Személyi és szervezeti változásokról döntött a Főpásztor

Közzétéve: 2021. június 24. 12.00

Ternyák Csaba érsek 2021. augusztus 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében:

PÓTA FERENC szentistváni plébános, 75. életévét betöltve, plébániai kormányzóként továbbra is ellátja a rábízott plébániákat.

GORDOS MIKLÓS c. kanonok és ZAJACZ ERNŐ érseki tanácsos betegszabadságról tényleges nyugállományba került.

DR. NOVÁK ISTVÁN plébánosi feladatainak érintetlenül hagyásával az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektor-helyettesévé került kinevezésre.

URBÁN IMRE ny. ezredes, a detki plébánia plébánosi teendői alól felmentést kapott.

KAKUK FERENC érseki irodaigazgatói feladatai érintetlenül hagyása mellett, érseki titkári feladatai alól felmentve, Detk plébániára,

SZŐKE JÓZSEF tarnamérai plébános az adácsi plébániára kapott plébánosi kinevezést.

DR. CZAPKÓ MIHÁLY prefektusi feladatai alól felmentést kapott, teológiai tanári feladatai megtartásával érseki titkári kinevezést kapott.

FÜLECZKI ISTVÁN római tanulmányai befejeztével prefektusi és teológiai tanári kinevezést kapott az Érseki Papnevelő Intézetbe és a Hittudományi Főiskolára.

VERSLER SÁNDOR római tanulmányai befejeztével a tarnamérai plébániára,

SZABÓ ATTILA sátoraljaújhelyi káplán Rátka plébániára,

VANYO PÉTER szendrői káplán Felsőnyárád plébániára kapott plébániai kormányzói kinevezést.

DR. MATA ISTVÁN betegszabadságról visszatérve a Miskolc Mindszent plébániára beosztott lelkészi megbízatást kapott.

BAKOS TAMÁS a Mezőkövesd Szent László Plébánia káplánja felmentést kapott kápláni megbízatása alól és Rómában folytatja teológiai tanulmányait.  

JORGE LUÍS ALTAMIRANO MENDEZ újmisés Mezőkövesd I. plébániára,

NOEL BENEDICT TAJOS újmisés Sátoraljaújhely Főplébániára kapott kápláni kinevezést.

THURZÓ PÉTER Munkácsi Egyházmegyében végzett missziós szolgálata újabb 1 évre meghosszabbításra került.

Kápolna Eger Belváros Főplébániától Detk plébániához került oldallagos ellátásra.