Ad missio Egerben

Március elsején három papnövendék erősítette meg papi hivatására irányuló szándékát Ternyák Csaba egri érsek valamint tanárok, elöljárók előtt, a Redemtoris Mater Egyházmegyei Missziós szemináriumban.

A fogadalomtétel az egyházi szentség felvétele előtti egyik lépcsőfok.  A felelős döntés pedig alapos lelki felkészülést igényel. Herbst Ádám  papnövendék elmondta: a közelmúltban lelkigyakorlaton vettek részt, mely megerősítette a fiatalokat hivatásukban.

Egy nevelő, elöljáró számára fontos, hogy a szentelés előtt állók helyes papi képet hordozzanak magukban. Amint a szeminárium rektora  Michał Bartosz Muszyňsky kérdésünkre elmondta, nem sztárpapokra van szükség, hanem Isten őszinte szolgálóira, akik lehajolnak az elesettekhez, akik az emberek közé mennek, hogy az Örömhírt vigyék számukra.

Ternyák Csaba érsek beszédében a papokhoz és papjelöltekhez fordulva úgy fogalmazott: „mi akik Isten kegyelméből megkaptuk a hit ajándékát megtaláltuk egyúttal boldogságunk és gazdagságunk forrását is. Egy olyan kincsre leltünk amelyért az egész életünket föltettük, Ő Jézus Krisztus. Ti is erre kaptatok meghívást, hogy életetekkel, szavaitokkal és a szentségek kiszolgáltatásával tegyetek tanúságot őróla.” A három növendék a beszédet követően az érsek elé járult ahol megerősítették a papi hivatásra tett szándékukat.