június 20-án.   Megtartotta első szentmiséjét Jorge Luis Altam...


Jótékonysági mérkőzés

Mezőkövesd Zsóry FC 2021. június 18-án, pénteken lépett pályára Tenken a helyi csapat ellen, barátságos mérkőzésen, mely jótékony célt szolgált. Az ötletgazda  Lengyel Gyula erdőteleki plébános elmondta, hogy a magyar kormánytól millió Ft-ot kaptak támogatásként az 1985-ben Jézus Szíve tiszteltére szentelt tenki templom tetőszerkezetének felújítására és hangosítórendszer kiépítésére, ugyanis a templomban korábban nem volt hangosítás. – A hangosítórendszer befejezéséhez sz...

Egerben fejlesztik a katolikus iskolák tananyagainak portálját

Digitális Tankönyvi Felületet fejleszt az Eszterházy Károly Egyetem a Katolikus Pedagógiai Intézet munkatársai által kidolgozott tananyagokhoz – az erről szóló megállapodást a múlt héten Budapesten írta alá Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rektor és Dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke. Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rektor az eseményen felidézte: az egri egyetem informatikai tudásközpontjának munkatársai gyakorlottak az elektr...

„Töltse el szíveteket az evangélium öröme!” – diakónus- és papszentelés Egerben

(A képre kattintva Gergely Gábor fotóiból készült fotógalériát tekinthetnek meg.) 2021. június 19. 12:05 Június hagyományosan a papszentelések hónapja. Az Egri Főegyházmegyében 2021. június 19-én Hágen Pál Tamás, Kerekes Gábor, Péter Vilmos, Michele Gervasoni, Herbst Ádám, Carlos Sirer Melis akolitusokat diakónussá, Jorge Luís Altamirano Mendez, Noel Benedict Antasoda Tajos diakónusokat áldozópappá szentelte Ternyák Csaba egri érsek. A bazilikában mind a papok és a hívek...

Pap- és diakónusszentelés Egerben

  Ternyák Csaba egri érsek 2021. június 19-én 10 órakor az Egri Bazilikában Hágen Pál Tamás, Kerekes Gábor, Péter Vilmos, Michele Gervasoni, Herbst Ádám, Carlos Sirer Melis akolitusokat diakónussá, Jorge Luís Altamirano Mendez, Noel Benedict Antasoda Tajos diakónusokat áldozópappá szenteli. A szertartást a Szent István Rádió és a Szent István Televízió Youtube csatornája élő adásban közvetíti. A szentelendők életútjáról az Egyházmegyei Hírek összeállítását idézzük. Noel...

Te Deum a Szemináriumban

Tanévzáró Te Deumot tartottak az Egri Érseki Papnevelő Intézet valamint a Redemptoris Mater Missziós Szeminárium elöljárói és növendékei június 17-én. A Szeminárium felújítási munkálatai miatt az ünnepségnek a Szent János Ház kápolnája adott otthont. Köszöntőjében Dr. Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora emlékeztette a jelenlévőket, hogy az örömökért és a nehézségekért egyaránt hálát kell adni. Nehézséget jelentett a járványhelyzet miatti bezártság, betegség, az ö...

Jubileumi évzáró koncert

2021. június 16-án a Szent Bernát Ciszterci templomban tartotta az Egri Érseki Fiúkórus 10. jubileumi évzáró koncertjét. Schmiedmeiszter Szilvia kórusvezető elmondta, az elmúlt évtizedben tanult legkedvesebb művekből válogattak, amelyeket a gyerekek legjobban szerettek. Ezek mellett olyan darabok is felcsendültek, amiket tavaly tanult a kórus, de a kényszerszünet idején nem tudtak előadni. Többségében egyházi művekből állt a repertoár, az 1500-as évektől egészen a kortárs z...

Egerszalóki levél - 2021

Az 1982 óta, minden év júliusának harmadik hetében megrendezett Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlatot a ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve az ismert okok miatt idén nem tartjuk meg. A lelkigyakorlat vezetőjeként, Dr. Kerényi Lajos piarista szerzetes minden évben ír egy úgynevezett "egerszalóki levelet", amit az alábbiakban adunk közre:   Egerszalóki levél - 2021   A Jóisten boldogságra teremtett minket, embereket. Egerszalók kis és nagy „szentje...

Köszöntötték a nyugdíjba vonuló intézményvezetőket

Az Egri Főegyházmegye tanévzáró Te Deumán köszöntötték a nyugdíjba vonuló intézményvezetőket, akik érseki elismerő oklevelet kaptak munkájukért. Honlapunkon bemutatjuk a kitüntetett pedagógusokat, közzétéve az ünnepségen elhangzott laudációkat.   Andáné Hendrik Mária a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szent Kristóf Tagóvodájának vezetője   Andáné Hendrik Mária 1981-ben kezdett el dolgozni a Damjanich úti Óvodában...

Védőszent oltalmában az ózdi iskola

2013-ban került az Ózdi Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Technikum az Egri Főegyházmegye fenntartásába, 2021-től Aquinói Szent Tamás személyében védőszentje is van az intézménynek. Ebből az alkalomból tartottak családias hangulatú ünnepséget az iskolában június 10-én. Hajdu Krisztián, a Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója úgy fogalmazott: szeretnének a katolikus, hivő emberek közösségéhez tartozni, s azt is szeretnék, hogy  ebben az értékr...

Az Egri Érseki Fiúkórus 10. jubileumi, évzáró koncertje

Az Egri Érseki Fiúkórus szeretettel vár minden zenekedvelőt a Szent Bernát Ciszterci-templomba, (Eger, Széchenyi utca), 2021. június 16-án, 18.00 órakor kezdődő 10. jubileumi, évzáró koncertjére. Műsoron az elmúlt 10 év legkedveltebb és legsikeresebb művei lesznek. Közreműködnek: Bajzáth Linda és Hegyesi-Hudik Margit Vezényel: Schmiedmeiszter Szilvia A belépés díjtalan! Maszk viselése kötelező!

Úrnapja Tiszafüred új Fő terén

Új formában tartottuk meg az úrnapi körmenetet. 16 éves hagyomány Tiszafüreden az úrnapi virágszőnyeg készítése. A körmenet eddig a Fő utcán haladt a Deák térre, ahol a sátrakkal, előttük körképpel és virágszőnyeggel hódoltunk az Úrnak. Idén csodálatos új Fő térrel gazdagodott városunk, amit az úrnapi ünnepség keretében szenteltek meg papjaink, áldást adva a négy égtáj felé néző oltárokra. Előttük virágsziromból körképeket készítettek a hívek, a körmeneten zászlókkal és l...

Az MKPK közleménye Ferenc pápa látogatásáról

Sajtóközlemény     Ferenc pápa várhatóan 2021. szeptember 12-én az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust lezáró szentmisére érkezik Magyarországra.    A szentmisét megelőzően a tervek szerint külön találkozni fog a magyar állam vezetőivel, Áder János köztársasági elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel, a kormány tagjaival, és más magas rangú állami vezetőkkel.   Sajnálatosnak tartjuk, hogy a Szentatya magyarországi programjáról – amely jelenleg még szervezés ala...

„öltsétek magatokra az új embert!” – tanévzáró Te Deum Gyöngyösön

2021. június 9. 12:20 (A képre kattintva Czímer Tamás fotóiból készült galéria látható.) Gyöngyösön tartották az Egri Főegyházmegye tanévzáró Te Deumát 2021. június 9-én. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke köszöntőjében rámutatott: a Te Deum, a hálaadás bennünk gyökeredzik, mert mindig van okunk hálát adni, például azért, hogy létezünk, élünk. Vannak kitüntetett pillanatok, amikor megnyitunk vagy lezárunk valamit. Most éppen egy tanévet, amik...

Elhunyt Pataky Vidor c. kanonok, c. esperes, nyugalmazott plébános

„Jézusomnak szívén megnyugodni jó” (Hozsanna 154) Az Egri Főegyházmegye a papság, valamint a rokonság nevében fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Pataky Vidor c. kanonok, c. esperes, nyugalmazott plébános, életének 89., áldozópapságának 65. évében, 2021. június 8-án, a Jászladányi Idősek Otthonában szentségekkel megerősítve elhunyt. Paptestvérünkért a szentmisét 2021. június 17-én, csütörtökön, 10.30 órakor a jászladányi templomban mutatjuk be, majd a...

Flashmob a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve

Sátoraljaújhely katolikus nevelési intézményei és a főplébánia: az Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium és a Szent István király Római Katolikus Főplébánia,  Lóczi Tamás EKIF elnök, plébános vezetésével, a felkészülés jegyében flashmobot szerveztek 100 nappal a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kezdete előtt.Videó: Suhanesz Péter/Zemplén Televízió

Átvette kitüntetését az egri érsek és a kitüntetett lelkipásztorok

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Áder János köztársasági elnök által március 15. alkalmából odaítélt állami kitüntetéseket adott át június 3-án délután Budapesten, a Miniszterelnökség központi hivatalának is helyet adó Karmelita épületben. A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült mások mellett több évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata, kiemelkedő egyházdiplomáciai szerepe, valamint a katolikus nevelés érdekében végzett munkája eli...

Megújult a dormándi templom orgonája

2021. május 30-án - sok év elteltével - újra megszólalt a dormándi Kisboldogasszony templom orgonája. A hívek kezdeményezésének, adományozásának és a helyi Önkormányzat támogatásának, valamint Nyitrai Péter egyházkarnagy, orgonaszakértő-építő áldozatos munkájának köszönhető, hogy sor kerülhetett ennek a gyönyörű hangszernek a felújítására. A vasárnapi szentmisében, a járványhelyzetre való tekintettel Érsek atya megbízásából, Varga Pál plébániai kormányzó áldotta meg az org...

Az MKPK közleménye a gyermekbántalmazásról

A téma iránti társadalmi érdeklődésre tekintettel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbi nyilatkozatot teszi közzé: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a leghatározottabban elítéli a gyermekbántalmazás minden formáját A gyermekek bántalmazása, az ellenük elkövetett visszaélés súlyos bűn és bűncselekmény, történjék az bárhol: iskolákban, sportklubokban, táborokban vagy családon belül, világi vagy egyházi intézményben. Mélységes együttérzéssel vagyunk mindazok ir...


„A család, Istentől rendelt közösség” című vers és novella író pályázat eredményei

Amint arról korábban hírt adtunk, Ferenc pápa 2021. március 19-én, az Amoris laetitia kezdetű apostoli levél közzétételének ötödik évfordulóján nyitotta meg a család évét. A Szentatya szándékához kapcsolódva a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Katolikus Kulturális Hetek programsorozat keretében vers és novella író pályázatot hirdetett. Országosan mintegy 250 pályamű, ezek között az Egri Főegyházmegye területéről 48 pályamű érkezett be. A pályamunkák nagy száma miatt az o...

Közös imádság a járvány áldozataiért

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa arra kérik egyházukat és híveiket, hogy június 6-án, vasárnap délelőtt emlékeztessenek a harang szavával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre. Legyen ez a harangzúgás a hálaadás kifejezője is azért, hogy megmaradtunk, hogy Isten segítségével újat kezdhetünk. Kérjük, imádkozzák minden templomban a vasárnapi szentmisén, istentiszteleten ezt az imádságot:   Mennyei Atyánk! Hűsé...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021 júniusi száma

A tartalomból: Két forrás - Június első vasárnapján lesz Úrnapja, az azt követő péntek pedig Jézus Szíve ünnepe. Az Úrnapján ünnepelt Eucharisztia és a Jézus Szíve tisztelet keresztény életünk két nélkülözhetetlen forrása. „Jézus Szíve az élet és szentség forrása”– imádkozzuk mindig a Jézus Szíve litániában. „Minden forrásom belőled fakad”– olvashatjuk a 87. zsoltárban, és talán már mindnyájan hallottuk, hogy ez a szép gondolat lett a 2021-es budapesti Nemzetközi Eucharisz...

Az egyházban betöltött szolgálat, nem önmegvalósítás, hanem önátadás Istennek!

(A képre kattintva galéria nyílik!) 2021. május 29-én, az egri bazilikában Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szentmise keretében akolitusokat avatott az Egri Főegyházmegye szolgálatára. Szent VI. Pál pápa ünnepén a főpásztor köszöntőjében üdvözölte az akolitusjelölteket, családtagjaikat és azokat a lelkipásztorokat és papokat, akik elkísérték a szolgálattevőket. Az érsek a szentmise kezdetén kiemelte: annak a szent pápának az ünnepén gyűltünk ma egybe, aki a zsinat után szab...

Elhunyt lelkipásztorokat búcsúztatott Ternyák Csaba egri érsek

  Május 4-én hunyt el életének 70., áldozópapságának 44. évében Juhász János érseki tanácsos, ragályi plébános. Ternyák Csaba egri érsek május 13-án mutatott be szentmisét érte a ragályi templomban, majd a felsőnyárádi temetőben helyezték örök nyugalomra.   Május 14-én, életének 65., áldozópapságának 39. évében hunyt el Kostyál László c. esperes, tállyai plébános.  Május 20-án mutatott be lelki üdvéért szentmisét a főpásztor, majd a a bodrogkeresztúri temetőben helyezték n...

"Íme itt vagyok, számíthatsz rám!" - papszentelés Kazincbarcikán

Andrásfalvy János szalézi tartományfőnök úr felkérésére Ternyák Csaba érsek úr május 24-én, pünkösdhétfőn a kazincbarcikai Szent Család templomban szentmise keretében áldozópappá szentelte Kővári László SDB diakónust.   2021. május 24. 14:56 A szentmise elején a jelöltet a szalézi tartományfőnök mutatta be. Ezután Ternyák Csaba érsek úgy fogalmazott: örömnap  ez a mai, amikor egy új pappal gazdagodik az egyház közössége. Az az egyház, amelynek mindannyian tagjai vagyunk...

Ugyanaz a Lélek tölt el mindannyiunkat, Isten mégsem uniformizál!

(Kép: Szántó György/heol.hu - A képre kattintva megnézhetik a teljes galériát.) Pünkösdvasárnap az egri bazilikában ünnepi szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek. A szentmise kezdetén a főpásztor örömét fejezte ki, hogy a hosszú karantén időszak után lassan kezdjük visszakapni a szabadságunkat, de az igazi szabadság, amire mi meghívást kaptunk a keresztény ember szabadsága, amelyet a Szentlélek hoz meg nekünk. Homíliájában úgy fogalmazott: Mindannyiunkat ugyanaz a...

Pünkösd, a húsvéti idő lezárása

  Pünkösd a húsvét után a legrégebbi, a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, amely idén május 23-ra esik. Az ünnep elnevezése az Ószövetség koráig nyúlik vissza. Az Ószövetségben a mai pünkösdnek megfelelő ünnep zarándokünnep volt, amelyen Izrael fiainak meg kellett jelenniük Jahve színe előtt (Kiv 34,23; MTörv 16,16). Az ünnep elnevezése a történelem során változott, a hetek ünnepét, az aratási ünnepet (vö. Szám 28,26) felváltotta az első kéve felajánlása utáni ötvenedik...

"Sokkal több minden köt össze, mint ami elválaszt" – ökumenikus imaalkalmat tartottak Miskolcon

2021. május 20-án 17 órától tartották meg a történelmi egyházak vezetőinek részvételével az ökumenikus imaalkalmát a miskolci avasi református templomban, mely januárban a járvány miatt elmaradt.   Hangó István református lelkész köszöntötte a jelenlévőket, Dr. Ternyák Csaba egri érseket, Dr. Orosz Atanáz görögkatolikus püspököt, Dr.  Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspököt és Barna Sándor egyházkerületi főjegyző,  református püspökhelyettest, valamint a belvárosi öku...

Ökumenikus imaalkalom közvetítése Miskolcról

2021. május 20-án 17 órától az miskolci avasi református templomból közvetíti a Szent István Rádió élő adásban és a Szent István Televízió Youtube csatornáján a januárban járvány miatt elmaradt ökumenikus eseményt, Dr. Ternyák Csaba egri érsek, Dr. Orosz Atanáz görögkatolikus püspök, Dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök és Pásztor Dániel református püspök a belvárosi ökumenikus kör papjainak és lelkészeinek részvételével.

Elhunyt Hubay József Bertalan c. kanonok, c. esperes, ny. plébános, szücsi plébániai kormányzó

„Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket Urunk, Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet." (1 Tessz 5,9-10) Az Egri Főegyházmegye a papság, valamint a rokonság nevében fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy HUBAY JÓZSEF BERTALAN c. kanonok, c. esperes, nyugalmazott plébános, szücsi plébániai kormányzó életének 78., áldozópapságának 54. évében május 17-én elhunyt. Paptestvérünkért a...

