TISZAFIT - idén már ötödször
Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020. júliusi száma
Érseki szentmise Szent László ünnepén
A Főpásztor személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében
Papi találkozó és olajszentelés Bélapátfalván
Papszentelés Egerben
Az MKPK közleménye
Nyilvános istentiszteletek az Egri Főegyházmegyében
Szent Imre Sakktábor
TISZAFIT - idén már ötödször
Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020. júliusi száma
Újra együtt! - napközis tábor Tenken

Legfrissebb hírek

Szent Imre Sakktábor

(Spanyol megnyitás - Ruy López de Segura spanyol lelkész emlékére 1490)   A tenki katolikus általános iskola diákjai 2020. június 29 - július 3. között képességfejlesztő és tehetséggondozó sakktáborban vettek részt. A hét folyamán minden nap új logikai játékot ismertek meg a gyerekek és folyamatosan gyarapították elméleti és gyakorlati ismereteiket (megnyitás, kombináció és végjáték). A tábort a tanult ismeretekből és játékokból házibajnokság zárta.  Eredmények: Oláh K...

TISZAFIT - idén már ötödször

Sok szeretettel hívnak minden 16 és 30 év közötti fiatalt az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő TISZAFIT-re, vagyis Tiszafüredi Ifjúsági Találkozóra. Programjaik között lesznek előadások, szentmisék, kiscsoportos beszélgetések, strandolás, csónakázás. Várnak mindenkit, aki vágyik a testi és lelki felüdülésre. A pontos információkat a Facebook oldalukon érhetik el az érdeklődők. A TISZAFIT szervező csapata minden résztvenni kívánó fiatalt kér, hogy töltse ki a reg...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020. júliusi száma

  A tartalomból: Péter és Pál - „Péter és Pál tudjuk nyárban, összeférnek a naptárban” – írja Arany János A fülemile című elbeszélő költeményében. Nyilvánvaló, arra is akar utalni a költő, hogy Szent Pétert, az apostoli közösség vezetőjét és Szent Pált, a népek térítő apostolát egy napon, június 29-én ünnepeljük a katolikus Egyházban. Már csak azért is, mert az egyik hagyomány szerint mindkettőjüket ezen a napon végezték ki 67-ben, Rómában. Pétert keresztre feszítették – sa...

Újra együtt! - napközis tábor Tenken

„Minden napnak kell, hogy legyen egy aprócska csodája, mely megérinti a lelkedet és az emlékét a szívedbe zárja..„ Június 22-26 között napközis tábort szerveztünk a tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskolában 50 tanuló részvételével. Nagy örömmel gyülekeztek diákjaink, hiszen már régen találkoztak, s hiányoztak a közös élmények mindenkinek. Pedagógus kollégáim lelkesen állították össze a napi programokat, mert az volt a célunk, hogy minél változatosabb tartalommal töltsük...

Plébániai közösségi ház épül Egerben, a Lajosvárosban

Lajosváros temploma az 1930-as évek második felében épült, akkor kezdett el benépesedni, beépülni a városrész, a templomhoz és a plébániához aktív közösségi élet kapcsolódik azóta is.  Az itt élők régi vágya vált valóra azzal, hogy elkezdődött a közösségi ház építése a régi iskolatelken, mely a közelmúltban került ismét az Egri Főegyházmegye tulajdonába. Koós Ede plébános úgy fogalmazott: egy visszaemlékezés szerint a 90-es évek második felében tett főpásztori látogatást...

Érseki szentmise Szent László ünnepén Mezőkövesden

Június 27-én szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek Mezőkövesden, a Szent László templom felszentelésének 250. évében. A szertartáson jelen volt a nagyváradi Szent László ereklye. A szentmise elején a közösség képviselői köszönetet mondtak a hívek, az önkormányzat és az érsekség támogatásáért, melynek köszönhetően új oltár és ambó kerülhetett a templomba. A főpásztor az ambó megáldásakor úgy fogalmazott: az ambó Isten igéjének asztala, innen kapjuk keresztény é...

A Főpásztor személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében

Ternyák Csaba érsek 2020. augusztus 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében:   RESCH ANDRÁS a Miskolc Szent Anna Plébánia káplánja felmentést kapott kápláni megbízatása alól és Rómában folytatja teológiai tanulmányait.   LIGA KONRÁD Sárospatak plébánia káplánja Hevesre, RIZ ATTILA Jászárokszállás plébánia káplánja Sárospatakra NAGY FERENC újmisés Jászárokszállásra, MAKSÓ PÉTER Miskolc Diósgyőrből Jászapátiba,...

