Virágvasárnap a nagyhét ünnepélyes megnyitása
Az MKPK közleménye
Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020 áprilisi száma
Elsőcsütörtöki szentségimádás
Szívből gratulálunk Árvai Ferenc atya kitüntetéséhez!
A Szent István Rádió adása telefonon
Meghosszabbított gyűjtőakció
Imádságban, közösségben a rádión keresztül is
Közös imádságra hív az egri érsek
Az MKPK 03.17-i közleménye a nyilvános szentmisék és minden nyilvános liturgia szüneteltetéséről
Felelősséggel és körültekintéssel a járvány idején
Közlemény
Intézkedések járvány megelőzése érdekében
Virágvasárnap a nagyhét ünnepélyes megnyitása
Segédanyag a Nagyhétre a személyes és családi imádságokhoz
Az MKPK közleménye
Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020 áprilisi száma
Megjelent a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hangszerpályázata

Legfrissebb hírek

Virágvasárnap a nagyhét ünnepélyes megnyitása

  Virágvasárnap a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapja és egyben a Nagyhét kezdete. Ezen a vasárnapon Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. Hagyományosan virágvasárnapi ünnepi szentmise a jeruzsálemi bevonulásra emlékeztető körmenettel kezdődik. A templom előtt összegyűlt hívek pálmaágakkal vagy barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét. Mindezen cselekedet emlékezete annak, ahogy egykor a jeruzsálemi t...

Segédanyag a Nagyhétre a személyes és családi imádságokhoz

Az MKPK Állandó Tanácsa segédanyagot készített a Nagyhétre a személyes és családi imádságokhoz, mely az alábbiakban olvasható.   A dokumentum innen egyben is letölthető: Segedanyag_szemelyes_es_csaladi_imahoz_NAGYHET - 2020.04.02   Segédanyag a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz A Magyar Katolikus Egyház hivatalos honlapján is találhatunk segédanyagokat, imádságokat, melyek segítenek abban, hogy lélekben is készülhessünk Urunk feltámadásának ünnepére: https://kato...

Az MKPK közleménye

A Húsvét ünnepére készülve buzdítunk mindenkit arra, hogy hittel és lélekben, egyénileg és családban is méltó módon ünnepelje meg Megváltásunk titkát.   Tekintettel arra, hogy többekben felmerült annak igénye, hogy a Nagyhetet szabályozzuk plébániai szinten, megerősítjük, hogy korábbi rendelkezéseink a Nagyhétre is érvényesek. Kérjük a paptestvéreket, hogy ha valamely hívő részéről a személyes gyónás sürgető igénye felmerül, az egészségügyi szabályokat a legmesszebb menők...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020 áprilisi száma

A tartalomból: Húsvét és Eucharisztia - Húsvétkor, de főként a „szent három napon” (nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat éjszakája) Jézus megváltó szenvedésére, halálára és feltámadására emlékezünk. Sőt, minden szentmisében hitből fakadó örömmel mondjuk: „Halálodat hirdetjük Urunk és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz”. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az Úr Jézus az utolsó vacsorán, szenvedésének előestéjén alapította az Oltáriszentséget. Az első k...

Megjelent a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hangszerpályázata

A vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek, zenei előadók hosszútávú működését biztosító forrásbiztosításról szóló 1046/2019. (II.18.) Korm. határozatban foglaltak alapján Magyarország Kormánya támogatja a vallásos könnyűzene alkotói kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását. A program keretében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) támogatást kapott, amelyet belső pályáztatás segítségével szeretne a zenészekhez és zenekarokhoz...

Nagyheti szertartások

  A koronavírus okozta járvány miatt a lelkipásztorok hívek nélkül ünneplik meg a Húsvéti Szent Háromnap misztériumait. Kérjük a híveket, hogy ők otthonaikban kapcsolódjanak be az ünneplésbe. A szertartásokat a hívek élőben követhetik a Szent István Rádió, számos helyi TV csatorna és a szeminárium Facebook oldala segítségével.   Ternyák Csaba érsek az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában vezeti a nagyheti szertartásokat, amelyeket a Szent István Rádió élő adásban köz...

Elsőcsütörtöki szentségimádás

  Április 2-án elsőcsütörtöki szentmise, katekézis és szentségimádás lesz az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában. Sajnos a járvány miatt a város papsága és a hívek nem tudnak személyesen eljönni, de a Szent István Rádió és a szeminárium facebook oldala segítségével bekapcsolódhatnak a közös imába. PROGRAM: 17 órakor szentmise, benne 20 perc katekézis az Eucharisztiáról. Szentmise után a kitett Oltáriszentség előtt elimádkozzuk a rózsafüzért a világosság titkaival....