Hetvenkilenc gyermek járult először szentáldozáshoz Jászberényben

"2021. május 16-án a zsúfolásig megtelt jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplomban Soltész Ádám káplán által celebrált szentmisén hetvenkilenc kisgyermek vette magához első alkalommal Krisztus testét a szentáldozásban. Közülük harminckilencen a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium tanulói. Imádkozzunk értük, hogy életük során minél többször részesülhessenek a szentáldozáson keresztül a Jézus Krisztussal történő személyes...

„SZENTÉJ – Pünkösd a neten” 2021.

Szentlélek-váró imaestet tart a Hegyközi Karizmatikus Megújulás a sátoraljaújhelyi Szent István Király Főplébániatemplomban pünkösd szombaton. Az ünnepi esemény középpontjában az Eucharisztia áll. Május 22-én az elmúlt évek hagyományához illeszkedve, de alkalmazkodva a járványügyi helyzet előírásaihoz a program 13.30-tól 23 óráig tart. A rendezvényen a szentségimádás mellett dicsőítés, tanítás, online gyógyító imaóra, tanúságtételek, buzdítás és Szentlélek-hívás szerepel. Az...

Elhunyt Kostyál László c. esperes, tállyai plébános

"Remélek az Úrban, benne remél lelkem, és bízom ígéretében."(Zsolt 129,5) Az Egri Főegyházmegye a papság, valamint a rokonság nevében fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy KOSTYÁL LÁSZLÓ c. esperes, tállyai plébános életének 65., áldozópapságának 39. évében május 14-én a rátkai plébánián elhunyt. Paptestvérünkért a szentmisét 2021. május 20-án, csütörtökön 10.30-kor szűk körben a rátkai templomban mutatjuk be, majd a bodrogkeresztúri temetőben helyezzü...

Megtartják a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust

Budapestre várják Ferenc pápát és öt kontinens zarándokait szeptember 5-12. között - jelentették be a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) szervezői sajtótájékoztató keretében. Elkészült a világtalálkozó programja, amelynek nyitó- és záróeseménye a Hősök terén lesz. Utóbbin Ferenc pápa személyesen szeretne részt venni. Üzenetértékű a Szentatya látogatása, hiszen utoljára 21 évvel ezelőtt, II. János Pál pápa volt jelen Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. A pápák k...

Csanád Béla-díjat kapott Sólyomvári György a tiszafüredi KÉSZ volt elnöke

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Csanád Béla-díjat adományozott Sólyomvári Györgynek, a tiszafüredi KÉSZ csoport volt elnökének.1993-ban Ágfay Antal akkori plébános közreműködésével alakult KÉSZ csoport Tiszafüreden, melynek elnöke 1999-től húsz éven keresztül Sólyomvári György volt. Áldozatos munkája elismeréseként idén ő részesült a rangos kitüntetésben. A díjat Makláry Ákos parókus, a KÉSZ jelenlegi elnöke adta át görögkatolikus Szent Liturgia keretében. A laudációt...

Május 15-ig lehet jelentkezni a Hittudományi Főiskola képzéseire

  Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2021/2022-es tanévben katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon (3 év) és hittanári szakon (4+1 év) levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni (május 15-ig). A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 féléves hi...

A sátoraljaújhelyi kerisek online térben is sikeresek

Több versenyben is az országos döntőig vitte a lelkesedés, és a birtokukban lévő tudásanyag a sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium diákjait. Az online térbe kényszerült versenyeken is szép számban vettek részt a Keri diákjai és kimagasló eredményeket értek el a tanév második félévének eddigi időszakában. Sokoldalúságukról tanúskodik, hogy ismét bizonyították jártasságukat az informatika, a pénzügyi tudatosság és az anyanyelv ápolása terén, valamint...

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a COVID-19 járvány harmadik hullámát követő és a beoltottak számának növekedése miatt életbe lépő enyhítéseket, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva, 2021. május 10-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk:1. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §, 1245. k.) 521/2021. sz., március 5-én adott...

Újra nyit az Egri Érseki Palota

Az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont és az Érseki Pincerendszer május 11- től ismét várja látogatóit, a nyári nyitvatartási rend szerint  keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig. A látogatók az állandó kiállítás mellett egy ötvösművészeti tárlatot is megtekinthetnek, benne a hónap a műtárgyát, Samassa József bíboros érsek  misézőkelyhét, mely egyedülálló ötvösművészeti alkotás, Szent József különleges ábrázolásával. A látogatóközpontot és a pincerendszert a hatály...

Megújul a Szeminárium

 (A képre kattintva galéria nyílik!) Március elején megkezdődött és 2023-ban befejeződik az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet épületének teljes felújítása. A több mint 300 éves épület – kormányzati támogatással – kívül-belül megújul. Új tetőfedést kap a történelmi épület. Az elektromos és fűtési rendszert korszerűsítik. A kollégiumi részben (Papnevelő Intézet) a lakószobákhoz vizesblokkot építenek. Egy liftet is beépítenek az épületbe. Az építkezés ide...

Elhunyt Juhász János érseki tanácsos, ragályi plébános

„Istenem, örök Atyám, szent kezedbe adom lelkem!”(Temetési ének) Az Egri Főegyházmegye a papság, valamint a rokonság nevében fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy JUHÁSZ JÁNOS érseki tanácsos, ragályi plébános, életének 70., áldozópapságának 44. évében, 2021. május 4-én a miskolci kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Paptestvérünkért a szentmisét 2021. május 13-án, csütörtökön 10.30-kor szűk körben a ragályi templomban mutatjuk be, majd a felső...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021 májusi száma

A tartalomból: Munkás Szent József - Május elsején Szent Józsefet, mint a munkások védőszentjét ünnepli a katolikus Egyház. XII. Piusz pápa rendelte el ezt az ünnepet 1955-ben, hogy példaképül állítsa Jézus nevelőapját a munkások elé. Máté és Márk evangélista is megemlíti, hogy Szent József foglalkozását tekintve ácsmester volt. Az ácsokra jellemző munkával kereste a kenyerét és gondoskodott a Szent családról. Bár Szent József nem szólal meg az evangéliumokban, de szavak...

Augusztus 1-től az Egri Főegyházmegye az Eszterházy Károly Egyetem fenntartója

2021. április 27. 16:08 A parlament 2021. április 27-én  határozott  az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról.  Ternyák Csaba egri érsek a döntésről, annak hátteréről és az együttműködés távlatairól nyilatkozott a Szent István Televíziónak. A főpásztor úgy fogalmazott: a tény, hogy az egri intézmény katolikus egyetemként működik majd, egyrészt visszatekintésre, másrészt előret...

Teremtésvédelem, fenntarthatóság, föld napja a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolában

A fenntarthatóság jegyében a keresztény ember szívében központi helyet foglaló értékek köré építve járták végig a mezőnyárádi iskola végzős diákjai Jézus Krisztus keresztútját. A föld, közös otthonunk, „egyben nővérünk is, akivel osztozunk a létben, olyan, mint egy szép anya, aki karjai közé zár minket”. Assisi Szent Ferenc A mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola ebben a tanévben is csatlakozott az április 19-23. között megrendezett Fenntarthatóság...

Ferenc pápa üzenete a Hivatások 58. világnapjára

(2021. április 25.)   Szent József: a hivatás álma Kedves Testvérek! Az elmúlt év december 8-án, annak alkalmából, hogy százötven évvel ezelőtt nyilvánították Szent Józsefet az egyetemes Egyház védőszentjévé, egy különleges, neki szentelt év kezdődött el (vö. az Apostoli Penitenciária 2020. december 8-i határozata). Részemről a Patris corde apostoli levelet azzal a céllal írtam meg, hogy „növelje szeretetünket e nagy szent iránt” (Patris corde apostoli levél, befejezés)....

Elhunyt lelkipásztorokat búcsúztatott Ternyák Csaba egri érsek

2021. április 20-án Hernádkakon Hajdú Miklós sátoraljaújhelyi börtönlelkész lelki üdvéért mutatott be szentmisét a főpásztor, majd a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra az elhunyt lelkipásztort. 2021. április 22-én Galó József verpeléti plébános gyászmiséjét Verpeléten tartották, majd Tarnaszentmárián helyezték örök nyugalomra. A szertartásokat a járványhelyzetre való tekintettel szűkkörben tartották, a paptestvérek és a hívek a Szent István Rádió közvetítésén...

Törőcsik Mari emlékezetére

A nemrég elhunyt Törőcsik Marira, a nemzet színészére és művészére, a Kossuth-nagydíjas, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színésznőre, a magyar színjátszás felejthetetlen alakjára emlékező írást küldött számunkra a művész szülőfalujából, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolájának vezetője, Miklósné Tasi Edit. Az emlékező írást változtatás nélkül adjuk közre. "A legtöbb díjjal rendelkező magyar színésznő, Törőcsik Mari...

Teremtésvédelem a gyakorlatban – fát ültetett az egri érsek Füzesabonyban

2021. április 19. 16:55 A füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Iskolában a fenntarthatósági témahét indításaként ültettek fát, melyet Ternyák Csaba egri érsek áldott meg 2021. április 19-én.   Az ünnepi esemény kezdetén Nagyné Deli Mónika igazgató köszöntötte a jelenlévőket és örömének adott hangot, hogy az iskola lett az idei főegyházmegyei teremtésvédelmi programsorozat nyitórendezvénynek helyszíne. Az intézményvezető elmondta még: év közben is kiemelt téma a tanításb...

Admissio Egerben

Dr. Ternyák Csaba, egri érsek 2021. április 17-én 11 órakor, az egri Szent II. János Pál pápa Missziós Központban ünnepélyes szentmise keretében a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium növendékeit: Czárán Bálintot (Magyarországról), Luidimar Herrera Acacio-t (Venezuelából), Mihályi Mátyást (Magyarországról) és Pietro Trevisan-t (Olaszországból) admissióban részesítette. A szertartáson jelen voltak a Redemptoris Mater Missziós Szeminárium és az Érseki Papnev...

Elhunyt Dr. Bogdan Adamczyk OFM Conv.

„Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házábólarra a földre, amelyet majd mutatok neked”(Ter 12,1) A minorita testvérek a feltámadt Krisztusba vetett hittel tudatják, hogy P. Dr. BOGDAN ADAMCZYK OFM Conv. minorita szerzetes, házfőnök, plébános 55 éves korában, szerzetesi életének 34. és papságának 28. évében 2021. április 9-én, pénteken elhunyt, az Úr magához hívta.A Bogdan név jelentése: Isten adta! Mint minorita családja hálát adunk Istennek Bogdan testvérünk...

Elhunyt Hajdú Miklós sátoraljaújhelyi börtönlelkész

    „Királyi zászló jár elől, keresztfa titka tündököl. Melyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halált."    (Hozsanna 82)   Az Egri Főegyházmegye a papság, valamint a rokonság nevében fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy HAJDÚ MIKLÓS sátoraljaújhelyi börtönlelkész, életének 66., áldozópapságának 40. évében, 2021. április 13-án a miskolci kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt.   Paptestvérünkért a szentmisét 2021. április 20-án, kedden...

Járványügyi rendelkezések az Egri Főegyházmegyében

Április 11-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük. Kértük és továbbra is kérjük Istentől a járvány megszűnését, egyházi és közösségi életünk újjászületését. 1. Tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára, az Egri Főegyházmegyében, mint ahogy az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében is, 2021. április 17-én, szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával.2. Nevezetesen, t...

Elhunyt Galó József verpeléti plébános

„Uram, kezedbe ajánlom lelkemet; megváltottál engem, hűséges Istenem!" (Zsolt 30,6) Az Egri Főegyházmegye a papság, valamint a rokonság nevében fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy GALÓ JÓZSEF verpeléti plébános, életének 64., áldozópapságának 38. évében, 2021. április 9-én az egri kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt.   Paptestvérünkért a szentmisét 2021. április 22-én, csütörtökön 10.30-kor szűk körben a verpeléti templomban mutatjuk b...

Hittanári képzések Egerben

Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2021/2022-es tanévben katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon (3 év) és hittanári szakon (4+1 év) levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni (május 15-ig). A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 féléves hitokta...

„Krisztus feltámadása a mi feltámadásunk ígérete” – Húsvét vasárnapi szentmise Egerben

április 4. 11:30 Húsvét vasárnap az egri bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek. „Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!” – zengett fel a bevonulási ének Húsvét vasárnapján. Feltámadt Krisztus! – ezzel az örömhírrel köszöntötte a főpásztor a jelenlévőket és a közvetítésen keresztül bekapcsolódó híveket. Krisztus győzött a halálon, széttörte a halál bilincseit, uralkodik és mint győztes tért vissza. Örömünket semmi sem árnyékol...

„ez az éjszaka Isten hűségének ünnepe” - nagyszombati szentmise Egerben

április 3. 20:01 Ternyák Csaba egri érsek az egri bazilikában mutatott be szentmisét Nagyszombaton 18 órától. A húsvéti vigília szentmise sötétben kezdődött, a fényünneppel, a tűz megáldásával  és  a húsvéti gyertya meggyújtásával, majd felcsendült a húsvéti örömének. A nagyszombati vigília szentmisén a három ószövetségi olvasmány után felcsendült a Dicsőség, s meggyújtották az oltár gyertyáit. A főpásztor szentbeszédében úgy fogalmazott: ez az éjszaka Isten hű...

Nagyszombat és a Húsvéti vigília

  Nagyszombaton az esti vigília-szertartásával kezdetét veszi a Katolikus Egyház legnagyobb ünnepe, a Húsvét, amely a kereszténység örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre. Nagyszombaton a némaság tölti be a világot, „az Egyház Jézus sírja mellett virraszt”. Általában késő este, napnyugta után kezdődik a nagyszombati liturgia, ami szimbolizálja azt a sötétséget, amely a világra borult Krisztus halálával. Idén sok helyen a ki...

„a bűn vírusát Jézus az engedelmesség vakcinájával győzte le”

2021. április 2. 16:55 Az egri bazilikában zárt körben, az egri papság képviselői és az egri papnövendékek részvételével vezetett szertartást Ternyák Csaba egri érsek 201. április 2-án, 15 órától. Nagypénteken az egyház hagyománya szerint nincs szentmise, délután 3 órakor az Úr szenvedésének ünneplésével a kereszt titkára világít rá a liturgia. Az egri bazilikában tartott szertartás kezdetén csendes bevonulás után a vértanúkra utaló piros miseruhába öltözve Ternyák Cs...

Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb ünnepe: Jézus kínszenvedésének, halálának és sírba tételének a napja. Az Anyaszentegyház ősi hagyomány szerint nem mutat be szentmisét ezen napon, mert maga az örök Főpap, Krisztus az áldozat a kereszt oltárán. Az egyházi év legmegrendültebb liturgiáját ünnepeljük nagypénteken.  A nagypénteki szertartás három fő részből áll: az igeliturgiából (olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel), a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentál...

„Jézus örökre nekünk ajándékozta magát” – érseki szentmise Nagycsütörtökön

2021. április 1. 19:30 Április 1-jén, Nagycsütörtökön este 6 órakor mutatott be szentmisét Ternyák Csaba egri érsek  az egri bazilikában. Az Eucharisztia és a papság szentségének alapítása ünnepén némi szomorúsággal köszöntöm a néhány jelenlévő paptestvért és a kispapokat – kezdte köszöntőjét a szertartás elején a főpásztor. Hozzátette: nagyon hiányoznak a hívek, akik lélekben szeretnének itt lenni.  Az érsek köszöntötte azokat is, akik a Szent István Rádió és a Szent Ist...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021. áprilisi száma

A tartalomból: Húsvéti ünnepe Egerben - Amint lapzártakor megtudtuk, a koronavírus okozta járvány miatt a lelkipásztorok az idén is hívek nélkül ünneplik meg a Húsvéti Szent Háromnap misztériumait. Ternyák Csaba egri érsek nagycsütörtökön 18 órakor, nagypénteken 15 órakor, és nagyszombaton 18 órakor zárt körben vezeti a szertartásokat. Húsvét vasárnapján, az ünnepi szentmisét 10 órakor mutatja be a főpásztor. A szertartásokat és az ünnepi szentmisét a hívek élőben követhet...