„Isten szeretete gyűjtött egybe minket” - papi találkozó és olajszentelés Bélapátfalván

Június 25-én tartották Bélapátfalván az Egri Főegyházmegyei papi találkozóját, melynek hagyományát Kádár László érsek teremtette meg, s azóta minden esztendőben összegyűlnek az apátsági templomban az egyházmegye lelkipásztorai. Az idei esztendő különlegessége volt, hogy az elmaradt nagycsütörtöki olajszentelést is ez alkalommal tartották. Örömmel, szeretettel és hálával gyűltek össze a bélapátfalvai templomban a papi közösség tagjai – mondta a szentmise elején köszöntőjébe...

Búcsút tartottak az egri Jézus Szíve templomban

Jézus Szíve főünnepéhez kapcsolódva 2020. június 21-én vasárnap délután tartották az egri Jézus Szíve templom búcsúját.   A szertartás a Jézus Szíve litánia elimádkozásával kezdődött. A szentmise elején Tóth Péter az egyházközség világi elnöke köszöntötte Varga József atyát Ecséd, Rózsaszentmárton és Apc plébániai kormányzóját, aki az ünnepi szertartást mutatta be.  Varga József homíliájában így fogalmazott – “A Szív, ha biblikus értelemben nézzük, több mint a biológiai...

A szerzetesek szétszóratásának 70. évfordulójára emlékeztek Miskolcon

1950. június 18-a vasárnapra esett. A miskolciak közül sokan készülődtek a minorita templomba, a reggel 7 órai szentmisére és nem tudták mire vélni, hogy zárt templomajtókat találtak. A környéken élők azonban tudták, és hamarosan a várakozók körében is elterjedt a hír, az éjjel a minorita atyákat és testvéreket, jelölteket és novíciusokat az ávósok teherautókra rakták és valahová elszállították. Név szerint: P. Péchy Alán tartományfőnököt; P. Beck Pál hittanárt, P. Szendrey...

Papi lelkigyakorlat Egerben

Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a Tihanyi Bencés Apátság volt elöljárója tartott lelkigyakorlatot az Egri Főegyházmegye lelkipásztorai számára. Hagyományosan minden év júniusában lelkigyakorlatot tartanak az Egri Főegyházmegye lelkipásztorai számára. Az idei 3 napos lelkigyakorlatot Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a Tihanyi Bencés Apátság volt elöljárója tartotta. Mint fogalmazott: mindenkit kivétel nélkül, akár vallásos, akár nem, érdekelnek a létezés ké...


Somodi János gyémántmiséje Horton

Somodi János címzetes kanonok, nyugalmazott plébános, június 21-én, vasárnap ünnepelte gyémántmiséjét, volt hívei körében Horton. A horti és a csányi hívek jelenlétében bemutatott szentmisén Mándy Zoltán plébános, Ternyák Csaba egri érsek köszöntését tolmácsolva, pápai áldást adott át az ünnepeltnek. A szép számban megjelent hívek a szentmisét követően a plébánián személyes jókívánságaikat is elmondhatták – egykori, szeretett plébánosuknak, aki derűs jókedvvel fogadta a...

„A hivatásnak Jézus szívéből kiindulva kell horgonyt vetnie” – papszentelés Egerben

(A képre kattintva galéria nyílik!) Június 20-án szentelte áldozópappá Barta Márton István, Marosi Balázs, Nagy Ferenc és Thiago Costa diakónusokat Ternyák Csaba egri érsek. A járványhelyzet miatt, az állami rendeletekkel összhangban, érseki rendelet alapján idén korlátozott volt a személyes jelenlét lehetősége. A bazilikában mind a papok, mind pedig a hívek csak szűk körben ünnepelhettek, a szertartást az interneten és kivetítőn a Dobó téri Szent Antal templomban követhet...

Ballagás a sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Általános Iskolában

Szentmisével és rövid ballagással búcsúzott a nyolcadik osztály a sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Általános Iskolában. Az idei tanév rendhagyó körülményei ellenére meg tudták tartani ballagási ünnepségünket, mely a szokásostól eltérő módon, szűkebb keretek között, de annál bensőségesebben zajlott. Lukács Tamás

Főegyházmegyénk a NEK TV-ben

Már elérhető Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságának gondozásában a  NEK TV címen készült sorozat második adása. Egy héttel ezelőtt azért indult a sorozat, hogy  széles betekintést adjon a kongresszusi előkészületekbe. A második epizódban  az Egri Főegyházmegyébe is ellátogathatnak a nézők. Az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékeinek mindennapjairól, lelki készületéről Buda Péter rektor atya szól és szó lesz az Egri  Érseki Fiúkórusról is. Az egri bejátszások...

