Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2017 decemberi száma

A tartalomból:

Örömet vinni mások életébe - Krisztus Király ünnepén, november 26-án ért véget az egyházi év, mely az idén is gazdag volt programokban, színvonalas rendezvényekben. Ezek között említhetjük a Teremtésvédelmi Napot, a rózsafüzér-társulati tagok egyházmegyei találkozóját, a pünkösdhétfői sárospataki Szent Erzsébet zarándoklatot, a 34. Egerszalóki Ifjúsági Találkozót és Lelkigyakorlatot, a ministráns találkozót, melyen részt vett Erdő Péter bíboros, prímás, továbbá az októberi Pyrker emlékkonferenciát, melyet az egri bazilikát építő elődjének tiszteletére tartottak jeles tudósok részvételével. Nehéz lenne felsorolni valamennyi jeles programot és eseményt. Az egyházi év zárása kapcsán készített lapunk interjút Ternyák Csaba egri érsekkel, aki ez év Karácsonyán ünnepli püspöki kinevezésének 25. évfordulóját. A Főpásztor elmondta: „a rendezvényeknek az a célja, hogy a résztvevőket közelebb vigyük Istenhez és egyúttal közösségi élményt adjunk. Szeretnénk, hogy ezáltal megerősödjék bennük az együvé tartozás, egyházmegyei identitás tudata és a főszékesegyházhoz való kötődés.”  Hangsúlyozta: „A következő egyházi évben is a fő feladatunk az Evangélium, Jézus Krisztus örömhírének meghirdetése minden ember számára. Ez a legfőbb küldetésünk. A családok, a szegények és rászorulók segítése is állandó feladataink közé tartozik, hiszen a tevékeny szeretet gyakorlása képes hitelessé tenni szavainkat.”  Negyedszázados püspöki jubileumáról így szólt: „Jó arra visszagondolni, hogy mindegyik szolgálati helyemen adott mellém olyan kiváló munkatársakat az Isten, akikkel megoszthattam a szolgálat gondjait, és akik segítettek abban is, hogy másoknak az életébe örömet tudjak vinni. Az idei Karácsony, Jézus Krisztus születésének mostani ünneplése is akkor lesz a szeretet ünnepe, ha mindannyian örömet tudunk hozni legalább néhány ember életébe.”

Mária adventje - Az adventi időszak egyik főszereplője a fiát váró édesanya, Szűz Mária, aki az embert teremtő és üdvözíteni akaró Istentől azt a hivatást kapta, hogy Ő legyen a Megváltó Jézus édesanyja. Mária igen-t mondott az Isten akaratára, és elvállalta ezt a sajátos hivatást. Valószínű, sőt biztos, hogy Mária – mint minden édesanya – nagyon várta Jézus születését. Várjuk tehát mi is hitből fakadó örömmel a Karácsonyt, Jézus születésének ünnepét. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy a nagy adventi várakozók, az „Úr útjának” előkészítői között a legszebb és legnehezebb feladat Máriának, az egyszerű názáreti lánynak jutott. Nem volt próféta, nem prédikált a Messiás eljöveteléről, nem hirdetett bűnbánatot a Jordán folyónál, mint Keresztelő János. Üdvösségtörténeti szerepe mégis nagyobb minden prófétánál: szíve alatt hordozta Jézust, az emberiség és az egész világ Megváltóját. Nem véletlenül állítja elénk egyházunk liturgiája a következő hetekben a Szűzanya alakját.

Várjuk a Jézuskát - Karácsonykor a keresztény ember Jézus Krisztus születését ünnepli. A Karácsonyt 325-ben, az első niceai zsinat után tették december 25-re. A hagyományainkat folytatva lapunk fiatalokat kérdezett meg, mit jelent számukra ez a nagy ünnep, a Megváltó születése. Az elkövetkezőkben az egri Érseki Szent József Kollégium diákjainak gondolatait tesszük közzé. Barna László, 9. osztályos tanuló, az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnáziumtanulója a következőket mondta: „A Karácsony, nálunk a család ünnepe. Átányban lakunk. Ilyenkor szinte az összes rokonunkkal találkozunk. Szenteste először az egyik majd a másik nagymamámhoz megyünk el szüleimmel és húgommal.  Mindenütt terített asztal fogad bennünket. Sütemények, húsfélék, finom csemegék… Aztán estefelé hazamegyünk és várjuk a Jézuskát, majd az éjféli miséig otthon csevegünk. Természetesen a Karácsonyfa alá mindig kerül sok ajándék. Ha halljuk a kis csengőt, akkor már tudjuk, ott vannak az ajándékok a fenyőfa alatt. De amíg kisfiúként nagyon szerettem, ha megkapok mindent, amit kértem a Jézuskától, most már inkább adni szeretek. Ez ma már nagyobb örömöt jelent számomra.”

Kulcsszerepben az iskolában és a Jegesmedvéknél - A miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola tanára, Bíró Ignác, a Szent Gellért díj arany fokozatát vehette át Ternyák Csaba egri érsektől az egyházmegyei tanévnyitón. Múlhatatlan érdemeket szerzett abban, hogy a Vörösmarty hosszú évek, évtizedek óta őrzi első helyét az iskolák közötti testnevelés pontversenyben. Mind a mai napig kulcsszerepet játszik a jégkorong klub és az iskola együttműködésében. Bíró Ignác Székelyföldön Gyergyóalfaluban született. Miskolcra nősült.   Csíkszeredában az akkori sportiskola és líceum csapatában, majd Gyergyószentmiklós és Sepsiszentgyörgy első osztályú csapataiban jégkorongozott. A budapesti Testnevelési Egyetemen jégkorong szakedzői diplomát szerezett, majd az egri tanárképző főiskolán végezett testnevelő tanári szakon. Testnevelőként 1993-ban kezdett tanítani a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában.  Jégkorongozóként Miskolcon a helyi felnőtt OB II-es, majd OB I-es  csapatnak volt játékos-edzője. Miután kinevezték a DVTK Jegesmedvék szakmai igazgatójának, sokáig gondolkozott, feladja-e iskolai állását?! Végül abban állapodtak meg Mariscsák Istvánnal, az iskola igazgatójával, hogy félállásban továbbra is szolgálja majd az intézményt, így az iskola megmarad a sportág helyi bázisának.