Az ember jövője: a feltámadt Krisztus!

Húsvét öröme újra és újra fel tud rázni, lelkesíteni bennünket, mert arról szól hogy van jövőnk, életünknek van értelme, a halál után is van élet - mondta Ternyák Csaba érsek Egerben, húsvétvasárnap.

A főpásztor szentírási helyeket idézve a tanítványok lelkesedéséről szólt. Péter és János az üres sírhoz szinte versenyt futnak, vagy ezt megelőzően Mária Magdolna, aki a tanítványokat értesítette arról, hogy üres a sír. Vagy Pál, aki először a keresztények után futott, mint üldöző, azután pedig a világba, azért, hogy minél több emberhez elvigye az Örömhírt.  Egyik egyházi ének is erre a lelkesedésre bátorít, mely így szól: „futva jöttem elibéd, szentélyedbe Isten, édes arcod örömét de kerestem”

Az apostolokhoz hasonlóan mi is ezt az arcot keressük, akár a torinói lepel ábrázolásában, akár az Irgalmas Jézus képében, akár más műalkotásban. Erre az arcra szegeződött minden szem, amikor a názáreti zsinagógában befejezte Izajás jövendölésének felolvasását, s így szólt: „az Úr lelke rajtam, elküldött, hogy örömhírt vigyek”.

A Húsvét egy új kezdet – tette hozzá a főpásztor, kiemelve: Jézus nemcsak saját magában győzte le a halált, hanem azokban is, akik vele együtt temetkeznek el a keresztségben. Az Örökkévalóság nem a földön van, az ember jövőjét nem az önmegvalósító hamis tanúk és egyéb ördögi praktikák hozzák el, hanem a feltámadt Krisztus.

A szentmise végén Ternyák érsek megáldotta a húsvéti ételeket.