Eucharisztikus imaalkalom Sirokban
Jubileum Tiszafüreden
Katolikus iskolák igazgatóinak értekezlete
Ministránstalálkozó Egerben
Cigánypasztorációs konferencia Egerben
A megújult Eszterházy téren egész alakos szobrot állítottak a névadó püspöknek
Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2019. októberi száma
Kereszt a betonrengetegben
Őszi szentmise a Limpiászi keresztnél
Eucharisztikus imaalkalom Sirokban
Generációk imája
Jubileum Tiszafüreden
Katolikus iskolák igazgatóinak értekezlete

Legfrissebb hírek

Őszi szentmise a Limpiászi keresztnél

Lillafüreden, a Palotaszállótól nem messze egy kellemes erdei séta után érkezünk el ahhoz a szabadtéri oltárhoz, amely fölött a Limpiászi feszület magasodik. A kereszt és a tábori oltár az 1920-as években épült, itt ért véget a Mária sétány. A feszület hű másolata a spanyolországi Limpiás faluban található keresztnek. Az eredeti kegyhely Lourdes-hoz hasonló, itt is gyógyulások és csodák történtek. Az 1930-as években a Bükk hegység keresztjénél tavasztól őszig minden vasárna...

Eucharisztikus imaalkalom Sirokban

Ez év májusa óta szervez a Parádi Esperesi Kerület más-más egyházközségi helyszíneken imaalkalmat a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében. Október 10-én a siroki Szeplőtelen Fogantatás templomban gyűltek össze a hívek, akik rózsafüzér imádság, szentségimádás és szentmise révén mélyedtek el az Eucharisztia titkában. Árvai Ferenc siroki plébános elmondta: az ötlet abból adódott, hogy a fatimai jelenések évfordulóját megünnepelv...

Generációk imája

"Október 8-án, az encsi Szent László Katolikus Általános Iskolában közös imára gyűltek össze Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából. Ennek a napnak az eredete a honfoglalás idejére tehető: Szent István halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Felajánlása óta a Magyarok Nagyasszonyaként tiszteljük a Szűzanyát. A külön ünnepet XIII. Leó pápa engedélyezte népünk számára. Az iskola pedagógusai szorgalmazták 3 nemzedék együtt imádkozását....

Jubileum Tiszafüreden

  Idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola. A jubileum alkalmából mutatott be szentmisét Dr. Ternyák Csaba egri érsek a település templomában. Prédikációjában a főpásztor egyebek mellett arra biztatta a fiatalokat, hogy legyenek Istenfélő, jóra törekvő, tisztességes emberek. Mint mondta, az Európai Unió hajnalán megfogalmazták, hogy Európában a nem hívő is keresztény. Ugyanis a minket körülvevő keresztény kultúra tan...

Katolikus iskolák igazgatóinak értekezlete

Hagyományosan szentmisével kezdődött a Főegyházmegye katolikus intézményvezetőinek őszi értekezlete október 9-én Egerben. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek a szertartás elején köszöntőjében elmondta: Isten segítségét kérjük szolgálatunkhoz, s azt, hogy tanítson bennünket. A főpásztor szentbeszédében az evangéliumra utalva úgy fogalmazott: Isten nevének megszentelése a legfontosabb az ember életében, s az, hogy ráálljunk Isten gondolkodására, elszakadva saját...

Elhunyt Rady József érseki tanácsos, nyugalmazott plébános, az egyházmegye nesztora

"Bocsásd el most, Uram, szolgádat szavaid szerint békességben" (Lk 2,29). Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy RADY JÓZSEF érseki tanácsos, ny. plébános, az egyházmegye nesztora életének 95., áldozópapságának 70. évében, 2019. október 4-én az edelényi kórházban, szentségekkel megerősítve elhunyt.Paptestvérünkért a szentmisét 2019. október 24-én, csütörtökön 10.00 órakor az ongai plébániatemplomb...