Nagycsütörtök

 az Eucharisztia (Oltáriszentség) és a papság (egyházi rend) alapításának ünnepe Nagycsütörtökön a Katolikus Egyházban kettő liturgiára kerül sor, délelőtt az olajszentelési szentmisét mutatják be, este az utolsó vacsorára való emlékezést ünneplik. Nagycsütörtökön hagyományosan a katolikus egyház székesegyházaiban a főpásztorok az egyházmegyéjük papságával koncelebrálva délelőtt olajszentelési szentmisét vagy másnéven krizmaszentelési szentmisét mutatnak be. Ekkor szentelik...

„a mi reményünk húsvéti remény” – virágvasárnapi érseki szentmise

2021. március 28. 11:20 2021. március 28-án a 10 órától zárt körben mutatott be szentmisét Ternyák Csaba érsek az egri bazilikában. A hívek a Szent István Rádió élő közvetítésén és a Szent István Televízió Youtube csatornáján keresztül kapcsolódhattak be a szertartásba. A főpásztor a szentmise kezdetén úgy fogalmazott: a járvány nem teszi lehetővé, hogy jelenléti liturgián vegyünk részt, lélekben ünnepelhetünk a különféle csatornákon keresztül, míg ismét visszatér a szemé...

A Nagyhét és Húsvét megünneplése az Egri Főegyházmegyében

A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt az Egri Főegyházmegyében továbbra is hatályban maradnak a 2021. március 5-én elrendelt járványügyi rendelkezések.Ennek megfelelően Főegyházmegyénkben Nagyhéten sincsenek nyilvános liturgiák, a lelkipásztorok az idén is hívek nélkül ünneplik meg a Húsvéti Szent Háromnap misztériumait. Nem állítunk szentsírt és nincs szentség kiszolgáltatás sem, a halál veszély esetét kivéve. Nagypénteken szigorú böjtöt tartunk.Az érseki szertartások...

Keresztút a Szent István Televízióval

Mint ismert, a járványhelyzetben nincs lehetőség liturgikus események, programok megtartására, így a nagyböjti időszakban hagyományos módon, közösségben a keresztút sem járható. A Szent István Televízió legújabb kisfilmjében dr. Linczenbold Levente plébános imafüzetének elmélkedéseivel, imádságaival a jászapáti temető barokk kálváriája körül álló stációkat járhatják be a nézők ide kattintva: https://szentistvantv.hu/szent-beszedek-eloadasok/keresztut-dr-linczenbold-levente...

Virágvasárnap

Virágvasárnap a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapja és egyben a Nagyhét kezdete. Ezen a vasárnapon Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. Ternyák Csaba egri érsek március 28-án, Virágvasárnap 10 órakor mutat be zárt körben szentmisét, amelyet a hívek élőben követhetnek a Szent István Rádió, és a Szent István Televízió YOUTUBE csatornája segítségével. Virágvasárnap jelentése a latin Dominica palmarum, azaz a pálmaágak...

„A szeretet dinamikája feltölt energiákkal” – az egri érsek megnyitotta a Család évét

2021. március 19. 20:04 Az Egri Főegyházmegyében Ternyák Csaba érsek zárt körű szentmisén nyitotta meg a Család évét 2021. március 19-én az egri bazilikában, Szent József főünnepén. A hívek a Szent István Rádió élő közvetítésén keresztül és a Szent István Televízió Youtube csatornáján keresztül csatlakozhattak be a szertartásba. A főpásztor  a szertartás kezdetén úgy fogalmazott,  egyház védőszentjének, Szent Józsefnek ünnepén megnyitjuk a Család évét és kérjük az ő köz...

„A család, Istentől rendelt közösség” - vers és novella író pályázat

a Katolikus Kulturális Hetek programsorozat keretében   Ferenc pápa 2020. december 27-én, Szent Család vasárnapján hirdette meg, és 2021. március 19-én, az Amoris laetitia kezdetű apostoli levél közzétételének ötödik évfordulóján nyitja meg a család évét. Kapcsolódva a Szentatya szándékához a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Katolikus Kulturális Hetek programsorozat keretében vers és novella író pályázatot hirdet „A család, Istentől rendelt közösség” címmel.   A pál...

Növekedjünk a családi szeretetben - kezdődik az Amoris Laetitia család éve

Ferenc pápa 2020. december 27-én, Szent Család vasárnapján a déli Úrangyala imádság elmondása után bejelentette, hogy a családnak szentelt különleges évet hirdet, melyet az Amoris Laetitia apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulóján, 2021. március 19-én fog megnyitni. Ezt erősítette meg március 15-én: Szent József főünnepén kezdődik az Amoris Laetitia család éve, amely különleges alkalom, hogy növekedjünk a családi szeretetben. A pápa megújult és kreatív lelkipászt...

Kitüntetést kapott Ternyák Csaba egri érsek és több lelkipásztor

Áder János köztársasági elnök nemzeti ünnepünk alkalmából számos egyházi személyt tüntetett ki. Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta meg dr. Ternyák Csaba metropolita, az Egri Főegyházmegye érseke több évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata, kiemelkedő egyházdiplomáciai szerepe, valamint a katolikus nevelés érdekében végzett munkája elismeréseként. Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült Palánki Ferenc, a...

Hazánkba látogat a Szentatya

Közlemény Örömmel értesültünk róla, hogy a Szentatya bejelentette a döntését, miszerint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjére Budapestre jön. Bízunk benne, hogy látogatása nagy bátorítást és lelki megerősítést jelent mindannyiunk, és az Eucharisztikus Kongresszus majdani részvevői számára.   Budapest, 2021. március 8.   Dr. Erdő Péter bíboros, prímás,esztergom-budapesti érsek   Dr. Veres András győri megyéspüspök,az MKPK elnöke

„Cselekvő iskola” és játék Márton Áron püspökkel

A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum által meghirdetett versenyen a tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola egy csapattal képviselte magát. A három fős, felső tagozatos tanulókból álló csapat  négyfordulós, online versenyen vett részt. Élmény, kreativitás, játék, öröm, tudás…és igen! Mint minden verseny, ez is egy kihívás volt mindannyiunk számára, gyerekeknek, pedagógusnak egyaránt. A gyerekeknek négy feladatot kellett megoldaniuk: menüsor 1939-es évből, csapat cím...

Az Egri Főegyházmegye járványügyi rendelkezései

  Az Egri Főegyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően – az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezések lépnek életbe: 1. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021...

Az MKPK közleménye a vírushelyzettel kapcsolatban

    A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a COVID-19 járvány harmadik hulláma miatt életbe lépő szigorításokat, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket megerősítve, visszavonásig az alábbi módon rendelkezünk:   A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva...

„Esterházy János visegrádi küldetése - négy nemzet egy Lélekben”

Isten szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulójára emlékévet hirdettek, melynek mottója: „Esterházy János visegrádi küldetése - négy nemzet egy Lélekben”. Az emlékév keretében a felvidéki magyar mártír-politikus boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért mutattak be szentmisét 2021. március 3-án Egerben, a minorita templomban. A szentmisét Cebula Pawel OFMConv., minorita szerzetes, plébános, a boldoggá avatási eljárás posztulátora mutatta be. A sz...

Felújítás alatt a miskolci Minorita templom

Az 1729 és 1777 között épült, országosan védett barokk műemléktemplom Miskolc város nagy értéke. A magyar kormány támogatásával elkezdődtek a teljes külső-és belső felújítási munkálatok, az épület állagvédelme. Az első ütemben a Bástya Építészeti Kft. tervei alapján a templom toronysisak cseréje, a tető megerősítése, a villámvédelmi rendszer helyreállítása, a főhomlokzat felújítása, valamint az új toronyóra beépítése fog megtörténni. A következő, második ütemben a belső tér...

Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

A döntésekről, témákról közleményben számolt be a testület titkára. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) március 2-án megtartotta tavaszi rendes ülését, amelyre a járványhelyzetre tekintettel ezúttal is videókonferencia keretében került sor.   A Konferencia immár hagyományos módon az idei nagyböjtben is tartósélelmiszer-gyűjtést szervez Tartós szeretet címmel. A hívek tartós élelmiszer felajánlásaikat elhelyezhetik a templomokban az erre kijelölt helyen március 7....

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

  Kedves Testvérek!   A világjárvány sok mindent átírt az életünkben. Az elmúlt esztendőben a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést éppen megkezdtük, de a vírus elleni védekezés miatt a templomaink bezártak, így csak részben tudtuk megvalósítani.   A világjárvány veszélye, a terjedéséről szóló híradások és az ismeretlentől való félelem sokakat megrémisztett és a távolságtartó előírások egy esztendővel ezelőtt az otthonainkba kényszerítettek bennünket. Gazdasági nehézsége...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021. márciusi száma

  A tartalomból: Igazgatók és lelkipásztorok online értekezlete - Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények vezetői részére február 10-én, a lelkipásztorok részére február 24-én tartottak online értekezletet. Mindkét alkalommal Lóczi Tamás EKIF elnök nyitotta meg a programot, majd Ternyák Csaba érsek Szent József évhez fűzött gondolatai után, Németh Zoltán EKIF osztályvezető aktuális feladatokról tájékoztatott. Az igazgatók számára elő...

Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára

    A katolikus iskolák javára gyűjtenek Magyarország összes katolikus templomában február 28-án, a hónap utolsó vasárnapján. A 336 katolikus köznevelési, szakképzési intézmény 733 intézményegységgel van jelen a magyar köznevelésben. Az idei tanévben 183 óvodát, 257 általános iskolát, 102 gimnáziumot, 24 szakképző iskolát, 41 technikumot, 14 szakgimnáziumot, 10 gyógypedagógiai intézményt, 57 kollégiumot és 45 alapfokú művészeti iskolát tart fönn 15 egyházmegye, 2...

„Jézus feltámadására készülünk” – érseki szentmise az egri bazilikában Hamvazószerdán

2021.február 17. 20:43 A szentmise kezdetén a főpásztor elmondta: a mai napon kezdjük a felkészülést Jézus Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának ünneplésére.   Szentbeszédében az érsek úgy fogalmazott: többet imádkozunk és a jócselekedetekre is nagyobb figyelemmel vagyunk a most kezdődő böjtben. Ne bánatosan tegyük ezt, mert nem a szomorúság, hanem az öröm ideje van, mert Jézus feltámadására készülünk. Jézus is arra buzdít, hogy járjunk vidáman az emberek kö...

Elmélkedés Hamvazószerdáról, a böjtről

Folytatódik a Szent István Televízió „Lélekkel élni” című elmélkedés-sorozata. Korábban a Halottak napja, Mindenszentek, majd Advent vasárnapjai kapcsán mondta el egy-egy lelkipásztor gondolatait. A nagyböjtben is több hasonló kisfilmmel lehet majd találkozni az interneten: közösségi médiafelületen, videomegosztón és a Szent István Televízió honlapján. Marosi Balázs atya miskolc-diósgyőri  káplán a Hamvazószerdáról, a böjtről elmélkedik a legújabb epizódban, mely itt érhető...

Hamvazószerda

Hamvazószerdával megkezdődik a húsvéti előkészületi idő, a nagyböjt Nagyböjt, a húsvétra felkészítő negyvennapos előkészületi időszak, hamvazószerdán veszi kezdetét, amely idén február 17-ére esik. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban hitük elmélyítésével, kiengesztelődéssel és böjttel készülnek húsvét ünnepére, Jézus Krisztus halálára és feltámadására. Nagyböjt latin elnevezése: quadragesima, negyvenet jelent, azt a negyven napot jelöli, ami hamvazószerdán kezdődik...

„testvéri szeretettel viseljük gondját egymásnak!” – érseki szentmise a Betegek Világnapján

A Betegek Világnapján, 2021. február 11-én, a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapján szentmisét mutatott az egri bazilikában Ternyák Csaba egri érsek. 2021. február 11. 21:03   A szertartás elején Árvai Zoltán kórházlelkész köszöntötte a jelenlévőket, a járványhelyzet miatt korlátozott számban összegyűlt híveket, az idős és beteg testvéreket, akik a szent kenet által a testi-lelki megerősödést remélik és várják, az egészségügy dolgozóit, a paptestvéreket és mindazokat,...

Ferenc pápa üzenete a 29. Betegek világnapjára

  február 11.   „Egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.” (Mt 23,8) A bizalmi viszony a betegekkel való törődés alapja   Kedves testvérek, a betegek 29. Világnapjának 2021. február 11-i ünneplése, a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja jó alkalom arra, hogy különös figyelmet fordítsunk a betegekre és azokra, akik őket a kórházakban, az idősotthonokban valamint a családokban és a közösségekben gondozzák. Különösen is gondolok azokra, akik vil...

"A házasság nagy, szent titok" - Marton Zsolt püspök házasság heti üzenete

A hétvégén kezdődik (2021. február 7-14) a Házasság Hete programsorozat. Ebből az alkalomból  Marton Zsolt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke vidóüzenetet küldött: Mi is a Házasság hete?Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti sz...

Ismeretterjesztő kisfilm a Főegyházmegyei Könyvtárról

Néhány éve rendezi meg, Aqunói Szent Tamás ünnepéhez kapcsolódóan, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium a Katolikus Tudomány és Kultúra napját. Ennek során idén Balogh Ferenc, a Főegyházmegyei Könyvtár igazgatója tartott online tárlatvezetést. Az eseményről a Szent István Televízió munkatársai készítették el az alább látható kisfilmet:    

Urunk bemutatása - Gyertyaszentelő Boldogasszony

Mária és József megtesznek mindent, amit a törvény előír. Bemutatják elsőszülött gyermeküket az Istennek. Simeon és Anna felismerik az Isten küldöttét a gyermekben. A megszentelt gyertyák Jézusra, a világ világosságára mutatnak rá. Legyen egész évünk során világosságunk Jézus, kövessük szavát, éljük meg szeretetét. Urunk Bemutatásának ünneplése a IV. századtól kezdve általános volt Jeruzsálemben is, Rómában is. Az Ószövetségben Isten prófétája által szólott, és vigasztalta v...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021 februári száma

A tartalomból: Ökumenikus imahét - A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2021. január 17. és 24. között újra imahetet hirdetett a Krisztus-hívők egységéért. A szervezők által választott mottó így hangzott: „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5–9). A 20. század utolsó évtizedeiben sokan a 21. századra tekintve a kereszténység megelevenedését jósolták Európában is. S hogy ez minél előbb bekövetkezz...

Szakmai portálon méltatják a bazilika felújítását

A magyarepitok.hu portál októberben már közölt cikket a nagyszabású beruházásról, most ismét az egri bazilika felújításáról szól egy cikk az oldalon.  Az írás képgalériával és video anyaggal mutatja be, hol tartanak jelenleg a munkálatok.  A szakmai írás elsősorban az állványozás egyediségére tér ki.   https://magyarepitok.hu/mi-epul/2021/01/latvanyosan-halad-az-egri-bazilika-felujitasa-video?fbclid=IwAR14mJnlAQUMh7OVPI9H5OyALsUaR5B7qNXJdPoLDDT9T4oLbupTSJ_-3_s   https:...

Védőszentjét ünnepelte a sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola

Január 18-án védőszentünket, Árpád-házi Szent Margitot ünnepeltük, akinek élete, töretlen hite és a szeretet által vezérelt cselekedetei példa értékűek számunkra. Iskolánk 1998-ban vette fel Szent Margit nevét. Most, amikor őt ünnepeltük, büszkeség és boldogság tölt el minket, hogy egy korát meghaladó, szilárd elveket és komoly elhatározásokat megvalósító, ugyanakkor törékeny királylány a védőszentünk. Szentmise után rövid műsor következett, majd átadásra került a szülői munk...

Lektorokat és akolitusokat avatott az egri érsek

(A képre kattintva galéria nyílik!) Lektorokká avatta a harmadéves, akolitusokká a negyedéves kispapokat január 17-én ünnepi szentmise keretében az egri bazilikában Ternyák Csaba érsek.  Az ötödéves kispapokat pedig befogadta a szent rendek jelöltjei közé, ez az úgynevezett ad missio. A lektor sajátos feladata, hogy az Isten igéjét a liturgikus összejöveteleken felolvassa. Az akolitus felavatása az oltár szolgálatára és az áldozópap, valamint a diakónus segítésére történ...

Szentelés a vizsolyi óvodában

Vízkereszt ünnepe után, hétfőn Zsova János atya megszentelte a vizsolyi Szent Anna Római Katolikus Óvoda csoportszobáit és helységeit. A lelkipásztor a jelenlévőkkel közösen Krisztus áldását kérte  az óvodás gyermekekre és az óvoda dolgozóira.

