„A feltámadás ott működik bennünk” – érseki szentmise Hamvazószerdán

Hamvazószerdán mindnyájan programot írunk magunknak hogy méltó módon felkészülhessünk Urunk szenvedésének, kereszthalálának és feltámadásának ünnepére – mondta nagyböjt első napján Ternyák Csaba érsek az egri székesegyházban.

A főpásztor Ferenc pápa szavaira is emlékeztetett, miszerint korunkban sok a hamis próféta akik bóvlit kínálnak és elveszik az igazi értéket. Mi keresztények azonban, ha tudatosan élünk, különbséget tudunk tenni a hamis és valódi értékek között –fogalmazott Ternyák érsek hozzátéve, nagyböjt időszaka ebben is segít bennünket. Az imádság, a böjt és a jócselekedet megtart bennünket Krisztushoz való hűségünkben, fontos azonban hogy ezeket ne mások elismeréséért tegyük, ne váljunk látszat-kereszténnyé. A mai napon arra emlékezünk, hogy porból lettünk és azzá is lesz testünk. De mégsem csüggedünk mert tudjuk hogy van bennünk valami ami túlmutat a földi valóságon és Krisztussal együtt mi is feltámadunk.

A főpásztor kiemelte: ez az új világ, mely Jézus Krisztus feltámadásával már megjelent közöttünk, ez a mi életünkben is csírájában jelen van. Megkeresztelt emberek vagyunk, a feltámadás ott működik bennünk. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy ez a remény erősítsen és éltessen bennünket, s hogy Húsvét szent ünnepén a hit és a remény dicsősége koronázzon meg, s töltsön el bennünket örömmel már most, a nagyböjti felkészülés során is.  

A szentbeszéd után a papság az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával megjelölte a hívek homlokát, emlékeztetve a múlandóságra.