Lelki nap és búcsú Jászberényben

  A Jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskolában és Kollégiumban ebben a tanévben minden évfolyamnak tartanak lelki napot. 2019. október 4-én Erős Erzsébet tanárnő felkérésére a Jézus Szíve Nővérek Társasága tartotta a 3. évfolyamosok lelki napját. A közel száz gyermek az iskola tornatermében gyülekezett, ahol a nővérek már várták őket. Négyen érkeztek: Adrienn, a mexikói Guadalupe, a kaliforniai születésű Kriszta és Ágnes nővérek. Először bemuta...

Ministránstalálkozó Egerben

  Egész napos program keretében találkoztak egymással az Egri Főegyházmegye ministránsai Ternyák Csaba érsek meghívására október 5-én, az egri bazilikában. A hagyományosan megrendezett esemény legfőbb témája idén, a misszió, a küldetés volt. A találkozó ünnepi szentmiséjén az egri főpásztor meghívására Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök mondott szentbeszédet. Ebben egyebek mellett úgy fogalmazott, a Szentírásból tudható hogy Jézus 12 apostolt, majd később 72 tan...

Cigánypasztorációs konferencia Egerben

Dicsőítéssel, szentmisével vette kezdetét a 17. Országos Cigánypasztorációs Konferencia Egerben, melynek témája az Eucharisztia közösségteremtő ereje volt. A nyitó szentmisét bemutató Dr. Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában hangsúlyozta, hogy bőrszíntől, termettől, kortól, nemtől függetlenül mindannyian Jézushoz tartozunk és úgy tudjuk őt hitelesen követni és közvetíteni az emberek felé, ha a legszegényebbek szolgálatára szenteljük az életünket. Magyarországon sorsdön...

A Szent Gyermekség Művének jubileumi ünnepsége Budapesten

A Szent Gyermekség Műve magyarországi újraindulásának 10 éves évfordulóját ünnepelte Budapesten 2019. szeptember 21-én. Erre az alkalomra az ország 21 településéről közel 1000 missziós gyermekek érkezett; szüleik, tanáraik kíséretében. A sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolát 38 tanuló képviselte ezen a rendezvényen. A pedagógusok és szülők mellett –mindenki nagy örömére- elkísérték őket a Szent Erzsébet Nővérek, Nagy Ferenc diakónus is. A program a Szent...

Sikeres véradás

  „Tégy jót!” – ezzel a mottóval szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió 2016-ban. A sikeren felbuzdulva azóta minden évben megszólította a szerkesztőség a donorokat. Dankó Zsuzsanna, a program koordinátora elmondta, az Egyház missziójához csatlakozik a kezdeményezés, a tevékeny szeretet jegyében, mely mind a Szent István Rádió és Televízió, mind a katolikus keresztények számára nagyon fontos.  Szeptember 30-án is szép számmal jelentek meg önzetlen se...

Avasi búcsú

(A képre kattintva galéria nyílik!) Szentírás vasárnapján, szeptember 29-én tartották az avasi Isteni Ige-templom búcsúünnepét. A szentmisét Pakott Géza jezsuita celebrálta. Az ünnepet megelőző napon, szombaton délelőtt a plébániatemplom udvarán tartották meg a hagyományos egyházközségek napját, ahol főzőversennyel, sportprogramokkal, kézműves foglalkozással várták a felnőtteket és a gyerekeket. Ottjártamkor a görögkatolikusok, a Mindszenti plébánia és az avasi jezsuiták v...

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2019. októberi száma

A tartalomból: A Rózsafüzér hónapja - Október a Rózsafüzér imádság hónapja. Egyrészt azért, mert Szűz Máriát, mint a Rózsafüzér királynéját október 7-én köszöntjük, de arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy októberben, a katolikus templomokban minden este közösen imádkozzuk a Rózsafüzért. Rózsafüzér királynéja ünnepét V. Piusz pápa rendelte el annak emlékére, hogy az általa szervezett keresztény seregek 1571. október 7-én a lepantói tengeri csatában legyőzték a muszlim tö...

A megújult Eszterházy téren egész alakos szobrot állítottak a névadó püspöknek

(A képre kattintva galéria nyílik!) A Bazilika és a Líceum közötti terület teljesen új megújult. Vasárnap délután felavatták gróf Eszterházy Károly egész alakos szobrát, mely Ternyák Csaba egri érsek kezdeményezésére, az egyházmegye koordinálásával az Eszterházy Károly Egyetem és Eger város anyagi támogatásával valósult meg. A szükséges anyagi forrást a felek egyenlő arányban vállalták. A szobor Kovács Jenő szobrászmester alkotása. Habis László polgármester köszöntötte...

Eucharisztia - az örök élet záloga

Napra pontosan egy évvel a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kezdete előtt az utolsó előkészületi év nyitó programjaként tartottak eucharisztikus ünnepet Homrogdon, a Krisztus Teste és Vére templomban. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek katekéziseben ráirányította a figyelmet az eucharisztiában jelen való feltámadt Krisztus testet lelket tápláló erejére, hangsúlyozva az oltáriszentségben való isteni jelenlét egyedülálló voltát, mely a leggazda...

Újabb öt évre Dr. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főskola rektora

A Magyar Közlönyben (102/2019/IX.12) is megjelent Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola régi-új rektorának megbízásáról szóló kormányfői határozat. A kinevezés, az intézményfenntartó Egri Főegyházmegye főpásztora Dr. Ternyák Csaba érsek előterjesztésére történt. A jelenlegi rektor 2008. augusztus 1-től vezeti a főiskolát, harmadik ciklusára a megbízatás 2023. augusztus 31-ig szól.

Ismét véradást szervez a Szent István Rádió és Televízió

„Tégy jót!” – ezzel a mottóval szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió 2016-ban. A sikeren felbuzdulva az elmúlt esztendőkben is hívta a szerkesztőség a donorokat. szeptember 30-án, hétfőn ismét várjuk a véradókat 13 órától 18 óráig az Egri Érseki Palotába véradásra. Minden önzetlen segítő ajándékcsomagot kap. A program a Magyar Vöröskereszt és a Területi Vérellátó segítségével, az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont támogatásával val...

Restaurált kegytárgyak átadója Fájdalmas Szűzanya ünnepén

Szeptember 15-én a jászberényi Ferences templomban „kettős ünnepen” lehettünk jelen. Jeles ünnepünkként emlékeztünk meg a Fájdalmas Szűzanyáról, Jézus Édesanyjáról, valamint a szentmise után a templom restaurált kegytárgyainak átadására került sor, melyeket Oszvald Nándor aranykoszorús ötvösmester újított fel. A dr. Novák István főigazgató atya által celebrált ünnepi szentmisén a szentbeszédet Muhari Ferenc állandó diakónus mondta, melyben megemlékezett Jézus édesanyjáról,a...

Tantárgyi versenyek és felvételi felkészítők az Andrássyban

  Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium a 2019/2020-as tanévben végzős, 8. osztályos tanulók részére - az általuk választott középiskolába történő bekerülésük segítéséhez és a hatékonyabb felkészülésük érdekében ingyenes felkészítőket szervez az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv matematika német nyelv és angol nyelv   Továbbá a központi írásbeli felvételi tematikájának és követelményeinek megfelelő feladatokból álló versenyt...

Alakuló értekezlet - kirándulással

A tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola dolgozói alakuló értekezletet tartottak kassai kirándulással egybekötve. Első úti célunk Betlér volt, az Andrássy-kastély, amely a történelmi Magyarország egyik legnagyobb épségben fennmaradt, eredeti bútorokkal berendezett kastélya. Itt bepillantást nyerhettünk az Andrássy-család mindennapjaiba. A tárlatvezetés után egy rövid sétát tettünk a kastélyparkban, majd folytattuk tovább utunkat Kassára. Felkerestük a Szent Erzsébet-fő...