Kápolna megáldás és házszentelés Jászberényben

Régi álma válta valóra Vízkereszt ünnepén a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium közösségének, ugyanis az ekkor szokásos házszenteléssel egyidőben az iskola kápolnájának ünnepélyes megáldására is sor került. Január 6-án, Vízkereszt napján, már korán reggel, a tanítás megkezdésekor Demeter Sándor igazgató köszöntötte a tanulókat az iskolarádión keresztül, az ünnep jelentőségéről beszélve. Ezt követően Soltész Ádám káplá...

Elhunyt Papp Endre c. kanonok, nyugalmazott plébános

„Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk. Te vagy Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!” (Te Deum). Az Egri Főegyházmegye a papság, valamint a rokonság nevében fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy PAPP ENDRE c. kanonok, érd. esperes, ny. plébános életének 88., áldozópapságának 65. évében, 2021. január 3-án a nagyiváni Szent József Idősek Otthonában, szentségekkel megerősítve elhunyt. Paptestvérünkért a szentmisét szűk körben...

Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

A kereszténységben a IV. század elején vált vízkereszt napja liturgikus ünneppé, 312–325 között kezdett el terjedni először keleten, majd nyugaton. Hármas eseményt foglal magában az ünnep: a napkeleti bölcsek imádását, Jézus megkeresztelkedését a Jordánban és Jézus első csodáját a Kánai menyegzőn. Vízkereszt elnevezése a görög epiphaneia, megjelenés szóból származik, ami visszautal a Szentírásra. Az Ószövetségben Isten különféle módon nyilvánítja ki önmagát az embereknek, ah...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021. januári száma

A tartalomból: Vízkereszt, házszentelés - Vízkeresztet január 6-án ünnepli a Katolikus Egyház, parancsolt ünnepként. Az epifánia – „epiphania Domini”, az „Úr megjelenése” – néven is ismert nap Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe, melynek elsődleges témája Keleten Urunk keresztsége, Nyugaton a Háromkirályok látogatása lett. Az Egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet szenteltek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt e...

2021. január 1. - Újévi körlevél

Kedves Testvérek!        Az idei Újév más, mint a korábbiak voltak. Nem tudunk most lendületesen úgy előre tekinteni és önfeledten úgy tervezni, hogy egyúttal ne gondolnánk a mögöttünk hagyott hónapok megpróbáltatásaira. Eszünkbe jut, hogy vajon mit tartogat számunkra ez az új esztendő. Egyrészt aggodalommal tekintünk a jövőbe, az egész emberiséget és konkrétan a mi egészségünket, valamint életünket is veszélyeztető járvány miatt, másrészt reménykedünk, hogy dolgaink jobbra...

Hálaadás és emlékezés

Év végi hálaadó szentmisét tartottak 17 órától a bazilikában, melyen Ternyák Csaba egri érsek megemlékezett Seregély István érsek halálának 2. évfordulójáról is. A főpásztor a köszöntéskor azt mondta, imádságos lélekkel hálát adunk mindazért, amit idén kaptunk Istentől, és megemlékezünk arról, hogy az Úr megengedi, hogy lezárjuk ezt az évet. Szentbeszédében Ternyák Csaba szólt arról: amikor a polgári év lezárásakor hálát adunk Istennek, akkor megpróbáljuk csokorba gyűjteni...

"Ez az év megtanított bennünket arra, hogy fegyelmezettebbek legyünk"

Évértékelő interjút adott az egerhirek.hu portálnak Ternyák Csaba egri érsek. A főpásztor járvánnyal kapcsolatos egyházi intézkedésekről, felújításokról, az intézményhálózat bővítéséről is szólt. A teljes szöveg itt érhető el: https://www.egerhirek.hu/2020/12/29/dr-ternyak-csaba-ez-az-ev-megtanitott-bennunket-arra-hogy-fegyelmezettebbek-legyunk/kozelet/makkai-zsanett

Betlehemi békeláng a Szentkút-völgye Boldogasszony kápolnában

December 22-e délutánján megérkezett a betlehemi békeláng a Szentkút-völgye Boldogasszony kápolnába. Amelyet Varga József plébániai kormányzó által celebrált ünnepi szentmise keretében került fogadásra. A szentmisét követően pedig átadtuk minden kedves zarándoknak és a közeli települések képviselőinek a lángot a járványügyi helyzetnek megfelelően, a lángetikett betartásával! A Betlehemi békeláng elsősorban arra emlékeztet, hogy az Ige testté lett, ugyanakkor a békét hirdeti...

"Engedjük, hogy karácsony misztériuma felnyissa a szemünket a látásra"

December 25-én, karácsony első napján 10 órától mutatott be ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek. A főpásztor szentbeszédében hangsúlyozta: Az emberi gőg és cinizmus elzár minket az Igétől. Engedjük, hogy karácsony misztériuma felnyissa a szemünket a látásra, hogy felismerjük Őt a nélkülözőkben. A főpásztor kiemelte: János evangéliumának sok közös eleme van a többi evangélium karácsonyi elbeszélésével, a másik három evangelistával szemben teológiai szempontból elmélke...

"Az Élet születésének ünneplése kioltotta a haláltól való félelmünket"

2020. december 24. 21:09 Az egri bazilikában Ternyák Csaba egri érsek Urunk születése alkalmából vigília szentmisét mutatott be 18 órától december 24-én. (Az eseményről Nemes Róbert fotóriportot készített, amelyet IDE KATTINTVA tekinthetnek meg.) "Mindennek ellenére ma Karácsony van, ennek örömében köszöntöm azokat a testvéreket, akik itt vannak a bazilikában és mindazokat, akik a média eszközein keresztül hallgatnak bennünket. Az az öröm, hogy megszületett a kis Jézus, a...

A Megváltó születését ünnepeljük

December 25-én Isten Fiának, Jézus Krisztusnak földi születését ünnepeljük. Ez az üdvtörténet központi eseménye, mert aki született, nemcsak egy az emberek közül, hanem Isten Fia, a Megváltó, a Világ Világossága. Jézus születése mindenki számára üdvösséget hoz, aki engedi, hogy lelkében a kegyelem által megvalósulhasson az Úr szándéka.   A keresztény hit szerint Jézus a próféták által megjövendölt Messiás, aki megváltja az emberiséget a bűneitől. Az üdvtörténetben születé...

Urunk születésének ünneplése Egerben

December 24-én, csütörtökön az előző évektől eltérően a járványhelyzet miatt Megváltónk születését nem éjfélkor, hanem az este a 6 órakor kezdődő szentmisében ünneplik az egri bazilikában, a szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be, majd a főpásztor december 25-én 10 órakor szentmisét celebrál. Mindkét szertartást élő adásban közvetíti a Szent István Rádió, az adás földfelszíni sugárzásban, az interneten és telefonos alkalmazáson is elérhető. December 26-án és 27-én i...

Adventi lelkinapot szervezett a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium

A sátoraljaújhelyi katolikus középiskola élményteli, adventi online együttléte során a lelki feltöltődést Zsuffa Tünde és Medveczky Krisztián előadása, zenés áhitat, és szentmise biztosította.Az ünnepváró alkalom során, online találkozás formájában volt együtt a Katolikus Keri „nagy családja“. A lelkinap programjának fő szervezője az iskolavezetés, és Lóczi Tamás, esperes-plébános atya volt. Medveczky Krisztián, a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium rendszergazdája a...

Egy kicsit másképp… Advent és karácsonyvárás az ózdi SZIKSZI-ben

(A képre kattintva galéria nyílik!) A digitális munkarendben nagy szükség van az összefogásra, az osztályfőnökök, oktatók részéről ezernyi apró gesztusra, hogy a diákok érezzék, továbbra is nagyon fontos számunkra érzelmi biztonságuk.Az adventi várakozás, a karácsonyvárás örömét is igyekeztünk teljessé tenni tanulóink számára. Hittantanáraink az osztályok és a tantestület virtuális adventi naptárát minden nap erősítő gondolatokkal töltötték meg; az osztályfőnökök az ünnepv...

A főpásztor gyújtotta meg a negyedik gyertyát

A járványhelyzet miatt az adventi rendezvények elmaradtak Egerben is, így a Dobó téri gyertyagyújtásokat sem tartották meg. Ezeken a programokon hagyományosan a történelmi egyházak képviselői elmélkedtek a közelgő ünnep kapcsán, idén a TV Eger csatornáján sugározták a lelkipásztorok gondolatait. December 20-án, advent negyedik vasárnapján Ternyák Csaba egri érsek mondta el tanítását. A teljes adás a televízió youtube csatornáján érhető el, a főpásztor a 4. perctől hallha...

Teljesen megújul a templom Kenderesen

Kívül-belül felújítják a kenderesi katolikus templomot. A munkálatok menetéről Koltavári Attila plébános a Szent István Rádiónak nyilatkozott.  A Nagyboldogasszony plébániatemplom felújítása 2020. júniusában kezdődött. A kétszáz éves épületet utoljára a nyolcvanas évek végén újították fel, a nedvesség sok problémát okozott, állapota igen leromlott azóta. A munkálatokhoz szükséges forrást az államtól kapta Kenderes település, a középületek felújítására. A rekonstrukció kere...

Idén is fogadják a betlehemi békelángot a Szentkút-völgyében

  A program szervezői közleményben tudatták, hogy ebben az évben sem marad el a rendezvény. „Örömmel tájékoztatunk minden jó akaratú embert, kedves érdeklődőket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, 2020. december 22-én (kedden) délután 14°° órakor a Szentkút-völgye Boldogasszony kápolnába érkezik a betlehemi békeláng! A Lángot ünnepi szentmise keretében fogadjuk és a szentmise végén adjuk át a járványügyi szabályok, és a lángetikett betartása mellett a szomszédos települések...

Lóczi Tamás atya a NEK TV-ben

Nyár elején indult a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus televíziós sorozata, a NEK TV. A korábbi adásokban már adtak hírt az Egri Főegyházmegye területén történtekről, a kongresszusi készületről. A legújabb, 12. adásban Lóczi Tamás sátoraljaújhelyi esperes-plébánost, az EKIF elnökét is felkereste a stáb. Az Eucharisztia és a fiatalok kapcsolatáról szóló részről a NEK hivatalos oldalán lehet olvasni, s itt megtekinthető a televíziós felvétel is: https://www.iec2020.hu/h...

Idén sem marad el az Egri Érseki Fiúkórus adventi koncertje

A hatósági korlátozások miatt számos eseményt halasztnak el a szervezők, vagy más esetben az online térben rendezik meg. Ez utóbbi formában találkozhat a közönség az Egri Érseki Fiúkórus adventi koncertjével is.

Egymillió csillag a szegényekért - 2020

Tizenharmadik alkalommal szervezi meg az Egymillió csillag a szegényekért szolidaritási akciót hazánkban a Katolikus Karitász. A „Tárjátok ki a szíveteket” adventi segélyprogram-sorozat keretében zajló jótékonysági akció idén a korábbiaktól eltérő módon valósul meg december 6. és 13. között. A szervezet vásárokon és főtereken megvalósított közösségi gyertyagyújtások helyett, erre az alkalomra készített videókkal és az interneten elérhető megosztásokkal hívja majd fel a figy...

Sátoraljaújhelyi katolikus diákok az egyházi médiában

A sátoraljaújhelyi katolikus oktatási intézmények diákjai egyre többször kapcsolódnak be tevékenyen Egyházunk médiájának munkájába.Legutóbb a Mária Rádió "Kiáltás - Ima a nemzetért" című műsorának decemberi felvételén az Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola hetedikes diákjai segédkeztek felolvasással és közös imádsággal. Ez a műsor 2017 óta havonta egy alkalommal jelentkezik a sátoraljaújhelyi Szent István Király-templomból. Korábban a felvétel a hívek közremű...

Beöltöztek a másodéves kispapok

December 6-án, szentmise keretében öltötték magukra az Egri Érseki Papnevelő Intézet másodéves növendékei a szolgálat ruháját. A kispapok beszámolóját adjuk közre. A mai nap nagy ünnep és fontos állomás életünkben. Nagy ünnep és fontos állomás, de ugyanakkor nagy felelősség is. Anyánk az egyház a mai napon megbízott azzal, hogy a reverenda viselésével képviseljük őt. Megelőlegezett bizalmat kaptunk, amely nagy feladat is, hiszen ezentúl még nagyobb odaadással kell törekedn...

Online hittanversenyt rendezett az egri Andrássy

Az idei tanév: „Van itt egy gyermek” (vö.: Jn 6,9) mottójának jegyében online hittanversenyt szervezett november 27-én, az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium.Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő katolikus általános iskolák közül, 5 csapat (15 tanuló) nevezett a versenyre, felkészítő tanáraikkal. Előzetesen a témával kapcsolatban egy plakátot és egy filmet kellett otthon elkészíteniük és beküldeni.  A kiadott szakirodalom és se...

"Az Úrra vár a szívünk"

Az Egri Magazin, a hevesi megyeszékhely önkormányzati lapja decemberi számában karácsonyi nagyinterjút közöl Ternyák Csaba egri érsekkel. A beszélgetésben szó van az ünnep fényének jelentőségéről, a készülődésről, a liturgiáról. A főpásztor szól ezek mellett a járványhelyzetről, az ünnep sajátosságairól, korunk jellegzetességeiről. A lapszámot Egerben és környékén a postaládákban találják az olvasók, az Egri Magazin emellett az interneten is elérhető: http://www.egri-magaz...

Elsőként Kuklay Antal kapta meg a Pyrker-díjat, az Egri Főegyházmegye legrangosabb kitüntetését

A Pyrker-díjat az Egri Főegyházmegye 2020-ban alapította, Felsőőri Pyrker János László pátriárka-érsek, az egyházmegye 71. főpásztora, az MTA tiszteleti tagja, a művészetek mecénása, a német nyelvű irodalom számon tartott alakja, a szegények, elesettek állhatatos pártfogójának emlékére. Az Egri Főegyházmegye legrangosabb kitüntetéseként a Jézus Krisztus evangéliumát hitelesen megélő és tevékenységükkel a főegyházmegye küldetését támogató személyeknek adományozható. A díj...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020. decemberi száma

  A tartalomból: Ma is szállást keres a Szent Család - Krisztus Király ünnepén, november 22-én ért véget az egyházi év. Az Egri Főegyházmegyében a tervezett nagyszabású programok egy része a járványveszély miatt elmaradt, a rendezvények másik részét, mint például az Egerszalóki Ifjúsági Találkozót „online” tartották meg. Március 17-től kezdve a főegyházmegye papjai és hívő közössége minden nap közösen imádkozta a rózsafüzért a Szent István Rádió közreműködésével a járvány m...

Legyen Eger Csillaga a Főegyházmegyei Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata!

Az Egri Lokálpatrióta Egylet idén 14. alkalommal hirdeti meg az Eger Csillagai címért folyó szavazást. A címmel a városban működő, kiváló teljesítményeket nyújtó szervezetek, személyek tevékenységét ismerik el. Az egylet Választmánya által 5 kategóriában kiválasztott 3-3 jelölt közül lehet szavazni a szervezet holnapján a www.egrilokalpatriotak.hu oldalon. A jelöltek között szerepel az „Intézmények” kategóriában  Főegyházmegyei Karitász Központ fenntartásában működő RÉV S...

Közösen egy cél felé - új lehetőség a tenki iskolában

Új színfolttal gazdagodott a tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola. Régi álmunk vált valóra, amikor megérkezett a kupakgyűjtő szív intézményünkbe. Több éve gyűjtjük már a kupakokat és ezzel alapítványokon keresztül támogatjuk a beteg gyermekek gyógyíttatását. Közösen, egy nemes cél érdekében cselekszünk, valljuk azt, hogy „Nagyobb boldogság adni, mint kapni” (ApCsel 20,35). Amellett, hogy jó közösségkovácsoló erő a gyűjtő munka, a környezetünket is óvjuk, hiszen a kup...

Adomány a Karitásznak

Ózonnal működő fertőtlenítő berendezéseket kapott a Katolikus Karitász a Porsche Hungária Kft. jóvoltából. Magyarország legnagyobb autókereskedője tízmillió forinttal járult hozzá a koronavírus elleni védekezéshez. A berendezéseket iskolákban, óvodákban, idősotthonokban használják majd a levegő fertőtlenítésére. Az ózongenerátorokat a megyeszékhelyekre és Budapestre is eljuttatják. Az adományból a szervezet egri központja is részesült. A Porsche Hungaria Kft egy hónapig...