Rendkívüli pápai áldás élő adásban

Március 27-én, pénteken 18 órakor a Ferenc pápa által a Szent Péter-bazilika előtti téren vezetett imát és a rendkívüli Urbi et Orbi áldást a Duna Televízió, a Bonum Televízió, a Magyar Katolikus Rádió és a Szent István Rádió élőben közvetíti.

Napi áhitat a közmédiában

Napi áhitat címmel indított sorozatot a közmédia 2020. március 23-tól. A Duna Televízió csatornáján hétköznaponként reggel 7 óra 35 perctől egy-egy lelkipásztor elmélkedését teszik közzé a műsorban. Hétfőn, szerdán és pénteken katolikus atyák szólalnak meg.  A felvételeket az egyes egyházmegyék készítik, a sorozat katolikus epizódjainak egységesítését, arculati gondozását a Szent István Televízió végzi. A műsorokat a www.szentistvantv.hu  oldalról is el lehet érni.

Rádiós hittanórák az online oktatásban

Március 16-tól, hétfőtől valamennyi oktatási intézményben digitális távoktatásra álltak át, a koronavírus járvány miatt. A pedagógusok és a gyermekek interneten, különféle programokkal és segédanyagokkal pótolják a tantermi oktatást. A Szent István Rádió a Kateketikai Irodával együttműködve segíti, hogy a hittan tantárgy online oktatása könnyen elérhető, szakmailag megfelelő és kellőképpen változatos legyen mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A szerkesztőség a HitV...

Közös imádság a Szentatya felhívására

Mint  köztudott, jelenleg nincsenek nyilvános liturgikus események Magyarországon és a világ számos helyén a koronavírus járvány miatt. A megváltozott helyzetben a Szent István Rádió a szokásos reggel 7 órai szentmise mellett délután 17 órakor is közvetít szentmisét, az Egri Érseki Papnevelő Intézetből, ahol az elöljárók, pedagógusok vezetik a szertartásokat, mutatják be a szentmiséket a papnövendékeknek és a rádióhallgatóknak. A napi rózsafüzér imádság is az ódon falak köz...

Szívből gratulálunk Árvai Ferenc atya kitüntetéséhez!

A hátrányos helyzetű személyek és a magyarországi katasztrófahelyzetek károsultjainak támogatása területén végzett kiemelkedő munkája, valamint közösségépítő és szervezetfejlesztő tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésében részesült. Árvai Ferenc atya több mint 25 éves papi hivatása során gyermek, ifjúsági és felnőtt közösségeket hozott létre, amelyeknek aktív szervezője és vezetője volt. Közösségépítő rendezvények szervezésével...

Álláshirdetések - Egri Főegyházmegye

Az Egri Főegyházmegye a fenntartásában működő, 2020. július 15-én megszűnő intézményvezetői megbízású, II. pontban felsorolt köznevelési intézmények élére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 66-67. §-ainak és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ának megfelelő, az Nkt. 69. §-ában meghatározott intézményvezetői feladatokat 2020. július 16. napjától a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208-211. §-aiban szabályozott vezető állás...

Közös imádság a Szentatyával

Világméretű közös imádságra hív a világjárvány idején Ferenc pápa március 25-re Március 22-én délben az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa felhívással fordult a különféle felekezetekhez tartozó összes keresztényhez, hogy március 25-én, szerdán délben mindenki együtt imádkozzon a Magasságos, Mindenható Istenhez.   A Szentatya a következő felhívást tette az Úrangyala elimádkozása után: „Ezekben az emberpróbáló napokban, amikor az emberek a fenyegető világjárványtól r...

A "Krisztus teste" - rajzpályázat eredményhirdetése

(A képre kattintva a díjazott alkotásokból készült galériát tekinthetnek meg!) A 2020. március 25-én, 17 órára, az Érseki Palota Látogatóközpontba meghirdetett - "Krisztus teste, a szentmisében itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát" rajzpályázat díjátadó ünnepségét a rendkívüli jogrendre és veszélyhelyzetre tekintettel határozatlan időre elhalasztjuk. Március 5-én megtartottuk a rajzpályázat zsűrizését. A közel 1300 beérkezett pályamű közül azokat díjazta a zsűri,...

