A Szentatya elismerte Mindszenty József hősies erényeit
Érseki szentmise a Betegek világnapján
Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2019. februári száma
„az imádság embere volt” – utolsó útjára kísérték Seregély István érseket
Katolikus iskolák igazgatóinak szakmai értekezlete
Érseki szentmise a Betegek világnapján
A Szentatya elismerte Mindszenty József hősies erényeit
Jószolgálat-díjat kapott az egri RÉV munkatársa
A Szentatya, Ferenc pápa üzenete a 27. Betegek világnapjára - 2019

Legfrissebb hírek

Katolikus iskolák igazgatóinak szakmai értekezlete

Csak a szeretet képes a konfliktusok megszüntetésére. Ez a gondolat állt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények igazgatói számára legutóbb tartott értekezlet középpontjában. Németh Zoltán, az  Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság osztályvezetője szerint meg kell tanulni kezelni a helyzeteket, s ebben segíteni kell az intézmények vezetőit, dolgozóit.  A találkozó szentmisével kezdődött, melynek prédikációjában Dr. Ternyák Csaba érsek h...

Érseki szentmise a Betegek világnapján

A Lourdes-i Boldogságos Szűzanya emléknapján, egyben a betegek világnapján - hagyományosan - az egri Fájdalmas Anya templomban mutatott be szentmisét Ternyák Csaba érsek. A főpásztor beszédének elején köszöntötte a megjelent orvosokat, egészségügyben dolgozókat, majd Kalkuttai Szent Teréz személyét, életét megidézve úgy fogalmazott, a ma embere talán el sem tudja képzelni az a nyomort amelyben Teréz anya szolgált, gyógyított és adott szeretetet, vigaszt a haldoklóknak. Ez a...

A Szentatya elismerte Mindszenty József hősies erényeit

Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja, hogy Isten szolgája Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Magyarország pírmásának közleménye a Szenttéavatási Kongregáció dekrétumának közzététele után: A mai napon a Szenttéavatási Kongregáció dekrétumban tette közzé Isten Szolgája Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek és Magyarorszá...

Jószolgálat-díjat kapott az egri RÉV munkatársa

2019-ben a Jószolgálat-díjat a hivatásszerűen végzett szociális munka egyéni kategóriájában Siposné Kohári Szilvia, az egri RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője kapta. Az életműdíjat Ticzauné Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatója vehette át. A Jószolgálat-­­díj a különböző szociális területeken áldozatos és példaértékű munkát végzőket kívánja évről évre elismerni. A díjra megfelelő ajánlással országos szinten bárki jelölhet olyan személ...

A Szentatya, Ferenc pápa üzenete a 27. Betegek világnapjára - 2019

„Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” (Mt 10,8) Kedves testvérek, „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” (Mt 10,8). E szavakkal küldi el Jézus az apostolokat az evangélium hirdetésére, hogy Országa az adakozó szeretet tettei által terjedjen. A 27. Betegek világnapja alkalmából, amely ünnepélyes keretek között 2019. február 11-én Kalkuttában veszi kezdetét, az Egyház, mint édesanya arra emlékezteti gyermekeit, különösen is a betegeket, hogy az ajándékozás ingyenes gesztusai...

Eucharisztia - áldozat

  Homrogdon 2019. február 5-én folytatódott az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület a Krisztus Teste és Vére templomban. Ezalkalommal Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, a NEK teológiai bizottságának elnökének vezetésével. Katekézisében rektor az eucharisztia áldozati jellegéről beszélt, hangsúlyozva, hogy minden szentmisében jelenvalóvá válik számunkra Krisztus megváltó áldozata. Minden liturgiában hálát kell adnunk azért, hogy a Megvál...

Panamába zarándokolt a világegyház fiatalsága

A 2019. január 22. és 27. között Panamavárosban megrendezett Ifjúsági Világtalálkozón Magyarországot és a Magyar Katolikus Egyházat Huszti Zoltán káplán vezetésével 42 fős zarándokcsoport képviselte. Az Egri Főegyházmegye részéről Németh László és Németh Péter Budapesten tanuló egri egyetemisták vettek részt a 12 napos programon, amely Costa Ricában, a Shalom közösség szervezésében tartott előtalálkozóval kezdődött. Egyházmegyénk ifjú zarándokai 2019. február 5-én, az egri É...