Ajándék Adventre a Szent István Rádió hallgatóinak

Elindult a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációja.  A rádió hallgatásában egy korlátot jelent a földfelszíni sugárzásban számos tényező, egyebek mellett az adott frekvencia sajátosságai, a domborzat. Az interneten ezzel szemben jóval kevesebb a kötöttség. A világhálón régóta elérhető a Szent István Rádió, azonban az a tapasztalat, hogy a rádióhallgatók egyrésze alkalmazáson keresztül szeretné elérni az adást. Ez különösen a fiatalabb médiafogyasztókra igaz, akikné...

Advent – Az Úr érkezését várjuk

Az idei esztendőben november 29-én, vasárnap veszi kezdetét az advent, a karácsonyt előkészítő időszak. Advent szó a latin „adventus Domini” kifejezésre utal, ami annyit jelent: az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, ami megelőzi a Messiás, a Megváltó érkezését. Várakozunk négy héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent, az Élet Urát. A keresztény- és minden emberi közö...

Elhunyt Nagy István c. kanonok, érd. esperes, miskolc-mindszenti káplán

„Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom” (Zsolt 22,1). Az Egri Főegyházmegye a papság, valamint a rokonság nevében fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy NAGY ISTVÁN c. kanonok, érd. esperes, miskolc-mindszenti káplán életének 71., áldozópapságának 46. évében, november 24-én a miskolci kórházban elhunyt. Paptestvérünkért a szentmisét szűk körben 2020. december 3-án, csütörtökön 10 órakor a Miskolc mindszenti templomban mutatjuk be, majd 14...

Szobrot kapott Szent Erzsébet Erdőtelken

Szobrot állítottak Szent Erzsébet tiszteletére Erdőtelken. A helyi Karitász-ház udvarán elhelyezett alkotást november 22-én, Krisztus király vasárnapján áldotta meg az ötletgazda, dr. Lengyel Gyula plébános. A lelkipásztor elmondta, két okból készült ez a szobor, a személyesebb vonás, hogy édesanyja, Erzsébet hat esztendővel ezelőtt ment el az örök hazába, akkor tett fogadalmat, hogy védőszentjének emléket állít valamilyen formában. Emellett a  négy éve működő Karitász cso...

Szentmise és szentségimádás Ecséden

Ünnepi szentmisével és szentségimádással csatlakoztak a világméretű szentségimádási világnaphoz a Szentkút-völgyében.2020. november 21-én Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban  emlékünnep tiszteletére szentmisével egybekötött vezetett szentségimádásra került sor délután Ecséden, a Szentkút-völgye Boldogasszony kápolnában, ezzel csatlakozva a Krisztus Király előestéjén meghirdetett világméretű szentségimádási naphoz. A magyar nemzetért és a járvány mielőbbi megszűné...

Megújult az egri ciszterci templom főoltára

Felújították az egri Szent Bernát ciszterci templom főoltárát. Az ünnepélyes megáldására november 19-én, Szent Erzsébet napján került sor, ünnepi szertartás keretében. A szentmisét Bérczi László Bernát zirci főapát mutatta be, akit az ünnepség kezdetén Koós Ede, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium spirituálisa köszöntött. Vajon mit tud a mai ember számára üzenni 800 év távlatából Szent Erzsébet személye, hiszen más életet élünk, mint egy középkori ember, mások a problémái...

Államtitkári látogatás

(A képre kattintva galéria nyílik!) November 18-án, szerdán Egerbe látogatott Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, aki megtekintette a főegyházmegye néhány folyamatban lévő építkezését, köztük az Egri Bazilika, valamint a ferences rendház felújítási munkálatait. Egri Főegyházmegye

Megáldották Mátraszentimre megújult templomát

2020. november 13-án, pénteken Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szentmise keretében megáldotta a felújított mátraszentimrei templomot. Az ünnepen Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédében azt szorgalmazta, hogy Mátraszentimre megújult temploma "legyen a szlovák-magyar megbékélés szimbóluma." 20 millió forint kormányzati támogatásból a nyílászárók cseréjén túl a templom teljes belső elektromos hálózatát, világ...

Ferenc pápa üzenete a szegények világnapjára

Idén az Egyházban a szegények világnapját november 15-én, az évközi 33. vasárnapon tartjuk. Ferenc pápának a világnapra írt üzenetét olvashatják, amely „A szegény felé is nyújtsd ki a kezedet” (vö. Sir 7,32) címmel jelent meg. „A szegény felé is nyújtsd ki a kezedet” (vö. Sir 7,32). A régi bölcsesség e szavakat mint követendő szent életszabályt állítja elénk. Ezek a szavak ma is ugyanolyan időszerűek, mint bármikor és segítenek abban, hogy tekintetünket a lényegesre ir...

Szentségek kiszolgáltatása járványveszély esetén

Közreadjuk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2270/2020 sz., november 9-én kiadott rendelkezéséhez tartozó, "Szentségek kiszolgáltatása járványveszély esetén" című liturgikus mellékletet, amelyet az MKPK Állandó Tanácsa hagyott jóvá. Előkészítését a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet végezte.A dokumentumok A4-es méretben INNEN,  A5-ös méretben pedig INNEN tölthetőek le. Forrás: MKPK Sajtószolgálata

Az MKPK új közleménye a járványhelyzet alakulása miatt

A rábízottakért érzett felelősségtől vezérelve a Covid-19-járványhelyzet alakulása miatt, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva visszavonásig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mellékelt közleményt adta ki: 1. A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Szentmisék is tarthatóak...

Szent Imrére emlékeztek Tenken

  Sok-sok éves hagyomány iskolánkban, hogy az őszi szünet után egy hetes rendezvénysorozattal emlékezünk intézményünk névadójára, Szent Imrére. Így történt ez most is, de az eddigiektől kissé eltérő módon. Szülők, vendégek, meghívottak nélkül ünnepeltünk szigorúan betartva minden járványügyi előírást. Az első délután -amely ebben az évben november 2-a, halottak napja -az iskola diákönkormányzatának képviselői és pedagógusok együtt kisétáltunk a temetőbe. Meglátogattuk Mészá...

Névadóját ünnepelte a miskolci Szent Imre katolikus iskola

Hagyomány az iskolában, hogy Szent Imre nap alkalmából különböző tematikus foglalkozások keretében ismerkednek meg a gyerekek Szent Imre hercegnek az iskola névadójának, a magyar ifjúság védőszentjének életével és korával. Így volt ez idén is: reggel a templomban szentségimádáson vettek részt a gyermekek tanáraikkal együtt, majd ki-ki az saját osztályában tematikus órák keretében folytatta a npot. Volt kódex másolás, lovagi torna, megismerkedtek a korabeli művészetek, étele...

Krisztus számunkra a boldog feltámadás reménye

  Szentmisét mutatott be az Egri Főegyházmegye elhunyt papjaiért Ternyák Csaba egri érsek 2020. november másodikán este az egri bazilikában Halottak napján minden halottért, saját halottainkért imádkozunk, ezen az estén pedig különösen elődeimért, akik itt nyugszanak a bazilika kriptájában és elhunyt paptestvéreimért ajánlom fel a szentmisét – mondta el a szertartás elején a főpásztor. Szentbeszédében az egri érsek úgy fogalmazott, ez a nap egy kicsit szomorú, a neve is...

Hittanverseny az Andrássyban - 2020

Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola online hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára: "Van itt egy gyermek” címmel.Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet.A verseny időpontja: 2020. november 27. péntek, 13 00A jelentkezés határideje: 2020. november 20.Jelentkezni a 06-36–510–060-as és a 06-36-510-063-as telefonszámon vagy a 06-36–510–061-es faxon, illetve elektronikusan:...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020. novemberi száma

A tartalomból: Mindenszentek ünnepe, Halottak napja - A keleti egyház már 380-ban megtartotta Mindenszentek ünnepét, az egyház vértanúiról, minden szentről megemlékezve. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be az ünnep, aki a római Pantheont 609-ben Mária és az összes vértanú tiszteletére szentelte fel. III. Gergely pápa (731-741) bővítette az ünneplendők körét: "a Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkereksége...

Mindenszentek ünnepe és Halottak napja

Mindenszentek ünnepe November 1-jén közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Mindenszentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel. Keleten már 380-ban megemlékeztek minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki – miután megkapta a pogány iste...

„összegyűjteni az Egyháznak Isten szétszóródott népét”

Hálaadó szentmisére gyűlt össze a Szent István Rádió és Televízió közössége október 29-én az egri ciszterci Szent Bernát templomba, abból az alkalomból, hogy a rádió 20, a televízió pedig 9 esztendeje kezdte meg működését.   A szertartás elején Szarvas István atya, a szerkesztőséget működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke köszöntötte a jelenlévőket, s mondott köszönetet a fenntartóak, Ternyák Csaba egri érseknek a támogatásért, a folyamatos bíztatásért. A lelkipá...

„Ne féljetek!” – szobrot kapott Szent II. János Pál pápa Miskolcon

Október 22-én, csütörtökön Ternyák Csaba egri érsek leleplezte és megáldotta Szent II János Pál pápa szobrát a diósgyőri templomkertben   Mikolai Vince diósgyőri plébános a szertartás elején köszöntötte a főpásztort, Juhász Ferenc esperes, pasztorális helynököt és a miskolci papság megjelent tagjait valamint Kovács Jenő művészt, a szobor alkotóját, Varga Andrea alpolgármestert, Molnár Pétert, a miskolci KDNP vezetőjét, az önkormányzati képviselőket, a megjelenteket. A há...

Az Egri Főegyházmegye közleménye

2020. október 28-tól az Érseki Irodában újra lehetőség van a járványügyi előírások betartása mellett a személyes ügyintézésre, mivel az egyházmegye főpásztorának és közvetlen munkatársának hatósági karantén kötelezettsége véget ért. Az Érseki Hivatal új bejárata az Eszterházy tér felől található. Hivatalos ügyeik intézésekor köszönettel vesszük, ha továbbra is telefonon, levélben és e-mailben keresik munkatársainkat. Mindenkit arra kérünk, hogy tartsák meg az egészségügyi...

Rangos elismerés – Fraknói Vilmos-díjban részesült Katona István és Véghseő Tamás

  Fraknói Vilmos-díjban részesült Katona István nyugalmazott egri segédpüspök és Véghseő Tamás, a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora. A kiemelkedő jelentőségű történész-püspökről elnevezett Fraknói Vilmos-díj a katolikus teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem területén végzett kiemelkedő tevékenység, a vallási élet megújulása, a teológia oktatása, illetve az egyház társadalmi beágyazottságának és közfeladat-ellátásának kiszélesítés...

Györffys siker az „Együtt könnyebb!” rajzpályázaton

„Együtt könnyebb!” címmel hirdetett rajzpályázatot az Iskolagyümölcs-program keretében az Egri Főegyházmegye iskoláinak almát szállító Linczenbold Máté egyéni vállalkozó. A Györffy István Katolikus Általános Iskola tanulói is készítettek pályamunkákat. Nagy öröm számunkra, hogy Nagy Bence iskolánk 4. a osztályos tanulója I. helyezést ért el. A napokban érkezett meg az almaszállítmánnyal együtt a nyereménye: az I. helyezést tanúsító oklevél, 5 liter almalé, melyet az egyéni...

Tanúságtétel az Érseki Szent József Kollégiumban

Tanúságtétel az Érseki Szent József Kollégiumban Az éves munkatervünknek megfelelően vallási támájú előadást szerveztünk 2020.október 15-én. A meghívott előadó Benyovszky Péter, a gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium igazgatója volt. Színes előadásában beszámolt ifjú-felnőttkori megtéréséről, Krisztusba vetett hitéről. Hangsúlyozta a Szentírás olvasásának fontosságát és azt, hogy a kereszténységet igazán közösségbe...

"Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért" Sátoraljaújhelyen is

(A képre kattintva galéria nyílik!) A sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola diákjai is bekapcsolódtak a világméretű akcióba"Október 19-én iskolánk is bekapcsolódott az "Egymillió gyermek együtt imádkozza a rózsafüzért" nemzetközi akcióba. Egyházmegyénk rádiója és televíziója évek óta közvetíti ezt a közös imádságot. Először csak az egri iskolák diákjainak imája volt látható és hallható, de két éve már Miskolcról, idén pedig Jászberényből kerül...

„Istent szólítjuk meg a Szűzanya közbenjárása által”

Fiatalok imádkozták a rózsafüzért a világszerte meghirdetett akció keretében, az Egri Főegyházmegyében Jászberényből közvetített a Szent István Rádió és Televízió   Mintegy 80 tanuló vett részt az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” címmel világszerte meghirdetett program keretében szervezett közös imádságon  a jászberényi Jézus Neve plébániatemplomban 2020. október 19-én 9 órától. A Szent István Rádió és Televízió  szerkesztősége először 2018-ban hívta össze a fia...

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért - élő közvetítés Jászberényből

„Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” a Világ egységéért és békéjéért kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult. Az ihletője a Szent Pió atyától származó idézet, amely szerint „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni” A Szent István Rádió és Televízió október 19-én már harmadik alkalommal közvetítette élőben a hallgatók felé a gyermekek imáját. Idén a Jászságban működő, az Egri Főegyházmegye fennhatósága alá ta...

Szent István-napot tartottak a sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumban

A sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium közössége október 8-án, az iskola új névadójának szellemiségét méltató Szent István-napot szervezett.Az iskola, a szakképzést érintő átalakítások során szeptembertől új nevet kapott. Lóczi Tamás sátoraljaújhelyi esperes-plébános, az EKIF elnöke a program aktív szervezőjeként és résztvevőjeként annak jelentőségét méltatva kiemelte, hogy a névválasztással az iskola közössége egyben védőszentet is választott Szen...

Rózsafüzér nap a Tiszafüreden

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskolában 10 éve imádkoznak a gyerekek októberben a Szűz Anyához. Az idei évben a Fenntarthatósági Témahéten imádkoztak az iskola tanulói, pedagógusaikkal együtt, kérve Mária segítségét a földünk, otthonunk védelmében. Tették mindezt az iskola udvarára felfestett rózsafüzéren, a Mária szobor körül állva. A szép őszi időben elhangzó kéréseik remélhetőleg meghallgatásra találnak - írta Urbánné Tóth Rita.

„Jó szolgának lenni” – diakónusokat szenteltek Egerben

(A képre kattintva galéria nyílik! Fotó: Gergely Gábor) 2020. október 14-én, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium védőszentjének, Avilai Szent Teréz emléknapjának előestéjén szentelte diakónussá Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Noel Benedict Tajos Antasoda és Jorge Luis Altamirano Mendez papnövendékeket az egri bazilikában.   Palánki püspök a szertartás elején köszöntőjében úgy fogalmazott: a hétköznap is tud ünnep, örömünnep lenni, hisze...

Óvodafejlesztések az Egri Főegyházmegyében

Magyarország Kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint Támogató közbejöttével, az óvodafejlesztési program támogatásáról szóló 1212/2018. (IV.6.) Korm. határozatban foglaltak alapján támogatást nyújtott az Egri Főegyházmegye számára „A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja” támogatási cél megvalósítása érdekében. A támogatás felhasználásával egyházmegyénkben számos óvoda felújítása mellett, új óvodák épülnek Egerben, Miskolcon, Mezőkövesden, Tisz...

Bérmálás a mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolában

"Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel, azt mondja a Seregeknek Ura." (Zakariás 4,6) A mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola tanulói közül tizenegy fiatal részesült a bérmálás szentségében. Az ünnepi alaklomról Szelei Katinka küldött beszámolót, amelyet az alábbiakban olvashatnak: "Az előző tanévben sok mindent átgondoltunk, átalakítottunk, átterveztünk magunk körül és az iskolában is. Egy hosszabb felkészülési időszak végén maradt el a m...

Rendhagyó szentmise a Limpiás-i keresztnél

  Lillafüred hangulatos sétákra invitáló parkjaitól nem messze, rövid erdei ösvényen közelíthetjük meg azt a tisztást, amelynek egyik oldalában 100 évvel ezelőtt szabadtéri oltárt építettek elődeink. Ezen oltár fölött magasodik az ég felé mutatva az a kereszt a korpusszal, amely a spanyolországi Limpiász nevű faluban található. Lurdes-hez hasonlóan a spanyol kegyhelyen is hasonló, csodás gyógyulások történtek. A Bükknek ezen a szabadtéren lévő oltáránál az 1930-as években mi...

