12 órán át tartó imavirrasztás Sárospatakon

Augusztus 14-15 éjszakáján zajlott a Sárospataki Bazilikában az immáron hagyományossá vált 12 órás engesztelő és imavirrasztás Magyarország lelki megújulásáért.

Az imavirrasztás 14-én este 7 órától másnap reggel 7 óráig tartott.Ez idő alatt elvégezték a keresztutat, karizmatikus énekekkel dicsőítették az Urat, a szentolvasó imádságával kérték a Szűzanyát imádkozzon bűnös gyermekeiért, a csendes pillanatokban elmondták a Mindenhatónak, amit a szívükben hordoznak, kifejezték hódolatukat Szent II. János Pál pápa ereklyéje előtt, imádkoztak a bűnösök megtéréséért, az irgalmasság rózsafüzérében pedig az Isten irgalmáért.Éjfélkor szentmisével köszöntötték a mennybe fölvett Nagyboldogasszonyt.A reggeli dicséretben és olvasmányos imaórában hálát adtak Istennek az elmúlt éjszakáért. A közös imádságot Liga Konrád, sárospataki káplán és Bereczkei Miklós, sárospataki plébános vezették. Az együtt imádkozó hívek az éjszaka folyamán kibékülhettek Istennel és embertársaikkal a szentgyónás szentsége által. A keresztutat Mária szemszögéből elmélkedték végig.Minden állomás kulcsfontosságú motívuma volt a Szent Szűz teljes ráhagyatkozása Istenre: „Tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így továbbmentem, némán, sírva.” Az elmélkedések során a hívek megértették, hogy a mennyei Édesanyához hasonlóan bizalommal kell lennie a mai kor emberének is a Teremtő felé. Az éjfélkor kezdődő szentmisét Liga Konrád atya a lelki megújulásért mutatta be. Homíliájában az isteni akarat elfogadásáról elmélkedett: a Bibliában olvasható 3-szori „legyen”-ről, mint az üdvösségtörténet összefoglalójáról. Először a Teremtő mondta ki, hogy „legyen” a világ teremtésekor: „Legyen világosság”. Majd a Boldogságos Nagyboldogasszony emberként is képes volt kimondani a „legyen”-t az Úr akaratára: „Legyen nekem a te igéd szerint”. Végül a szenvedő Jézus is „legyen”-nel válaszolt az Atyának: „Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied“. Konrád atya felhívta a hívek figyelmét, hogy az Isten által kimondott „legyen”-ek mellett ott szerepel Mária „legyen”-je is. Ez tette a Szűzanyát Isten előtt kedvessé. Ma is szükség van Máriákra, akik képesek igen-t mondani az Atya akaratára.

Jeso Eszter