Feltámadt Krisztus!
Krisztus értünk támadt fel az új teremtésben
Nagyszombat és Húsvéti Vigília
Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja
Beteljesedett - nagypénteki szertartás az egri bazilikában
„Nincs igazi szeretet áldozat nélkül” - az utolsó vacsora szentmiséje
Véletlen nincs Isten tervében – krizmaszentelés az egri Bazilikában
Nagycsütörtök
Újra látogatható az érseki pincerendszer
Virágvasárnap Egerben, 2019.
Virágvasárnap a Nagyhét ünnepélyes megnyitása
EFIT 2019. május 18. - videószpot
Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2019. áprilisi száma
Egyből segít - támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait!
Feltámadt Krisztus!
Krisztus értünk támadt fel az új teremtésben
Élő keresztút Ecséden
Beteljesedett - nagypénteki szertartás az egri bazilikában
„Nincs igazi szeretet áldozat nélkül” - az utolsó vacsora szentmiséje

Legfrissebb hírek

Feltámadt Krisztus!

Húsvét vasárnap és Karácsonykor prédikál az egri érsek a bazilika szószékéről, így az ünnepi szentmisén innen mondta szentbeszédét a főpásztor. Jézus tanítványaihoz intézett szavait idézte Ternyák érsek: „Amit sötétben mondok nektek, azt mondjátok el fényes nappal, és amit a fületekbe súgnak, azt hirdessétek a háztetőkről” Nem tudhatjuk, hogy Mária Magdolna vasárnap hajnalban hogyan adta hírül a tanítványoknak, hogy nem találta Jézus testét a sírban, de gondolhatjuk, hogy...

Krisztus értünk támadt fel az új teremtésben

Tűzszenteléssel és a Krisztust, mint a népek világosságát szimbolizáló húsvéti láng szétosztásával vette kezdetét a nagyszombati szertartás az egri bazilikában. Ezután felgyúltak a fények felcsendült a dicsőség, Krisztus feltámadt! Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében úgy fogalmazott: Krisztus feltámadását ünnepelve a liturgia emlékeztet bennünket, hogy minden értük, a mi javunkért történik. A teremtéstörténetben Isten megállapítja, hogy amit alkotott, jó. Az ember t...

Élő keresztút Ecséden

"Nagypénteken ragyogó napsütésben, szép számmal vetek részt a harmadik alkalommal megrendezett élő keresztúton, ami a Mindenszentek templomtól indult délben. A menet a településen keresztülhaladva, állomástól állomásig a Szentkút-völgye Boldogasszony kápolnáig tartott, Varga József plébániai kormányzó vezetésével és több kántor közreműködésével. A közösség megtartó ereje mellett a nagypénteki hagyományt őrizve kívánunk példát adni a fiataloknak a hit megélésének fontosságár...

Beteljesedett - nagypénteki szertartás az egri bazilikában

Nagypénteken az egyház hagyománya szerint nincs szentmise, a liturgikus ünneplés középpontjában Jézus szenvedése és a kereszt titka áll. A vértanúk piros ruhájába öltözve földre borul és imádkozik a szertartást végző főpásztor és az asszisztencia. A liturgiában ezen kívül a papszentelésen szerepel a leborulás, kifejezve a teljes önátadást.  Az egri bazilikában a hagyomány szerint elénekelték Jézus Krisztus szenvedésének történetét. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében...

„Nincs igazi szeretet áldozat nélkül” - az utolsó vacsora szentmiséje

A Nagycsütörtöki esti szentmisével kezdődik a szent három nap, amikor az utolsó vacsorára emlékezünk, melyen az Eucharisztiát és a papság rendjét alapította meg Jézus. A Dicsőség után elnémul az orgona, „Rómába mennek” a harangok, drámai csend lesz. Az egri bazilikában Ternyák Csaba egri érsek mutatott be szentmisét. Szentbeszédében elmondta: Jézus számára nyilvánvaló volt,  hogy földi életének utolsó időszakát tölti, ezért különleges volt az utolsó vacsora. A tanítványok...

