Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2019. augusztusi száma

 

A tartalomból:

Aki Egerszalókra eljön, szívébe engedi Istent - Ebben az évben is többszáz fiatal vett részt az Egerszalóki Ifjúsági Találkozón és Lelkigyakorlaton, megcáfolva azokat, akik ennek az immáron 36. alkalommal sorra kerülő összejövetelnek a kifáradásáról beszéltek. Az első napon, július 18-án, csütörtökön délután a Szalók Band zenéje segítette a fiatalokat a ráhangolódásra. Galo Gábor főegyházmegyei ifjúsági referens köszöntőjével kezdődött a találkozó, majd a csendes elmélkedések, a kiscsoportos beszélgetések után, Kerényi Lajos, piarista szerzetes celebrálta a nyitó szentmisét. A találkozó központi mottója: „Isten fiatal”, mely Szent II. János Pál pápától származik, aki így fogalmazott: „Isten szeret benneteket, mert Ő maga is fiatal”. Vasárnap a záró szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mondta. Ternyák Csaba örömének adott hangot, hogy többszázan vannak jelen Egerszalókon, akik az elmúlt napokban kitartottak minden nehézség ellenére. Kitartásuk, elkötelezettségük jelzi, hogy életükben Egerszalók fontos helyet tölt be, mert ez az Istennel való találkozás helye, az ő látogatásának a befogadása. Az érsek hozzátette: minél nehezebb, annál értékesebb a kitűzött cél elérése. A szentbeszéd végén Ternyák érsek egy “titkot” osztott meg. Arról, hogy évek óta vannak, akik felvetik, van-e ma is értelme Egerszalókon ifjúsági találkozót rendezni, nem öregedett-e ki Szalók. Az érsek elmondta, a nehézségek, a gondok egyre jobban meggyőzik arról, hogy a találkozók megrendezése Isten akarata. „Ezért már most bejelentem, nem akarunk szembeszállni Isten akaratával.” Ternyák Csaba szavait hatalmas tapsvihar fogadta, így az érsek csak hosszú idő elteltével tudta befejezni a mondatát: Jövőre is lesz szalóki találkozó, mindenkit szeretettel várunk.

Szent István napi érseki szentmise - Ternyák Csaba érsek az egri bazilikában celebrál ünnepi szentmisét augusztus 20-án 17 órakor. A Szent István napi szentmisére szeretettel várják a híveket.

Kapzsiság - Egy olyan világban élünk, ahol sok minden bánthat, nyugtalaníthat bennünket, és a rengeteg hatás próbára teszi Krisztust követő életünket. Mostanában már kevesebben vannak olyan emberek, akik nyíltan beszélnek a hit és vallás ellen, de a bennünket körülvevő világ így is szinte észrevétlenül gyengítheti a hitünket. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy nem támogatja a hitünket például a fogyasztói társadalom, amely az elmúlt évtizedekben nálunk is kialakult. Ez a sajátos életforma a reklámok világával, a plázákkal és a nagy bevásárló centrumok által azt akarja elhitetni velünk, hogy az emberi élet minősége elsősorban attól függ, hogy mennyi pénzünk van, és mit fogyasztunk. Nagy kísértés számunkra, vallásos emberek számára is ez a mentalitás. A pénz mindenhatóságába vetett hit bennünket is megkísért. Van, amikor mi is úgy gondoljuk, hogy akinek pénze van, annak mindene megvan, mert a pénzzel „mindent el lehet intézni”. Ezért nagyon aktuális és hasznos számunkra a holnapi, augusztus 4-i, évközi 18. vasárnapi evangélium (Lk 12,13-21), az „oktalan gazdagságról” szóló példabeszéd. Többek között így szól: „vigyázzatok és óvakodjatok a kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete”. Az Úr Jézus elítéli a kapzsiságot, és megtanít bennünket arra, hogy az ember élete, illetve életének minősége elsősorban nem az anyagi javaktól függ.

Nyári táborok egyházmegyénkben - Az Egri Főegyházmegye katolikus iskoláinak diákjai közül sokan táboroztak és táboroznak még e nyáron, tudtuk meg Barta Gábortól, az EKIF pályázati referensétől, aki elmondta, hogy az Egri Főegyházmegye idén több ún.

EFOP-os projekt kedvezményezettje volt. Az egyik 14 katolikus iskolát érintett. Az ózdi, a bánrévei, a hevesi, az egri, a miskolci, a tiszaújvárosi, a jászalsószentgyörgyi, a karcagi, a sárospataki, a szerencsi, a sajóládi, a körömi és a jászfényszarui diákok június 3. és 4. hetében napközis és bentlakásos táborokban vehettek részt Sarudon, a Genezáret Lelkigyakorlatos Házban és Egerben, az Érseki Szent József Kollégiumban.  46 iskolánkban valósul meg egy másik projekt, amelyben a pályázatban szerepelő ifjúsági táborokban intézményenként 20 tanuló és kísérőik vehettek részt. A Bethlen Gábor Alapkezelő Rt.-től kapott támogatásból, a közösségformáló célú hittantáborok megvalósítására 46 katolikus iskola részesült támogatásban. A háromnapos táborok elsősorban a közösségépítést szolgálták.  Szintén EFOP-os konstrukció keretében valósultak meg az Együtt, testvérként - iskolaközi szemléletformáló programok összesen 20 iskolában 10 testvérpár együttműködésével. Az iskolák tanulóinak, tematikus napok keretében, tanév közben lehetőségük van egymás iskoláinak meglátogatására. A projekt lehetőséget nyújt a tanórákon kívüli hasznos időeltöltésre, kulturális intézmények látogatására, minőségi programok szervezésére. Nyáron pedig a testvérintézmények tanulói (50-50 fő közösen) egyhetes táborban vehettek részt.

A nagykörüi Petrovay György Katolikus Iskola és annak tagintézménye, a kőtelki Szent Gellért Katolikus Iskola, valamint a mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Iskola testvériskolai közös táborának az Érseki Szent József Kollégium adott otthont június 24-27. között. A két intézményből 100 gyermek és 10 pedagógus vett részt ezen a programon.

Nagyné Baráth Ágnes, a nagykörüi intézmény igazgatója elmondta: a 2 éves program kiemelkedő eseménye volt ez a tábor, amely, mintegy megkoronázta az iskolákban folyó munkát. Minden nap voltak közös programok a pályázat témáiban, amelyek keretében, a lelki egészségről, az internet veszélyeiről hallgattak előadásokat, vegyes csapatokban versengtek, készítettek plakátokat, megismerhették egymás iskolai indulóit, felismerhették az éneklés lelki hasznát, hogy mennyire jó stresszoldó, mennyi boldogságot ad. Nagyon sokat énekeltek együtt. A város gazdag kulturális kincsei közül a Érseki Turisztikai és Látogatóközpontot és a Főegyházmegyei Könyvtárat, az egri bazilikát látogatták meg. De betekintést nyerhettek a Szent István Rádió és Televízió munkájába is. A szabadidős programok között a legnagyobb sikert az egri strandon történő fürdőzés jelentette a gyerekeknek.

A kollégium falai között nevetés és hangos éneklés jelezte, hogy a tanulók örömmel vettek részt a programokon.

Összesen 1515 diák táborozott a program segítségével, élt ezekkel a nagyszerű lehetőséggel.