70 éves a novaji templom

 

Bár a novaji templomot Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték, a szüreti munkálatok miatt évtizedek óta augusztusban, Nagyboldogasszony ünnepén tartják a templom búcsúját. A 2 napos rendezvényen minden korosztály megtalálta a feltöltődés lehetőségét.

Civil kezdeményezés és összefogás eredményeként épült meg a település központjában a Mária-kút, amelyet a vasárnapi ünnepi szentmise előtt áldott meg Ternyák Csaba egri érsek. A kőtömb és a  családi ereklyeként őrzött fehér porcelán Madonna szobor Dobó Veronika adománya.

 

A templom felszentelésének 70 éves évfordulója alkalmából  mutatott be szentmisét a főpásztor.

A falu első temploma az 1280-as években épülhetett, az 1700-as évek közepén újjáépítették, kibővítették. Amikor a II. világháborúban a visszavonuló németek felrobbantották, a falu lakói közadakozásból és saját kezükkel 1947-ben újjáépítették. Prédikációjában a főpásztor a jelentős történelmi események felidézésekor nemcsak a templom újjáépítéséről szólt, hanem Mindszenty bíboros azon körleveléből is idézett, amellyel 70 évvel ezelőtt Nagyboldogasszony ünnepén elindította hazánkban a Mária évet.

"Szerte az egyházmegyei központokban, és a nagyvárosokban Mindszenty bíboros hatalmas tömegek előtt meghirdette a Mária-évet, és népünket, a Magyarságot ismét felajánlotta a Szűzanyának, megismételve Szent István királyunknak azt a nagyszerű, egyszeri, és örök érvényű gesztusát, hogy ezt a népet a Szűzanya oltalmába helyezte. Talán nem sértő semelyik más népre sem, ha kiemeljük azt a tényt, hogy mi Magyarok voltunk az elsők, akik így népként is Mária gyermekei lettünk.

 

 

Szükség van arra, hogy Szent István királyhoz és Mindszenty bíboroshoz hasonlóan mi is a Boldogasszony közbenjárását kérjük ma is népünkért" – mondta Ternyák érsek.

Az elmúlt években több fázisban újult meg a település temploma. Megtörtént az oltárok aranyozása, a templom belső festése, tetőszerkezet cseréje, kivetítő beépítése, csapadékvíz elvezetés és kamerarendszer kiépítése, idén pedig új padlóburkolatot kapott a templom.

"A templomok külső megújulása az kétségtelenül valamiképpen az egyház vitalitásának, életrevalóságának a jele, de hogyha csak ez lenne, akkor nagyon kevés lenne, mert a templom nem kövekből, nem téglákból áll, hanem első sorban élő kövekből, élő téglákból, akik nem mások, mint maguk a hívek. Itt most azt látjuk, hogy a templomból sokan jönnek ki hívek. Nem csak egy kőtemplom van, ezen a településen, hanem egy élő templom, az Isten egyháza, az is erős. Adná Isten, hogy mindenki időben rátalálna arra a rendkívül fontos fogódzóra, támaszra, amit az Istennel való kapcsolat, az imádság jelent mindannyiunk életében" -fogalmazott Ternyák Csaba.

A szentmisén a főpásztor megáldotta a kívül-belül felújított 70 éves novaji templomot.