Lelki nap és sikeres kórusszereplés a hevesi Szent Gellértben

2019. április 12-én lelkinapot tartottak a hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodában."Húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik napon, vagyis vasárnap feltámadt. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda minden évben nagy hangsúlyt fektet ezen ünnep megismertetésére.Nagyböjt végéhez közeledve, április 12-én, pénteken tartottuk hagyományos lelki napunkat. A tagintézményekkel közös délelőtt k...

Véletlen nincs Isten tervében – krizmaszentelés az egri Bazilikában

  Nagycsütörtök évről évre visszatérő ünnepe a papság és az Eucharisztia alapítását állítja figyelmünk központjába fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek a szentmise kezdetén s köszöntötte a  papságot, a diakónusokat, szerzeteseket, a híveket és a bérmálkozásra készülő többszáz fiatalt. Szentbeszédében a főpásztor kiemelte,  az evangéliumban Jézus a zsinagógában ezt olvassa: „az Úr lelke van rajta, fölkent engem.” Az evangélium így fogalmaz „Éppen arra a helyre talált”. Gondo...

Nagyszombat és Húsvéti Vigília

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szentsír előtt időzve. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre. Nagyszombat a gyász napja, Jézus most sírban fekszik egy nagy kővel elzárva. Nagyszombaton egész nap lehetőség van imádságra a szentsír előtt. Ezen a napon készül...

Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be áldozatát a kereszt oltárán. Nagypéntek az év legmegrendültebb liturgiája. A Jézust jelképező oltár díszek nélkül, csupaszon áll. Az oltár üres: nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya. De emlékeztethet a Golgota csupasz sziklatömbjére is, amelyen a megváltás á...

Nagycsütörtök

Az Eucharisztia (Oltáriszentség) és a papság (egyházi rend) alapításának ünnepe  Délelőtt olajszentelési misét tartanak a püspöki székesegyházakban. A püspök együtt misézik az egyházmegye papjaival, megszenteli a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát. A papság ilyenkor megújítja szenteléskor tett ígéreteit. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az Utolsó Vacsorára, az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására. Nagycsütörtök délelőtt az olajsz...

Gyertek hozzám! - Passió Tiszafüreden

Április 12-én, Tiszafüreden Passiót adtak elő a karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola diákjai, akik évek óta előadják Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának eseményeit lépésről-lépésre követve. Céljuk, hogy közelebb vigyék az emberekhez Jézus utolsó napjainak üzenetét. Ezúttal két előadást is tartottak: délelőtt a Szent Imre Iskola felső tagozatos tanulói, délután pedig lelki napjuk befejezéseként a 3-4. osztályok tanulói, a környék főként egyházi iskolá...

Újra látogatható az érseki pincerendszer

Mint arról korábban hírt adtunk, 2018 decemberében ténylegesen is birtokba adta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő az Egri Főegyházmegyének az érseki pincerendszert. A visszaadott létesítmény az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközponttal szerves egységben hitéleti, turisztikai és kulturális célokat szolgál a jövőben. Húsvéthoz közeledve, Nagycsütörtökön 9 órától ünnepi szentmisére, olajszentelésre gyűlnek össze a székesegyházban az Egri Főegyházmegye papjai, a hívek é...

Elhunyt Török Antal Róbert Titusz OFM nyugalmazott plébános

Az Egri Főegyházmegye, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a rokonság fájdalommal, de a feltámadásba vetett reménnyel tudatja, hogy TÖRÖK ANTAL RÓBERT TITUSZ OFM, nyugalmazott plébános 2019. április 6-án, életének 93., papságának 68. évében elhunyt. Temetése 2019. április 17-én, 14.15 órakor lesz Budapesten, a XVIII. kerületben, a Lőrinci temetőben lesz. A ferences rendi közösségekben szentmisét mutatnak be érte. R.I.P! Török Antal Róbert Titusz OFM Pakson sz...

Keresztút Szendrőládon

Fájdalmas pénteken délután ismét elindult Szendrőlád apraja nagyja Ferencz Károly plébános vezetésével, hogy elkísérje Jézust a keresztúton. Idén 20. alkalommal zarándokoltak a falu közepén álló egykori parókiától a falu fölött magasodó hegy tetején álló kereszthez. Színes a közösség: gyermekek és idősek, cigányok és nem cigányok, katolikusok és reformátusok. Ebben az évben a családok keresztútját jártuk, az ehhez kötődő elmélkedéseket olvastunk az egyes állomásokon. Az...

