Virágvasárnap a Nagyhét ünnepélyes megnyitása

 

 

Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket.

 A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik, amelynek során a hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. Sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” (Mt 21, 8). A virágvasárnapi liturgia része az a körmenethez szorosan kapcsolódó szertartás, amelynek során a hívek által hozott barkákat a pap megáldja: „Mindenható, örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, őáltala egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk.”

 Ez a vasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja néven ismert a liturgiában és hallhatjuk Krisztus szenvedéstörténetét, a passiót. Az Egyház kifejezi hitét, miszerint a dicsőséges bevonulás kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be. Ezáltal hozva el a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja minden hívőben.

 

Ternyák Csaba egri érsek az alábbi időpontokban mutat be szentmisét, vezet szertartást:

Virágvasárnap

Április 14-én, vasárnap 10 órakor az Egri bazilikában virágvasárnapi ünnepi szentmise lesz, előtte barkamegáldás ("Ifjúsági találkozó") a Pyrker téren, majd ünnepélyes bevonulás az érseki szentmisére

 

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön 9 órakor Egri bazilikában krizmaszentelési mise az idén bérmálkozó fiatalok részvételével

18.30 órakor esti szentmise az utolsó vacsora emlékére

 

Nagypéntek

Április 19-én, pénteken 15 órakor az Egri bazilikában nagypénteki szertartás: az Úr szenvedésének ünneplése

 

Nagyszombat

Április 20-án, szombaton 20 órakor húsvéti vigília. Érseki szentmise és feltámadási körmenet.

 

Húsvétvasárnap

Április 21-én, vasárnap 10 órakor az Egri bazilikában húsvéti ünnepi szentmise