Kihelyezett lelki-szakmai nap

A Szent István Rádió és Televízió minden hónapban tart lelki-szakmai napot, melyen a szerkesztőség munkatársai közösségben töltenek együtt egy kis időt. Hagyománnyá vált, hogy a programot Eger különböző templomaiban, plébániáin tartják. Legutóbb a lajosvárosi Szent Lajos templomban Koós Ede plébános fogadta a munkatársakat. A szentmisére a plébánia hívei is meghívást kaptak, akik közül sokan rendszeresen járnak a rádió stúdiójába rózsafüzér imádságra. A szentmisét közöse...

Tanítás az oltáriszentségről

  Az eucharisztikus kongresszus előkészületeként az Egerben elkezdett imaalkalom sorozat mintájára ez év minden hónapjának utolsó csütörtökén Miskolc egy-egy templomában gyűlnek össze a hívek a város papságával közös szentmisére, tanításra és szentségimádásra. Az első ilyen alkalomra január 31-én, csütörtökön 17 órai kezdettel a miskolci Minorita templomban került sor. A szentmise keretében Bogdan Adamczyk minorita szerzetes mondta el gondolatait, tanítását az oltáriszentség...

Szmrecsányi Lajos nevét viseli az egri Érsekkert

Január 31-i ülésén döntött Eger Megyei Jogú Város közgyűlése arról, hogy az Érsekkert a területet a városnak ajándékozó főpásztor nevét viseli, így Szmrecsányi Lajos Érsekkert néven szerepel majd a hivatalos iratokon, táblákon. „Egy zivataros évszázad történéseit végigtekintve Egerben elgondolkodhatunk, kik voltak a kulcsszereplők, milyen értéket képviseltek. Ha őszinte akarok lenni, magam sem ismerem részleteiben például Jankovics Dezső munkásságát. Vannak azonban történe...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2019. februári száma

A tartalomból: A szent útravaló - A súlyos beteg, idős, az életük végéhez közeledő katolikus keresztényeknek a pap egyszerre három szentséget szokott kiszolgáltatni: a bűnbocsánat szentsége, a betegek kenete és az Oltáriszentség. Életünk végén a betegek kenetéhez (utolsó kenet) kapcsolódó szentáldozást – az ősegyházig visszamenő hagyomány alapján – szent útravalónak nevezzük. A katolikus katekizmus szerint „az Atya felé tartó átmenet pillanatában Krisztus testének és vérének...

Élménybeszámoló a panamai Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóról

PANAMÁBAN (ÉS COSTA RICÁBAN) JÁRTUNKA 2019. január 22. és 27. között Panamában tartott Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón az Egri Főegyházmegyét képviselő két fiatal élménybeszámolójaIdőpontja: 2019. február 5. (kedd) 17.00 óraHelyszíne: Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont3300 Eger, Széchenyi u. 3. - II. emeleti Erdődy-terme A rendezvényre a belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Emlékműsor Dr. Seregély Istvánról

 Forrás: www.mediaklikk.hu

Gyertyakészítés a mezőnyárádi iskolában

A Boldog Sándor István István Katolikus Általános Iskola tanulói Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére készültek. Az iskola Junior Karitászos gyermekei Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére készülve gyertyát öntöttek és díszítettek. Megtanulták, hogyan lehet újrahasznosítani a maradék gyertyákat az új gyertyák elkészítésénél. Több módszert és technikát ismertek meg és próbáltak ki a gyertyák díszítésénél. A gyerekek nagyon ügyesek és kreatívak voltak. Mindenki saját ízlés...

Elkezdődött az Országos Lelkipásztori-Teológiai Napok

A keresztből fakadó élet; a különböző élethelyzetekben megélt szenvedés – e témák állnak az idei Országos Lelkipásztori-Teológiai Napok középpontjában. A négynapos találkozót január 28-án szentmisével nyitotta meg Egerben Ternyák Csaba érsek. A keresztből fakadó élet címmel és a „ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el…” mottó jegyében a szenvedéssel, veszteségeinkkel, életállapotból fakadó nehézségek, sorsfordulók feldolgozásával foglalkozik az Országos Lelkipászt...

Az MKPK közleménye a Szentatya csíksomlyói látogatása kapcsán

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai örömmel fogadták az erdélyi püspökök meghívását a Szentatya, Ferenc pápa romániai látogatása alkalmából. A meghívásnak hálás szívvel teszünk eleget. Bátorítjuk a magyarországi híveket és minden jóakaratú embert, hogy minél többen köszöntsük együtt a Szentatyát a csíksomlyói Szűz Mária-kegyhelyen, azon a földön, amely nekünk is kedves, és ahol a történelem folyamán először tesz látogatást Szent Péter utóda. Imádkozzunk együtt a...