Tanúságtétel a lelki áldozásról

(Fotó: Grant Whitty on Unsplash) Az Egri Főegyházmegye egyik pedagógus hitoktatója írta 2020. március 22-én plébánosának az alábbi tanúságtételt a lelki áldozásról, amelyet örömmel osztunk meg honlapunk olvasóival:"Kedves Feri atya!Egy tapasztalatomat szeretném megosztani veled. Kedd óta nem tudtam, hogyan lesz a továbbiakban szentmise, áldozás, gyónás nélkül. Csütörtök estéig már egészen sokat foglalkoztatott ez a gondolat. Beszéltem Bettivel telefonon, s ő mondta, hogy r...

Tartós szeretet- meghosszabbították a gyűjtőakciót

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által körlevélben meghirdetett március 15–22 közötti tartósélelmiszer-gyűjtés a jelenlegi egészségügyi helyzet, a korlátozások és az MKPK szentmiséket érintő rendelkezései miatt átalakul, és főként pénzadománygyűjtés formájában folytatódik. Most különösen fontos, hogy segíteni tudjunk azokon a rászoruló családokon és időseken, akik mélyszegénységben élnek, akik nem rendelkeznek tartalékokkal, vagy akik megélhetési krízishelyzetbe kerü...

Ingyenes lelki olvasmányok

Az Új Ember több kiadványa ingyenesen elérhető az interneten, a https://ujember.hu címen. Az ezt hírüladó írásban így fogalmaznak: "A szerkesztőség is szeretne olvasóinknak, barátainknak a járvány idején segíteni, ezért a mai naptól Adoremus kiadványunkat ingyenesen elérhetővé és letölthetővé tesszük az Új Ember honlapján. Reméljük, ezzel könnyebbé válik mindenkinek, hogy egyénileg és családilag otthonában még áhítatosabb lélekkel tudjon bekapcsolódni az Egyház liturgiájába,...

A Szent István Rádió adása telefonon

A Szent István Rádió a koronavírus járvány okozta helyzetben nagyon fontos kapocs, közvetítő sokak számára. A nyilvános liturgiák szünetelésével, a szertartások, imádságok közvetítése révén lelki táplálékot szolgáltat, amellett, hogy igényes kikapcsolódást, a keresztény kultúra közvetítését is szolgálják a műsorok. Az adóberendezések engedélyezett kapacitása és a domborzati viszonyok miatt fizikai korlátai vannak a rádió földfelszíni vételének, vagyis annak, hogy hagyományos...

Hogyan tovább, lelkipásztorkodás? – Csatornaváltásra hív a járványügyi helyzet

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve közleményt adott ki, melyben többek között arról rendelkeznek, hogy a nyilvános liturgia március 22., nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Milyen új utak nyílnak meg a lelkipásztorkodásban? – erre keresi a választ Füzes Ádám esperes, a Kanter Károly Felnőttképzési Intézet igazgatója.CsatornaváltásA tridenti zsinat után megszilárdult szentségi lelkipásztorkodás alap...

Imádságban, közösségben a rádión keresztül is

Az Egri Főegyházmegye papjai és hívő közössége március 17-től kezdve minden nap közösen imádkozza a Rózsafüzért a Szent István Rádió közreműködésével. „A járvány megszűnéséért, a betegekért és az egészségügyi dolgozókért imádkozunk. Imádkozunk még szeretett egyházmegyénkért és hazánkért is, hogy az Úr adjon erőt a megpróbáltatásban, vezessen minket igaz megtérésre, növelje hitünket és minél előbb szüntesse meg a fenyegető járványt”  - olvasható a közös imádságra buzdító fe...

Közös imádságra hív az egri érsek

Az Egri Főegyházmegye papjai és hívő közössége ma estétől kezdve minden nap közösen imádkozza a Rózsafüzért a Szent István Rádió közreműködésével. A járvány megszűnéséért, a betegekért és az egészségügyi dolgozókért imádkozunk. Imádkozunk még szeretett egyházmegyénkért és hazánkért is, hogy az Úr adjon erőt a megpróbáltatásban, vezessen minket igaz megtérésre, növelje hitünket és minél előbb szüntesse meg a fenyegető járványt.A rózsafűzér imádságot Ternyák Csaba érsek imád...

