Krizmaszentelés és kanonoki beiktatás Egerben

Ajándékot fogtok kapni a Szentlélektől, amely egy életre szól. Meghívást kaptok az életszentségre és hivatást hogy az Isten munkatársai legyetek – mondta a bérmálkozás előtt állóknak Ternyák Csaba, a nagycsütörtöki krizmaszentelési szentmisén. A szertartás kezdetén a főpásztor kanonokká iktatta Juhász Ferenc és Szabó József atyákat.

Juhász Ferenc esperes, plébános valamint Szabó József spirituális kanonoki beiktatása előzte meg a krizmaszentelési misét nagycsütörtökön az egri bazilikában.

Ezzel a kitüntetéssel kifejezem nemcsak a magam, hanem a paptestvérek és a hívek főtisztelendőséged iránt megnyilvánuló nagyrabecsülését és tiszteletét is. Hangzottak el Ternyák Csaba érsek kinevező iratokban foglalt szavai.

Az egyház életének legfontosabb mozzanatait jelenítik meg ezek az olajok, amelyek a Szentlélek köztünk működő erejének kifejezői – fogalmazott szentbeszéde kezdetén a főpásztor.

Jézus földi élete a Szentlélek közreműködésével kezdődött és most, küldetésének kezdetén is a Lélek erejével indul. Az Úr lelke van rajtam, fölkent engem, az Úr lelke vezette őt Galileába, ahol nevelkedett és ahol megkezdte küldetését is. A lenézett Galileában fakad az üdvösség, a Lélek erejéből, nemcsak Galilea, hanem az egész világ számára. A Lélek működése nem korlátozható, ereje meg akarja és meg is fogja változtatni a világot. Megszenteli és visszavezeti Istenhez. Ez az Isten üdvözítő terve – tette hozzá Ternyák érsek, majd a papsághoz fordulva úgy fogalmazott, a mai napon Jézus arcán szemlélhetjük azokat a vonásokat amelyeket mi is szeretnénk magunkra ölteni, amelyek kirajzolják bennünk és rajtunk papságunk szépségét. Krisztus az, aki gondoskodik róla hogy papsága fönnmaradjon az egyházban – mutatott rá.

Beszédében a főpásztor a bérmálkozásra készükhöz is szólt. Mint elmondta ez a személyes találkozás egymással mindenki számára nagy öröm. Hangsúlyozta továbbá, a mai ünnep szorosan kapcsolódik az eljövendő bérmálkozás napjával hiszen ez ezzel a krizmával keni majd meg őket a bérmáló főpap. Ajándékot fogtok kapni a Szentlélektől, amely egy életre szól. Meghívást kaptok az életszentségre és hivatást hogy az Isten munkatársai legyetek – emelte ki beszédében Ternyák Csaba.

A szentbeszédet követően a egyházmegye papsága megújította fogadalmát, majd a főpásztor megszentelte a keresztelendők vagy katekumenek és betegek olaját és a krizmát.