Eucharisztia ünnep Homrogdon

(A képre kattintva galéria nyílik!)

Advent második hetében, december 13-án, a homrogdi Krisztus Teste és Vére templomban a 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra való lelki felkészülést segítő eseménysorozat harmadik találkozására került sor. „Isten a szív csendjében beszél” - Kalkuttai Boldog Teréz anya gondolatával kezdte beszédét Varga László kaposvári megyéspüspök.

Püspök atya megosztotta a hívekkel az ő személyes első találkozását az Oltáriszentséggel, és az azóta egyre csak mélyülő kapcsolatát Jézus Krisztussal. Mint mondotta, a legfontosabb lépés, amelyet meg kell tennünk ahhoz, hogy közelebb kerüljünk az Úr Jézushoz: el kell csendesednünk és „minden idegszálunkkal az Úrra kell figyelnünk”.

Nincs könnyű dolgunk, hiszen a „semmit tenni”, elcsendesedni és párbeszédet folytatni az Úr Jézussal egyáltalán nem könnyű feladat. De Püspök atya tanítása által megkaptuk az útmutatást és biztatást: a szeretet számára semmi sem lehetetlen, de mindig kölcsönösnek kell lennie. Ezáltal meggyőződhetünk arról, hogy a szeretet és Isten számára semmi sem lehetetlen.

A katekézist szentmise követte, melyet Varga László püspök nyolc paptestvér koncelebrálásával mutatott be. A szentmise alatt folyamatos gyóntatás volt, így senki nem távozott Jézus Krisztus különleges ajándéka nélkül. Ezt követően került sor az Oltáriszentség imádására, amit Galo Gábor szirmabesenyői plébániai kormányzó vezetett. Csodálatos párhuzamot vont a kohóban vakítóan fehéren izzó vas és az Oltáriszentségben közöttünk lévő Krisztusnak az szentostyában vakítóan és hófehéren izzó szeretete között. Persze Ő nem elvakítani akar bennünket, hanem fényével mindig irányt mutat és melegséget ad. A szentségimádás összefoglaló mottója mindössze öt szó volt: "Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem”.

A közös együtt imádkozás szeretetvendégséggel zárult. Itt a testvérek mosolyogva és az Úrban megerősödve tudták folytatni a beszélgetést.

Püspök atya gondolatai mindannyiunk eszébe és szívébe beíródtak: „Amikor elkezdünk „semmit tenni” a Szentháromság jelenlétében, akkor egy élő, eleven szeretetközösségbe kapcsolódunk be: az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetközösségébe. Már négyen vagyunk! Ahol pedig ez a közösség elkezd élni, ott újabb közösségek születnek anélkül, hogy különösebben meg kellene tervezni” - állt  Kormosné Horváth Anita hitoktató beszámolójában.