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért

    Levél a gyermekeknek Helló, Te Kedves! Október hónapban arra hívja Ferenc pápa az összes keresztényt, hogy különösképpen is imádkozzunk az Egyház missziójáért és a misszionáriusokért. Kicsoda tulajdonképpen egy misszionárius? Tudtad már, hogy te is közéjük tartozol? Igen, mi mindnyájan misszionáriusok vagyunk, mivel meg vagyunk keresztelve. A keresztségben nagy ajándékot kaptunk: a Jézusba vetett hitet. És misszionárius mindenki, aki osztozik ebben az ajándékban...

Az Elizeus közösség evangelizációt tart Egerben

Az Elizeus katolikus, karizmatikus közösség tart evangelizációt Egerben, a Ciszter templomban 2019. október 5-én, szombaton. A program 14 órakor dicsőítéssel kezdődik, majd tanúságtétellel és Szentségimádással folytatódik. A napot 17:30-kor kezdődő szentmise zárja, ami után lehetőség lesz közbenjáró ima kérésére. Hívják és várják mindazokat, akik szeretnék mélyíteni a Jézussal való személyes kapcsolatukat és növekedni szeretnének a hitben.

Egyházközösségek találkozója

A miskolci Nagyboldogasszony Minorita templomban 2019. szeptember 14-én szombaton délelőtt ünnepi alkalomra gyülekeztek a hívek. Szalkai Zoltán József atya, a templom plébánosa kezdeményezésére a templomban működő egyházközösségek, imacsoportok és a templom nagy közösségéhez tartozók találkozhattak kötetlen formában, és ismerhették meg személyesen is egymást ezen alkalommal. Ennek az összejövetelnek a megvalósításával az volt József testvér szándéka, hogy a Minorita templom...

Elkezdődött a tanév az egri szemináriumban

Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén tartották az egri Érseki Papnevelő Intézet és Redemptoris Mater Missziós Szeminárium közös tanévnyitóját. Homíliájában Ficzek László általános helynök rámutatott, hogy Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása az ember üdvösségének feltétele. Hangsúlyozta, hogy az élet nehézségeiben, kereszthordozásunkban Jézus keresztjére kell tekintenünk, ő ad nekünk erőt minden szenvedés elviselésében. A tanévet kezdő szeminaristák és elöljáróik...

Fájdalmas Anya búcsú Egerben

Szeptember 14-én és 15 –én tartották a nagy múltú Fájdalmas Anya – búcsút Egerben. A szervita templom udvarán tartott ünnepi szentmisét ezúttal a belvárosi plébánián szolgáló Szabó József Béla atya mutatta be, aki egyben az 50. éves papságát is ünnepelte. Beszédében rámutatott, amikor Mária vállalta az istenszülői hivatást, akkor mindazt vállalta, ami a Megváltó egész életét jelentette, jellemezte. Élete egybeforrt Jézus Krisztus életével ezért amikor fia szenvedett vele s...

Rendhagyó tanévnyitó a gyöngyösi Bottyánban

(A képre kattintva galéria nyílik!) "Egy iskola életében a tanévnyitó ünnepség mindig kiemelkedő esemény: a szünidő végét jelzi, egyben egy új, izgalmas időszak kezdetét is jelenti. A gyöngyösi Bottyánban a 2019/2020-as tanévnyitó a szokottnál is ünnepélyesebb és rendhagyóbb volt. Köszönhető ez annak, hogy két, a gyöngyösi ipari parkban működő cég magára vállalta egy-egy tantermünk felújítását. A VAMAV Kft. és a P&G Hyginett Kft. 4-4 millió forintot fektetett a tanterm...