Püspökök igehirdetésével ért véget az ökumenikus imahét Miskolcon

  Ebben az esztendőben a belvárosi evangélikus templomban tartották Miskolcon az ökumenikus imahét záró istentiszteletét január 26-án, amelyen a négy történelmi egyház püspökei hirdették az igét. Sorrendben Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Ternyák Csaba egri érsek, dr. Lackner Pál  nyugalmazott evangélikus tábori püspök és Orosz Atanáz, a Miskolci Görögkatolikus egyházmegye püspöke imádkozott együtt a miskolci és környékbeli papsággal, lelkésze...

Újságírók a főpásztornál

Szalézi Szent Ferenc az újságírók védőszentje, ünnepéhez kapcsolódva hagyomány, hogy Ternyák Csaba egri érsek vendégül látja az egyházi médiumok, a Szent István Rádió és Televízió, az egyházmegyei honlap és az Egyházmegyei Hírek munkatársait. Szarvas István, a Szent István Rádiót és Televíziót működtető  Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke Szalézi Szent Ferenc gondolatait idézte köszöntőjében. Elmondta: a szolgáló lelkület elengedhetetlen ahhoz, hogy minőségi munkát v...

Kitüntetést kapott az Egri Érseki Fiúkórus vezetője

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendeztek ünnepséget hétfőn délután a Hotel Eger kongresszusi termében. Az eseményen Habis László polgármester és dr. Lisztóczky László irodalomtörténész köszöntötte a megjelenteket.  A jeles napon kitüntetéseket, elismeréseket adtak át. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kiemelkedő teljesítményéért „Kiváló Munkáért” kitüntetést adományozott Schmiedmeiszter Szilviának, az Egri Érseki Fiúkórus kórus vezetőjének. az Egri Érseki...

Ökumenikus imahét

Megkezdődött az Ökuenikus imahét, melyen a Krisztus-hívők egységéért imádkoznak a történelmi egyházak papjai, lelkészei és hívei. Egerben a református templom adott otthont az első eseménynek január 21-én. Tóth Imre református lelkész köszöntötte a megjelenteket, majd Szabó József spirituális atya mondta el bűnbánati gondolatait. Demkó Balázs görögkatolikus szervezőlelkész a keresztények felelősségéről szólva elmondta: nem a válaszfalakat kell közöttünk magasítani. Csizmad...

Czapkó Mihály Rómában doktorált

Január 15-én Rómában a Pápai Laterán Egyetemhez tartozó Szent Alfonz Akadémián főegyházmegyénk papja, Czapkó Mihály sikeresen megvédte doktori értekezését. A védésén részt vett Dr. Ternyák Csaba egri érsek, Dr. Németh Norbert a Pápai Magyar Intézet Rektora, az Intézetben tanuló ösztöndíjas papok, a Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum Rektora, P. Stefan Dartmann S.J. és a kollégium számos növendéke. Az egyházi elöljárók és teológiai tanárok mellett, számos barátja...

Újévi koncert a miskolci Minorita templomban

Január 13-án vasárnap délben újévi koncertre hívta és várta az egyházközség híveit és az érdeklődőket a Minorita Plébánia és az Éltető Lélek Alapítvány. Dr. Várhelyi Krisztina az alapítvány vezetője köszöntötte a szép számmal megjelenteket, majd átadta a szót Szalkai Zoltán József minorita szerzetes atyának, a Nagyboldogasszony templom plébánosának. A plébános atya köszöntőjében és útravalójában elmondta, hogy ez az újévi koncert reményei szerint egy hosszú folyamat indítás...

Bútorokat kapott az egri Szent Imre

Asztalokat, székeket és szekrényeket ajánlott fel a Bosch az egri Szent Imre Katolikus Általános Iskolának. Az adományt az intézmény Kossuth, illetve Deák utcai épületében használják majd. December elején kereste meg a cég az intézményt a szándékkal. Már korábban is terveztek átalakításokat, így örömmel fogadták a szekrényeket, polcokat, asztalokat. Valkó Viktor igazgató elmondta: hálásak az adományért, a tantermek berendezését tudják korszerűsíteni, ez azért is szükséges...