Katyn-i áldozatokra emlékeztek

 Már hagyomány, hogy minden esztendő áprilisában megemlékezést tartanak a Miskolc Megyei jogú Város Lengyel Önkormányzata szervezésében a Katyn-i áldozatok emlékére. Sztálin utasítására a második világháborúban lengyel hadifoglyok ezreit végezték ki Szmolenszk környékén, akiket tömegsírba temettek. A tragikus sorsú áldozatok pontos számát a mai napig nem lehet tudni, közel 15-22 ezer közé tehető az áldozatok száma. A Katyn-i erdőben 1943 április 13-án találták meg az első s...

Virágvasárnap Egerben, 2019.

A barka megáldásával, valamint a bazilikába való ünnepélyes bevonulással vette kezdetét a virágvasárnapi szertartás az egri bazilikában. A kispapok passióéneke után szentbeszédében Ternyák Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az épületbe pálmaágakkal, ünnepélyesen vonultak be, a szenvedéstörténet a Golgota realitásába vezeti a hívő embert. Az emberi befolyásolhatóságról, az árulásról és a hazugság mélységéről gondolkodtat el mindez – mondta. Isten a szeretet és...

A családokért ajánlották fel az idei eged-hegyi keresztutat

(A képre kattintva galéria nyílik!) A szemerkélő eső és a kissé barátságtalan, hűvös idő sem szegte kedvét azoknak, akik a hagyományos eged-hegyi keresztúton vettek részt, Egerben, 2019. április 13-án. Az első stáció elmélkedése – szokásos módon - a Dobó téren, a Minorita templom előtt  hangzott el.  Idén a családokért ajánlották fel imádságaikat a résztvevők. Az elmélkedéseket ezúttal Lóczi Tamás atya, a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium igazgatója vezette. Az E...

Virágvasárnap a Nagyhét ünnepélyes megnyitása

    Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket.  A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik, amelynek során a hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. Sokan a nép...

Az Irgalmasság zarándokútja

  Hogyan készüljünk az Irgalmasság vasárnapjára?   Helyszín: Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely Időpont: 2019. április 27. Szombat 9 órától A „Szent Fausztina Isteni Irgalmasságért alapítvány” új elnöke Dr. Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa. / Levélcím: Eger Belváros Római Katolikus Főplébánia; 3300 Eger, Telekessy út 6./ Az ő felkérésére adott tájékoztatást Katona István nyugalmazott egri segédpüspök a részletekről. Ez alkalommal feltesszük a kérdést:...

Az Egri Főegyházmegyei Ifjúsági Találkozó beharangozó kisfilmje

A találkozóval kapcsolatos kérdésekkel keressétek Kovács Krisztiánt, aki az esemény szervezésében résztvevő NEK munkatárs, a kovacs.krisztian@egriegyhazmegye.hu e-mail címen. A felmerülő kérdéseket igyekszünk a lehető leghamarabb megválaszolni, valamint a lehető legteljesebb tájékoztatást adni. Ne feledjétek az online regisztrációt! https://forms.gle/VAwQGzi1Ng6U2kLC8 A filmet a Szent István Televízió készítette.  

Miskolcon is ANGYAL!

Az ádventben megtartott bűnbánati-estet, most nagyböjtben is folytatják Miskolcon, Nagykedden este (április 16-án, 18:30-22:30-ig) a Mindszenti templomban. A budapesti Árpád-házi szent Margit templom kezdeményezését átvéve várják azokat, akik érdeklődnek egy éjszakai templomi rendezvény iránt. A lelkipásztorok beszélgetésre, gyónásra, meditációra, hívják azokat a fiatalokat és felnőtteket, akik szeretnék bűnbánatban megkönnyíteni lelküket, közösségben megújítani életüket, f...