Az MKPK 03.17-i közleménye a nyilvános szentmisék és minden nyilvános liturgia szüneteltetéséről

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a dokumentumot, amelyet az Egri Főegyházmegye területén az általános rendelkezéstől eltérően azonnali hatállyal vezetünk be. A rendelkezés a szentmisék mellett vonatkozik minden templomi közösségi imádságra, szertartásra, keresztúti, rózsafűzér és egyéb ájtatosságra, bibliaórára is, amelyeket pap nélkül szoktak végezni, továbbá minden egyházközségi összejövetelre. A közmédia által kínált közvetítések mellett használjuk ki a Szen...

Őrzője vagy testvérednek! - Varga László megyéspüspök levele vírusjárvány idején

Az alábbiakban Varga László kaposvári megyéspüspök levelét közöljük, melyet a járványhelyzet kapcsán írt.Káint, miután megölte Ábelt, arról kérdezte az Úr, hol van a testvéred? Ő így válaszolt: „Hát őrzője vagyok én a testvéremnek?” Az Úréval együtt, a mi válaszunk is, igen! - a koronavírus idején még jobban, mint máskor!Igen, a Főparancs értelmében, mert ha szereted embertársaidat, mint önmagadat, akkor be kell tartanod azokat az előírásokat, amelyeket az illetékes hatóság...

Felelősséggel és körültekintéssel a járvány idején – Az MKPK közleménye

A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak. Templomainkat nem zárjuk be, mégis felelősen és körültekintően kell eljárni. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Különösen is figyeljünk idősebb embertársainkra.Várható online miseközvetítés, emellett van, ahol szabadtéri sze...

Teológiai megfontolások a járványügyi helyzet kapcsán

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járvány Magyarországra való betörése után, március 5-én rendelkezéseket léptetett életbe. Puskás Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar (PPKE HTK) dogmatikai tanszéke vezetőjének írását adta közre a Magyar Kurír a témával kapcsolatban. Ajánljuk mindenki figyelmébe!  https://www.magyarkurir.hu/hirek/teologiai-megfontolasok-jarvanyugyi-helyzet-kapcsan...

Közlemény

Ezekben a napokban aggodalommal figyeljük a világjárványról szóló híradásokat. Ismeretes, hogy a magyar kormány 2020. március 11-én rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendelt el: bezárnak az egyetemek, tilos 500 főnél nagyobb kültéri és 100 főnél nagyobb beltéri rendezvények megtartása. Jelen helyzetünkben, amikor a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, nehéz szívvel, de a ránkbízottakért érzett felelősségünk tudatában arra az e...

Erdő Péter bíboros, prímás imádsága járvány idején

Mindenható Urunk, atyáink Istene!Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De...

Fiatal teológusok Egerben

Fiatal Kutatók és Doktoranduszok X. Jubileumi Teológuskonferenciáját rendezték meg február 28-a és március 1-je között Egerben, az Eszterházy Károly Egyetemen.  A három nap alatt tizenkét szekcióban hangzottak el előadások, különböző témákban. Dr. Kiss Gábor, a Doktoranduszok Országos Szövetsége  Hittudományi Osztályának elnöke úgy fogalmazott, olyan témákat kutatnak, amely a jelent és a jövőt is érinti, a legkülönbözőbb tudományterületeken. A konferencia megnyitóján Te...

Ismét Eucharisztia ünnepet tartottak Homrogdon

Kocsis Imre biblikus professzor katekézisével kezdődött 2020. március 3-án tartott Eucharisztia ünnep Homrogdon. A katekézisben Kocsis professzor kihangsúlyozta, hogy a szentmisének két egymással szorosan összefüggő fő része van: az Ige liturgiája és az eucharisztikus, áldozati liturgia. Az Ige meghallgatása előkészít minket az Eucharisztiára, ugyanakkor csak az Eucharisztia teszi teljessé azt a jelenlétet, ami már az Igében is megtapasztalható. Az utolsó vacsora evangéliu...

Intézkedések járvány megelőzése érdekében

  A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járvány Magyarországra való betörése után az alábbi rendelkezések lépnek életbe:  1. Templomok Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét; kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappannal vagy alkoholos kézfertőtlenítővel; a gyóntatóhelység legyen...

Pénz7 programok az ózdi SZIKSZI-ben

(A képre kattintva galéria nyílik!) A Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét országos programjához kapcsolódóan tartottak előadásokat az ózdi Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban. Az intézmény fontos feladatának tartja a tanulók pénzügyi és vállalkozói kultúrájának fejlesztését, szemléletük ennek megfelelő alakítását, minél több, a gyakorlatban jól hasznosítható ismeretek átadását, hogy felnőttként tudatosabban, felkészültebben hozzák meg pénzügyi döntés...