Angyal jár szerdánként

  Angyal jár szerdánként a miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolába. Az elmúlt esztendőben született a kiadvány gondolata, s meg is jelent a „Vasárnapi Angyal”. Miskolc-Újdiósgyőr plébánosa, dr. Berkes László angliai útja során találkozott egy hasonló lappal, ez adta az ötletet – árulta el a lelkipásztor a Szent István Rádió Iránytű című ifjúsági műsorában Molnár András szerkesztőnek. A kis hetilap a szokásos iskolai összejövetelek napján, szerdán jelenik meg...

Teljesen újjászületik az Egri Bazilika és környéke

A tervek szerint 2022 őszére befejeződhet az Egri Bazilika teljes külső- és belső rekonstrukciója, melyet két ütemben valósítanak meg. Az objektum belső munkálatai több részből állnak, melynek keretein belül: - a szentélyben átalakul a liturgikus tér, - valamint új miséző oltárt és felolvasót helyeznek el, melyeket a tervek szerint, a kereszthajóba épülő új keresztelőkúttal együtt, különleges puciscai kőből faragják, azonosan a 110 évvel ezelőtt felállított szószék kőanya...

Oszlopsor épül az egri bazilikánál

Az egri bazilika felújítása során az épület kívül-belül megújul és a környezetét is rendezik, s egyes helyeken átalakítják. A látványtervek adnak némi ízelítőt abból, hogyan mutat majd az épület a felújítás után. A városban sokan találgatták, vajon mi épül a templom mögött. A  főszékesegyház nyugati oldalánál oszlopsor emelkedik, melynek az a funkciója, hogy elhatárolja a teret. Rudolf Mihály tervező úgy fogalmazott: ez az oszlopsor nem zár le, légies a kialakítása, s az os...

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért

2020. október 19-én „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” a Világ egységéért és békéjéért. A kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult. Az ihletője a Szent Pió atyától származó idézet, amely szerint „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni” A Szent István Rádió és Televízió ezen a napon 9 órától harmadik alkalommal élőben közvetíti a hallgatók felé a gyermekek imáját. Idén a Jászságban működő, az Egri Főegyházme...

Szent Tarzíciusz-érem a ministránsoknak

A harmadik században élt fiatal vértanú szent élete, hite a mai gyermekek számára is példa    Az Egri Főegyházmegyében 2008 óta az Egri Bazilikában évről-évre megrendezzük az egyházmegyei ministránstalálkozót. Egyházmegyénk számos plébániájáról szép számmal (6-800 fő) érkeztek Egerbe ministráns fiúk és lányok, papjaik, hitoktatóik kíséretében, hogy egész napos gazdag programra keretében megéljék egymással és az egyházmegye főpásztorával a találkozás, az összetartozás örömét...

Ars Sacra gyermekrajz pályázat a mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolában

Az intézmény idén is csatlakozott az Ars Sacra fesztiválhoz. Az Ars Sacra fesztivál minden év szeptemberében hirdeti az örök értékeket, a Szépséget, az Igazságot, a Jóságot. A hagyományokhoz hűen ebben az évben is csatlakoztak a rendezvénysorozathoz, melynek keretében rajzpályázatot hirdettek tanulóik számára. Az ábrázolás nyelvén szeretnék a gyermekeket a lélek felé fordulásra késztetni és megérinteni lelküket. Ezért ebben az évben a pályázat mottójául az „Együtt, Szerete...

„Nevelésünk középpontja a gyermek” - értekezlet az online térben

  Az Egri Főegyházmegye több mint 22 ezer tanulóból és 54 intézményből álló, közel 100 feladatellátási helyen működő intézményrendszerének vezetői találkoztak a hagyományostól eltérő módon 2020. október 7-én. Idén ősszel a járványhelyzet miatt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési, szakképző intézményeinek lelkipásztorai és igazgatói online értekezleten vettek rész. A programot, a korábban rögzített előadásokat a Szent István Televízió Youtube csatornáján...

Ereklyét hoztak a szerzetesek Pálosvörösmartra

Október 4-én, vasárnap, Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét helyezték el ünnepi szentmise keretében a heves megyei Pálosvörösmarton. A település nemcsak a pálos múltat őrzi nevében, a szerzetesek a jelenben is gyakorta megfordulnak a településen, különösen amióta elkészült a Mária-park, amely Boldog Özséb alakját és a pálosrend történetét idézi. Az ereklyét Stanisław Dziwisz bíboros, nyugalmazott krakkói érsek, a pápa egykori titkára ajándékozta a templomnak, Marian W...

Elhunyt Csizinszky György c. kanonok, c. esperes, adácsi plébános

  "Jóságos az Úr azokhoz, akik benne remélnek, azokhoz, akik őt keresik." (Siral 3,25) Az Egri Főegyházmegye a papság, valamint a rokonság nevében fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy CSIZINSZKY GYÖRGY c. kanonok, c. esperes, adácsi plébános életének 69., áldozópapságának 46. évében, 2020. október 3-án a plébánián váratlanul elhunyt.Paptestvérünkért a szentmisét 2020. október 13-án, kedden 10.30-kor az adácsi templomban mutatjuk be, majd 13.30-kor az eg...

Rózsafüzér királynője búcsú Jászberényben

Az október első hétvégéjén megtartott Rózsafüzér királynője búcsú Jászberényben évszázados múltra tekint vissza. 2020. október 4-én a Ferences-templomba már korán reggel érkeztek a hívek és zarándokok, hogy a templomot hálaimájukkal, énekeikkel és a Szűzanya felé megfogalmazott kéréseikkel töltsék meg. Novák István a templom plébánosa évről-évre igyekszik neves vendégeket hívni a búcsúi szentmise celebrálására. Idén Snell György esztergom-budapesti segédpüspök volt a meghív...

Péterfillérek gyűjtése

A korábbiaktól eltérően, a Katolikus Egyház az idei évben, Ferenc pápa rendelkezése értelmében, a péterfillér-gyűjtést október 4-én tartja a katolikus templomokban. A hívek a Szentatyának felajánlott támogatással segíthetik az Egyetemes Egyház sokféle igényét és a leginkább rászorulókat. A Covid-19 világjárvány következtében kialakult helyzet, illetve a globális szinten megjelent nehézségek egyre sürgetőbbé teszik, hogy tettekkel, látható jelekkel is segítsük a Szentatya tev...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020. októberi száma

A tartalomból: Előtalálkozó a NEK jegyében - A világ bezárult, a szívünk kitárult - címmel különleges eseményre került sor a jövő szeptemberre elhalasztott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) szervezői jóvoltából, akik „Online előtalálkozót” rendeztek a NEK jegyében. A 2020. szeptember 13-20. közötti hétre olyan régóta és olyan lelkesen készült a világ katolikus közössége, hogy a szervezők úgy döntöttek emlékezetessé teszik ezt az időszakot, mégpedig virtuálisan,...

Rózsafüzér imádság a Szent István Rádióban

  A koronavírus okozta járvány nem szűnt meg, továbbra is velünk van. Próbára teszi az emberek egészségét, türelmét, a családok összetartozását, a szeretet kötelékeit. Megtapasztaljuk az egészségügyi, gazdasági, pénzügyi bizonytalanságot. Ebben a helyzetben az Úrhoz, a mi Istenünkhöz fordulunk és kérjük, hogy szabadítsa meg a világot ettől a veszedelemtől, adja meg az embereknek az egészséget, és a biztos megélhetést. Az élőknek adjon szívbéli megtérést, az elhunytaknak pedi...

Véradást szervezett a Szent István Rádió és Televízió

Ötödik alkalommal szervezett véradást a Szent István Rádió és Televízió 2020. szeptember 28-án. Ezúttal 32-en jelentkeztek az önzetlen segítségnyújtásra.   Először 2016-ban szervezett véradást a Szent István Rádió és Televízió, a szerkesztőség korábban is igyekezett népszerűsíteni a véradó mozgalmat, s 5 évvel ezelőtt megszületett a döntés arról, hogy a gyakorlatban is tesznek az ügyért. A cél az, hogy – katolikus médium lévén – a tevékeny szeretetre is felhívják a figyelme...

„Ki olyan, mint az Isten?” - Szent Mihály- búcsú Egerben

2020. szeptember 27-én az esti szentmisében tartották az egri főszékesegyház búcsúját. Dr. Löffler Erzsébet, a plébániai képviselőtestület nevében köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, szűkebb körben kell most ünnepelni a plébánia védőszentjének, Szent Mihály arkangyalnak ünnepét az ismert okokból, de ugyanúgy kérik Isten kegyelmét, mint a korábbi, nagyobb szabású búcsúkon. Az ünnepi szónok, Michał Bartosz Muszyňsky, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriu...

Sátoraljaújhelyi katolikus diákok sikere

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata "Trianon100" munkacsoportja pályázatot hirdetett diákok részére. Irodalmi és képzőművészeti kategóriában lehetett pályaműveket benyújtani. A sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjai, a képzőművészeti kategória audiovizuális alkategóriájában pályamunkájukkal 1. helyezést értek el.

Szent Gellért püspök ünnepe Jászberényben

Szent Gellért püspök ünnepe A Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban. Szeptember 24-én az iskolarádión keresztül emlékezett meg Soltész Ádám káplán atya Szent Gellért püspökről a katolikus iskolák védőszentjéről. A káplán atya elmondta, hogy Szent Gellért, amellett, hogy hazánkban halt vértanúhalált, Szent Imre herceg nevelőjeként példát adott az ifjúság hitre, emberségre, és tudásra nevelésében. Így vált a katekéták és mi...

Megáldották a feszületeket a vizsolyi óvodában

A 2020-2021-es nevelési évtől került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a vizsolyi óvoda, mely Szent Anna Római Katolikus Óvodaként működik. Az  intézményt augusztus 31-én áldotta meg Ternyák Csaba egri érsek. Zsova János plébános szeptember 22-én ünnepélyesen megáldotta az intézményben a feszületeket, Ferenc pápa és Ternyák Csaba egri érsek képeit, melyek az épület falaira kerültek.

Lelki percek Szent Máté apostol ünnepén Jászberényben

Hétfőn reggel a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban a már újra hallható Lelki percekkel indult a hetünk. Muhariné Mészáros Katalin igazgatóhelyettes asszony Szent Máté apostol ünnepe köré foglalta gondolatait:Máté – vagy eredeti nevén Lévi – az emberek által megvetett munkát végzett: vámos volt. Vagyis az emberek azt látták, hogy egész nap a vámszedő asztal mellett ül, és a bevételből esetleg a saját zsebébe is vándorol...

Befejeződött az Eucharisztia jegyében szervezett online előtalálkozó

Befejeződött az Eucharisztia jegyében szervezett online előtalálkozó, amelyet a jövő évre halasztott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eredeti időpontjában rendeztek meg. Erdő Péter bíboros felkérésére a kongresszus előadói, tanúságtevői videóüzenetet küldtek. Öt kontinens, 11 államából érkeztek a kisfilmek, amelyek a kongresszus YouTube-csatornájára kerültek fel.  Szeptember 13-án az online előtalálkozót Erdő Péter bíboros, prímás nyitotta meg. A főpásztor fontosnak n...

Fájdalmas Anya búcsú Egerben

Egerben szeptember 20-án tartották a 2020-as búcsút. A szentmise kezdetén dr. Csizmadia István, az egri bazilika plébánosa köszöntötte jelenlévőket, Buda Péter rektort, az ünnep főcelebránsát és a múlt héten elsőáldozásban részesült fiatalokat. Kicsit szerényebb az idei búcsú, hiszen a helyzet miatt nincs körmenet, elmarad a délutáni program, s agapét sem tartunk – foglalta össze az idei ünnep változásait a lelkipásztor. Hozzátette: most még buzgóbban imádkozunk azért, ho...

Elhunyt Szikszai István nyugalmazott plébános

„Uram, lásd, parancsaidat szeretem,  irgalmasságod szerint adj nekem életet." (Zsolt 118, 159)   Az Egri Főegyházmegye a papság, valamint a rokonság nevében fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy SZIKSZAI ISTVÁN ny. plébános életének 69., áldozópapságának 42. évében, 2020. szeptember 17-én, lakástűz következtében elhunyt. Paptestvérünkért a szentmisét 2020. október 1-jén csütörtökön 11 órakor  a jászapáti templomban mutatjuk be, majd a helyi temetőb...

Elmarad az őszi országos cigánypasztorációs konferencia

Az elmaradó országos cigánypasztorációs konferencia szervezőinek rövid üzenetét közöljük:"Kedves Testvérek! A most október első hétvégéjére tervezett országos cigánypasztorációs konferenciát a járványügyi helyzet miatt nem tudjuk megrendezni. Sajnáljuk, hogy elmarad ez a sokakat megmozgató találkozó, ahol lelki közösségünk erősödését tapasztalhatjuk évről évre. Az idei alkalommal is a közelgő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve választottuk még tavasszal az al...

Díjátadó ünnepség a mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolában

A Magyar Diáksport Szövetség 1-1 db Teqball asztallal jutalmazta iskola fenntartóját, az Egri Főegyházmegyét, a település önkormányzatát és az intézményt.2020. szeptember 15-én a járványügyi intézkedések betartása mellett, ünnepélyes díjátadásra került sor az intézményben. A 2019/2020-as tanévben, a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola eredményesen szerepelt a Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett Európai Diáksport Napon. Köszönhető volt ez a településen...

A Miskolci Kálvária búcsúja

Szeptember 15-én tartották a miskolci Kálvária-kápolna búcsúját, „Kora esti karizmák” címmel. A város fölé emelkedő Avas-hegy keleti lejtőjén Máriássy Gábor kanonok 1864-ben kápolnát épített a Szent Kereszt tiszteletére. Kápolnában napjainkban évente egy alkalommal tartanak szentmisét, a búcsú napján. Ez alkalommal a Mindszent Karizma Közösség szervezésében Csiszér László és az Új Jeruzsálem Dicsőitő Zenekar szolgálta az ünnepet. A szentmisét szentségimádás előzte meg...

Újra Lelki Percek a jászberényi iskolában

Újra Lelki Percek az iskolánkban A Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban hónapok óta nem hallgathattuk közösen hétfő reggelente első óra előtt az iskolarádión keresztül megszólaló Lelki Perceket, mely egész hétre lelki útravalót, feltöltődést ad diákjainknak, pedagógusainknak. Március óta (a vírushelyzet szülte iskolabezárások óta ) szeptember 14-én reggel újra hallhattuk dr. Novák István főigazgató atya gondolatait, mely...

Elindult a tanév az egri szemináriumokban is

Az Egri Hittudományi Főiskola, az Egri Érseki Papnevelő Intézet valamint a Redemptoris Mater Missziós Szeminárium közös tanévnyitó ünnepségét tartották szeptember 12-én az egri Szemináriumban. A program Szentlélek hívással, közös imádsággal kezdődött az intézmény kápolnájában. Juhász Ferenc pasztorális helynök beszédében kiemelte, úgy elszakadni a világtól, hogy ott maradni valamelyest és úgy válni pappá hogy ne váljon az ember a világ számára idegen, túlzottan klerikáliss...

A világ bezárult, a szívünk kitárult

  A világ bezárult, a szívünk kitárult - címmel különleges eseményre készülnek a jövő szeptemberre elhalasztott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) szervezői. Online előtalálkozót rendeznek a NEK jegyében. Több mint nyolcvan év után újra Magyarország rendezheti a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK) – ez a mondat igazságtartalmából mára sem veszített. Annyi változott csupán, hogy Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságával, vala...

Encsi és abaújdevescseri ministránsok táborozása a Sarudi Genezáret Katolikus Ifjúsági Üdülőben

A Szent László Katolikus Általános Iskola diákjai közül a résztvevők nagy örömmel indultak Sarudra, ahol a Genezáret Üdülő kényelmes szobáit birtokba vették, s minden lehetőséget kihasználva önfeledt játékra és kikapcsolódásra volt lehetőségük a két nap alatt. A település római katolikus templomában hálát adtunk azért, hogy eljuthattunk oda és kértük a jó Isten segítségét, hogy ebben a szokatlan helyzetben továbbra is helytálljunk és ministránsként szolgálatot teljesíthesse...

Érseki búcsúi szentmise, felújított templom megáldása Dormándon

Báder Ernő és barátai zenés műsorával kezdődött a szentmise előtt a búcsúi eseménysorozat. Dormánd és a szomszédos települések hívei, elöljárói közösen ünnepeltek szeptember 8-án. A szertartás kezdetén kis műsorral köszöntötték a helyi fiatalok a főpásztort, majd Ternyák érsek megáldotta a felújított épületet.  A templom tetőzete nagyon leromlott állapotban volt,  ezért volt szükség a rekonstrukcióra. A munkálatok közel 60 millió forintos költségének kisebbik részét vidékf...

Hit-Remény-Szeretet tábor

Fallóskúton jártak a mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola diákjai."Intézményünk diákjai a tanév megkezdése előtt az EGYH-KCP-19-0246 számú Életadó közzöségi hattantábor pályázat keretein belül a Mátrába, egy apró falucskába, Fallóskútra látogattak el. A Mátra erdőségeiben sok szép kápolna és kegyhely található, de Fallóskút különleges atmoszférával bír. Ez Magyarország legfiatalabb szent helye. Az erdő közepén, a kegyhelyen kaptunk szállást. A tábor...

Évadnyitó lelki-szakmai program a szerkesztőségben

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén tartotta a Szent István Rádió és Televízió évadnyitó lelki-szakmai összejövetelét. Hagyományosan szentmisével kezdődött a program, melyet az augusztus 8-án elhunyt Simon György, a rádió örökös főszerkesztője lelki üdvéért mutatott be a szerkesztőséget működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke, Szarvas István atya, Szabó Józseffel, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisával.  Szarvas atya szentbeszédében a nyugalmazott f...

Erzsébet tábor a tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskolában

A tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola augusztus utolsó hetében még a 2020/2021-es tanév megkezdése előtt megtartotta hagyományosan Erzsébet táborát. 2 csoportban összesen 40 tanuló vett részt a különböző foglalkozásokon, melyeket iskolánk pedagógusai tartottak. Színes programok várták a tanulókat, akik minden nap más-más kihívás elé néztek. A tábor első napján a kézműves tevékenységé volt a főszerep, ahol, gyöngyfűzés, ékszerkészítés, montázs és kollázskészítés, va...

Gólyatábor Sarudon

"A jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 9.a osztálya Sarudon gólyatáborozott augusztus 31. és szeptember 1. között. Baranyi Nikoletta a tábor egyik résztvevője a következőképpen idézi fel a két nap történéseit. „Hétfő reggel fél nyolc után indultunk útnak osztályfőnökünk Szalainé Tóth Erzsébet és Kalláné Erős Emma tanárnő kíséretében Szarvasra. Nagyon izgultunk, hiszen sok osztálytársunkkal most találkoztunk első alkalomm...

Óvatossággal, de újra közösségben - évnyitó Jászalsószentgyörgyön

Szeptember elsején, mint minden iskola, a jászalsószentgyörgyi katolikus óvoda és iskola is megkezdte a 2020-2021-es tanévet. A délelőtt az iskola diákjainak, délután pedig a pedagógusoknak tartott lelki napot Dr. Novák István a Jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, főigazgatója. Így gondolataival, lelki útravalójával kezdődött el a tanév Jászalsószentgyörgyön. Novák István atya templomban megtartott előadása és alapg...

Veni Sancte a sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskolában

Veni Sancte szentmisével, és rövid ünnepséggel nyitotta a 2020/21-es tanévet a sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola. Polgármester úr köszöntője után szentmisében kértük a Szentlélek segítségét az előttünk álló tanévre, majd a leendő első osztályosok kis műsora után Fábrikné Király Klára igazgatónő megnyitotta a tanévet, melyhez mindenkinek jó egészséget, és eredményes tanulást kívánunk.

Lektor és akolitus avatás az egri bazilikában

(A képre kattintva galéria nyílik!) 2020. szeptember 5-én, az egri bazilikában Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szentmise keretében lektorokat és akolitusokat avatott az Egri Főegyházmegye szolgálatára. A lektorrá és akolitussá avatásban negyvenen részesültek az egyházmegye számos plébániájához tartozó hívő férfiak közül. A szentmise során a Főpásztor homíliájában utalt arra, hogy eredetileg márciusra tervezték a lektor és akolitus avatást. Örömét fejezte ki, hogy az ism...

Felkerült az első kereszt

Az egri Szeplőtelen fogantatás Nagyboldogasszony Ferences templom, közkeletű nevén „Barátok temploma” építése 1755-ben  fejeződött be.  Az épület és a vele szomszédos rendház állapota  nagyon leromlott, ezért vált szükségessé teljes felújítása. Most a z egyik torony keresztje került a helyére, miután Menyhárt József plébános megáldotta. A lelkipásztor elmondta: nagy öröm, hogy már ebbe a fázisba jutott a kivitelezés. Hozzátette: régi hagyomány az építkezéseknél, hogy megál...

A MKPK közleménye a járványügyi intézkedésekről

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járvány felerősödése miatt az alábbi rendelkezéseket adjuk ki: A jelenlegi új koronavírus járvány elsősorban direkt módon cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a szentmisén és közösségi alkalmakon a fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt. Ezen feltétel...

Veni Sancte Jászberényben

Veni Sancte a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban Iskolánk a nagy tanulói létszámra és a vírushelyzetre való tekintettel három részben tartotta a 2020/2021-es tanév megnyitóját, és szentmisében kérte a Szentlélek segítségét az előttünk álló tanévre. Vasárnap a gimnazisták tanévnyitója volt a Ferences Templomban, majd kedden az alsó és felső tagozatos diákjaink a Nagyboldogasszony Főtemplomban vettek részt Veni Sancte sz...

Aranymisés hálaadás Mátraverebély-Szentkúton

Szeptember 3-án csütörtökön, a Miskolci Esperesi kerület papjai és négy kispap, közösen adtak hálát Dr. Sedon László aranymisés lelkipásztorral Mátraverebély-Szentkúton. A nemzeti kegyhelyen Kisboldogasszony ünnepét elővételezve, Sedon László szentbeszédében felemlítette: úgy jöttünk most ide Máriához, mint amikor a gyerek haza megy az édesanyjához. Ilyenkor a mama mindig megkérdezi: mesélj mi történt veled, van-e valami gondod, jól kijössz-e a testvéreiddel? A Boldogság...

Isten áldása kísérjen utunkon

Az idei, 2020/2021-es tanévet iskolánk tantestülete rendhagyó módon egy közösen végigjárt keresztúttal kezdte. Tavaly Hercegkútra látogattunk el, a mostani utunk Tarcalra vezetett, az Áldó Krisztus szoborhoz. Öt évvel ezelőtt állították fel a településen ezt a hatalmas, nyolc és fél méter magas, gránittömbökből álló műalkotást, amely így Európa legnagyobb Jézust ábrázoló gránit szobra lett. Sokan látogatják e helyet: ki egyedül, ki családostól, ki – mint a mi esetünkben is-...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020. szeptemberi száma

A tartalomból: Tanévnyitó és új óvoda Törökszentmiklóson - Főegyházmegyei tanévnyitót tartottak augusztus 30-án a Szentháromság tiszteletére szentelt törökszentmiklósi római katolikus templomban. Az ünnepi összejövetelen a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, az idén 10 éves Pánthy Endre Általános Iskola tanárai, diákjai valamint a Szent Kristóf Óvoda pedagógusai és kicsinyei vehettek részt a járványügyi előírásoknak megfelelő módon és létszámban. A járvány m...

Főegyházmegyei tanévnyitó

Az Egri Főegyházmegye tanévnyitó ünnepségének teljes felvétele elérhető a Szent István Televízió Youtube csatornáján:    

Nevelési évnyitó az új katolikus óvodában

A vizsolyi Szent Anna Római Katolikus Óvoda megáldásához kapcsolódva tartották a 2020-2021-es az Egri Főegyházmegye óvodai tanévnyitó ünnepségét augusztus 31-én a helyi katolikus templomban. A Szentlélek közös hívása után az intézmény növendékei rövid műsorral adtak ízelítőt az óvodában tanultakból a vendégeknek. Zsova János plébános köszöntőjében rámutatott: mintegy fél évvel ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat, hogy ezt az óvodát átvegye a főegyházmegye, legyen a fen...

Szent Lajos-búcsú Egerben

Augusztus 30-án 11 órától tartották Egerben, a Lajosvárosban a Szent Lajos Plébániatemplom búcsúi szentmiséjét. A főcelebráns Vízi János bazilikai káplán, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense volt. Szentbeszédében a lelkipásztor a korunkban felfokozódó  identitásválságról szólva elmondta: sokszor külső erők is munkálkodnak azon, hogy egy népnek, egy nemzetnek, egy hívő közösségnek az öntudata csorbuljon, háttérbe szoruljon. Úgy fogalmazott: hangzatosnak tűnő jelszava...

Plébánosi beiktatás, évfordulós érseki szentmise Kazincbarcikán

Augusztus 29-én, szombaton 17 órakor ünnepelték a kazincbarcikai Szent Család templom felszentelésének 13. évfordulóját és P. Tran Si Nghi Ferenc SDB plébános beiktatását. A szentmisét  Ternyák Csaba egri érsek mutatta be. A szentmise elején tartott köszöntőben elhangzott, a helyiek tudják, hogy a főpásztor szívesen látogat ide, s most ezen a nem kerek évfordulón is fontosnak tartotta, hogy eljöjjön az új plébános, Ferenc atya beiktatására, akinek anyanyelve nem magyar, de...

Veni Sancte - főegyházmegyei tanévnyitó Törökszentmiklóson

  A járványügyi helyzet miatt szűkebb körben tartották az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményeinek tanévnyitó Veni Sancte szentmiséjét és a Szent Gellért-díjak átadását augusztus 30-án 10 órától, a törökszentmiklósi Szentháromság-templomban. Az eseményt a Szent István Televízió élőben közvetítette Youtube csatornáján, ahol a teljes szertartás visszanézhető. A szentmise kezdetén a helyi közösség fiataljainak rövid  előadása után a plébánia képviselőtestülete nevében...

Főegyházmegyei tanévnyitó, Veni Sancte közvetítése

  Az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményeinek tanévnyitó Veni Sancte szentmiséjét, a Szent Gellért-díjak átadását a Szent István Televízió élőben közvetíti Youtube csatornáján:  https://m.youtube.com/channel/UC1chrQZyNM6-LTKa8MOqgtQ  

Kalandozás az ókori Egyiptomban

"Kalandozás az Ókori Egyiptomban Különleges élményekkel tértek haza a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatos táborozó diákjai a nyári Öregerdei Táborból. Nagy örömünkre több mint hetven fő jelentkezett a táborba, így két turnusban indítottuk el azt. A tábor vezetője, Palencsár Erzsébet tanárnő célja az volt, hogy a gyermekek játszva, szinte kötetlen keretek között ismerkedjenek meg az Ókori Egyiptom világával...

Mátrafüreden táboroztunk

"Mátrafüreden táboroztunk Idén a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium természetjáró sporttábora Mátrafüreden került megrendezésre 2020. július 20-26. között. 72 nagyboldogos diák táborozhatott az erdei táborban. Kuli Dorottya és Rohonczy Bernadett tanárnők, a tábor vezetői a következőképpen emlékeznek rá. „Iskolánk alsó és felső tagozatos diákjai vettek részt a táborban, akik szeretik a természetet és szeretnék megtapaszt...

Tanévindító szentmise a Jászberényi Ferences Templomban

  "Tanévindító szentmise a Jászberényi Ferences Templomban. Tanévindító szentmisén és értekezleten vett részt a Barátok Templomában 2020. augusztus 24-én a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium, valamint a már külön intézményként működő Szent József Katolikus Technikum minden dolgozója. Már hagyománnyá vált, hogy ilyenkor iskolánk minden dolgozója a dr. Novák István főigazgató atya által celebrált szentmisén eg...

"Nagyboldogos" hittanosok a Mátrában

A Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium nyári táborai közül nem hiányozhatott idén sem a hittanos, amely nemcsak a testi és szellemi feltöltődést biztosította a számunkra, hiszen úgy érzem, mindnyájunk nevében mondhatom, lelkileg is feltöltődtünk. Lajkó Anita tanárnő így emlékszik rá vissza: „A háromnapos tábor első napját 7 órai szentmisével kezdtük a Barátok Templomában. Utunk ezután Salgótarjánba vezetett, a...

„Nincs másik alap, csak Krisztus” – érseki szentmise Szent István ünnepén

Egyházmegyénk alapítója, Szent István királyunk ünnepén, augusztus 20-án délelőtt szentmisét mutatott be a bazilikában Ternyák Csaba egri érsek. Szent István ünnepe egyházi főünnep, s egyúttal legfontosabb nemzeti ünnepünk is – mondta el a főpásztor szentbeszédében. Hozzátette: nemcsak király volt, hanem apostol is, vagyis küldött, hiszen, amikor megkapta a koronát a pápától, nemcsak királyi megbízást kapott, hanem azt a feladatot is, hogy szervezze meg az egyházat Magyar...

Főpásztori áldás a füzéri várkápolnán

Horváth Jenő polgármester a szentmise előtt mondott beszédében a vár és a kápolna rövid történetét  ismertette, megemlékezve azokról, akik építették és óvták. A településvezető köszönetet mondott Ternyák Csaba egri érseknek azért, hogy ismét liturgikus hely lehet ez a tér. A polgármester a felújításban résztvevő szakembereknek, a füzéri lakosoknak is megköszönte  azt a szolgálatot, melynek eredményeképpen ismét eredeti szépségében pompázhat a kápolna.    Ternyák Csaba egr...

Káplántalálkozó a Szeged-Csanádi Egyházmegyében

  A hagyományokhoz híven, ebben az esztendőben is megszervezték az Egri Főegyházmegyében szolgáló segédlelkészek találkozóját és három napos látogató körútját. Augusztus 10-én, délelőtt, a hevesi plébánia várta a különböző plébániákról érkező atyákat, hogy onnan, két kisbusszal közösen indulhassunk útnak. Késő délután érkeztünk Szegedre, ahol Dr. Kiss-Rigó László püspök atya és Dr. Kovács József általános helynök úr fogadott bennünket. Zarándoklatunk alatt a szállást a szemi...

Nagyboldogasszonyi Búcsú a Szentkút-völgyében

Augusztus 15-én, szombaton tartották a Nagyboldogasszonyi Búcsút a Szentkút-völgye Boldogasszony kápolnánál. Jubileumi alkalom is kötődik a búcsúhoz, hiszen 20 évvel ezelőtt a forrás megtalálásának alkalmából keresztet állítottak a szenthelyen, s kezdetét vette a Szentkút-völgye megújulása. Az alapítvány és a helyi egyházközség közös szervezésében megvalósuló egyházközségi találkozó a programnak megfelelően, a zarándokok fogadásával, majd a Szent Korona hivatalos másolatának...

Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: Mária hite életút. A II. Vatikáni Zsinat leszögezi, hogy Mária a „hit zarándokútját járta” (LG, 58). Ezért ő előttünk jár ezen a zarándokúton, elkísér és támogat bennünket.  Jeruzsálemben az V. században már biztosan megemlékeztek a Boldogságos Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, azaz „a szentséges Szűz elszend...

Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: Mária hite életút. A II. Vatikáni Zsinat leszögezi, hogy Mária a „hit zarándokútját járta” (LG, 58). Ezért ő előttünk jár ezen a zarándokúton, elkísér és támogat bennünket. Jeruzsálemben az V. században már biztosan megemlékeztek a Boldogságos Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, azaz „a szentséges Szűz elszende...

Bemutatjuk az "Egri Érsek Bora 2020" címet elnyert borokat

  Az idén a vírushelyzetre való tekintettel az előző évek hagyományától eltérően személyes találkozó nélkül mutatjuk be a címet elnyert borokat.   Köszönetet mondunk a hegyközségeknek, melyek  segítségével az Egri Főegyházmegye területéről valamennyi borvidék: az egri, tokaji, mátrai, bükki és kunsági is képviseltette magát a megmérettetésen, valamint köszönetet mondunk dr. Gál Lajos professzornak, ismert egri borásznak, aki kezdetektől segíti a kiválasztást, a szervezés...

Szentségimádás lesz az egri Ciszterci templomban

Hálaadó, engesztelő Szentségimádás lesz Szent István király ünnepén az egri Ciszterci templomban. A Szent Róbert Konvent Ciszterci Obláció szervezésében 2020. augusztus 20-án csütörtökön 18 órától az egri, Szent Bernát Ciszterci Templomban. „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet én adok, a testem a világ életéért.” /Jn 6, 51-52/ A szentségimádásra szeretettel hívják a testvéreket, hogy lélekben találkozzanak az Euchar...

Elhunyt Simon György, a Szent István Rádió örökös főszerkesztője

A Szent István Rádió és Televízió mély megrendüléssel tudatja, hogy Simon György örökös főszerkesztő 2020. augusztus 8-án elhunyt. Búcsúztatásáról a család szándéka szerint adunk tájékoztatást a későbbiekben. Imádkozzunk lelki üdvéért! Nyugodjék békében! Simon György az ELTE fizikus szakán végzett, választott szakterülete az akusztika volt. Csaknem harminc évig dolgozott ezen a területen a Pannónia Filmstúdiónál. Eközben akusztikus tervezőként számos hangstúdió, hangvers...

Nagyboldogasszonyi Búcsú - Patai esperesi kerület zarándoklata Szentkút-völgyébe

2020. augusztus 15-én lesz a Nagyboldogasszonyi Búcsú a Szentkút-völgye Boldogasszony kápolnánál. Egyben Patai esperesi kerület zarándoklatának és egyházközségek találkozójának is helyet ad.Az idei év rendhagyó módon a Nagyboldogasszony ünnepe a Patai esperesi kerület zarándoklatának és egyházközségek találkozójának is helyet ad. A szervezők: Ecsédi Egyházközség és a Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány. Továbbá májusban ígéretet tett az Alapítvány, hogy idén a motoros zar...

Legyen öröm az iskolakezdés!

A Katolikus Karitász minden évben meghirdeti a Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű segélyprogramot, hogy minél több iskolás gyermeknek tegye könnyebbé a tanévkezdést. A szervezet célja, hogy országos összefogás során évről évre több gyermeknek segíthessenek az iskolakezdésben.  Sok család számára jelent komoly anyagi megterhelést a tanévkezdés. Több gyermek megfelelő eszközök, ruházat és tanszerek nélkül kezdi minden évben az iskolát, sokaknak tehetségük ellenére nincs...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020. augusztusi száma

A tartalomból: Megújult a Pyrker-szárny - Négy évvel ezelőtt kezdődött el az Egri Érseki Palota Pyrker – szárnyának felújítási munkálatai. Az eltelt időben megszépült az épületrész homlokzata, új tetőt kapott az épület. A beruházás kormányzati támogatással valósult meg. Ficzek László általános helynök elmondta, hogy Eger belvárosának egyházi épületei nagyon rossz állapotban voltak. A Pyrker-szárny külső felújítása készült most el, melynek során az Eszterházy tér felé eső...

Miskolci emlékezés a roma holokausztra

Augusztus 2-án szentmisével emlékeztek a roma holokauszt 76. évfordulójára Miskolcon a Mindszenti templomban. A szentmisén Juhász Ferenc plébános utalt arra, hogy a cigányság és a magyarság évszázadok óta együtt él a Kárpát-medencében. Ez idő alatt, közös gyökereik lettek, és ennek a közös gyökérnek talán legtáplálóbb szála, a hit. A cigányság és a magyarság hasonlóképpen istenhívő karakterrel rendelkezik, ezért az auswitz-birkenaui láger háromezer roma áldozatára való emlé...

„Szűz Mária szenvedésének útja” Bükkszéken

(A képre kattintva galéria nyílik!) Szűzanya kálváriát adtak át július 26-án, vasárnap, Bükkszéken. A 15 stációból álló alkotás egyedülállónak tekinthető Magyarországon és Európában is. Reményeink szerint ezzel a Közép-Európán átívelő Mária-út hálózat része lehet Bükkszék - tájékoztatott a település polgármestere, Sági Ferenc. Az eredeti tervek szerint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából, 2 éven keresztül készítette a stációkat megjelenítő alkotások...

Miskolcon a częstochowai Fekete Madonna másolata

Július 18-án érkezett egy napra a Csodatevő Madonna másolata miskolci minorita templomba. Az úgynevezett Fekete Madonna Európa egyik legismertebb Szűz Mária-ábrázolása, a lengyel katolicizmus szimbóluma. Az eredeti kegyképet a lengyelországi Czestochowában a Jasna Gora (Fényes Hegy) pálos kolostorban őrzik. Az ikon, amelynek csodatevő erőt tulajdonítanak, évszázadok óta vonzza a zarándokok sokaságát Európa és a világ minden tájáról. A Miskolcra érkezett ikon másolata előtt...

Erzsébet-tábor az encsi Szent László Katolikus Általános Iskolában

„Szeretteim, legyetek az igének cselekvői és nem csupán hallgatói.” Szent Erzsébet eme jelmondata az idei táboroztatásunk összegzése is egyben.Az encsi Szent László Katolikus Általános Iskolában idén az 5. Napközi Erzsébet - tábort szerveztük. A márciusban „megjelent” és hirtelen a mindennapjainkat és életmódunkat is megváltoztató világjárvány miatt most három turnusban, összesen 100 tanulónk táborozott. Különös figyelmet szenteltünk a közösségépítésre, hiszen az elmúlt idő...

„Legyetek bátrak, Máriához hasonlóan!” - véget ért a Virtuális Szalók

(A képre kattintva galéria nyílik!) A Virtuális Szalók utolsó napján, vasárnap a reggeli imát az Egri Érseki Papnevelő intézet növendékei vezették. Ezt követően Kerényi Lajos piarista záróelőadását lehetett megtekinteni, majd kicsoportos beszélgetés következett. A találkozó zárószentmiséjén, az egerszalóki templom búcsúján elsőként Vízi János ifjúsági referens köszöntötte az egybegyűlteket, majd az egyházközség nevében Ludányi Attila képviselőtestületi elnök mondott kös...

Virtuális Szalók - a szombati nap

(A képre kattintva galéria nyílik!) A szombat reggeli imát Varga Béla atya vezette, a helyszín ezúttal is az egerszalóki templom volt. Elmélkedésében a régi és új szalókosokat köszöntötte, mint mondta, nincsen Szalók eső nélkül. De ekkor is itt vagyunk ezek a reggelen, Istenhez fordulunk, kérjük és keressük őt. Ezt követően Zsuffa Tünde író, a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnöke tartott előadást, mely inkább tanúságtétel volt. Mint mondta, most nehezebb felad...

Érseki áldás a göncruszkai templomon

Érseki szentmisén áldotta meg a pályázati és egyházmegyei forrásból felújított templomot Ternyák Csaba egri érsek Göncruszkán július 18-án, szombaton. A hívek régi vágya volt, hogy a templom megszépüljön, 2011 óta keresték a forrásokat az épület külsejének, főként a tetőzet felújítására volt nagy szükség. 2017-ben nyert az egyházközség egy pályázatot, mely kevésnek bizonyult – mondta el Zsova János atya, Vizsoly plébániai kormányzója, aki 2018 óta szolgál a területen. A be...

Virtuális Szalók - a pénteki nap

(A képre kattintva galéria nyílik!) A pénteki nap Szent Ferenc Kisnővéreinek imájával kezdődött, majd a Jószolgálati díj három birtokosával készült kerekasztal beszélgetést követhették az érdeklődők. Siposné Kohári Szilvia, a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője  Elekné Román Katalin, a kerecsendi cigányság segítője és Molnár Gál Béla, a kazincbarcikai Don Bosco Iskola igazgatója beszélt életútjáról, hivatásáról. Délután virtuális keresztúton vehett...

Elkezdődött a Virtuális Szalók

  (A képre kattintva galéria nyílik!) Elkezdődött az idén szokatlan módon virtuálisan, online csatornákon keresztül zajló Szalók. Elsőként Kerényi Lajos nyitóelőadását tekinthették meg az érdeklődők, majd élőben közvetített szentmise következett, amelynek főcelebránsa Marosi Balázs újmisés volt. A zenei szolgálatot az EZEK Band adta. Ezután Zoom-on tartott kiscsoportos beszélgetések folytak, majd a napot szentségimádás zárta. A találkozó további programjai a Szent István T...

Holnap kezdődik a Virtuális Szalók

Hagyományosan július közepén tartják az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlatot, mely az Egri Főegyházmegye, s talán az egész ország legnagyobb, legrégebbi hagyományokkal rendelkező katolikus ifjúsági eseménye. A járványügyi helyzet miatt idén a programot virtuális formában tartják meg. Ez azt jelenti, hogy az érdeklődők a  www.szentistvantv.hu oldalon kapcsolódhatnak be az eseményekbe. Az idei mottó: "Ez az én testem..." (Mt 26,26). Így az elmélkedések középpon...

Történetek a miskolci Minorita templom életéből

  A miskolci minorita templom életét dokumentáló kötet immár a harmadik ilyen kiadvány, amely a közelmúltban jelent meg. A könyv ünnepélyes bemutatója július 12-én a déli szentmisét követően volt. Az érdeklődő híveket Szalkai Z. József atya, a minorita templom plébániai kormányzója köszöntötte. A kiadványt Dr. Várhelyi Krisztina szerkesztette, a kötet létrehozásában 37 szerző vett részt írásokkal és fotókkal. Az 500 példányban megjelent könyv a plébánia elmúlt másfél évének...

Napközis Erzsébet tábor a sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskolában

A sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolájának nevelőtestülete vállalta, hogy a nyáron 4 hétig napközis Erzsébet-tábort tart. A vírushelyzet miatt a szülőknek elfogyott a szabadság, gondot okoz a nyáron a gyermekek felügyelete. Július hónapban, sikeres pályázat után 4 héten át 2 x 20 fős csoportokban töltjük együtt a napokat. Az első héten tartalmas programokon vettünk részt. Hétfőn megnéztünk egy virológiai oktatófilmet. Elmentünk...

Szentségimádás lesz az egri Ciszterci Templomban

Szentségimádást szervez a Szent Róbert Konvent Ciszterci Obláció Egerben. A Szent Bernát Ciszterci Templomban július 16-án csütörtökön 18 órától 19 óráig vezetett Szentségimádásra várják a híveket. „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet én adok, a testem a világ életéért.” /Jn 6, 51-52/ Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké! Jöjjetek imádjuk! Gyere Jézus elé!

Szent Imre Sakktábor

(Spanyol megnyitás - Ruy López de Segura spanyol lelkész emlékére 1490)   A tenki katolikus általános iskola diákjai 2020. június 29 - július 3. között képességfejlesztő és tehetséggondozó sakktáborban vettek részt. A hét folyamán minden nap új logikai játékot ismertek meg a gyerekek és folyamatosan gyarapították elméleti és gyakorlati ismereteiket (megnyitás, kombináció és végjáték). A tábort a tanult ismeretekből és játékokból házibajnokság zárta.  Eredmények: Oláh K...

TISZAFIT - idén már ötödször

Sok szeretettel hívnak minden 16 és 30 év közötti fiatalt az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő TISZAFIT-re, vagyis Tiszafüredi Ifjúsági Találkozóra. Programjaik között lesznek előadások, szentmisék, kiscsoportos beszélgetések, strandolás, csónakázás. Várnak mindenkit, aki vágyik a testi és lelki felüdülésre. A pontos információkat a Facebook oldalukon érhetik el az érdeklődők. A TISZAFIT szervező csapata minden résztvenni kívánó fiatalt kér, hogy töltse ki a reg...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020. júliusi száma

  A tartalomból: Péter és Pál - „Péter és Pál tudjuk nyárban, összeférnek a naptárban” – írja Arany János A fülemile című elbeszélő költeményében. Nyilvánvaló, arra is akar utalni a költő, hogy Szent Pétert, az apostoli közösség vezetőjét és Szent Pált, a népek térítő apostolát egy napon, június 29-én ünnepeljük a katolikus Egyházban. Már csak azért is, mert az egyik hagyomány szerint mindkettőjüket ezen a napon végezték ki 67-ben, Rómában. Pétert keresztre feszítették – sa...

Újra együtt! - napközis tábor Tenken

„Minden napnak kell, hogy legyen egy aprócska csodája, mely megérinti a lelkedet és az emlékét a szívedbe zárja..„ Június 22-26 között napközis tábort szerveztünk a tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskolában 50 tanuló részvételével. Nagy örömmel gyülekeztek diákjaink, hiszen már régen találkoztak, s hiányoztak a közös élmények mindenkinek. Pedagógus kollégáim lelkesen állították össze a napi programokat, mert az volt a célunk, hogy minél változatosabb tartalommal töltsük...

Plébániai közösségi ház épül Egerben, a Lajosvárosban

Lajosváros temploma az 1930-as évek második felében épült, akkor kezdett el benépesedni, beépülni a városrész, a templomhoz és a plébániához aktív közösségi élet kapcsolódik azóta is.  Az itt élők régi vágya vált valóra azzal, hogy elkezdődött a közösségi ház építése a régi iskolatelken, mely a közelmúltban került ismét az Egri Főegyházmegye tulajdonába. Koós Ede plébános úgy fogalmazott: egy visszaemlékezés szerint a 90-es évek második felében tett főpásztori látogatást...

Érseki szentmise Szent László ünnepén Mezőkövesden

Június 27-én szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek Mezőkövesden, a Szent László templom felszentelésének 250. évében. A szertartáson jelen volt a nagyváradi Szent László ereklye. A szentmise elején a közösség képviselői köszönetet mondtak a hívek, az önkormányzat és az érsekség támogatásáért, melynek köszönhetően új oltár és ambó kerülhetett a templomba. A főpásztor az ambó megáldásakor úgy fogalmazott: az ambó Isten igéjének asztala, innen kapjuk keresztény é...

A Főpásztor személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében

Ternyák Csaba érsek 2020. augusztus 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében:   RESCH ANDRÁS a Miskolc Szent Anna Plébánia káplánja felmentést kapott kápláni megbízatása alól és Rómában folytatja teológiai tanulmányait.   LIGA KONRÁD Sárospatak plébánia káplánja Hevesre, RIZ ATTILA Jászárokszállás plébánia káplánja Sárospatakra NAGY FERENC újmisés Jászárokszállásra, MAKSÓ PÉTER Miskolc Diósgyőrből Jászapátiba,...

„Isten szeretete gyűjtött egybe minket” - papi találkozó és olajszentelés Bélapátfalván

Június 25-én tartották Bélapátfalván az Egri Főegyházmegyei papi találkozóját, melynek hagyományát Kádár László érsek teremtette meg, s azóta minden esztendőben összegyűlnek az apátsági templomban az egyházmegye lelkipásztorai. Az idei esztendő különlegessége volt, hogy az elmaradt nagycsütörtöki olajszentelést is ez alkalommal tartották. Örömmel, szeretettel és hálával gyűltek össze a bélapátfalvai templomban a papi közösség tagjai – mondta a szentmise elején köszöntőjébe...

Búcsút tartottak az egri Jézus Szíve templomban

Jézus Szíve főünnepéhez kapcsolódva 2020. június 21-én vasárnap délután tartották az egri Jézus Szíve templom búcsúját.   A szertartás a Jézus Szíve litánia elimádkozásával kezdődött. A szentmise elején Tóth Péter az egyházközség világi elnöke köszöntötte Varga József atyát Ecséd, Rózsaszentmárton és Apc plébániai kormányzóját, aki az ünnepi szertartást mutatta be.  Varga József homíliájában így fogalmazott – “A Szív, ha biblikus értelemben nézzük, több mint a biológiai...

A szerzetesek szétszóratásának 70. évfordulójára emlékeztek Miskolcon

1950. június 18-a vasárnapra esett. A miskolciak közül sokan készülődtek a minorita templomba, a reggel 7 órai szentmisére és nem tudták mire vélni, hogy zárt templomajtókat találtak. A környéken élők azonban tudták, és hamarosan a várakozók körében is elterjedt a hír, az éjjel a minorita atyákat és testvéreket, jelölteket és novíciusokat az ávósok teherautókra rakták és valahová elszállították. Név szerint: P. Péchy Alán tartományfőnököt; P. Beck Pál hittanárt, P. Szendrey...

Papi lelkigyakorlat Egerben

Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a Tihanyi Bencés Apátság volt elöljárója tartott lelkigyakorlatot az Egri Főegyházmegye lelkipásztorai számára. Hagyományosan minden év júniusában lelkigyakorlatot tartanak az Egri Főegyházmegye lelkipásztorai számára. Az idei 3 napos lelkigyakorlatot Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a Tihanyi Bencés Apátság volt elöljárója tartotta. Mint fogalmazott: mindenkit kivétel nélkül, akár vallásos, akár nem, érdekelnek a létezés ké...