Tanévzáró az Egri Szemináriumban

  Tanévzáró ünnepséget tartottak az Egri Érseki Papnevelő Intézet valamint Redemptoris Mater Missziós Szeminárium elöljárói és hallgatói számára. Köszöntőjében Dr. Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora rámutatott az elmúlt hónapok rendkívüliségére. „Nyilvánvaló, hogy a koronavírussal nincs itt a világvége, de jó lenne, ha vége lenne annak a világnak, annak az életformának, amit eddig éltek az emberek. Meg kellene változnunk, meg kellene térnünk. Többek szerint komoly...

Kimagasló érettségi eredmények Jászberényben

Iskolánkban, a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégiumban befejeződtek mind az írásbeli, mind a szóbeli érettségi vizsgák. Büszkén mondhatjuk, hogy diákjaink országos átlagban kimagaslóan teljesítettek, hiszen az érettségi vizsgák átlaga: 4,22 lett. Huszonhárom érettségizőnk közül tizenegy diákunk tett hittanból is szóbeli érettségi vizsgát. Ők mindannyian jelesre teljesítettek, mely külön öröm egy katolikus iskol...

Online ballagás Jászberényben

Családias keretek között ballagtak el nyolcadik osztályos tanulóink a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Székhelyintézményében. A napokban megtartott ballagási ünnepséget iskolánk sportcsarnokában tartottuk. Az elköszönő diákokat Dr. Novák István főigazgató atya, és Demeter Sándor igazgató úr „búcsúztatta”. Baranyi Nikoletta 8.a osztályos tanulónk saját verssel készült e nagy napra: Ballagás 2020. Ez a na...

Papszentelés szűk körben - nagy nyilvánosság előtt

(Archív kép!) 2020. június 20-án szombaton 10 órától az egri bazilikában Barta Márton István, Marosi Balázs, Nagy Ferenc és Thiago Costa diakónusokat áldozópappá szenteli Ternyák Csaba egri érsek. A járványhelyzet miatt, az állami előírásokkal összhangban, érseki rendelet alapján idén korlátozott lesz a személyes jelenlét lehetősége. A bazilikában mind a papok, mind pedig a hívek csak szűk körben ünnepelhetnek, az előírások szerint összesen 200 fő. A papszentelés szertart...

Online formában jelent meg a Gaudete

Az egri növendékpapság lapja, a Gaudete 1987. óta jelenik meg, hírt adva a szemináriumi életről, a kispapok mindennapjairól. A hasznos lelki olvasmányokat is kínáló kiadvány ezúttal elektronikus formában látott napvilágot. Az újság itt érhető el: Gaudete online  

Új vezetők a Katolikus Szeretetszolgálat élén

 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. június 15-i hatállyal Dr. Vajda Norbertet nevezte ki a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatójának. Munkáját Kinde Kálmán gazdasági főigazgatóval együttműködve végzi. Dr. Vajda Norbert 1978. szeptember 17-én született Budapesten. A Debreceni Egyetemen 2004-ben szociológia (MA), 2006-ban szociálpolitikus (MA) oklevelet-, majd 2016-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szociológiából PhD fokozatot szerzett. 2015-ben a magyar áll...

Liliomszentelés Jászberényben Szent Antal napján

Gyermekek megáldásával és liliomszenteléssel egybekötött szentmisét celebrált Szent Antal napján a Jászberényi Ferences Templom előtti téren 2020. június 13-án Dr. Novák István főigazgató atya. Szép számmal érkeztek családok a szabadtéri szentmisére. A hagyományoknak megfelelően a szertartás és közös imádság végén a plébános atya megáldotta a gyermekeket és megszentelte a fehér liliomokat. Kelemen Csilla

Felsőzsolcán épített logisztikai központot a Katolikus Karitász

Európai Uniós projekt keretében valósult meg a Katolikus Karitász Felsőzsolcai Logisztikai Központja, amelyet június 11-én adták át ünnepélyes keretek között. Az országos hatáskörű és jelentőségű segélyszervezetek infrastrukturális fejlesztését segítő EFOP 2.2. 15-16 kódszámú, „a karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében” elnevezésű pályázati projekt keretében a Katolikus Karitász 650.000.000 Ft vissza n...