Piranesi-napok az Egri Érseki Palotában

Kedvezményes belépőjegy megváltása mellett minden kedves érdeklődőt tematikus tárlatvezetések fogadnak. A tárlatvezetések alkalmával Piranesi látképeit-vedútáit lehet megtekinteni, amelyeken a 18. századi Róma elevenedik meg. Időpontjai: 2019. április 13-a szombat és 14-e vasárnap 11.00 és 15.00 óra     Giovanni Battista Piranesi vedutái – látképek az Örök Városról, Rómáról Egy olyan művész-tudós különleges alkotásait láthatja itt a kedves látogató, aki letért pályáj...

Városi keresztút Miskolcon

A szenvedőkért, a családokért és Miskolcért ajánlották fel a városi keresztutat Immár ötödik alkalommal rendezték meg a városi keresztutat Miskolcon vasárnap, március 31-én. Mint korábban, most is a Szent Anna-templomtól a Mindszenti templomig vonult a becslések szerint több mint négyszáz hívő, énekelve, imádkozva. Szarvas Péter apát, kerületi esperes állította össze a programot, Belon Gellért püspök elmélkedéseit választva hozzá, és kiadott egy füzetet is, amely az imák,...


Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2019. áprilisi száma

A tartalomból: Lelki megújulás - Mindnyájan látjuk, hogy tavasszal a nagy természet megújul. A fák kirügyeznek, a fű kizöldül és a megmetszett szőlőkben a nedvkeringés újra megindul. A halottnak tűnő táj – a napfény és a meleg hatására – újra élni kezd. Időről-időre az embernek is meg kell újulnia testben és lélekben. A nagyböjti időszak segít bennünket, keresztény embereket, hogy a húsvét megünneplése által lelkileg megújuljunk: újjáéledjen a lelki életünk és az Istennel...

"Isten fiatal" mottóval ifjúsági találkozó lesz Egerben

Nagyböjt 4. (Laetare) vasárnapjának vigíliája van. Már csak 50 nap és 2019. május 18-án, Szent II. János Pál pápa születésének 99. évfordulóján Egri Főegyházmegyei Ifjúsági Találkozó lesz Egerben a Kemény Ferenc Sportcsarnokban. Ternyák Csaba érsek idei újévi körlevelében írta: „elsősorban azokat a fiatalokat várom, akik középiskolába, főiskolára, egyetemre járnak, vagy akik tagjai egy ifjúsági közösségnek, hogy együtt tegyünk tanúságot Krisztusba vetett hitünkről.” A tal...

Az Isteni Irgalmasság Országos Konferenciája

Az Isteni Irgalmasság Országos Konferenciáját idén Mátraverebély-Szentkúton, nemzeti kegyhelyünkön rendezik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében, április 27-én, szombaton. Az irgalmasság szentsége: bűnbánat szentség, bűnbocsánat szentség - a legszorosabban összetartozik a legszentebb Eucharisztiával. Az Eucharisztiához az irgalmasság útján kell eljutnunk, hogy a szentmisében és szentmisén kívül is méltóképpen tudjuk ünnepelni ezt a csodálatos t...

Teremtésvédelem a hangonyi iskolában

A Szent Anna Katolikus Általános Iskolában hosszú évek óta, Ft. Excellenciás Dr. Ternyák Csaba felhívására megmozdul az iskola apraja- nagyja és igyekszik a felhívásnak megfelelően ezen a napon szebbé varázsolni környezetét, melynek korábban ugyan, de része volt egy településszépítő nap is, melyen örökzöld cserjéket, fákat, sövényt ültettünk az iskola udvarán, a temető mellett, valamint a polgármesteri hivatal környékén is, mely vonzóbbá és szebbé varázsolta környezetünket....

Teremtésvédelem a gyakorlatban

(A képre kattintva galéria nyílik!) Ferenc pápa Laudato si' (magyarul: Áldott légy) kezdetű, az Isten által, minden teremtmény közös otthonának teremtett világ gondozásáról 2015-ben kiadott enciklikája a természeti, emberi környezet megőrzését és ápolását sürgeti. Az enciklika szellemében Dr. Ternyák Csaba egri érsek 2017. március 25-ére, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére Teremtésvédelmi Napot hirdetett. Ennek jegyében az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási...